Yrityksen sukupolvenvaihdos tarkoittaa yrityksen omistajuus- ja vastuusuhteiden muuttumista. Perheyrityksissä sukupolvenvaihdos voi olla konkreettinen: yritys siirtyy isältä pojalle. Usein sukupolvenvaihdos tarkoittaa kuitenkin yleisemmin yrityksen omistajan vaihtumista. Katso tästä, mitä tarkoittaa yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa. Hyvällä suunnittelulla verovaikutukset on mahdollista minimoida.

Maaseutu

Selvitä yrityksen arvo

Yrityksen käypä arvo pitää selvittää huolellisesti, sillä se on ratkaisevassa asemassa verosuunnittelun kannalta. Kannattaa keskustella verottajan kanssa asiasta etukäteen, ettei asiassa tule yllätyksiä. Verottajalla saattaa nimittäin usein olla yrityksen arvosta erilainen näkemys kuin yrittäjällä. Verottajalta voidaan pyytää vähintään parinsadan euron hintainen sitova ennakkoratkaisu, jolloin yllätyksiltä vältytään.

Lahjavero

Lahjaveron maksaa yrityksen toiminnan jatkaja. Huomaa, että lahjavero on progressiivinen. Siis mitä suurempi lahjan arvo on, sitä korkeampi on veroprosentti. Lahjaveron määrää on kuitenkin onneksi mahdollista vähentää suunnittelulla. Eräs hyvä menetelmä on pyrkiä hajauttamaan yrityksen luovutus monen vuoden ajalle. Tällä tapaa voidaan kiertää ainakin osa lahjaveron kovimmasta progressiosta.

Hae huojennusta lahjaveroon

Lahjaveroon on mahdollista hakea huojennusta yrityksen sukupolvenvaihdoksen tapauksessa. Huojennusta on haettava ennen verotuksen toimittamista.

Huojennus voidaan myöntää, jos yrityksen vastaanottajan katsotaan jatkavan itse yrityksen toimintaa. Tällöin yrityksen osakkeista tai yhtiöosuuksista tulee lahjoittaa yhdellä kertaa vähintään yksi kymmenesosa. Sukulaisuussuhteilla ei ole tässä tapauksessa merkitystä.

Huojennuksen hakeminen sitoo yrityksen jatkajan viideksi vuodeksi yritykseen. Tänä aikana jatkaja ei saa lopettaa yritystä eikä siirtää sitä eteenpäin tai huojennus täytyy maksaa takaisin korkoineen.

Mitä huojennuksesta hyötyy?

Jos hakijalle myönnetään lahjaveron huojennus, hän pystyy helpommin välttämään ns. lahjanluonteisen kaupan. Yleensä jos jokin omaisuus myydään yli 75 % hinnalla omaisuuden käyvästä arvosta, kauppaa ei pidetä lahjanluonteisena eikä siitä peritä lahjaveroa. Huojennuksen ansiosta lahjanluonteisuuden välttämiseksi riittää kuitenkin 50 % hinta yrityksen käyvästä arvosta.

Sukupolvenvaihdoksessa kannattaa aina hyödyntää huojennusta ja mitoittaa kauppahinta reiluun 50 % verottajan vahvistamasta yrityksen käyvästä arvosta.

Kuka maksaa myyntivoittoveron?

Myyntivoittoveron maksaa yrityksen sukupolvenvaihdoksen tapauksessa yrityksen luovuttaja.

Veroa ei tarvitse kuitenkaan maksaa tapauksissa, joissa lähisukulaiselle luovutetaan henkilöyhtiön osuus tai vähintään 10 % osakeyhtiöstä. Omaisuuden on pitänyt olla tätä ennen vähintään kymmenen vuotta luopujan käsissä.

Muuta toimimen yritysmuoto!

Myyntivoiton verovapautusta ei tarjota pelkille toiminimille. Tästä syystä toiminimi kannattaa hyvissä ajoin ennen sukupolvenvaihdosta muuttaa olsakeyhtiöksi tai henkilöyhtiöksi (kommandiittiyhtiöksi tai avoin yhtiö).

Vältä substanssikauppaa

Substanssikauppa tarkoittaa tietyn yrityksen omaisuuden myymistä. Tämä on verotuksellisesti epäedullista, koska omaisuuden myymisestä koituu yritykselle voittoa. Tästä tulee maksaa yhteisön tuloverona tai henkilöyhtiöiden tapauksessa yksityishenkilön pääoma- tai tuloverona.

Arvonlisävero ja varainsiirtovero

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen verotuksen muita osa-alueita ovat arvonlisävero ja varainsiirtovero.

Arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa, jos verottaja tunnustaa tapahtuman liiketoiminnan jatkamiseksi. Sen sijaan, jos siirtoa ei syystä tai toisesta lueta sukupolvenvaihdokseksi, kaikista luovutukseen liittyvistä tavaroiden tai palveluiden myynneistä tulee tilittää arvonlisävero normaaliin tapaan.

Varainsiirtovero on 2,0 % vuonna 2013 ja se maksetaan arvopapereiden kauppahinnasta. Veron maksaa arvopapereiden vastaanottaja. Henkilöyhtiöiden yhtiöosuuksista varainsiirtoveroa ei peritä.

Muita vinkkejä

  • Eräs verosunnittelun väline on yrityksen köyhdyttäminen ennen sukupolvevaihdosta. Tämä tapahtuu esimerkiksi jakamalla täysimääräisiä osinkoja.
  • Yrityksen sivurönsyt voidaan jättää luovutuksen ulkopuolelle ja ehkä siirtää uuden omistajan haltuun myöhemmin. Esimerkiksi yrityksen omistama kiinteistö voidaan irrottaa erilliseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.
  • Huomioi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä työntekijöiden asema sekä velkojen, sopimusten ja muiden vastuiden asianmukainen siirtyminen uudelle omistajalle. Älä myöskään unohda yrityksen tulevaa rahoitusta.
  • Perintönäkökulma kannattaa sukupolvenvaihdoksen yhteydessä pitää myös mielessä perhe- ja sukuriitojen välttämiseksi.

Katso myös:
Sukupolvenvaihdos (Lakineuvo.fi)
Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa (Verohallinto)
Näin sujuu sukupolvenvaihdos (Veronmaksajat)