Yrityslainojen uudelleenrahoitus

Kun yritys on tilanteessa, missä useiden eri yrityslainojen uudelleenrahoittaminen uudella lainalla olisi se järkevin vaihtoehto, tällöin on syytä miettiä mistä lainaa kannattaa hakea. Lainat voidaan karkeasti jakaa kahteen kategoriaan: vakuudellisiin ja vakuudettomiin lainoihin. Näiden lainojen välillä on jonkin verran eroja, mistä on hyvä olla tietoinen lainaa miettiessä.

Yrityslainojen uudelleenrahoitus ja uudelleenjärjestely

Usein yrityksille kertyy eri mittaisia ja erilaisissa taloudellisissa tilanteissa otettuja lainoja. Useimmat niistä ovat pitkiä pankkilainoja sekä nopeaan lisärahoitustarpeeseen otettuja lyhyempiä lainoja. Heikossa taloudellisessa tilanteessa otettujen lyhytaikaisten lainojen kustannukset ovat useimmiten huomattavasti korkeampia verrattuna paremmassa taloudellisessa tilanteessa otettuihin lainoihin. Yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus säästää paljon rahaa uudelleenrahoittamalla lainansa.

Yrityslainojen uudelleenrahoittaminen tuo yleensä yritykselle merkittäväsi säästöjä. Etenkin monen pienemmän lainan yhdistäminen yhdeksi suureksi lainaksi laskee huomattavasti lainojen kokonaiskustannuksia. Parhaimmassa tapauksessa yritys voi saada uuden lainan merkittävästi edullisimmilla koroilla, eikä sen tarvitse enää maksaa kuukausimaksuja tai laskutuslisiä monesta eri lainasta samaan aikaan. Nykypäivän mahdollisuus vertailla lainoja ja hakea lainaa verkossa on mullistanut myös yrityslainojen uudelleenrahoittamisen. Tällä tavalla yritys saa nopeasti tietoon, olisiko uusi laina edullisempi nykyisiin lainoihin verrattuna.

Milloin yrityslainojen uudelleenrahoittaminen kannattaa?

Tyypillinen tilanne on sellainen, että yrityksellä on useita eri aikoihin otettuja yrityslainoja. Lainoissa on usein huomattavia eroja pituuksien ja kulujen suhteen. Monesti yritys joutuukin turvautumaan lainaan erilaisissa taloudellisissa tilanteissa, jolloin sillä saattaa olla useita kestoltaan ja kuluiltaan erilaisia lainoja yhtaikaa. Yrityslainojen uudelleenrahoittamisella on kuitenkin mahdollista helpottaa tilannetta ja se tuo lisäksi monenlaisia etuja.

LUE MYÖS: Jälleenrahoitus

Edullisempi yrityslaina paremmassa taloudellisessa tilanteessa

Useimmiten heikossa taloudellisessa tilanteessa yritys joutuu turvautumaan kalliimpaan ja lyhyempiaikaiseen rahoitusratkaisuun. Sen sijaan paremmassa taloudellisessa tilanteessa lainaa saa usein edullisemmin. Jos yrityksellä on monia useista eri lähteistä otettuja erihintaisia yrityslainoja, tällöin lainojen uudelleenrahoittaminen voi olla se järkevin ratkaisu. Etenkin niissä tilanteissa, kun yritys on pystynyt parantamaan taloudellista tilannettaan, koska silloin sen on mahdollisuus saada reilusti edullisempaa lainaa kuin aikaisemmin. Tällöin lainojen uudelleenrahoittamisella saatava kustannushyöty voikin olla hyvin merkittävä.

Yrityksen on usein vaikea saada rahoitusta sen toiminnan alkuvaiheessa ja se laina mitä se saa, voi olla erittäin korkeakustanteista. Tämä johtuu siitä, että yritys ei voi vielä osoittaa jatkuvuutta liiketoiminnassaan eikä se myöskään pysty antamaan riittäviä vakuuksia lainalle.

Toiminnan alkuvaiheessa yrityksen on kuitenkin pakko turvautua myös kalliimpiin rahoituslähteisiin, sillä toiminnan aloittamisesta aiheutuu luonnollisesti paljon menoja. Mutta yrityksen kasvaessa ja parantaessaan tulosta siitä tulee rahoitusyhtiöiden silmissä houkuttelevampi neuvottelukumppani. Tällöin myös yrityksen liiketoiminnan historiastakin on jo enemmän näyttö ja se lisää hyötyä rahoitusneuvotteluissa.

Säästöä yrityslainan kuluissa

Useat yrityksen ottamat lainat sisältävät koron lisäksi muita perittäviä kuluja, kuten kuukausimaksuja ja tilinhoitomaksuja. Jos yrityksellä on yhtaikaa useita lainoja eri lainantarjoajilta, voi muista kuluista kertyä huomattavia kustannuksia maksettavaksi. Näissä ylimääräisissä kuluissa yrityksellä on mahdollisuus kuitenkin säästää merkittävästi uudelleenrahoittaessaan kaikki yrityslainansa yhdellä uudella lainalla.

Yksinkertaistamisen mahdollisuus lainarakenteessa

Yrityksellä on mahdollisuus yksinkertaistaa lainarakennettaan uudelleenrahoittamalla useat yrityslainat yhdellä uudella lainalla. Yksinkertaisempi lainarakenne tuo mahdollisuuden seurata helpommin yrityksen kokonaiskustannuksia ja arvioida tulevaisuuden rahoitustarpeita. Yrityksen laskutus myös yksinkertaistuu, sillä sen ei tarvitse enää hoitaa monien eri lainojen lyhennyksiä samaan aikaan.

Uudelleenrahoitus ei ole aina kannattavaa

Useissa tilanteissa yritys saa merkittävää säästöä yrityslainojensa uudelleenrahoittamisella, mutta silti se ei välttämättä aina ole kannattavaa. Jos yrityksen taloudellinen tilanne on heikentynyt entisestään, silloin se ei välttämättä saa nykyistä edullisempaa rahoitusta. Näissä tapauksissa lainojen uudelleenrahoittaminen saattaa jopa aiheuttaa kustannusten nousua entisestään. Uuden lainan kokonaiskustannukset määrittävät sen, onko yrityksen lainojen uudelleenrahoittaminen kannattavaa. Lainojen uudelleenrahoittaminen aiheuttaa yritykselle myös ylimääräistä vaivaa, jolloin on syytä pohtia onko siihen lähteminen sen arvoista.

Jos yritys päättä lähteä yrityslainojensa uudelleenrahoittamisen tielle, sen on syytä ensin tarkistaa millaiset ehdot vanhoissa lainoissa on koskien niiden ennenaikaista maksamista. Useat lainantarjoajat saattavatkin periä suuria kuluja lainan etuajassa maksamisesta. Tämä saattaakin kumota ne säästöt, mitä lainojen uudelleenrahoittamisella saavutettaisiin.

Kun yritys maksaa useita aikaisempia yrityslainojaan yhdellä uudella lainalla, kertyy säästöä silloin etenkin lainan sivukuluissa. Yrityksen on kuitenkin syytä olla tarkkana lainasta aiheutuvien kokonaiskustannusten kanssa. On hyvä miettiä esimerkiksi, että millainen uuden lainan korko on, millaiset ovat sivukulut sekä aiheuttaako aiempien lainojen ennenaikainen maksaminen lisäkuluja. Nämä ovat niitä kuluja, joita yrityksen on hyvä ottaa huomioon laskiessaan lainojen uudelleenjärjestelyn kannattavuutta.

Vakuudellinen yrityslaina

Yleensä pankista haettava vakuudellinen yrityslaina oli 2010-luvulle asti se kaikista suosituin lainamuoto yritysten keskuudessa. Mutta viime vuosina pankit ovat alkaneet kiristää lainaehtoja sen verran paljon, että esimerkiksi useiden aloittelevien yrittäjien ja pk-yritysten on entistä vaikeampi saada pankkilainaa.

Vakuudellisen yrityslainan saamiseen seuraavilla seikoilla on merkitystä:

  • Luottokelpoisuus – pankki arvioi yrityksen maksukykyä minimoidakseen rahan lainaamisen riskit
  • Vakuudet – vakuudellinen lainan saamiseksi yrittäjän pitää antaa jokin omaisuus pantiksi (esimerkiksi kesämökki) tai yrityksen päättävässä asemassa oleva henkilö voi ryhtyä lainan takaajaksi
  • Ikä – mitä kauemmin yritys on ollut toiminnassa, sitä helpommin se voi lainaa saada
    Omavaraisuus ja kattavuus – yrityksen täytyy pystyä osoittamaan, että se selviytyy lainan takaisinmaksusta

Jokainen pankki käyttää omia kriteerejä ja määrittelee lainaehdot aina tapauskohtaisesti. Yrityslainan korko ja ehdot ovat riippuvaisia ylläolevista seikoista.

Yrityslainaa ilman vakuuksia

Pääsääntöisesti yksityiset rahoituslaitokset myöntävät vakuudetonta lainaa. Sitä on huomattavasti helpompi saada ja ehdot ovat myös joustavammat, mitä vakuudellisessa lainassa. Toisaalta vakuudettomien lainojen korot ovat yleisesti ottaen korkeammat verrattuna vakuudelliseen pankkilainaan, sillä lainan vakuudettomuus kasvattaa luonnollisesti luottotappion riskiä. Mutta jos yrittäjällä tai yrityksellä on esittää erinomainen maksukyky, on tällöin vakuudettoman yrityslainan saaminen myös mahdollista edulliseen hintaan.

Vakuudettoman yrityslainan saamiseen seuraavilla seikoilla on merkitystä:

  • Suomeen rekisteröity yritys
  • Yrityksellä suomalainen pankkitili
  • Yrittäjän/yrityksen luottotiedot kunnossa
  • Yrityksellä vähintään yksi tilikausi takanaan toimintaa

Kuinka paljon yrityslainaa voi saada?

Yrityslainan määrä koostuu monesta eri tekijästä. Lainantarjoaja arvioi yrityksen esittämien tietojen pohjalta lainan määrän. Tämän vuoksi lopullisen lainatarjouksen summa voikin olla haettua lainasummaa pienempi. Nyrkkisääntönä toimii kuitenkin se, että pankit myöntävät yleensä helpommin pienempiä lainasummia.

Myös yrityslainan käyttötarkoituksella on merkitystä lainaa myönnettäessä. Lisäksi lainalle esitetyt vakuudet ja yrityksen oma rahoitus vaikuttavat lainan saamiseen. Vakuudellisten lainojen summat ovat yleensä vakuudettomia suuremmat, sillä pankit uskaltavat myöntää isompia lainasummia vakuuksien vuoksi.

Nykypäivänä vakuudetonta lainaakin on mahdollista hakea kymmeninen tuhansien eurojen edestä, joten sillä pystyy erinomaisesti kuittaamaan yritysten aikaisemmat lainat. Korkomenojen kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä vakuudettomien lainojen korkoehdoissa voi olla huomattaviakin eroja. Tästä syystä yrityslainojen kilpailuttaminen onkin aina syytä tehdä.

Yrityslainan korko ja kulut

Korkokuluihin vaikuttaa useat tekijät ja niihin kannattaakin tutustua huolellisesti yrityslainaa hakiessa. Vakuudellista lainaa myöntävät pankit ja vakuudetonta lainaa myöntävät rahoituslaitokset käyttävät yrityksen luottokelpoisuuden arvioimiseen pääsoin samoja kriteerejä, joita ovat muun muassa yrityksen vakavaraisuus, vakuudet, lainan takaisinmaksuaika, yrityksen oma rahoitus sekä lainan käyttötarkoitus. Siispä mitä paremman maksukyvyn yritys pystyy esittämään lainalleen, sitä paremmalla korolla varustettua lainaa se pystyy saamaan.

Yrityslainan korko perustuu lainantarjoajan viitekorkoon sekä marginaalikorkoon. Näiden lisäksi useimpiin lainoihin sisältyy lisäksi esimerkiksi avausmaksuja ja tilinhoitomaksuja. Tämän vuoksi lainaa hakiessa onkin tärkeää tutustua lainaehtoihin huolella. Erityisesti lainan todelliseen vuosikorkoon on syytä kiinnittää huomiota, sillä siinä ilmoitetaan nimelliskoron lisäksi myös kaikki muut mahdolliset kustannukset.

Yrityslainan takaisinmaksu

On aina hyvä sovittaa yrityslainan takaisinmaksu huolellisesti lainasummaan. Liian pitkä laina-aika aiheuttaa turhia kustannuksia, kun taas liian lyhyt laina-aika voi johtaa siihen, että yrityksellä on vaikeuksia pysyä mukana lainan lyhennyksissä ja tämäkin voi puolestaan aiheuttaa lisäkuluja.

Yrityslainan takaisinmaksun yksityiskohdat sovitaan aina lainasopimusta tehdessä. Useissa tilanteissa lainan takaisinmaksu on tasalyhenteinen, eli lainaa lyhennetään jokaisessa maksuerässä sama summa. Tämän päälle tulevat vielä lainan korko ja kulut, jotka luonnollisesti pienenevät prosentuaalisesti samalla kun lainapääoma vähenee.

Joskus lainan takaisinmaksussa voi esiintyä haasteita. Näissä tilanteissa on tärkeää, että yrittäjä on yhteydessä niin pian kuin mahdollista yrityslainan myöntäneeseen tahoon. Esimerkiksi pankit ovat yleensä tällaisissa tilanteissa joustavia ja pyrkivät tarjoamaan yrittäjälle eri tyyppisiä vaihtoehtoja lainan takaisinmaksun järjestämiseksi.

Joissakin tapauksissa yrityksen on mahdollista sopia pankin tai muun lainantarjoajan kanssa erillisestä lyhennysvapaasta, jonka aikana yrityslainasta ei makseta kuin korko ja kulut. Lyhennysvapaa kuukausi voikin olla hyvin tarpeellinen vaihtoehto erityisesti tuoreemmille yrityksille, joiden liiketoiminta on vasta alkumetreillä.

On hyvä pitää mielessä, että yrityslainan takaisinmaksun aikataulun muutokset eivät yleensä ole maksuttomia, vaan jokaisesta muutoksesta voidaan periä palvelumaksu, mikä yleensä lisätään pääomaan ja maksetaan lainan kanssa. Tästä syystä lainaneuvotteluissa kannattaa aina ottaa selville, millaisia kuluja mahdollisista lyhennysvapaista tai takaisinmaksuaikataulun muuttamisesta voi koitua.

Miten yrityslainaa ilman vakuuksia haetaan netistä?

Aivan kaikki yrittäjät eivät syystä tai toisesta saa vakuudellista pankkilainaa. Toinen varteen otettava vaihtoehto on vakuudeton yrityslaina, mikä on huomattavasti helpompi ja nopeampi hakea ja saada. Sen hakeminen onnistuu netissä yhdellä hakemuksella. Sähköinen hakuprosessi nopeuttaa lainahakemusten käsittelyä, minkä vuoksi vakuudeton laina sopiikin hyvin äkilliseen tarpeeseen, esimerkiksi yrityslainojen uudelleenrahoittamiseen.

