Yrityslainaa kommandiittiyhtiölle

Yrityksen ja sen toiminnan kasvu ja kehitys kasvattavat luonnollisesti myös kuluja sekä tarvittavia hankintoja. Liiketoimintaan vaikuttavia isompia investointeja on joskus tehtävä, jotta saadaan aikaan tulosta pitemmällä tähtäimellä.

Tällaisilla tilanteissa yritys voi saada apua erilaisista yrityslainamahdollisuuksista. Joskus liiketoiminnan kehittämisen kannalta järkevin ratkaisu onkin hakea yrityslainaa myös kommandiittiyhtiölle.

Toimialasta riippumatta, lähes jokainen yritys tekee tulosta jälkikäteen, vaikka kulut koko ajan kasvaa. Kommandiittiyhtiössä äänettömän yhtiömiehen tehtävänä on toimia rahoittajana, mutta aina eivät hänenkään rahat voi riittää. Siksi yrityslaina voi olla usein se paras ratkaisu kommandiittiyhtiölle yrityksen toiminnan kehittämistä ja kasvua ajatellen.

Kommandiittiyhtiö ja yrityslaina

Kun yrityksen toiminta perustuu kahden erilaisen yhtiömiehen toiminnalle, puhutaan tällöin kommandiittiyhtiöstä. Yrityksen toiminnan johtamisesta vastaa vastuunalainen yhtiömies, joka omalla panoksellaan pyörittää yrityksen päivittäistä toimintaa. Äänetön yhtiömies sen sijaan toimii tavallaan sijoittajana ilman äänivaltaa yrityksen toiminnassa. Molempien yhtiömiesten on mahdollista sijoittaa omia rahoja yrityksen toiminnan tukemiseen missä vaiheessa tahansa.

Kommandiittiyhtiöiden, kuin minkä tahansa muidenkin yhtiöiden, on silti toisinaan haettava yhtiömiesten omien sijoitusten lisäksi niin sanottua vierasta pääomaa, eli esimerkiksi yrityslainaa tai joutoluottoa. Tällaisella vieraalla pääomalla onkin eriarvoinen asema kommandiittiyhtiön hallinnassa, kuten myös yhtiömiesten tekemillä sijoituksilla. Toisin kuin äänettömän yhtiömiehen antama panos, laina tulee aina maksaa takaisin, vaikka viime kädessä vastuullisen yhtiömiehen varoista.

Vieraan pääoman ehtoiselle sijoitukselle asetettu korko on useimmiten edullisempi kuin äänettömän yhtiömiehen tekemän. Tämän vuoksi vieraan pääoman ottaminen voikin tulla yhtiölle edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Ennen lainan ottamista on aina hyvä laatia tarkka rahoitussuunnitelma, joka varmistaa lainan takaisinmaksun. Se antaa myös näkemyksen siitä, minkä tyyppistä yrityslainaa kommandiittiyhtiölle kannattaisi etsiä.

Yrityslainaa kommandiittiyhtiölle ilman vakuuksia

Pankit sekä rahoituslaitokset tarjoavat yrityslainaa myös kommandiittiyhtiölle. On myös mahdollista hakea joko vakuudetonta tai vakuudellista lainaa. Kommandiittiyhtiössä vakuudetonta lainaa hakiessa pitää jonkun yhtiömiehen toimia lainalle henkilötakaajana. Lainaehdot ja takaisinmaksuajat määräytyvät lainanantajasta riippuen. Tärkeää myös on, että yhtiöllä tai takaajana toimivalla yrittäjällä ei saa olla merkittäviä maksuviiveitä tai muita maksuhäiriömerkintöjä.

Jokaisesta lainaa hakevasta yrityksestä lainantarjoaja rakentaa kokonaisvaltaisen riskiarvion. Tämä tarkoittaa sitä, ettei yritykseltä vaadita välttämättä suuri voittoja saadakseen lainaa. Usein yrityksen kasvun potentiaali on riittävä. On silti hyvä ottaa huomioon ilman vakuuksia haettavan lainan haun yhteydessä, että lainat ovat tällöin yleensä hieman kalliimpia verrattuna perinteisiin pankkilainoihin.

Yrityslainan hakeminen kannattaa suunnitella

Kun hakemalle yrityslainalle on laadittu tarkka budjetti, näin varmistetaan sekä hakemuksen läpi meneminen, että sen epäonnistunut takaisinmaksu. Hakuprosessi kannattaakin aloittaa arvioimalla yrityksen kannattavuus. Lainantarjoajat tarkistavat useimmat yritystiedot, kuten esimerkiksi tilinpäätökset, koska ne ovat yleisesti saatavilla olevaa tietoa. Myös yrityksen taloudellisessa tilanteessa olevat notkahdukset on syytä huomioida ja valmistautua selittämään ne aiheuttaneet syyt.

Yritystoiminnan kasvattaminen vaatii hankintoja ja investointeja, joihin on mahdollisuus saada rahoitusta, vaikka vuosi olisi ollutkin taloudellisesti heikko. Kannattaa käydä myös läpi yrityksen omaisuutta ja tutkia, olisiko siellä mitään pankille vakuudeksi kelpaavaa. Realistisesti arvioidut talousasiat ja omaisuus tuovat helpotusta kommandiittiyhtiölle löytää se sopivin lainavaihtoehto. Turhien lainahakemusten täyttämiseltä voi välttyä, kun suhteuttaa huolellisesti yrityksen taloudellisen tilanteen ja tarpeen.

Yrityslainan korot

Monet eri tekijät vaikuttavat yrityslainan koron muodostukseen. Korko vaihtelee myös yrityksen ja toimialan mukaan. Eri lainantarjoajien korkoja voi kuitenkin myös vertailla kätevästi netissä löytääkseen sen sopivimman vaihtoehdon myös kommandiittiyhtiölle.

Yrityslainan korkoon vaikuttaa esimerkiksi yrityksen aiemmat rahoitukset tai muut lainat, sekä mihin tarkoitukseen yritys on lainaa hakemassa. Lisäksi yrityksen toimiala, taloustilanne, vastuuhenkilöiden taloustilanne sekä tulevaisuudennäkymät vaikuttavat yrityslainan hintaan ja korkoon. Korko voikin vaihdella suuresti eri lainantarjoajien kesken, sillä niillä on oma painoarvonsa yritykselle myönnettävää lainatarjousta hinnoitellessa. Tämän vuoksi yrityslaina onkin syytä aina kilpailuttaa parhaimman lainatarjouksen takaamiseksi.

Erilaiset rahoitusvaihtoehdot kommandiittiyhtiölle

Lainavaihtoehtoja on tarjolla useita ja erilaisia. Siksi onkin tärkeää ensin perehtyä jo ennakkoon erilaisiin vaihtoehtoihin. Silloin voi myös löytää helpommin oman yrityksen tarpeisiin ja tilanteeseen parhaiten sopivan lainamallin sekä lainantarjoajan.
Yleisimmät vaihtoehdot kommandiittiyhtiön rahoituksille ovat:

 • Yrittäjän henkilökohtainen laina
 • Äänettömän yhtiömiehen sijoitus
 • Rahoitusyhtiön yrityslaina
 • Pankin yrityslaina

Yrityksille tarjotaan useita erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja ne toimivat yleensä aina yritykselle kuin yritykselle toimialasta tai yritysmuodosta riippumatta. Myös kommandiittiyhtiöissä on mahdollisuus ottaa myös yrittäjän henkilökohtaisesti ottama laina käyttöön yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Tällöin lainan tulee olla välttämätön yrityksen toiminnan kannalta ja varma mahdollisuus maksaa se takaisin.

Äänettömän yhtiömiehen sijoitus kommandiittiyhtiöön

Kommandiittiyhtiössä äänettömällä yhtiömiehellä on mahdollisuus päästä osaksi yrityksen toimintaa sijoittamalla omaisuuspanoksen, mikä on yhdessä sovittu. Hänen on myös mahdollisuus maksaa panoksesta pieni osuus omaisuutena ja loput työnteolla. Hänelle maksetaan myös ennalta sovittua korkoa. Maksettavalle omaisuuspanokselle ei ole yrityslain mukaan alarajaa, joten tästä syystä sijoitus voi olla myös pieni.

Äänetöntä yhtiömiestä voidaan tavallaan pitää kuin sponsorin, koska hän asettaa sijoituksen yritykseen sekä saa voitoista korkoa, mutta hänellä ei ole silti mahdollisuutta vaikuttaa yrityksen toiminnalliseen päätöksentekoon. Äänettömän yhtiömiehen korot maksetaan ennen vastuunalaisen yhtiömiehen palkkioita, joten tämä takaa hänen saavan takuulla osuutensa saaduista voitoista.

Yhtiömiesten yhteispäätöksellä yrityksen toiminnan kehittyessä on myös mahdollista hakea uusia äänettömiä yhtiömiehiä, jotka tuovat omaisuuspanoksen osaksi yhtiön toimintaa. Tällä tavalla yhtiön toiminnalle on mahdollista saada lisää sijoittajia menettämättä silti vastuunalaisten yhtiömiesten toimivaltaa. Yritykselle tulee kuitenkin usein edullisemmaksi lainan takaisinmaksu korkoineen ja kuluineen, kuin uusien äänettömien yhtiömiesten korkojen maksu saaduista voitoista.

