Rahalaitos – pienissä lainanantajissa piilee potentiaalia

Suomessa toimii useita sekä suomalaisia, että kansainvälisiä rahalaitoksia. Miten rahalaitokset toimivat sekä miten kuluttaja voi optimaalisesti hyödyntää kyseisten toimijoiden tarjoamia palveluita? Vastaamme muun muassa näihin kysymyksiin alla.
Ladataan lomaketta..

Hakemusten tekeminen kestää muutaman minuutin.


Pyrimme esittämään tarjoukset selkeästi ja ymmärrettävästi.


Suomalainen palvelu suomalaisille kuluttajille.


Etsimme aina edullisimmat tarjoukset ilman piilokuluja.

Summarum Mediassa

Nina Leppänen
Nina Leppänen
2021-04-07
Kokemus pelkästään positiivinen. Sain lainan sujuvasti.
PP
PP
2021-03-31
Palvelu oli erittäin sujuvaa ja rahat tulivat tilille todella nopeasti. Asiakaspalvelu oli ystävällistä.😊
Jorma Saloranta
Jorma Saloranta
2021-03-08
sai oikean osoitten mistä kysyä lainaa ja sain sen kiitos
Seija Lindgren
Seija Lindgren
2021-03-01
Palvelu nopeaa ja asiallista. Helppo selkoinen teksti ja helppi ymmärtää. Kiitos palvelusta.
Benita Rönnberg
Benita Rönnberg
2021-02-17
Antti
Antti
2021-02-01
Toimiva hakemus, sain tarjouksen ja nostin lainan.

Rahalaitos

Rahalaitokset ovat rahoituksen ja rahoituspalveluiden toimialalla toimivia palveluntarjoajia. Rahalaitokset voidaan luokitella kuuluvan johonkin kolmesta eri rahalaitosten kategoriasta

Seuraavissa kappaleissa käsitellään edellä mainittuja eri rahalaitoksien kategorioita hieman tarkemmin. Lisäksi tutustutaan siihen, minkälaisia rahoitusalan palveluita nämä kategoriat pitävät sisällään.

Keskuspankki

Keskuspankki on pankki, jonka tehtävänä on ylläpitää talouden tasapainoa ja pyrkiä torjumaan inflaatiota. Keskuspankit saattavat olla valtiollisessa omistuksessa, jolloin kyseisen valtion hallituksella on vaikutusvaltaa pankin päätöksentekoon.

Vaihtoehtoisesti valtion tai alueen keskuspankki voi myös olla irti kyseisen valtion hallituksellisesta päätäntävallasta. Keskuspankki voi siis olla erillinen elin, joka vastaa alueellisesta talouden säätelystä.

Suomen keskuspankkina toimii Helsingissä sijaitseva Suomen Pankki, Suomen Pankki vastaa Suomen valtiollisesta rahahuollosta. Suomen Pankki myös laskee liikkeelle Suomen käteisomaisuutta. Euroopan tasolla Euroopan keskuspankki vastaa taas yleisesti euroalueen talouspolitiikasta.

Muut rahalaitokset

Muut rahalaitokset toimivat välittämällä asiakkailleen rahoitusta eri tavoin. Rahalaitokset ottavat vastaan asiakkaiden talletuksia ja myöntävät lainoja sekä muita arvopaperisijoituksia.

Esimerkkinä tällaisista rahalaitoksista ovat muun muassa erilaiset talletuspankit sekä muut rahamarkkinarahastot. Siinä missä Suomessa on vain yksi keskuspankki, muita rahalaitoksia sen sijaan on iso määrä. Alapuolella lista Suomessa toimivista rahalaitoksista:

Muut rahoituksen välitystä toteuttavat toimijat

Rahoituksen välitystä toteuttavat muut toimijat toteuttavat toimintamalliaan hieman eri tavoin kuin perinteinen rahalaitos. Muut rahoituksen välitystä toteuttavat toimijat eivät ota vastaan talletuksia samoilla tavoin kuin rahalaitokset.

Muihin rahoituksen välitystä toteuttaviin toimijoihin kuuluvat muun muassa erinäiset luottolaitokset, jotka voidaan jaotella tarkemmin tarkasteltaessa vielä talletuspankkeihin sekä luottoyhteisöihin.

Rahalaitos osana rahoitusjärjestelmää

Rahoitusjärjestelmä perustuu siihen, että talousympäristössä on olemassa säästäjiä, joiden tulot ovat suurempia kuin menot. Näiden säästäjien lisäksi on myös rahoitusta tarvitsevia, joiden tahtotila on kuluttaa enemmän kuin kuluttajat ansaitsevat sillä hetkellä.

Toisin sanoen säästäjien tulot ylittävät menot, kun taas rahoitusta tarvitsevien menot ylittävät tulot. Rahoitusjärjestelmän tehtävä on mahdollistaa, että säästäjät voivat lainata varojaan rahoitusta tarvitseville.

Olennaisimpia lainanantajia ovat useimmiten tavalliset kotitaloudet. Kuitenkin myös muut yritykset, julkisyhteisöt sekä ulkomaiset osapuolet voivat myöntää ylimääräisiä varojaan lainaksi.

Yleisimpiä lainanottajia taas ovat yritykset sekä julkisyhteisöt. Lisäksi kotitaloudet sekä ulkomaiset toimijat rahoittavat hankintojaan ottamalla lainaa.

Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. TÄYTÄ ILMAINEN HAKEMUS

Rahalaitos vastuullisena toimijana

Jotta rahalaitokset voisivat harjoittaa luottolaitostoimintaa, pitää niiden vastaanottaa tätä varten toimilupa Euroopan keskuspankilta. Lupaa kyseiseen luottolaitostoimintaan haetaan Suomessa Finanssivalvonnan kautta.

Luottolaitoksena toimimisen toimilupa on pakollinen sekä yleisessä pankkitoiminnassa, että lainojen myöntämisessä, mikäli lainojen rahoitetus tapahtuu asiakkaiden talletuksista saatavista varoista tai muusta yleisörahoituksesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että luottolaitokselta edellytetään toimintalupaa, mikäli rahalaitos rahoittaa lainanhakijan luoton muilta asiakkailta saaduista talletuksista.

Toimiluvan saadakseen tulee toimijan täyttää seuraavat vaatimukset:

Vaatimukset täytettyään toimijan on mahdollista vastaanottaa lupa luottolaitostoimintaan.

Luottolaitostoimintaa tarkastellessa on erittäin tärkeää erotella asiakkaiden talletuksista sekä yleisörahoituksista saadut varat muista, sillä pelkkä luottojen myöntäminen ei vaadi rahalaitokselta luottolaitostoiminnan toimilupaa.

Yksityiset luottotoimijat voivat siis toteuttaa liiketoimintaansa ja myöntää luottoja ilman Euroopan keskuspankilta saatavaa luottolaitostoiminnan lupaa.

Kyseiset rahalaitokset eivät kuitenkaan jää täysin säännöstelyn ulkopuolelle tästä huolimatta. Suomen laki säännöstelee rahalaitosten toimintaa ja seuraavassa kappaleessa avataankin tarkemmin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Rahalaitos lainsäädännössä

Rahalaitosten toimintaa Suomessa säännöstelee Suomen laki sekä muut viranomaismääräykset.

Rahalaitoksien toimintaa sääntelee Suomessa pääosin luottolaitoslaki. Luottolaitoslaki määrittelee vahvasti sallitun liiketoiminnan viitekehyksen, jonka sisällä yksittäinen rahalaitos saa toimia.

Luottolaitoslaki käsittelee muun muassa toimijoiden tilinpäätöksen ja -tarkastuksen prosesseja. Lisäksi laki määrittelee esimerkiksi minkälaisia maksuvalmiuteen liittyviä vaatimuksia kuluttajille tulee olla, jotta rahoitusta voidaan myöntää.

Luottolaitoslain päämääräinen tehtävä on rajoittaa pankkien sekä muiden luotto- sekä rahalaitoksien toimintaa niin, että se säilyy lain määrittämien raamien sisäpuolella.

Suomessa toimivat rahalaitokset

Suomessa toimii useampi rahalaitos, jonka toiminta kohdistuu ainoastaan Suomen sisäiseen rahoitustoimintaan. Näiden toimijoiden lisäksi Suomessa toimii myös useita kansainvälisiä toimijoita.

Rahalaitosten koko toimintakenttä on edellisen parin vuosikymmenen aikana muuttunut merkittävästi. Digitalisaatio ja mobiililaitteiden käytön eksponentiaalinen yleistyminen ovat muovanneet myös rahalaitosten toimintaa.

Rahalaitokset ja digitalisaatio

Lainantarjoajat ovat siirtyneet entistä enemmän verkkopalveluita kohti ja nykyaikana rahalaitoksen menestyksekkään toiminnan edellytys onkin, että luotto voidaan myöntää verkossa.

Verkossa toimiminen mahdollistaa asiakkaille vaivattomia toimintoja rahalaitoksien kanssa. Yleisiä luottoja, kuten kulutusluottoa, tililuottoa sekä joustoluottoa on nykyään esimerkiksi mahdollista hakea verkossa ja vastaanottaa parhaimmillaan tililleen jo saman päivän aikana.

Tämä rahalaitosten toimintakentän muovautuminen on mahdollistanut myös kansainvälisten toimijoiden laajemman rantautumisen Suomeen.

Valtaosa Suomeen toimintaansa tuovista rahalaitoksista on Pohjoismaista sekä Virosta. On olemassa kuitenkin myös muilta alueilta alunperin lähteneitä toimijoita, jotka ovat jalkautuneet toimintansa kanssa Suomen rahamarkkinoille.

Kasvanut kilpailutilanne on kuluttajalle eduksi, sillä rahalaitosten keskinäinen kilpailu tekee lainan hakemisesta kuluttajan kannalta edullisempaa.

Keskinäisen kilpailun kasvaminen saattaa näkyä ja kuulua kuluttajan silmiin sekä korviin myös lisääntyvissä määrin. Rahalaitosten TV- ja radiomainonta on kasvanut lähivuosina merkittävästi.

Suomen Pankki ylläpitää rahalaitoslistaa, joka sisältää Suomessa toimivat rahalaitokset. Rahalaitoslistaan sisällytetään rahalaitos, mikäli se kuuluu seuraaviin toiminnan sektoreihin:

Rahalaitosten listaa päivitetään kuukausittain Suomen Pankin sivuille. Päivitetyn listan löydät täältä

Paras rahalaitos

Paras rahalaitos löytyy kuluttajan toimesta kilpailuttamalla lainat Summarumin kautta. Lainan kilpailutus kolmannen osapuolen palveluiden kautta mahdollistaa kuluttajalle selkeän listauksen lainan tarjoajista sekä niiden lainatarjouksista.

Lainojen kilpailutus toteutuu niin, että hakija syöttää Summarumille haluamansa lainan tiedot. Summarum kilpailuttaa lainat valittujen tietojen perusteella pyytäen lainatarjouksia useilta eri rahoitusmarkkinoiden toimijoilta.

Kun lainan kilpailutus on tehty ja tarjoukset vastaanotettu, Summarum esittää parhaat lainatarjoukset helposti vertailtavissa olevassa muodossa.

Lainojen kilpailutus Summarumin kautta ei sitouta kuluttajaa vielä mihinkään lainan hankintapäätökseen. Lainojen kilpailutuksen avulla hakija varmistaa, että hänen on mahdollista löytää itselleen paras ja edullisin laina.

Usein kysyttyä

Mikä on rahalaitos?
Rahalaitos on rahoitukseen liittyvä toimija. Rahalaitokset voidaan luokitella kolmeen eri kategoriaan, keskuspankkiin, muihin rahalaitoksiin sekä muihin rahoituksen välitystä toteuttaviin toimijoihin.
Mitä säännöstelyjä rahalaitoksien toimintaan liittyy?
Jotta rahalaitos voisi harjoittaa luottolaitostoimintaa, tulee vastaanottaa tähän toimilupa Euroopan keskuspankilta. Lisäksi Suomen laki sekä muut viranomaismääräykset rajoittavat rahalaitoksien toimintaa.
Mitä rahalaitoksia Suomessa toimii?
Suomessa toimii useita erinäisiä rahalaitoksia. Suomessa toimii tällä hetkellä useita suomalaisia sekä kansainvälisiä toimijoita.
Mikä on kuluttajan tarpeiden kannalta paras rahalaitos?
Kuluttajan tarpeiden kannalta paras rahalaitos löytyy aina kilpailuttamalla kuluttajan haluamat rahapalvelut.