Venelaina

Suomi on tuhansien järvien maa ja kuluttajat haluavatkin nauttia usein tästä vapaudesta vesillä liikkuen. Alla olevassa artikkelissa käsitellään sitä, mikä on venelaina ja mitä sen hankkimisessa kannattaa huomioida.
Ladataan lomaketta..

Hakemusten tekeminen kestää muutaman minuutin.


Pyrimme esittämään tarjoukset selkeästi ja ymmärrettävästi.


Suomalainen palvelu suomalaisille kuluttajille.


Etsimme aina edullisimmat tarjoukset ilman piilokuluja.

Summarum Mediassa

Nina Leppänen
Nina Leppänen
2021-04-07
Kokemus pelkästään positiivinen. Sain lainan sujuvasti.
PP
PP
2021-03-31
Palvelu oli erittäin sujuvaa ja rahat tulivat tilille todella nopeasti. Asiakaspalvelu oli ystävällistä.😊
Jorma Saloranta
Jorma Saloranta
2021-03-08
sai oikean osoitten mistä kysyä lainaa ja sain sen kiitos
Seija Lindgren
Seija Lindgren
2021-03-01
Palvelu nopeaa ja asiallista. Helppo selkoinen teksti ja helppi ymmärtää. Kiitos palvelusta.
Benita Rönnberg
Benita Rönnberg
2021-02-17
Antti
Antti
2021-02-01
Toimiva hakemus, sain tarjouksen ja nostin lainan.

Lainojen vertailu pähkinänkuoressa

Tärkeää tietoa lainavertailustamme

Summarum Logo

Venelaina – tätä se tarkoittaa

Venelaina on laina, jota otetaan veneen rahoittamista varten. Kuten auton, myös veneen hankintaa varten on mahdollista hakea lainaa pankilta tai rahalaitokselta.

Venelainat ovat useimmiten vakuudettomia lainoja, mutta myös vakuudellisia venelainoja myönnetään lainatarjoajien toimesta riippuen haetusta lainasummasta.

Vakuudeton venelaina tarkoittaa sitä, ettei kuluttaja sitä haettaessa aseta lainalle minkäänlaista vakuutta tai vakuuttajaa. Vakuudellinen venelaina taas vaatii lainan hakemisen yhteyteen aina jonkun pantin tai vakuuttajan sen hakijalta.

Vakuudeton venelaina mahdollistaa lainan saannin vakuudellista lainaa nopeammalla aikajänteellä. Toisaalta kääntöpuolena vakuudeton venelaina on lainasummaltaan usein pienempi ja sen kokonaiskustannukset ovat monesti vakuudellista lainaa suuremmat.

Venelaina ja mihin sitä haetaan

Venelainaa haetaan yleensä purje- tai moottoriveneen hankintaa varten. Ei ole kuitenkaan täysin poikkeuksellista, että venelaina haetaan esimerkiksi merikelpoisen laivan tai jonkun muun isomman aluksen kustantamiseksi.

Tyypilliset suomalaisilla vesistöillä käytettävät moottoriveneet liikkuvat useimmiten 1 000 euron ja 15 000 euron hintahaarukassa.

Tällaisten hankintojen kustantaminen siten, että kuluttaja ylläpitää samalla taloutensa tasapainossa, voi vaatia lainan hakemista pankilta tai muulta rahalaitokselta.

Veneen hankinta ei ole useimmiten määriteltävissä täysin välttämättömäksi elinkustannukseksi.

Seurauksena tästä, venelainan voidaan useimmiten katsoa olevan enemmänkin ylellisyystuote, joka hankitaan pikemminkin elintason nostamista, kuin välttämätöntä elinkustannusta varten.

Venelainojen yleistyminen markkinoilla johtuukin nimenomaisesti siitä, että kuluttajat haluavat nykyaikana satsata rahallisesti hyödykkeisiin, jotka nostavat heidän koettua elämänlaatua.

Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. TÄYTÄ ILMAINEN HAKEMUS

Veneen hankinta – asioita joita huomioida

Ennen venelainan hankkimista, kuluttajan tulisi pohtia, mitkä ovat veneen hankinnan oleellisimmat kriteerit lainanhakijan kannalta.

Kuluttajan tulisi miettiä vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin pohtiessa sitä, minkälaisen veneen lainanhakija haluaa hankkia lainarahalla.

Lisäksi, jo ennen kuin vakuudellinen tai vakuudeton venelaina otetaan, kuluttajan tulisi laatia itselleen budjetti venelainan hankintaan. Omaan budjettiin tulisi kirjata ainakin seuraavat tekijät, joiden perusteella venelainan ottamista voidaan harkita.

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi, miten edellä mainittuja tekijöitä tulisi ottaa huomioon kuluttajan pohtiessa venelainan hankkimista.

Kuukausittaiset tulot

Kuluttajan tulisi määritellä budjettiin tarkasti, miltä henkilön sen hetkiset kuukausitulot näyttävät. Kuukausittaisia tuloja ovat esimerkiksi henkilön palkkatulot tai muut kuukausittain toistuvat tulot.

Mikäli ennen venelainan hankkimista lainanhakijan kuukausittaiset tulot ovat epäsäännölliset, kannattaa kuluttajan taulukoida henkilökohtaiseen budjettiin kuukausittaiset tulot ennemmin keskiarvon ala- kuin yläpuolelle.

Näin kuluttaja ei ahdista itseään nurkkaan taloudellisesti, mikäli kuukausittaiset tulot jäävätkin joskus useamman kuukauden ajan hetkellisesti keskiarvoa matalemmiksi.

Tulojen budjetoinnin ensisijaisena tarkoituksena onkin mahdollistaa taloudellisesti tiukempina kuukausina kuluttajan maksukyky lyhentää venelainaa sovitun takaisinmaksusopimuksen mukaisesti.

Kuukausittaiset menot

Kuluttajan kannattaa sisällyttää myös kuukausittaiset menot budjettiin. Kuukausittaisia menoja voivat henkilöllä olla esimerkiksi seuraavat menot.

Vuokra, sähkö- ja vesilasku ovat tyypillisiä kuukausittaisia menoja, joita kuluttajat maksavat. Näiden lisäksi myös kaikki muut säännölliset palvelut joista kuluttaja maksaa, kannattaa sisällyttää budjettiin.

Esimerkiksi erilaiset viihdykkeet, kuten musiikin ja elokuvien suoratoistopalvelut sekä lehtitilaukset ovat yleisimpiä säännöllisiä menoja, joita kuluttajat unohtavat sisällyttää henkilökohtaiseen budjettiin.

Kuukausittaisten menojen määrittämisen tarkoituksena on luoda kuluttajalle mahdollisimman realistinen kuva, siitä millä ehdoin henkilön kannattaa hakea venelaina.

Tämä kuukausittaisten tulojen ja menojen keskinäinen suhde on kriittinen komponentti, jota kuluttajan tulisi pohtia aina ennen lainan hakemista.

Venelaina, kuten muutkin lainat, kannattaa ottaa ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa kuluttajan säännölliset tulot mahdollistavat lainan kuukausittaisen lyhennyksen sekä muiden kuukausittaisten menojen maksamisen ongelmitta.

Veneen hankintahinta

Veneen kustannukset määräytyvät veneen hankintahinnan sekä käyttökustannusten mukaan. Kuten aiemmin mainittua, tyypillisten suomalaisten veneilijöiden hankkimien moottoriveneiden hankintakustannukset sijoittuvat yleisimmin 1 000 – 15 000 euron väliin.

Purjeveneet liikkuvat yleisesti ottaen hiukan moottoriveneitä kalliimmassa hintaluokassa ja niiden hankintahinta uutena sijoittuu keskimäärin 5 000 – 50 000 euron välille.

Tarkkoja hintahaarukoita on kuitenkin mahdotonta määrittää, sillä veneiden hankintahinnat nousevat niin korkeiksi, kuin mitä kuluttaja on valmiita maksamaan.

Vene saattaa olla monille ylellisyystuote, johon halutaan panostaa mahdollisimman paljon. Tämä aiheuttaa erilaisten veneiden suurta hintahaarukkaa, sillä osa kuluttajista arvottaa veneen hankinnassa käytännöllisyyttä, ylellisyyden sijaan.

Ylellisiä moottoriveneitä on esimerkiksi käytettyjen veneiden markkinoilla Suomessa myynnissä aina 500 000 euroon saakka.

Veneen käyttökustannukset

Venelainan hankkimista varten tulisi arvioida pelkän hankintahinnan lisäksi myö muita tulevan hankinnan käyttökustannuksia. Tällaisia edellä mainittuja muita käyttökustannuksia saattavat venelainan tapauksessa olla esimerkiksi

Kuluttajan pohtiessa venelainan haluttua lainasummaa, saattaa ajatus liikkua pääsääntöisesti veneen hankintahinnassa.

Listaa tarkasteltaessa on kuitenkin huomattavissa, että venelainaan kannattaa budjetoida hankintahinnan lisäksi myös veneen käyttökustannuksia.

Lainasumma tulisikin määritellä siten, että lainanhakija säilyttää tarvittavan maksukyvyn hoitaa myös näitä edellä mainittuja käyttökustannuksia.

Käyttökustannusten suuruus saattaa ajoittain yllättää kuluttajan, jonka johdosta lainan hankinnan käyttökustannuksia olisi hyvä määrittää aina etukäteen.

Venelaina ja sen ehtojen määrittely

Venelaina ja summa johon asti sitä myönnetään, vaihtelee lainan tarjoajasta riippuen muutamista tuhansista euroista lähes 100 000 euroon saakka. Tunnetuista pankkipalveluista esimerkiksi Nordea tarjoaa venelainaa aina 50 000 euroon saakka.

Aiemmin määritellyn budjetin perusteella lainan hakijan on ennen lainan kilpailuttamista syytä laskea takaisinmaksuaika henkilön maksukyvyn mukaan.

Venelainalaskuri auttaa kuluttajaa suhteuttamaan lainasummaa sekä takaisinmaksuaikaa. Laskuri auttaa venelainan suunnittelemisessa ja sen arviolla kuluttaja voi arvioida viitteellistä lainan takaisinmaksuaikaa.

Venelainan kilpailutus

Kun päätös venelainan hankkimisesta on tehty, halutut lainaehdot määritelty ja venelainalaskurin avulla arvioitu, kuluttajan tavoite on seuraavaksi löytää omiin ehtoihin parhaiten soveltuva lainatarjous.

Paras ja edullisin venelaina löytyy ainoastaan kilpailuttamalla venelainat. Kilpailuttaessa lainat, kilpailuttava taho kerää useilta eri lainan tarjoajilta lainatarjouksia, joita lainanhakija voi sen jälkeen vertailla helposti keskenään.

Kilpailutus mahdollistaa sen, että lainantarjoajat päätyvät kilpailemaan asiakkaasta sen sijaan, että hakija kilpailisi lainantarjoajien huomiosta. Kilpailutus on olennainen osa parhaan venelainan löytämistä eikä se sitouta vielä henkilö mihinkään hankintapäätökseen.

Usein kysyttyä

Mikä on venelaina?
Venelaina on vakuudeton tai vakuudellinen laina, jota haetaan veneen hankkimista varten.
Minkälaisille summille venelainaa myönnetään?
Venelainan lainasummat vaihtelevat lainan tarjoajasta riippuen muutamista tuhansista euroista jopa sataan tuhanteen euroon saakka. Yleisimmät lainasummat ovat kuitenkin välillä 2 000 - 15 000 euroa.
Onko venelaina vakuudeton vai vakuudellinen laina?
Venelaina on mahdollista saada joko vakuudettomana tai vakuudellisena lainana.
Mitä asioita tulisi huomioida venelainaa hakiessa?
Venelainaa hakiessa tulisi huomioida hakijan kuukausittaiset menot ja tulot sekä lisäksi veneestä aiheutuvat kustannukset.
Mistä halvin venelaina?
Halvin venelaina löytyy kilpailuttamalla lainat. Venelainan kilpailutus kerää tarjouksia useilta lainan tarjoajilta ja esittää ne kuluttajalle selkeässä muodossa.