Yrityslainojen
jälleenrahoitus

Hakemuslomake


Selkeä hakemuslomake
kokonaan netissä


Hakemuksen lähettäminen
ei sido mihinkään

YritysSummaLaina-aikaLinkki
5 000 - 3 000 0001kk - 60kkSiirryArrow
Kredita haluaa helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada oikeanlaista rahoitusta parhailla mahdollisilla ehdoilla. Hakemalla rahoitusta Kreditalla saat monia yritysrahoitustarjouksia 24 tunnin sisällä, joista voit valita houkuttelevimman.
1 000 - 250 0001kk - 24kkSiirryArrow
Rahalaitos on Suomen johtava lainojen kilpailuttaja. Suomalaiset ovat kilpailuttaneet kauttamme lainoja vuodesta 2011.
1 000 - 20 0001kk - 36kkSiirryArrow
Yrityslaina on suomalaisille pienyrityksille ja yrittäjille suunnattu lainapalvelu, jossa asiakas on OY/AY/KY/TMI-tyyppinen yritys.
1 000 - 100 0003kk - 18kkSiirryArrow
BusinessCredit on WS Finance Oy:n tarjoama yrityslaina pienyrityksille. Palvelun kautta on mahdollista hakea 1000 - 100 000 euron lainaa yritykselle.
1 000 - 350 0001kk - 36kkSiirryArrow
Zmartan kautta voi vertailla yrityslainoja maksutta ja nopeasti. Hakemus lähetetään eteenpäin useille eri luotonmyöntäjille, jotka antavat lainapäätöksiä nopeasti.

Yrityslainojen jälleenrahoitus

Yrityksen investointien rahoitukset voivat koostua monista erilaisista rahoitusmuodoista ja näiden koroista ja lainoihin liittyvistä muista kuluista voi muodostua varsin tuntuvia kustannuksia. Siksi yrityksen rahoituksia olisikin hyvä tarkastella säännöllisesti ja pohtia vaihtoehtoja kustannusten pienentämiseen. Tämä näkyy nopeasti yrityksen kannattavuudessa ja tuloksessa.

Yksi hyvin merkittävä tapa yrityksen investointien rahoituskulujen pienentämiseen on lainojen jälleenrahoitus. Kun pankeilla ja yksityisillä luotonantajilla on kova kilpailu yrityslaina-asiakkaista, näkyy se myös suoraan lainojen koroissa ja kuluissa. Eri luotonantajien lainojen kuluissa ja ehdoissa voi olla kuitenkin merkittävästi eroja ja siksi lainat kannattaa vertailla huolellisesti jo ennen lainan hakemista.

Vertaa yrityslainoja helposti ja nopeasti

Yrityksen lainojen jälleenrahoitus on hieman työläämpi ja vaatii jonkin verran valmisteluja ennen kuin lainoja pystyy kunnolla vertailemaan. Ensin kannattaa laskea ne nykyiset lainat, luotot ja muut rahoitusmuodot yhteen, joihin suunnitellaan jälleenrahoitusta. Tässä on olennaista myös tarkistaa mahdollistaako vanhan lainan ehdot maksusuunnitelman muuttamisen tai tuleeko nopeammasta takaisinmaksusta jotakin kuluja ja jos tulee, niin millaisia. Myös lainoihin liittyvät kulut kannattaa eritellä ja laskea yhteen, että saa selkeän kuvan rahoitusten todellisista vuosikustannuksista.

Erilaisia yrityslainoja voi vertailla kilpailuttamalla eri luotonantajat kilpailutukseen erikoistuneella sivustolla yhdellä lainahakemuksella ja saada lainatarjukset suoraan sähköpostiinsa. Tässä kuitenkin voi parhaimmillaan saada kymmeniä lainatarjouksia, joiden huolelliseen vertailuun kuluu aikaa. Me Summarumilla kokosimme tyypillisimmistä lainoista taulukon, josta eri luotonantajien lainoja on vielä helpompi vertailla jo ennen henkilökohtaisten tarjousten pyytämistä.

Kun taulukosta löytyy oman yrityksen tarpeisiin sopivalta tuntuva luotonantaja, voi pyytää lainatarjouksen suoraan heiltä. Henkilökohtaisia lainatarjouksia on helppo vertailla nykyisiin, kun on ensin laskenut todelliset kustannukset valmiiksi. Näin ollen yrittäjä voi säästää yrityksen lainojen jälleenrahoituksen järjestämisessäkin merkittävästi aikaa.

Pyydä tarjous myös omasta pankista

Vaikka monet pankit ovatkin joutuneet kiristämään yrityslainojen myöntämiskriteereitä ja voivat vaatia erilaisia vakuuksia, takaajia tai kokonaisvaltaisempia rahoitusneuvotteluja, kannattaa omalta pankilta pyytää kuitenkin henkilökohtainen lainatarjous vertailuun mukaan. Myös pankeilla on kova kilpailu yrityslaina-asiakkaista ja yksityiset luotonantajat kiristävät kilpailua entisestään. Pankin laina voi olla edullinen, mutta ei aina edullisin.

Yksityiset luotonantajat kilpailevat etenkin lainojen ehdoilla, nopeudella ja lainassa usein on kiinteä korko. Sen sijaan pankit sitovat lainojen korot Euriboriin ja lisäävät päälle oman marginaalinsa. Yleensä pankin korko on liitetty 3 kuukauden Euriboriin, jolloin korko voi nousta hyvinkin nopeasti. Yleinen korkotaso on pitkään ollut alhaalla, mutta hienoista painetta korkotason nousulle on ollut havaittavissa. Tämä ei kuitenkaan vielä näy merkittävästi yrityslainojen koroissa.

Vertaa myös lainojen ehtoja todellisten vuosikorkojen lisäksi

Pankin lainaehdoissa saattaa olla myös tiukkoja ja joustamattomia ehtoja, mutta yhtä hyvin vastaavia ehtoja voi löytyä yksityisten luotonantajien yrityslainoissa. Siksi lainojen ehtoihin kannattaa jo kilpailutuksen yhteydessä perehtyä huolellisesti. Hyvä yrityslaina joustaa yrityksen tilanteen muuttuessa ja etenkin maksu- tai lyhennysvapaisiin jaksoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Toisinaan tilanne muuttuu olennaisesti positiivisempaan suuntaan ja yrityksen lainat kannattaa maksaa ennakoitua nopeammin pois. Ehdoista kannattaa tarkistaa myös onko tämä mahdollista ja aiheutuuko siitä jotakin kustannuksia.

Yrityslainojen jälleenrahoitusta voi saada ilman vakuuksia

Monet pankit vaativat yrityslainoissa reaalivakuuksia tai takaajia lainan myöntämisen ehtoina. Vain pienempiä lainoja voi olla tarjolla ilman vakuuksia ja silloinkin voi olla tarpeen laatia monitahoisia selvittelyjä. Lähes poikkeuksetta isommissa lainoissa pankit vaativat kokonaisvaltaisempia rahoitussuunnitlemia, jolloin yrityslainojen jälleenrahoitus voi olla hankala järjestää.

Sen sijaan monet yksityiset luotonantajat tarjoavat yrityslainaa jopa ilman vakuuksia tai takaajia. Näissä vakuudettomissa riskilainoissa lainasummat voivat olla jopa isompia kuin pankin myöntämissä, vaikka myös yksityiset luotonantajat voivat joissakin tapauksissa kysyä vakuuksia tai takauksia. Yleensä yrittäjän oma takaus lainantakaisinmaksusta riittää.

Tällainen vakuudetonkin laina kannattaa kilpailuttaa tarkasti, koska niiden koroissa, tilinhoitomaksuissa, laskutuslisissä ja lainanavausmaksuissa voi olla merkittäviä eroja. Myös laina voi olla kankea muilta ehdoiltaan, jolloin se ei vastaa yrityksen tarpeisiin.

Yhtiömuodon vaikutus yrityslainan hakemisessa

Yrityslainaa haettaessa myös yrityksen yhtiömuodolla on merkitystä. Siinä missä yksityinen elinkeionharjoittaja vastaa itse kaikesta yritystoiminnastaan ja sen lainoistakin henkilökohtaisesti, niin yleensä osakeyhtiössä kaikki onkin yhtiön nimissä. Henkilöyhtiöissä, kuten kommandiittiyhtiössä tai avoimessa yhtiössä myös yhtiökumppanit ovat henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen lainoissa.

Kuitenkin ykstiyisten luotonantajien vakuudettomissa lainoissa myös osakeyhtiössä yrityksen omistaja toimii lainan takaajana. Jos yrityksessä on useampia osakkaita tai yhtiökumppaneita, tulee jokaisen heistä olla mukana hakemassa lainaa, hyväksyä laina ja he toimivat lainan takaajina. Vasta kun jokainen osakas ja yhtiökumppani on hyväksynyt lainatarjouksen voi luotonantaja laittaa lainan maksuun.

Näissä tilanteissa muita yhtiökumppaneita ja osakkaita kohdellaan lainahakemuksessa rinnakkaishakijoina ja se voi näkyä positiivisena merkkinä luotonantajalle päin. Luotonanatajan henkilökohtainen lainatarjous voi silloin olla edullisempi ja isompi laina myönnetään helpommin, kun lainaa haetaan rinnakkaishakijoiden kanssa. Silti yksityinen elinkeinoharjoittajakin voi saada hyvin edullisen lainatarjouksen, koska henkilökohtaisessa tarjouksessa tarkastellaan yrityksen toimintaedellytyksiä kokonaisvaltaisesti.

Yrityslaina jälleenrahoitusta varten heti tilille

Yrityslainojen jälleenrahoitus mielletään suhteellisen hitaaksi prosessiksi ja se vaatiikin jonkin verran työtä, että saadaan mahdollisimman hyvä tarjous ja löydetään edullisin vaihtoehto. Silti esivalmistelujen jälkeen lainan voi saada hyvin nopeasti tilille ja lainoihin liittyviä kustannuksia voi päästä leikkaamaan käytännössä lähes heti. Maksusuunnitelmien muutoksista kannattaa aina olla yhteydessä luotonantajan suuntaan, jolloin maksut saadaan kohdistumaan oikein eikä pääse vahingossakaan syntymään niin sanottuja haamulaskuja, joiden selvittelyyn kuluu paljon aikaa.

Kun etukäteen on laskenut kaikki jälleenrahoitettavat lainat ja rahoitukset yhteen, tiedetään jo valmiiksi millaisia kustannuksia niistä muodostuu ja paljon varsinaista lainaa tarvitaan. Näitä tietoja kysytään myös lainahakemuksessa yrityksen tuloihin ja menoihin liittyvissä kohdissa, ja etukäteen tehdyt laskelmat helpottavat hakemuksen täyttämistä. Sen sijaan lainan käyttötarkoitusta ei aina kysytä, mutta tämän selvittämiseenkin kannattaa varautua.

Kun edullisimmalta vaikuttava luotonantaja on löytynyt taulukosta, voidaan heiltä pyytää henkilökohtainen lainatarjous. Samalla kannattaa pyytää parilta muultakin sopivalta tuntuvalta luotonantajalta tarjous, koska henkilökohtainen lainatarjous lasketaan tutkimalla yrityksen tilannetta kokonaisvaltaisesti ja taulukossa tätä ei ole voitu huomioida. Siksi henkilökohtainen lainatarjous yrityslainan jälleenrahoitukseen voi hieman poiketa taulukosta.

Lainatarjouksen vahvistaminen nopeasti käy netissä

Sopivan lainatarjouksen löydyttyä, se vahvistetaan luotonantajan ohjeiden mukaisesti netissä. Samassa yhteydessä toimitetaan pyydetyt liitteet sähköisesti. Luotonantaja tarkistaa liitteet ja vahvistaa lainasopimuksen ja siirtää lainan maksuun. Nyt laina on nostettavissa yrityksen tilille ja yrityslainojen jälleenrahoitus saadaan hoidettua. Jäljelle on enää jälleenrahoitukseen valittujen luottojen, lainojen ja osamaksusopimusten pois maksaminen.

Nopeimmillaan yrityslainan jälleenrahoitus onnistuu netissä tehtynä jopa yhdessä arkipäivässä, kun esivalmistelut on tehty huolellisesti. Todellisuudessa hakuprosessiin kannattaa varata kuitenkin pari arkipäivää aikaa. Pankkien rahaliikennettä hidastaan jonkin verran viikonloput ja arkijuhlapyhät, mutta jotkut luotonantajat käsittelevät yrityslainahakemuksia myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Hae yrityslainaa yrityslainojen jälleenrahoitukseen

Yrityslainan jälleenrahoitus on hyvin yksinkertainen toetuttaa vaikka siihen liittyykin monta vaihetta ja se kulkee seuraavaa polkua pitkin.

 • Valitaan jälleenrahoitukseen halutut lainat, luotot ja muut rahoitusmuodot
 • Tarkistetaan rahoitusmuotojen ehdoista voiko maksusuunnitelmia nopeuttaa
 • Eritellään eri rahoitusten kulut ja korot ja loppu lainasummat
 • Lasketaan edellä mainitut yhteen

Näin saadaan varsinaiseen yrityslainan jälleenrahoituksen vertailuun ja kilpailutukseen tarvittavat tiedot valmiiksi itse prosessin pohjalle. Varsinainen hakuprosessi kulkee seuraavan kaavan mukaan

 • Vertaile taulukosta yrityksen tarpeisiin vastaavia lainoja
 • Täytä lainahakemus huolellisesti
 • Lähetä hakemus
 • Lue henkilökohtainen lainatarjous huolellisesti
 • Hyväksy parhaiten soveltuva laina yrityslainojen jälleenrahoitukseen
 • Toimita hyväksymisen yhteydessä pyydetyt liitteet
 • Nosta laina yrityksen tilille
 • Suorita yrityslainojen jälleenrahoitus maksamalla vanhat lainat kerralla pois

Yrityslainojen vertailussa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota lainatarjousten todelliseen vuosikorkoon, johon on laskettu jo kaikki muutkin kulut mukaan. Tämän lisäksi kannattaa tarkistaa myös lainatarjouksen muut ehdot, että ne vastaavat yrityksen tarpeita.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa voi ilmetä tilapäisiä notkahduksia kassavirrassa millä tahansa alalla ja hyvä yrityslaina on sekä edullinen vuosikoroltaan ja tarjoaa myös tarvittaessa lyhennys- tai maksuvapaata jaksoa. Lyhennysvapaalla jaksolla maksetaan lainasta vain korot ja maksuvapaalla koko lainan lyhennyserälle saadaan maksuaikaa.

Lainan takaisinmaksu kannattaa suunnitella huolellisesti
Haettaessa lainaa yrityslainojen jälleenrahoitukseen kannattaa myös takaisinmaksun aikataulu suunnitella huolellisesti ja laskea takaisinmaksun eriä realistisesti. Näin voidaan varmistaa yrityksen toiminnan edellytyksiä myös silloin, kun maailmalla tilanne muuttuu nopeasti. Vaikka juuri lainan hakemisen hetkellä tilanne näyttäisi hyvin positiiviselta, niin tilanne voi muuttua hyvin nopeasti ja muutos voi haastaa yrityksen toimintaedellytykset.

Kaikkiin tilanteisiin ei voi tietenkään varautua, mutta kun lainan takaisinmaksusuunnitelmaa suunnitellessa on huomioitu pienet notkahdukset, ei yrityksen kannattavuus pääse pienistä ja tilapäisistä heilahduksista vaarantumaan. Suuremmissa poikkeustilanteissa kannattaa olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä luotonantajaan ja sopia lyhennys- tai maksuvapaasta kuukaudesta tai tarvittaessa neuvotella yrityslainan ehdot uudelleen.

Mitä rahoitusmuotoja voi jälleenrahoittaa?

Yrityksen investointien rahoitusmuotoja jälleenrahoittaessa on tärkeintä tarkistaa, että nykyisen rahoitusmuodon voi maksaa alkuperäistä maksusuunnitelmaa nopeammin pois. Yleensä tämä on mahdollista, mutta nopeammasta maksuaikataulusta tulee sopia aina rahoittavan tahon kanssa etukäteen. Omaehtoisesti maksetut suuremmat lyhennyserät eivät välttämättä kohdistu rahoittajan järjestelmissä oikein avoimille laskuille ja tästä voi syntyä haamulaskuja, joiden selvittelyyn menee aikaa. Rahoittavan tahon velvollisuus on toki asia selvittää, mutta tästä selvittelystä voi aiheutua myös kustannuksia.

Käytännössä kaikki rahoitusmuodot, joissa voidaan sopia nopeammasta maksuaikataulusta, voidaan jälleenrahoittaa edullisemmalla yrityslainalla. Usein tässä saadaan myös merkittäviä säästöjä rahoitusmuotojen koroissa ja muissa kustannuksissa, ja se näkyy nopeasti yrityksen kannattavuudessa. Yhden isomman lainan lyhentäminen monen muun rahoitusmuodon laskujen sijasta säästää myös aikaa.

Erityisen kalliit rahoitusmuodot kannattaa jälleenrahoittaa yrityslainalla

Etenkin erilaiset yrityksen luottokortilla tehdyt investoinnit ja osamaksusopimukset voivat osoittautua todelliselta vuosikoroltaan yllättävän kalliiksi rahoitusmuodoiksi. Silti myös pitkään voimassa ollut varsinainen yrityslaina voi olla olla kallis, kun lainaa on haettu esimerkiksi yrityksen alkuvaiheessa, jolloin ei ole ehkä saatu yhtä hyvää henkilökohtaista lainatarjousta kuin mikä nyt voisi olla tarjolla. Korkotasokin on muuttunut vuosien saatossa ja se näkyy suoraan lainatarjouksissa.

Kaikki rahoitusmuodot, joissa on mahdollisuus jälleenrahoitukseen, kannattaakin vertailla säännöllisesti. Lainojen vertailu onnistuu helposti ja nopeasti Summarumin ylläpitämän taulukon pohjalta ja henkilökohtaisen lainatarjouksen pyytäminen ei velvoita hyväksymään ja nostamaan lainaa käyttöön. Vertailulla ja kilpailutuksella voi kuitenkin saada tuntuvia säästöjä aikaan rahoitusmuotojen kustannuksissa ja yrityslainat ovat tyypillisesti isompia kuin kuluttajille suunnatut lainat, jolloin myös niiden korot ja kulut ovat isommat.

Vaikka jälleenrahoituksen järjestäminen vaatii hieman työtä ja vaivaa, on se silti nopea ja helppo toteuttaa. Lainojen hoitoon liittyvien kustannuksien kilpailutuksessa saatu säästö voi näkyä jo pienenä kannattavuuden parantumisena yrityksen kassavirrassa jo heti jälleenrahoitusta seuraavana kuukautena, mutta vuositasolla säästöt voivat olla jo tuhansia.