Sopivan yritysmuodon valitseminen

Olet ehkä aikeissa ryhtyä yrittäjäksi. Olet ehkä innokas ja haluat kokeilla siipiäsi. Onnittelut! Olet varmasti oikealla tiellä. On todella arvostettavaa, että haluat työllistää itsesi yrittämisellä ja mahdollisesti voit työllistää muitakin ihmisiä. Tiedätkö jo, mistä lähdet liikkeelle? Liikeidea ja rahoitus – kuinka projekti etenee?

start-up yrityksen työntekijöitä

Jokaisella on mahdollisuus aloittaa

Suomessa on elinkeinovapaus.  Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset saavat harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista liiketoimintaa ilman viranomaisen lupaa.

Joillakin toimialoilla toiminta on kuitenkin luvanvaraista, yhteiskunnan ja kuluttajien turvallisuuden vuoksi.

Joillakin aloilla pitää myös tehdä ilmoitus viranomaisille, vaikka varsinaista lupaa ei tarvita. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä pitää tarkistaa, tarvitaanko erillinen lupa tai ilmoitus. Lupia haetaan kuntien ja kaupunkien viranomaisilta, aluehallintovirastoilta ja -ministeriöiltä, kuten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta ja muilta lupaviranomaisilta.

Yrittämisessä on paljon vapauksia, mutta toisaalta siinä on paljon myös vastuuta. Olet oman itsesi pomo. Kiinnostus yrittäjäksi ryhtymistä kohtaan on kasvussa. Se voi olla myös monelle tapa saada sivutuloja. Saatat myös olla normaalissa palkkatyössä ja olet alkanut laskuttaa esimerkiksi laskutuspalvelun kautta kevytyrittäjänä ja voit tehdä työtä yrittäjämaisesti.

Yritys rekisteröidään ensin kaupparekisteriin ja verohallinnon eri rekistereihin. Siihen on olemassa yksi perustamislomake, y-lomake. Perustamisilmoituksen voi tehdä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä. Se on Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon yhteinen palvelu. Jotta voit rekisteröityä siellä, sinun pitää olla täysi-ikäinen, sinulla pitää olla suomalainen henkilötunnus sekä sinulla täytyy olla verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti.


Muuta yrittäjyyteen liittyvää

Yritysmuodon valinta on tarkka prosessi

Ensiksi pitää olla liikeidea ja mietittävä toimiala. Liikeidean pitää kertoa mitä yritys myy, kenelle yritys myy tuotteita tai palveluita ja miten asiakkaat voidaan tavoittaa. Yrittäjän pitää myös tehdä liiketoimintasuunnitelma sekä miettiä myös yrittäjälle sopiva yritysmuoto.

Tässä tekstissä esittelen erilaisia yritysmuotoja ja hieman sitä, minkälaisille ihmisille ne sopivat.

Sovellut yrittäjäksi hyvin, jos sinulla on päättäväinen luonne, olet rohkea ja kestät epävarmuutta. Sinun on hyvä haluta oppia uutta, olla vastuullinen ja uskaltaa ottaa riskejä. Epävarmuutta ei voi poistaa, mutta siihen voi varautua. Rahoituksen miettiminen ja asiantuntija-avun pyytäminen on hyvä idea.

Jos päätät palkata henkilöitä töihin yritykseesi, niin olet uudessa tilanteessa. Työnantajilla on lisäksi monenlaisia työnantajavelvoitteita. Muita velvoitteita on muun muassa verotus, oman sosiaaliturvan varmistaminen ja kirjanpidon tekeminen. Yrityksen tilillä pitää olla myös tarpeeksi katetta, jotta laskut saa maksettua. Itsestään pitää toki huolehtia. Ja: muista toimia ja reagoida ajoissa kaikkeen. Monet puhelinmyyjät saattavat myös ottaa aloittelevan yrityksen kohteekseen.

Sen jälkeen kun yritys on jättänyt perustamisilmoituksen PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), yritys saa heti Y-tunnuksen.

Suomen yrittäjillä on myös paljon hyödyllistä tietoa yrittäjille heidän nettisivuillaan.

Yritysmuodosta riippuen, yritysten perustaminen on eri hintaista.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyydessä henkilö hankkii itse työnsä ja määrittelee sille hinnan. Kevytyrittäjyys ei ole juridinen yritysmuoto oikeastaan vaan tavallaan se on tapa käyttää laskutuspalvelua. Tällöin ei tarvita y-tunnusta.

Näitä on todella monia olemassa, ja internetistä löytyy helposti. Niissä on hieman erilaiset palvelumaksut ja minimi- sekä maksimipalkkiomäärät.

Osakeyhtiö (Oy)

Yksityisen osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai yhteisö. Se on Suomen yleisin yhtiömuoto.

Kaikki yhtiön osakkaat merkitsevät yhtiön osakkaat kun yhtiö perustetaan. Pääomaa ei tarvita enää nykyään, heinäkuuhun 2019 asti sitä vaadittiin. Yrittäjät ovat vastuussa yhtiöön sijoittamansa rahamäärän verran, mutta vastuu ei ulotu yrittäjän henkilökohtaisiin varoihin. Siksi se on riskittömämpi kuin avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Konkurssissa yrittäjä ei siis ole itse vastuussa mm.  yrityksen lainoista, ellei hän ole ollut lainassa takaajana.

Julkinen osakeyhtiö Oyj

Julkinen osakeyhtiö toimii perusasioissa kuin osakeyhtiö. Se on kuitenkin listautunut pörssiin ja sitä kautta sillä on enemmän velvoitteita.

Toiminimi

Toiminimessä on kevyt hallinto sekä sitä on helppo pyörittää. Tällaisessa yrityksessä liikevaihto on maltillinen ja toiminta on pienimuotoista.

Hyviä puoli siitä on se, että se on helppo, halpa ja nopea.  Huonoja puolia on se, että olet itse henkilökohtaisesti vastuussa kaikista sitoumuksista viime kädessä koko omaisuudellasi.

Tällaisia yrittäjiä voisi olla vaikkapa vuokratuolissa toimiva parturi-kampaaja. Hän tarvitsee lisäksi vain sakset sekä kuivaimen sekä hiustenhoitotuotteita.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiössä on kevyt hallinto ja sijoittaja on mukana. Sopii hyvin sellaiselle yrittäjälle, joka haluaa mukaan sijoittajan. Toiminta voi olla yhä yhden henkilön eli oman työpanoksen varassa, mutta yrittäjä voi haluta mukaan sijoittajan ja tällöin kommandiittiyhtiö saattaa olla varteenotettava vaihtoehto.  Kommandiittiyhtiö voi tehdä nimissään oikeustoimia, kuten sopimuksia ja olla asianosainen kun asioi viranomaisten kanssa. K:ssä tarvitaan kaksi yhtiömiestä vähintään ja toinen heistä on vastuussa ja toinen äänetön yhtiömies.

Vastuunalainen yhtiömies tuo yhtiöön työpanoksensa, se riittää, mutta äänettömältä vaaditaan rahallinen panostus. Ky saattaa olla hyvä, jos yritys on melko pieni ja äänetön yhtiömies on perheenjäsen. Vastuunalainen yhtiömies vastaa koko omalla omaisuudellaan ja äänetön yhtiömies pelkästään sijoittaa yhtiöön.

Yhtiömiesten täytyy luottaa toisiinsa täysin. Ky on vähän kuin avoimen yhtiön ja osakeyhtiön yhdistelmä.

Avoin yhtiö

Vaatii hyvää luottamusta. Avoimessa yhtiössä on ainakin kaksi yhtiömiestä ja molemmat saavat hoitaa itsenäisesti yhtiön asioita, heillä on oikeus siihen. Yhtiön nimissä tehdyistä sitoumuksista vastataan yhdessä, yhteisvastuullisesti. Saattaa käydä niin, että velka voidaan periä kokonaan yhdeltä yhtiömieheltä.

Kannattaa olla varma aikeistaan, kun perustaa avoimen yhtiön, koska velka voidaan periä kokonaan yhdeltä yhtiömieheltä. Jos haluat jakaa yhtiötoiminnan vastuun, sopii avoin yhtiö sinulle. Vastuu kohdistuu henkilökohtaiseen varallisuuteen, kuten säästöihin ja asunto-omistuksiin.

Avoin yhtiö on tavallaan useamman yksityisyrittäjän liitto. Eli jos avoimessa yhtiössä on kaksi henkilöä ja toinen ottaa velan, niin myös toinen vastaa velasta varallisuudellaan.

Jokainen vastaa yhtiön nimissä tehdyistä sitoumuksista yhteisvastuullisesti – esimerkiksi velka voidaan periä kokonaisuudessaan yhdeltä yhtiömieheltä. Avoimen yhtiön perustamista kannattaakin harkita äärimmäisen tarkkaan. Ellei yhtiömiesten nimenkirjoitusoikeutta ole rajoitettu, on yhtiömiesten luotettava toisiinsa täysin. Sama pätee myös kommandiittiyhtiöön: kannattaa miettiä, ottaako yhtiöön useamman kuin yhden vastuunalaisen yhtiömiehen. Kenelle avoin yhtiö sopii: Kun haluat jakaa yhtiötoiminnan vastuut yhtiökumppanien kanssa.

Osuuskunta

 Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Perustajat liittyvät myös osuuskunnan jäseniksi. Suomessa osuuskuntaan kuuluminen on yleistä, vaikka se ei ole kovin yleinen yhtiömuoto.

Perinteisten osuuskuntien, kuten Valion, Osuuspankin ja HOK-Elannon, rinnalle on syntynyt viime vuosina kiinnostavaa uutta osuuskuntatoimintaa. Esimerkiksi kulttuurituottajien suosima Lilith

ja Journalistiliiton Mediakunta. Jäsenet siis omistavat osuuskunnan ja hyödyntävät sen palveluita.

Osuuskunnan etuja on yhteisöllisyys sekä demokraattisuus. Jäsenillä ei ole myöskään vastuuta osuuskunnan velvoitteista.

Franchisingyrittäjyys

Siinä yrittäjä ostaa oikeuden käyttää tiettyä valmista tavaramerkkiä ja liiketoimintakonseptia. Tämän pohjalta hän perustaa yrityksen. Esimerkiksi kahvila- ja ravintola-alalla franchising on erittäin suosittua.

Franchising mahdollistaa yrittämisen ilman omaa liikeideaa. Franchisingantaja luovuttaa maksua vastaan

franchisingottajalle oikeuden käyttää toimintaohjeiden mukaisesti liikeideaa. Franchisingketju syntyy kun

franchisingantaja tarjoaa konseptia laajalti useiden yritysten käyttöön.

”Franchisingottaja” ja ”franchisingantaja” allekirjoittavat sopimuksen, jossa määritellään franchisingmaksujen suuruus sekä se, mitä näitä maksuja vastaan saadaan. Yleensä ottaja saa paitsi konseptin käyttöoikeuden, myös koulutusta, ohjausta, tukipalveluita sekä yhteistyömahdollisuuksia muiden franchisingketjun yrittäjien kanssa.

Franchising ei ole yhtä vapaata kuin perinteinen yrittäjyys, mutta tunnetun brändin tuoma näkyvyys ja mahdollisuus päästä käyttämään jo koeteltua liiketoimintamallia, takaavat elannon todennäköisemmin kuin tyhjästä aloittaminen

Lisää tietoa Franchisingista saa Franchising-yhdistyksen sivuilta www.franchising.fi tai yritysporssi.fi -hakupalvelusta.

Startup-yrittäjyys

Startup-yrittäjien liikeideana on jotain uutta ja erilaista. Ne ovat yleensä nuoria ja toiminnan alkuvaiheessa olevia teknologian yrityksiä. Toiminta ei tuota vielä voittoa ja niiden rahoitusta kutsutaankin riskirahoitukseksi.

Lisätietoa startup-rahoituksesta täältä. 

Nämä haluavat kansainvälistyä ja toki tähtäävät nopeaan kasvuun.

Tiimiyrittäjyydessä useampi henkilö, jotka haluavat perustaa yrityksen, perustavat yrityksen yhdessä.

Sosiaalinen yrittäjyys tarkoittaa kannattavan liiketoiminnan lisäksi tarjota työtä vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille, ja tukea jatkotyöllistämisessä.

Suomi.fi -sivustolla on palveluja yrityksille ja mm. sosiaalisten yritysten rekisteröintilomake (TEM309).

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle osuuskunta sopii?
Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Perustajat liittyvät myös osuuskunnan jäseniksi. Suomessa osuuskuntaan kuuluminen on yleistä, vaikka se ei ole kovin yleinen yhtiömuoto.
Kenelle sopii osakeyhtiö?
Yksityisen osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai yhteisö. Se on Suomen yleisin yhtiömuoto. Kaikki yhtiön osakkaat merkitsevät yhtiön osakkaat kun yhtiö perustetaan. Pääomaa ei tarvita enää nykyään, heinäkuuhun 2019 asti sitä vaadittiin. Yrittäjät ovat vastuussa yhtiöön sijoittamansa rahamäärän verran, mutta vastuu ei ulotu yrittäjän henkilökohtaisiin varoihin.
Kenelle sopii toiminimi?
Toiminimessä on kevyt hallinto sekä sitä on helppo pyörittää. Tällaisessa yrityksessä liikevaihto on maltillinen ja toiminta on pienimuotoista. Hyviä puoli siitä on se, että se on helppo, halpa ja nopea. Huonoja puolia on se, että olet itse henkilökohtaisesti vastuussa kaikista sitoumuksista viime kädessä koko omaisuudellasi.
Mitä on kevytyrittäjyys?
Kevytyrittäjyydessä henkilö hankkii itse työnsä ja määrittelee sille hinnan. Kevytyrittäjyys ei ole juridinen yritysmuoto oikeastaan vaan tavallaan se on tapa käyttää laskutuspalvelua. Tällöin ei tarvita y-tunnusta. Näitä on todella monia olemassa, ja internetistä löytyy helposti. Niissä on hieman erilaiset palvelumaksut ja minimi- sekä maksimipalkkiomäärät.