Yrityslaina kommandiittiyhtiölle pankista

Erilaisten rahoitusmuotojen ja lainanantajien valikoima on kasvanut hurjasti viime vuosina. Yritykselle, kuin myös tavalliselle kuluttajallekin on tarjolla vaihtoehtoja laidasta laitaan. Useat rahoitusyhtiöt tarjoavat yrityslainaa edullisilla ehdoilla myös kommandiittiyhtiöille. Itse lainanhakuprosessille on kuitenkin hyvä varata kunnolla aikaa, jotta ehtii kartoittaa ja vertailla mahdollisimman monta erilaista vaihtoehtoa.

Perinteiset pankit myöntävät harvemmin yrityslainaa kommandiittiyhtiöille ilman vakuuksia. Niiden vaatimat reaalivakuudet tarkoittavat jonkin tyyppisen omaisuuden asettamista ikään kuin pantiksi lainan takaisinmaksusta. Takaisinmaksun epäonnistuessa, voi pankki realisoida vakuudeksi asetetun omaisuuden ja saada sitä kautta lainaamansa summan takaisin. Vakuuden lisäksi pankkilainojen vaatimuksiin kuuluu myös henkilötakaus, eli yrittäjän täytyy asettua omavelkaiseksi takaajaksi.

Pankit tarjoavat silti yleensä edullisempia lainoja vakuuden ja pitkän laina-ajan vuoksi. On myös syytä aina varautua erilaisiin lainaneuvotteluihin, jotka saattavat vaatia myös fyysistä vierailua pankkikonttorilla.

Yrityslaina kommandiittiyhtiölle rahoitusyhtiöstä

Useimmiten lainan hakemisprosessin on hyvä olla mahdollisimman lyhytkestoinen, kun puhutaan yrityksestä, sillä niillä ei ole välttämättä aikaa erilaisten hakemuslomakkeiden täyttämiseen.

Netistä saakin helposti ja nopeasti haettua lainaa rahoitusyhtiöltä, joiden käsittelyajatkin ovat huomattavasti nopeammat verrattuna pankkeihin. Tästä syystä netin yksityisten rahoituspalveluiden hyödyntäminen on kasvanut entisestään myös yritysmaailmassa. Rahoitusyhtiöiden rahoituspalveluissa ei ole vaatimuksia erillisille reaalivakuuksille, sillä jokaiselle lainahakemukselle laaditaan oma riskiarvio.

Yrittäjän itse asettuessa omavelkaiseksi takaajaksi haetulle lainalle reaalivakuuden sijasta, on tällöin myönnetyllä lainalla korkeampi riski jäädä maksamatta. Tästä syystä rahoitusyhtiöstä haetulla lainalla on yleensä korkeammat korot, kuin mitä perinteisellä pankkilainalla. Lisäksi rahoitusyhtiöiden myöntämät lainat ovat yleensä myös joustavampia. Ne mahdollistavat pienten yritysten lainan saannin, koska niitä myönnetään myös yrityksille ilman reaalivakuudeksi kelpaavaa omaisuutta. Samalla tavoin myös valtavan kasvupotentiaalin omaavat yritykset saavat mahdollisuuden liiketoimintansa kehittämiseen.

Pankin ja rahoitusyhtiön tarjoamat rahoitukset kommandiittiyhtiöille

Sekä pankit, että rahoitusyhtiöt voivat myöntää lainaa myös kommandiittiyhtiölle. Yrityslaina on näistä yleisin ja perinteisin rahoitusmuoto, jossa lainaa haetaan ennakkoon sovitulle summalle ja takaisinmaksu tapahtuu kuukausittain. Se voi olla joko vakuudetonta vai vakuudellista lainaa.

Muita rahoitusmuotoja ovat:

 • Joustoluotto – tiettyyn luottorajaan asti myönnettävä laina, jota voi nostaa tarvittavan summan
 • Laskurahoitus – laskujen myyntiä pankille, rahoitusyhtiölle tai perintäyhtiölle
 • Factoring-rahoitus – rahoitusyhtiöltä myyntisaataviensa verran saatu luotto
 • Osamaksukauppa – ostokset mahdollista maksaa kuukausittain osamaksuna
 • Leasing – käytössä olevat laitteet vuokrattu ostamisen sijaan

Yrityslainan kilpailuttaminen

Yrityslainan voi kilpailuttaa myös verkossa helposti ja nopeasti. Se tapahtuu kätevästi täyttämällä lainatarjoushakemuksen haluamallaan kilpailuttajan sivustolla. Tämän jälkeen jopa samana päivänä on jo mahdollista saada ensimmäinen lainatarjous hakemuksessa annettuun yrityksen sähköpostiosoitteeseen. Lainatarjouksia voi tutkia rauhassa ja vertailla keskenään sitoutumatta silti vielä mihinkään.

Yrityslainan vertailu onkin eräs hyvä keino säästää lainakuluissa. Kilpailuttamalla lainan ja vertaamalla tarjouksia voi parhaimmillaan tulla säästöä jopa tuhansia euroa. Kilpailutuspalvelua käyttämällä säästää myös aikaa, koska palvelu etsii yritykselle sopivimmat lainantarjoajat.

Lainahakemuksen täyttäminen sekä lainan kilpailuttaminen ovat täysin ilmaisia, eivätkä ne sido yritystä ottamaan lainaa.

Yhteenveto

Yrityslainan ottamiseen voi olla monia syitä, joihin myös kommandiittiyhtiö saattaa tarvita lainaa. Sitä voidaan ottaa esimerkiksi palkatakseen uusia työntekijöitä tai alihankkijoita sekä hankkiakseen uusia laitteita. Hyvä tarkoitus ottaa lainaa on sellainen, mikä on hyvin etukäteen mietitty ja se liittyy yrityksen tarpeisiin, yrityksen liiketoimintatavoitteisiin tai liiketoimintamahdollisuuksiin.

Yleisimpiä syitä hakea yrityslainaa:

 • Yrityksen perustaminen
 • Käyttöpääomalisän tarve
 • Varaston ostaminen
 • Laitteiden osto
 • Uuteen sijaintiin laajentaminen
 • Tuotteiden tai palveluiden laajentaminen
 • Verojen maksaminen
 • Toisen lainan jälleenrahoittaminen
 • Hiljaisen kauden läpi selviäminen
 • Toisen yrityksen ostaminen
 • Rakennuskustannusten kattaminen
 • Maksamattomat laskut
 • Odottamattomien kulujen kattaminen
 • Markkinointi
 • Uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin tarttuminen

Hakuprosessin vaiheet

Yrityslainaa hakiessa on syytä huomioita tietyt tärkeät seikat välttääkseen ikävät yllätykset. Siksi on aina hyvä olla etukäteen tietoinen mahdollisista riskeistä, mitä yrityslainan hakeminen voi tuoda tullessaan.

Kassavirtavaihtelut ovat osa liiketoimintaa, joten kassanhallinnan kannalta onkin olennaista tietää kassaan tulevat ja myös sieltä lähtevät rahat. Rahoitustarpeiden ennakointi ja yrityslainan saaminen on huomattavasti helpompaa, kun kassanhallinta on mallillaan. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikkia rahoitustarpeita ei liiketoiminnassakaan voi ennakoida, mutta silti äkillinenkin rahantarve on usein ratkaistavissa.

Liiketoiminnan tunnusluvut on syytä pitää aina ajan tasalla yrityksen arjessa. Yritysluottoa haettaessa ne kiinnostavat myös lainantarjoajia. Pankit ja rahoitusyhtiöt haluavat tutustua yrityksen liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen ennen lainatarjouksen tekemistä, sillä niillä halutaan varmistaa, että yritys on kykenevä suoriutumaan takaisinmaksusta. Keskeiset tunnusluvut onkin hyvä selvittää jo valmiiksi, jotta lainan hakeminen etenisi sujuvasti, sillä puutteelliset tunnusluvut tekevät lainan myöntämisestä hankalampaa.

Kasvuun tähtäävät investoinnit ovat yleinen syy yrityslainan hakemiselle. Kannattavien investointien tekeminen auttaa yritystä kehittymään ja kasvamaan sekä pysymään kilpailussa mukana. Kasvuun liittyy myös aina riskejä, joten siksi on hyvä miettiä etukäteen tulevaisuuden näkymiä myös siinä tapauksessa, että investointi ei osoittaudukaan kannattavaksi On hyvä pitää mielessä myös se, että investoinnin tekemättä jättäminen voi yhtä hyvin aiheuttaa riskin yrityksen liiketoiminnalle. Investointien kannattavuutta on myös mahdollista arvioida investointilaskelmilla.

Pankit haluavat tutustua tarkasti yrityksen liiketoimintaan ennen lainapäätöksen myöntämistä. Lainaa hakiessa kannattaakin valmistautua vastaamaan kysymyksiin yrityksen liikeideasta, taloudellisesta tilanteesta, tulevaisuuden suunnitelmista, yrityksen taustoista ja omistussuhteista sekä haetun rahoituksen tarkoituksesta. Mahdolliset vakuudet on hyvä myös selvittää ennakkoon. Rahoituspalvelut pystyvät sen sijaan tekemään luottopäätöksiä vähäisemmillä tiedoilla.