Yritysrahoitus

Alussa yrittäjän pitää miettiä, mistä rahoitus yrittämisen alkutaipaleelle. Tietenkin voit olla perinyt jättiomaisuuden tai jatkat vanhempiesi yritystä – mutta joka tapauksessa kaikkien tasavertaisesti on hyödyllistä tietää, miten Suomessa rahoitus järjestyy yrittäjälle.
Ladataan lomaketta..
Nopea

Hakemusten tekeminen kestää muutaman minuutin.


Läpinäkyvä

Pyrimme esittämään tarjoukset selkeästi ja ymmärrettävästi.


Kotimainen

Suomalainen palvelu suomalaisille kuluttajille.


Puolueeton

Etsimme aina edullisimmat tarjoukset ilman piilokuluja.

Summarum Mediassa

Summarum Mediassa

Näin pääset liikkeelle yritysrahoituksen kanssa

Pankkilainat ja luotot, lisäksi julkinen rahoitus, perhe, ystävät ja kollegat, joukkorahoitus, ammattimaisesti toimivat sijoittajat ja pikavipit. Siinäpä niitä on joitain keinoja, osa parempia kuin toiset ja ehdoissa kannattaa aina olla tarkkana.

Suomen yrittäjät on tehneet ansiokkaan koosteen, missä puhutaan yrityksen rahoituksen järjestämisestä. Siitä mikä tämä rahoituksen kenttä on, mukaan lukien yksityiset rahoittajat sekä joukkorahoituksen alustat.


Löydä paras tieto yritysrahoituksesta

Summarumin kautta löydät selkeää tietoa yrityksen talousasioista.

Lue lisää tästä

Summarum Logo

Rahoitussuunnitelma

Jos olet perustamassa yritystä ja etsit sille rahoittajaa, tarvitset ensin rahoitussuunnitelman. Se auttaa ulkopuolisia rahoittajia näkemään yrityksen rahoituksen tarpeen sekä se auttaa yrittäjää suunnittelemaan yritykselle tulevaisuutta. Rahoitussuunnitelmassa selvitetään, paljonko rahaa tarvitaan. Siinä pitää olla hyvät suunnitelmat. Rahaa tarvitaan käyttöpääomaksi sekä investointeihin.

Yrityksen rahoitus koostuu omasta ja vieraasta pääomasta.

Pankit ovat ensimmäinen paikka, mistä rahoitusta kannattaa lähteä hakemaan. Suomessa pankit ovat varsinkin pk-yritysten keskeinen rahoittaja.  Rahoitusta voi hakea myös erilaisilta rahalaitoksilta, vakuutusyhtiöiltä, joukkorahoittajilta sekä pääomasijoittajilta.

Rahoitusyhtiöiden rahoitus kohdistuu yleensä tiettyyn hankintaan tai yrityksen käyttöpääoman rahoitukseen

Vakuutusyhtiöiltä saa rahoitusta takaisinlainana ja sijoituslainana.

Takaisinlaina tarkoittaa asiakasyrityksen maksamista vakuutusmaksuista kertyneen rahaston takaisin lainaamisesta. Lainan vakuuden myöntää pankki, Garantia tai Finnvera.

Joukkorahoitus on laina- tai sijoitusmuotoista. Tavoitteena on kerätä pörssin ulkopuoliselle yritykselle kasvuun ja toiminnan kehittämiseen haluttu määrä rahaa laajalta sijoittajajoukolta.

Yritys hakee lainamuotoisessa joukkorahoituksessa tarvitsemansa rahoituksen sijoittajilta, heiltä lainaamalla ja maksaa heille lainasta koron. Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa, yritys joka tarvitsee rahoitusta, hakee tarvitsemansa rahoituksen sijoittajilta ja antaa vastineeksi yleensä yrityksen osakkeita tai muita arvopapereita.

Pääomarahoituksessa pääomasijoittaja sijoittaa rahaa yritykseen. Vastineeksi sijoituksesta omistajan on oltava valmis antamaan pääomasijoittajalle rahoitusta vastaan omistusosuus yhtiöstä. Pääomasijoittaja tuo kuitenkin yleensä mukanaan yhtiön hallitukseen paljon uutta osaamista.

Käyttöpääoman rahoitusta voi saada myös saatavavakuudellisen rahoituksen, eli laskurahoituksen, factoring-rahoituksen avulla.

Perinteisiä yritystoiminnan rahoittajia ovat julkisyhteisöt. Euroopan unioni ja Suomen valtio rahoittavat yritysten toimintaa esimerkiksi Business Finlandin ja ELY-keskuksen kautta.

Valtion omistama Finnvera on myös tärkeä toimija yritysrahoituksessa. Sitä ei kuitenkaan luokitella julkisyhteisöksi vaan rahoituslaitokseksi.

Finnvera on erityisrahoittaja, josta on mahdollista saada rahoitusta esimerkiksi uuden yrityksen perustamiseen, jo olemassa olevan liiketoiminnan ostamiseen, nykyisen yrityksen toiminnan laajentamiseen sekä kasvuun. Finnvera on yhteistyössä suurimpien pankkien kanssa.

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti kansainvälistä liiketoimintaa suunnitteleville pienille ja keskisuurille yrityksille.

ELY-keskukset tarjoavat pk-yrityksille rahoitusta esimerkiksi yrityksen kehittämisavustuksen ja maaseudun yritysrahoituksen muodossa. Kehittämisavustus on tarkoitettu nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen tai uusien liiketoimintamallien luomiseen. Maaseudun yritysrahoitus on tarkoitettu ylläpitämään ja lisäämään maaseudun elinvoimaa synnyttämällä uutta yritystoimintaa.

Starttiraha tai bisnesenkeli voi auttaa yrittäjää alkutaipaleella

Starttirahaa voi saada 6-12 kuukauden ajan. Starttiraha on startup-rahoituksen muoto, joka on tarkoitettu yrittäjän elannoksi yrityksen perustamisen alkuaikoina. Starttirahahakemus kannattaa perustella huolellisesti. Starttirahan saamisen edellytyksenä on hyvä liiketoimintasuunnitelma.

Yrittäjällä tai yrittäjille ei aina siis ole halua eikä kykyä ottaa isoa henkilökohtaista pankkilainaa yritystoimintaa varten. Tällöin yritys voi hakea myös ulkopuolisia sijoittajia ja etenkin ns. bisnesenkeleitä, jotka ovat valmiita tukemaan toimintaa omalla henkilökohtaisella varallisuudellaan.

Bisnesenkelit ovat normaalisti yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat sijoittaa toimintaansa aloitteleviin yrityksiin. Tavoitteena on liiketoiminnan käynnistämisen auttamisen lisäksi, jotta henkilöt voisivat hyötyä rahallisesti myöhemmistä mahdollisista tuotoista. Bisnesenkelit tuovat yrityksiin pääoman lisäksi myös tietotaitoa ja kontakteja.

Finnish business angels network perustettiin vuonna 2016, eikä silloin ollut startup edes terminä tuttu.

Muuta yrittäjyyteen liittyvää

Business Finland ulkomaille halajavalle

Palvelujohtaja Kari Komulainen Business Finlandilta sparraa mielellään pk-yrityksiä kasvuun liittyvissä asioissa. Hän tuntee hyvin kasvua tavoittelevien yritysten rahoitus- ja asiantuntijapalvelut. Business Finlandilta saa avustusmuotoisia rahoituksia, jota ei tarvitse lyhentää ja josta ei tarvitse maksaa korkoja.

Business Finlandin nettisivuilla on esitelty kattavasti heidän tarjontansa.

”Yksi rahoitustuote Business Finlandilla on kasvuyritysten starttirahoitus. Business Finlandin rahoitusten asiakaskunta on kasvua tavoittelevat yritykset ja nimenomaan ne, jotka tavoittelevat kasvua pyrkimällä käynnistämään kansainvälistä liiketoimintaa tai laajentamaan jo olemassa olevaa kansainvälistä liiketoimintaansa”, Komulainen kertoo.

Business Finland kuuluu julkisten rahoittajien kenttään, johon kuuluvat myös Finnvera ja ELY-keskukset. Business Finlandin rahoituspalvelut on tarkoitettu sellaisille yrityksille, ja niiden tarpeisiin, jotka liittyvät kansainvälisen liiketoiminnan suunnitteluun, kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen, tai kansainvälisesti toimivien markkinoiden laajentamiseen.

Toinen piirre Business Finlandin rahoituksessa on, että rahoitus on tarkoitettu kehittämistoimenpiteisiin eli suunnitteluun ja strategiseen suunnitteluun, asiakastarpeiden ja kilpailutilanteen selvittämiseen sekä uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen ja pilotointiin.

”Business Finlandin rahoitus ei ole tarkoitettu investointien, kuten koneiden, laitteiden ja rakennusten rahoitukseen. Kehittäminen on siis rahoituksen kohde”, Komulainen sanoo.

Business Finlandin rahoitus on avustusmuotoista rahoitusta, eli rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin myös siinäkään tilanteessa, että kehittämistyö epäonnistuu, eikä saada aikaan sellaista tuotetta mitä voitaisiin markkinoille viedä. Jos markkinaselvityksissä osoittautuu, että yrityksellä ei ole sellaista kilpailuetua, että sen kannattaisi lähteä kansainvälistymään, niin myös näissä tilanteissa ei peritä rahoitusta takaisin. Jos työ on tehty ja tuloksena on, että yrityksen kanssa ei kannata edetä, niin yritykselle jää kuitenkin se rahoitus olemaan.

Sparrausta ja luotettavia neuvoja AmChamilta

Rahan lisäksi yritys tulee uusille markkinoille laajentaessaan tarvitsemaan myös konsultointia sekä hyväksi koettuja, luotettavia kontakteja. Jos yritys haluaa suunnata esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoille, Amchamin verkostosta sekä heidän USA -asiantuntijoistaan on paljon hyötyä.

Amcham Finland on voittoa tavoittelematon, poliittisesti sitoutumaton business -verkosto johon kuuluu yli 200 suomalaista ja Suomessa toimivaa kansainvälistä yritystä. Se on osa globaalia verkostoa joka toimii yli sadassa maassa.

Amcham Finlandin yhtenä tarkoituksena on viedä yrityksiä Suomesta Yhdysvaltain suuntaan.

”Olemme vieneet jo yli 100 kooltaan ja toimialaltaan erilaista yritystä menestyksekkäästi ulkomaille”, kertoo kansainvälisten yritysten ohjelmaa johtava Rosa Thurman Suomen Amchamilta.

”Meillä on tuntemusta paikallisista laeista sekä paikallisista veroista, jotka saattavat olla suomalaisille vaikeita”, kertoo Amchamin Launchpad USA -ohjelman johtaja Mike Klyszeiko.

Palvelu räätälöidään henkilökohtaisesti jokaiselle. Mukaan kuuluu mm. riski ja markkina-analyysin tekeminen, myyntiprosessien tehokkuuden kasvattaminen sekä arvolupauksen täsmentäminen; mikä yrityksen tuotteessa on ainutlaatuista ja mikä on sen tavoitemarkkina. Palveluun kuuluu myös yrityksen rekisteröityminen, työntekijöiden palkkaaminen sekä henkilökohtainen valmennus yrittäjälle.

USA’n markkina eroaa Suomen markkinoista monella tavalla ja Amchamin verkoston asiantuntijat Suomessa sekä USA’ssa varmistavat, että yritys ymmärtää maiden väliset kulttuurierot ja on valmis monenlaisiin haasteisiin uusille markkinoille lähtiessään.

Yksityiskohtaiset ja henkilökohtaiset USA- palvelut kuuluvat Amchamin jäsenyyden hintaan joka on 3500 euroa vuodessa. Tähän hintaan kuuluvat myös muut Amchamin palvelut sekä ainutlaatuinen, kansainvälinen yritysverkosto Suomessa.

Sopivimman yritysrahoituksen löytäminen

Kuten tekstissä jo aiemmin mainittiin yritysrahoitus on mahdollista vastaanottaa useissa eri muodoissa. Yritysrahoitukseen on olemassa sisäistä ja ulkoista rahoitusta. Lisäksi ulkoinen rahoitus on mahdollista vastaanottaa useissa eri muodoissa.

Moni yrittäjä saattaa kaiken tämän jälkeen miettiä, minkälainen yritysrahoitus juuri kyseisen yrittäjän liiketoimintaan soveltuisi parhaiten. Helppoa, kaikille sopivaa, vastausta kysymykseen ei ole. Yritysrahoitus riippuu aina yrityksen sekä sen liiketoimintaa harjoittavan yrittäjän tilanteesta ja tärkeintä onkin itselle sopivimman rahoituksen muodon löytäminen.

Yritysrahoituksen etsimisessä kannattaa ottaa huomioon ainakin, mikä on yrityksen liiketoiminnan ala sekä minkälainen yrityksen taloudellinen tilanne on. Lisäksi yritysmuoto sekä yrittäjän henkilökohtaiset intressit voivat vaikuttaa yritysrahoituksen muotoon.

Tärkeää yritysrahoituksen muotoa punnitessa on huomioida kokonaisvaltaisesti yrityksen sen hetkinen tilanne. Yrittäjän kannattaa punnita kaikkia vaihtoehtoja ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja tarvittaessa konsultoida asiasta paremmin tietäviä henkilöitä.

Konsultointiapua yrittäjän on mahdollista vastaanottaa useilta uusia yrittäjiä auttavilta instituutioilta. Lisäksi verkosta löytyy paljon oppaita siitä, miten yritysrahoituksen muodon valitseminen kannattaa tehdä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi yritysrahoitusta sinun kannattaa ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti omia kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mikä on yritysrahoitus?
Yritysrahoituksella tarkoitetaan samaa kuin yrityslainalla, eli varainhankintaa yrityksen eri tarpeisiin.
Mistä saa yritysrahoitusta?
Yritysrahoitusta saa monilta eri toimijoilta, kuten pankeilta, rahoitusyhtiöiltä, valtiolta sekä ns. business-enkeleiltä.
Kuinka paljon yritys voi saada rahoitusta?
Lainasumma määritetään aina yrityksen maksukyvyn perusteella. Sen perusteella määritetään lainasumma, laina-aika sekä lainan hinta eli korko.