Yrityslainan hakeminen aloitetaan lainahakemuksen täyttämisellä, mikä vie yleensä vain muutaman minuutin. Sen jättäminen ei sido yritystä ottamaan lainaa, joten sen voi lähettää ihan huoletta, vaikka vain nähdäkseen millaisella korolla ja ehdoilla lainaa voisi saada. Lainantarjoajasta riippuen tarjous on voimassa yleensä viikon, joten siihen voi tutustua rauhassa. Jos se ei miellytä, sen voi vapaasti hylätä tekemättä mitään. Sen sijaan tarjouksen hyväksyminen onnistuu helposti sähköisesti verkkopankkitunnuksilla.

Nykyisten yrityslainojen kilpailuttaminen

On olemassa kuitenkin vielä helpompi tapa löytää se sopivin lainatarjous yrityksen yrityslainojen uudelleenrahoittamiseen, nimittäin lainojen kilpailuttaminen. Yhden hakemuksen täyttämisellä on mahdollisuus tavoittaa kerralla kymmeniä lainantarjoajia. Kilpailutus on helppo tehdä netissä lainanvälityspalvelun kautta. Ensimmäinen lainatarjous kilahtaa sähköpostiin jo muutaman tunnin kuluessa hakemuksen jättämisestä. On kuitenkin syytä odottaa vielä muitakin lainatarjouksia, sillä se ensimmäinen ei aina ole se paras vaihtoehto. Kannattaa myös tutustua tarkasti lainan vuosikorkoihin sekä lainaehtoihin.

Kun sopivin lainantarjoaja löytyy rahoittamaan yrityslainojen uudelleenrahoittamista, tällöin se kannattaa hyväksyä pikimmiten, sillä lainarahat on mahdollista saada tilille jo saman päivän aikana. Tosin tähän vaikuttaa yrityksen ja lainantarjoajan pankkipalvelu. Useimmissa tapauksissa laina on tilillä viimeistään seuraavana päivänä.

Yrityslainan kilpailuttaminen on siis todella helppoa ja nopeaa. Kaiken lisäksi se on maksutonta eikä sido yritystä vielä solmimaan mitään lainasopimuksia, sillä tarjouksiin on yleensä aikaa tutusta noin viikon verran. Kilpailuttamalla lainat on mahdollista löytää se kaikista edullisin laina rahoittaa yrityksen aikaisemmat lainat.

Tietoa yrityslainoista

Yrityslainaa voi hakea kaikki yritykset yritysmuodosta riippumatta. Yleisimpiä yritysmuotoja, jotka hakevat yrityslainaa ovat:
osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja toiminimet.

Myöskään toimiala ei ole rajoite yrityslainan hakemiselle. Yrityslainat ovat yleisiä mm. seuraavilla toimialoilla:
teollisuus, autokorjaamot, eläinlääkäriasemat, hammaslääkärit, huoltoasemat, kauneushoitolat, kauppiaat, start-upit, konsulttiyritykset, kuntosalit, logistiikka- ja kuljetusyritykset, LVI-yritykset, maa- ja metsätilat, matkailuyritykset, parturi-kampaamot, rakennusyritykset, ravintolat, baarit ja pubit, siivousyritykset, taksiyritykset, vähittäis- ja tukkukaupat, sekä verkkokauppiaat.

Yrityslainaa haetaan useisiin eri käyttötarkoituksiin. Yleisimpiä yrityslainan käyttökohteita ovat:
autolaina yritykseelle, kuljetuskaluston rahoitus, investoinnit, kassavaje, toimitilan hankinta tai remontointi, käyttöpääoma, markkinointi, kone- ja laiterahoitus, yrityskaupan rahoitus, kansainvälistyminen, kasvurahoitus, liiketoiminnan kehittäminen, sukupolvenvaihdoksen rahoitus, uuden työntekijän palkkaaminen tai vaikkapa verkkokaupan perustaminen.

Muita aiheeseen liittyviä sivuja: