Etusivu » Yrittäjälle » Startup-yrityksen rahoitus

Startup-yrityksen rahoitus

Etsitkö startup-yrityksellesi rahoitusta? Summarumin kautta löydät aloittavalle yrityksellesi edullisen ja sinulle sopivan yritysrahoituksen. Kilpailuta yritysrahoitukset jo tänään ja vastaanota rahoitus mahdollisimman matalilla kuluilla.

Ladataan lomaketta..

Startup rahoitus – näin se toimii

Startup-yrityksellä tarkoitetaan yleensä nuorta ja kasvuhakuista yritystä, jonka liiketoiminta on vasta alkuvaiheissa.

Alkuvaiheissa olevan liiketoiminnan johdosta on yleistä, että yrityksellä on liiketoiminnan käynnistämisestä johtuvia kuluja joita startupin tulorakenne vielä näin aikaisessa vaiheessa pysty kuittaamista pelkillä saaduilla tuloilla.

Tämän seurauksena startup-rahoitus on yksi erittäin yleinen rahoituksen muoto nuorille ja kasvaville yrityksille. Startup-rahoituksen muoto, sekä määrä vaihtelevat laajasti sen mukaan, mistä rahoitusta haetaan.


Löydä edullisin startup-rahoitus

Summarumin kautta löydät nopeasti sen sinulle sopivan startup-rahoituksen. Hakemuksen lähettäminen ei sido sinua mihinkään ja saat joukon lainatarjouksia sähköpostiisi vielä saman päivän aikana.

Hae lainaa tästä

Summarum Logo

Startup-rahoituksen vaihtoehdot

Startup-yritysten rahoitus on mahdollista hakea useilla eri tavoilla. Startup-yrityksen rahoitus ja sen eri muodot vaihtelevat riippuen siitä keneltä rahoitusta haetaan. Startup-rahoitus on mahdollista vastaanottaa seuraavissa muodoissa

  • Julkinen rahoitus
  • Joukkorahoitus
  • Sijoitusyhtiöt
  • Enkelisijoittajat
  • Perinteinen pankkirahoitus

Mikäli yritys ei omaa valmista pääomaa, jota hyödyntää liiketoiminnan käynnistämisessä, voi jokin edellä mainituista rahoituksen muodoista osoittautua yritykselle hyödylliseksi.

Seuraavissa luvuissa käydään hieman tarkemmin läpi näitä startup-yrityksen rahoituksen eri muotoja.

Julkinen rahoitus

Julkinen rahoitus on rahoitusta, jonka tarjoaa hakijalle julkinen sektori.

Julkinen rahoitus on käynnistyvän liiketoiminnan tukemista ja sen saaminen edellyttää aina jonkinlaisen hakuprosessin läpikäymistä.

Julkista rahoitusta voidaan hakea useilta eri tahoilta useissa startup-toiminnan eri vaiheissa. Julkista rahoitusta haetaan usein startup-yrityksen liiketoimintaan esimerkiksi Finnverasta tai ELY-keskuksesta.

Startup-yritys voi hakea rahoitusta myös muilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi Business Finlandilta. Business Finland, eli entinen Tekes, on yksi suosituimmista startup-yrityksen rahoituksen hakukohteista.

Eräs yleinen start-up yrityksen rahoitus, jota yrittäjän kannattaa myös harkita on starttiraha.

Starttiraha on työn- ja elinkeinopalveluiden myöntämä rahoituksen muoto, jota myönnetään liiketoiminnan aloittamista harkitseville yrittäjille.

Starttirahaa on mahdollista saada veronalaisena tulona maksimissaan noin 700 euroa kuussa 12-18 kuukauden ajan.

Yrittäjän tulee kuitenkin ottaa huomioon, että starttirahaa tulee hakea jo ennen varsinaisen liiketoiminnan aloittamista, mikäli yrittäjä toivoo vastaanottavansa starttirahan käyttöönsä.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on startup-yrityksen rahoitus, joka tapahtuu ihmisten keskinäisen verkostoitumisen avulla.

Nykyään yleisimmin internetissä tapahtuva verkostoituminen mahdollistaa startup-yritysten rahoittamista erittäin matalalla kynnyksellä.

Joukkorahoituksen tyypillinen ominaispiirre onkin, että rahoitukseen osallistuvat saattavat rahoittaa startup-yrityksen toimintaa hyvin pienilläkin summilla.

Internetin avulla pieniä lahjoituksia tekevien ihmisten massa on kuitenkin niin suuri, että startup-yritys voi vastaanottaa lopulta jopa hyvinkin suuren rahoituksen.

Joukkorahoitusta voidaan yleisimmin hakea kahdella eri tavalla. Sijoituspohjaisessa joukkorahoituksessa aloitteleva yritys luopuu tietystä osuudesta liiketoiminnastaan rahoitusta vastaan.

Lahjoituspohjaisessa joukkorahoituksessa taas rahoittaja saa jonkin vastineen sijoittamaansa summaa vastaan.

Yksinkertaisimmillaan tämä vastine voi olla esimerkiksi alennus valmiista tuotteesta tai osto-oikeus tuotteen ennakkomyyntiin.

Lahjoituspohjaisessa joukkorahoituksessa innovoidaan hyvin monipuolisesti erilaisia etuja, joita rahoittajat saavat käyttöön sijoittaessaan startupin liiketoimintaan.

Esimerkkejä joukkorahoitusalustoista ovat esimerkiksi Invesdor, Mesenaatti, Sprinvest sekä Kickstarter. Joukkorahoitukseen on olemassa sekä kansainvälisiä rahoitusalustoja, että pelkästään suomalaisille startup-yrityksille suunnattuja alustoja.

Plus Icon Kilpailuta yrityslainasi, investoi kasvuun! Kilpailuta yrityslaina 3 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. Hae yrityslainaa
Kilpailuta yrityslaina

Sijoitusyhtiöt

Sijoitusyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden pääsääntöinen liiketoiminta on arvopapereihin sijoittaminen.

Useat sijoitusyhtiöt sijoittavat startup-yrityksiin, jonka takia ne voivat olla hyvä tapa vastaanottaa rahoitus startup-yritykselle. Lisäksi monet sijoitusyhtiöt rajoittavat sijoituksiaan tiettyyn liiketoiminnan alaan tai esimerkiksi maantieteelliseen alueeseen.

Nuoren yrityksen startup-yrittäjän kannattaakin seurauksena tästä, tutustua eri sijoitusyhtiöihin ja tarkastella onko alueellisesti yrityksen toimialaan sijoittavia yrityksiä lähellä.

Esimerkkejä sijoitusyhtiöistä ovat muun muassa Sievi Capital, Innovestor ja Inventure.

Enkelisijoittajat

Enkelisijoittajat ovat sijoittajia, jotka sijoittavat aikaa sekä rahaansa nuoriin ja potentiaalisiin startup-yrityksiin. Tyypillisimmillään enkelisijoittaja on kokenut ja menestynyt yrittäjä, joka on myynyt oman yrityksensä. Enkelisijoittajia tulee kuitenkin myös erilaisista taustoista.

Enkelisijoittajien yksi erittäin merkittävä etu startup-yrittäjän kannalta on, että sijoittaja tuo usein käteisvarojen lisäksi mukanaan laajat kontaktiverkostot yrittäjän käyttöön. Myös tiedon lisääntyminen sekä ohjeiden vastaanottaminen ovat startup-yrityksen kannalta enkelisijoittajan hyviä puolia.

Monet enkelisijoittajat haluavat olla aktiivisesti mukana auttamassa startup-yrittäjää, jonka hallitsemaan liiketoimintaan on sijoitettu. Tämä saattaa olla samaan aikaan sekä mahdollisuus, mutta myös uhka.

Enkelisijoittajalla on hyvä olla samansuuntaiset visiot kuin startup-yrittäjällä, jotta ristiriitatilanteita ei syntyisi.

Enkelisijoittaja on hyvä tapa vastaanottaa startup-yrityksen rahoitus. Useiden tutkimusten mukaan enkelisijoittajien kautta rahoituksen vastaanottaminen nostaa startup-yrityksen menestymisen todennäköisyyksiä keskimääräistä suuremmaksi.

Perinteinen pankkirahoitus

Tavallista pankkirahoitusta on mahdollista hakea suurimmalta osalta lainanantajista.

Perinteinen pankki voi myös joissain tapauksissa olla hyvä vaihtoehto, jolla startup-rahoitus voidaan hakea. Perinteiseen pankkirahoitukseen on olemassa muutamia eri vaihtoehtoja palvelun tarjoajasta riippuen.

Erilaiset jatkuvat rahoitusmuodot, kuten startup-yrityksen luottotili tai rahoituslimiitti saattavat tarjota startup-yrityksen talouden hallintaan joustavuutta.

Edellä mainitun kaltaiset rahoituksen muodot sopivat hyvin esimerkiksi nuoren yrityksen päivittäiseen kassanhallintaan tai kausivaihteluiden rahoittamiseen.

Toinen perinteisten pankkien tarjoama vaihtoehto on yritysrahoitus. Yritysrahoituksessa startupille myönnetään rahoitus ja samalla sovitaan yhteisesti takaisinmaksuaika ja lyhennysten määrä.

Perinteiset pankkirahoitukset eroavat muista sijoituksista siinä, että pankkirahoituksissa rahoittaja haluaa omansa takaisin mahdollisimman pian.

Esimerkiksi enkelisijoittajien rahoituksessa taas rahoittaja useammin miettii yrityksen kokonaisuuden kannalta parasta vaihtoehtoa ja luottaa saavansa rahoituksessa takaisin, kun yritys menestyy.

Näiden asioiden johdosta startup-yrityksen ei useimmiten kannata hakea perinteistä pankkirahoitusta, vaan mieluummin nimenomaisesti jotain startupeille suunnattua rahoituksen muotoa.

Startup-rahoituksen määrä

Startup-rahoitus ja sen määrä riippuu vahvasti nuoren yrityksen sen hetkisestä tilanteesta sekä siitä, minkälaisille markkinoille pyritään. Yrittäjän tulee pohtia realistisesti sitä, minkälaisia taloudellisia varoja liiketoiminnan käynnistämiseen tarvitaan.

Startup-rahoituksen määrä riippuu vahvasti myös siitä, mistä sitä haetaan. Esimerkiksi perinteiseltä pankilta rahoitusta hakiessa kannattaa rahoituksen kokonaismäärä pitää mahdollisimman alhaisena.

Julkinen rahoitus taas määräytyy useasti yrityksen liiketoiminnan mukaan automaattisesti. Startup-yrityksen rahoitus ja sen määrä ovatkin hyvin tilannekohtaisia.

Yrittäjän kannattaa käyttää aikaa taloudellisen tilanteen arvioimiseen ja miettiä, mitkä rahoituksen ratkaisut ovat yrityksen kannalta parhaimpia.

Startup-yrityksen rahoitus lyhyesti

Startup-yrityksellä tarkoitetaan yleensä nuorta ja kasvuhakuista yritystä, jonka liiketoiminta on vasta alkuvaiheissa. Liiketoiminnan aluille paneminen vaatii useimmiten rahoitusta.

Startup-rahoitus ja sen määrä riippuu vahvasti nuoren yrityksen sen hetkisestä tilanteesta sekä siitä, minkälaisille markkinoille pyritään.

Startup-yritysten rahoitus on mahdollista hakea useilla eri tavoilla. Alla olevista rahoitusmuodoista:

  • Julkinen rahoitus
  • Joukkorahoitus
  • Sijoitusyhtiöt
  • Enkelisijoittajat
  • Perinteinen pankkirahoitus

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi startup-yrityksen rahoitusta, sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

Startup yritysrahoitus – yhteenveto

Startup yritysrahoitus on rahoitus, jota haetaan tavoitteena kasvattaa nuorta yritystä. Sen hakemiseen on useita eri mahdollisuuksia, jonka takia nuoren yrittäjän kannattaakin harkita yritysrahoituksen haku huolellisesti.

Mikäli startup-rahoituksen hakupaikaksi valikoituu pankkirahoitus, kannattaa haettava rahoitus kilpailuttaa. Rahoitusten kilpailutuksen kautta voit varmistua siitä, että huomioit kaikki lainantarjoajat. Lisäksi säästät itseltäsi aikaa, kun kilpailutuksen hoitaa jokin muu osapuoli.

Mikäli startup-yritysrahoitus kiinnostaa, kannattaa vaihtoehdot kilpailuttaa Summarumin lainapalveluiden avulla. Summarumin kautta kilpailutat yli 25 eri lainantarjoajaa ja voit löytää lainaa alkaen 4,5% korolla

Tietoa yrityslainoista

Yrityslainaa voi hakea kaikki yritykset yritysmuodosta riippumatta. Yleisimpiä yritysmuotoja, jotka hakevat yrityslainaa ovat:
osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja toiminimet.

Myöskään toimiala ei ole rajoite yrityslainan hakemiselle. Yrityslainat ovat yleisiä mm. seuraavilla toimialoilla:
teollisuus, autokorjaamot, eläinlääkäriasemat, hammaslääkärit, huoltoasemat, kauneushoitolat, kauppiaat, start-upit, konsulttiyritykset, kuntosalit, logistiikka- ja kuljetusyritykset, LVI-yritykset, maa- ja metsätilat, matkailuyritykset, parturi-kampaamot, rakennusyritykset, ravintolat, baarit ja pubit, siivousyritykset, taksiyritykset, vähittäis- ja tukkukaupat, sekä verkkokauppiaat.

Yrityslainaa haetaan useisiin eri käyttötarkoituksiin. Yleisimpiä yrityslainan käyttökohteita ovat:
autolaina yritykseelle, kuljetuskaluston rahoitus, investoinnit, kassavaje, toimitilan hankinta tai remontointi, käyttöpääoma, markkinointi, kone- ja laiterahoitus, yrityskaupan rahoitus, kansainvälistyminen, kasvurahoitus, liiketoiminnan kehittäminen, sukupolvenvaihdoksen rahoitus, uuden työntekijän palkkaaminen tai vaikkapa verkkokaupan perustaminen.

Usein kysyttyä

Mikä on startup-rahoitus?
startup-rahoitus on yleinen rahoituksen muoto, joka on suunnattu etenkin nuorille yrityksille. Startup-rahoituksen muoto ja määrä vaihtelevat sen mukaan mistä rahoitusta haetaan.
Minkälaisia eri startup-rahoituksia on olemassa?
Startup-yrityksen rahoitukseen on olemassa useita eri muotoja. Yleisimmät startup-rahoituksen muodot ovat julkinen rahoitus, joukkorahoitus, sijoitusyhtiöt, enkelisijoittajat sekä perinteiset pankkirahoitukset.
Mistä startup-rahoitusta kannattaa hakea?
Startup-rahoitus on aina yksilöllinen ja yrittäjän kannattaa tutustua rahoitusta tarjoaviin palveluihin. Yleisesti ottaen enkelisijoittajan kautta rahoituksen hakeminen on tutkimuksissa osoittautunut menestyväksi tavaksi vastaanottaa startup-rahoitusta
Paljonko startup-rahoitusta yritys voi saada?
Startup-rahoituksen määrä riippuu vahvasti yrityksen sen hetkisestä tilasta sekä siitä, mistä startup-yrityksen rahoitusta haetaan. Vaihtelut rahoitusten määrässä ovat hyvin tarjoaja-kohtaisia.

Muita aiheeseen liittyviä sivuja:

Muita aiheeseen liittyviä sivuja: