Pörssisähkön hinta 7 vuorokauden keskiarvo 28 vuorokauden keskiarvo
0,27 snt/kWh 0,83 snt/kWh 3,52 snt/kWh

Vihreä sähkösopimus

Etsitkö markkinoiden parasta vihreää sähkösopimusta? Tutustu alta tarkemmin aiheeseen ja kilpailuta sähkösopimuksesi kotimaisen Summarum kautta ilman sitoumuksia vaikka heti.

Etsitkö markkinoiden parasta vihreää sähkösopimusta? Tutustu alta tarkemmin aiheeseen ja kilpailuta sähkösopimuksesi kotimaisen Summarum kautta ilman sitoumuksia vaikka heti.

Ladataan lomaketta..

Vihreä sähkö, uusiutuva energia & ekosähkö

Vihreällä sähköllä tai ekosähköllä tarkoitetaan uusiutuvilla energialähteillä tai muuten ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä. Puhdas sähkö, ekologinen sähkö, ympäristöystävällinen sähkö, vihreä sähkö, ja uusiutuva sähkö ovat kaikki toistensa synonyymejä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää eri tavoin eri tilanteissa, joten sinun kannattaa aina varmistaa, mistä on kyse.

Tästä eteenpäin henkilöllä on siis itsellään mahdollisuus ja velvollisuuskin selvittää, mitä sähkösopimus todella pitää sisällään. Suomessa jokainen sähköyhtiö tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vihreään sopimukseen, jossa kaikki sähkö tai ainakin osa on tuotettu uusiutuvalla energialla.


Löydä edullisin sähkösopimus

Summarumin kautta löydät kilpailuttamisen avulla nopeasti sen sinulle sopivan sähkösopimuksen. Selkeän hakemuksen täyttäminen vie vain hetken aikaasi ja voit uuden sopimuksen avulla säästää tuntuvasti sähkökuluissasi.

Hae edullisin sähkösopimus tästä

Summarum Logo

Uusiutuvat energiamuodot

Lähes 40 % energian kokonaiskulutuksesta Suomessa katettiin uusiutuvilla energialähteillä vuonna 2018. Uusiutuvista energialähteistä suurin osuus on tuotettu bioenergialla, tarkemmin ottaen puulla. Sen jälkeen suurin osuus on vesi- ja tuulivoimalla tuotetulla sähköllä.

Lähes 80 % sähköntuotannosta oli päästövapaata. Osuuden on vielä tarkoitus nousta 90 % vuoteen 2030 mennessä, kun uusiutuvan energiatuotannon ja ydinvoiman osuus kasvaa. Tuulivoimalla on erityisen isot mahdollisuudet Suomessa, ja sen määrän odotetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä tasosta seuraavan 10 vuoden aikana. Tässä kappaleessa esittelemme erilaiset vihreän sähkön alkuperät.

Aurinko

Aurinkovoima on nimensä mukaisesti auringon energian muuntamista sähköksi. Auringon säteiden osuessa jatkuvasti maapallon pintaan energiaa on enemmän kuin tarpeeksi, mutta haaste onkin sen tehokas kerääminen.

Aurinkovoimalaitokset eivät aiheuta ilman, veden tai maaperän saastumista eivätkä päästä kasvihuonekaasuja tai aiheuta melua. Suuret voimalaitokset voivat koon vuoksi häiritä paikallisia kasveja ja villieläimiä, mutta fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna niillä on selvästi pienempi ympäristöjalanjälki.

Rakennettuna aurinkovoimalaitoksilla on erittäin alhaiset käyttökustannukset, koska niiden tärkein tuotantopanos, auringonvalo, on ilmaista.

Tuuli

Jotta tuulienergiaa saadaan kerätyksi, tuulimyllyn generaattori muuntaa tuulen sähköksi. Tuulienergia on varmasti yksi edelläkävijöitä teknologisissa läpimurroissa, jotka saattavat johtaa energian tehokkaampaan tuotantoon. Tuulienergian tulevaisuus näyttää siis lupaavalta, mutta se sisältää myös joitain haittoja, jotka on otettava huomioon.

Vuoden 2018 lopussa asennetut tuuliturbiinigeneraattorit tuottivat 6,7% Suomen sähkönkulutuksesta. Suomeen ei rakennettu uusia tuuliturbiineja vuonna 2018, mutta tuulivoiman tuotanto kasvoi silti yli 20 %. Suomella on edelleen potentiaalia lisätä tuulivoimakapasiteettia.

Tuulivoimateollisuuden tavoitteena on vastata noin 30 prosentista Suomen energiakulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä Suomen suurimpien turbiinien teho on 5 MW. Jatkossa yksittäisten tuuliturbiinigeneraattorien koko kasvaa, etenkin avomerillä sijaitsevissa puistoissa, joissa turbiinin koko voi olla yli 7 MW.

LUE LISÄÄ: tuulisähkösopimus

Vesi

Bioenergian jälkeen toiseksi suurin uusiutuvan energian lähde on vesivoima, josta suurin osa on suurtuotantoa. Suomessa löytyy yhä paljon vanhoja patoja ja hylättyjä vesivoimalaitoksia, jotka voidaan vielä ottaa käyttöön. Suomessa on myös joitain potentiaalisia käyttämättömiä alueita, mutta ympäristönäkökohdat rajoittavat kuitenkin uusia mahdollisuuksia.

Koska vesivoiman lähde on vesi, vesivoimalaitokset sijaitsevat yleensä vesilähteen vieressä tai lähettyvillä. Yleensä, mitä suurempi vesivirta ja korkeampi pudotus, sitä enemmän sähköä vesivoimalaitos pystyy tuottamaan. Vesivoimalaitoksissa vesi virtaa rakennetun osion, kuten putken tai tunnelin läpi, jossa turbiini pyörittää generaattoria tuottaen näin sähköä.

LUE LISÄÄ: vesisähkösopimus

Bioenergia

Suomessa viime vuosina eniten on kasvanut metsäteollisuuden mustalipeästä ja sivutuotteista tuotetun energian määrä. Ne muodostavat yli 60 % uusiutuvasta energiasta.

Yksi bioenergian vaihtoehdoista on biokaasu. Biokaasua syntyy, kun mikro-organismit hajottavat orgaanista ainetta hapettomissa olosuhteissa. Biokaasu koostuu metaanista (50–70%) ja hiilidioksidista (30–50%).

Sitä voidaan käyttää sellaisenaan lämmön ja sähkön tuotannossa tai liikennepolttoaineena puhdistamisen jälkeen biometaaniksi. Yrityksillä voi olla runsas määrä erilaisia liiketoimintamalleja biokaasupohjaisten energiatuotteiden suhteen.

Maalämpö ja geoterminen energia

Geoterminen energia on lämpöä, joka tulee maaperästä. Se on varastoitunut maapallon kuoren alla oleviin kiviin ja nesteisiin, ja sitä löytyy niin kauan kuin maapallomme syvyyksistä löytyy kuuma sulaa kiveä, eli magmaa.

Geotermisen energian tuottamiseksi kaivoja on kaivettava kilometrien syvyyksiin. Maanalaisissa säiliöissä kuumaa höyryä ja vettä voidaan käyttää sähkögeneraattoreihin kytkettyjen turbiinien pyörittämiseen. Yksi geotermisen energian esimerkkimaita on Islanti sen loistavan sijaintinsa ansiosta.

Suomessa energialaitokset St1 ja Fortum aloittivat pilottihankkeen jo vuonna 2014. Tämän pilottihankkeen tarkoituksena oli perustaa Espooseen geoterminen voimalaitos, joka pystyisi tuottamaan jopa 10 % paikallisesta lämpöenergian kysynnästä. Hankkeen stimulaatiovaihe saatiin onnistuneesti päätökseen heinäkuussa 2018.

Pilottiprojekti on todistanut geotermisen lämmön potentiaalin Suomessa, joten tällä hetkellä on meneillään paljon suunnitelmia mahdollisista geotermisistä voimalaitoksista ympäri Suomen.

Tavoitat seuraavat sähkötoimijat palvelumme kautta

 • Fortum logo
 • Väre logo
 • Nordic Green Energia logo
 • Pohjois-Karjalan Sähkö logo
 • Nivos Energia logo
 • Helen logo
 • Lumme Energia logo
 • Oomi logo
 • Vattenfall logo
 • Vihreä Älyenergia logo
 • KSS logo
 • Vaasan Sähkö logo

EKOenergia

Ekoenergia on niin kutsuttu ”vihreä sähkö sertifikaatti”, jonka saamiseen vaaditaan tietyt puhtaan energiatuotannon kriteerit. 0,10 euroa (kymmenen senttiä) jokaisesta EKOenergia-merkinnällä käytetyn energian megawattitunnista (MWh) menee ilmastorahastolle. Vesivoiman myynnistä 0,10 euroa (kymmenen senttiä) jokaista megawattituntia kohden (MWh) menee taas jokien kunnostushankkeisiin.

Kestävyyskriteerit kattavat muun muassa seuraavat näkökulmat:

 • Tuuli- ja aurinkoenergiaa voidaan myydä EKOenergia-sähkönä, jos laitokset sijaitsevat suojeltujen luontoalueiden ja tärkeiden lintujen pesimäalueiden ulkopuolella. Samat säännöt koskevat energiaa geotermisistä laitoksista ja merienergialaitoksista.
 • EKOenergia-merkitty vesivoima tulee laitoksista, jotka muun muassa ottavat huomioon kalojen muuttoliikkeet ja jättävät sopivia elinympäristöjä vesieliöille.
 • Bioenergiaksi hyväksytään vain orgaaninen jäte ja puinen biomassa. Ainakin 50% laitoksessa käytetystä polttoaineesta on oltava peräisin tarkkaan määritellystä biojätteistä, ja vain vastaava osuus tuotetusta energiasta voidaan myydä EKOenergiana.
 • Biokaasua varten EKOenergia ei hyväksy energiakasvien käyttöä, eli kasveja, jotka kasvatetaan nimenomaan biokaasun tuottoon. Hyväksyttyjä lähteitä ovat esimerkiksi maatalouden, kuntien ja teollisuuden orgaaniset jätteet.

Sähkön hintakehitys Suomessa

Lainojen jakauma ympyrädiagrammi

Vihreä sähkö Suomessa

Vihreää sähköä on Suomessa tarjolla tällä hetkellä hyvin, ja trendi on yhä kasvussa. Suomen energiajärjestelmä on murroksessa erityisesti seuraavista syistä:

 • Ikääntyvä sähköntuotantojärjestelmä
 • Fossiilisen energian tuotantotavat
 • Velvollisuudet hillitä ilmastonmuutosta
 • Energianhinnan kasvu
 • Kansallisen energiavarmuuden tavoitteet, sähkökatkot

Kuten edellisessä kappaleessa mainitsimme, Suomi on kuitenkin vahvoilla uusiutuvan energian suhteen. Uusiutuvan energian lähteitä ovat muun muassa:

 • Vesivoima
 • Biomassa
 • Tuuli
 • Aurinko
 • Kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut
Plus IconKilpailuta sähkösopimus Kilpailuta sähkösopimuksesi kätevällä nettilomakkeella 5 minuutissa. Kilpailuta sähkösopimus ja säästä
Kilpailuta sähkösopimus

Vihreä sähkö vs. EKOenergia

Kuten aiemmin totesimme, vihreällä sähköllä tarkoitetaan uusiutuvan energian osuutta tai täysin uusiutuvalla energialla katettua sähkösopimusta. Vihreä sähkö auttaa sinua pienentämään päivittäistä hiilijalanjälkeäsi.

Synonyymejä vihreälle sähkölle ovat siis puhdas sähkö, ekologinen sähkö, ympäristöystävällinen sähkö ja uusiutuva sähkö. Termien todellinen merkitys kuitenkin riippuu yrityksestä ja/tai puhujasta, joten sinun on aina mahdollista selvittää, mitä tosiasiassa markkinoidaan.

EKOenergia on taas sertifikaatti, joka sisältää ison määrän erilaisia kestävyyskriteereitä. Osa tuloista laitetaan myös erilaisiin kestävyysprojekteihin ja luonnonsuojeluun.

Yritys Sähkösopimus
Ekosähkö Oy Kaikki sähkö EKOenergiaa
Fortum Markets Oy EKOtuulisähkö
Helen EKOenergia (yritysasiakkaille)
Lumme Energia Eko Lumme Puu
Lumo Energia EKOenergia-ympäristömerkittyinä tai ilman EKOenergiaa
Nordic Green Energy EKOenergia
Porvoon Energia Oy EKOenergia
Raasepoorin Energia EKO
Vantaan Energia EKOenergia (yritysasiakkaille)
Vattenfall Oy Täystuuli ja EKO Tuntisähkö
Väre EKOenergia-ympäristömerkittyinä tai ilman EKOenergiaa

Vihreän sähkön saatavuus Suomessa

Kaikkialla Suomessa on saatavilla vihreää sähköä. Sinun ei siis tarvitse sijaintisi puolesta jäädä puhtaan sähkön markkinoiden ulkopuolelle.

Toki pienemmillä paikkakunnilla voi olla se ongelma, ettei pienen paikallisen sähköyhtiön ole vielä kannattavaa tuottaa vihreää sähköä. Toivomme kaikki, että pian näin ei olisi, vaan että jokaisen sähköyhtiön olisi kannattavaa tarjota kuluttajille vain parasta.

Vihreät sähkösopimukset

Sähköyhtiöllä on kuitenkin velvollisuus kertoa, mikä sen sähkön alkuperä on. Olemme tähän kappaleeseen listanneet Fortumin, Vattenfallin, ja Helenin sähkön alkuperätietoja. Jokaisella sähköyhtiöllä on kuitenkin sekä kuluttajilleen että yritysasiakkailleen tarjolla virheitä sähkösopimuksia.

Kuluttajien on myös hyvä muistaa, kuinka tärkeää heidän osallistumisensa ilmastotalkoihin on. Vaikka näennäisesti harkitsemallasi sähköyhtiöllä on pienempi uusiutuvan energian osuus, voit päätökselläsi vaikuttaa tulevaisuuteen, ja niin sanotusti kannustaa energiayhtiötä tuottamaan lisää sähköä uusiutuvilla energialähteillä.

Fortum

Fortum, 2018 Energiamuoto Osuus tuotannosta (%)
Uusiutuva energia 86,5%
Ydinvoima 13,5%
Fossiiliset 0%

Vattenfall

Vattenfall, 2019 Energiamuoto Osuus tuotannosta (%)
Uusiutuva energia 27,2%
Ydinvoima 46,2%
Fossiiliset ja turve 26,7%

Helen

Helen, 2019 Energiamuoto Osuus tuotannosta (%)
Uusiutuva energia 37%
Ydinvoima 39%
Fossiiliset 24%

Vihreä sähkö lisämaksulla

Valmiiksi vihreiden sähkösopimusten rinnalle on nykyisellään mahdollista muokata omasta sähkösopimuksestaan vihreä maksamalla erillisen pienen lisämaksun. Idea toimii hyvin samalla logiikalla, jota on nähtävissä ainakin lentoyhtiöiden lennoilla, sekä yhä enenevässä määrin eri yritysten palveluissa ja tuotteissa.

Tällä niin sanotulla kompensoinnilla voidaan hyvittää oma aiheutettu ympäristöllinen haitta tai hiilijalanjälki. Menetelmä voi olla hyvin hyödyllinen etenkin tilanteissa, joissa uusiutuvien energian tuotantolähteiden kapasiteetti ei pysty vastaamaan asiakkaiden vihreän sähkön kysyntään.

Näin energian tuottaja voi keksiä jonkun toisen tavan ”hyvittää” asiakkaidensa aiheuttaman hiilijalanjäljen keräämällä pienen lisämaksun sähkösopimuksen yhteydessä.

Suomessa ainakin Väre tarjoaa tämän kaltaista mahdollisuutta lisätä nykyiseen sähkölaskuun yhden euron lisämaksun. Tällä lisämaksulla asiakas pystyy tekemään nykyisestään sopimuksestaan vihreän sähkösopimuksen vain yhdellä klikkauksella.

LUE MYÖS: Sähkön hinta

Alkuperätakuu

Sähkön myyjällä voi olla omaa vihreän sähkön tuotantoa, tai se ostaa alkuperätakuita muilta vihreän sähkön tuottajilta. Uusiutuvaa energiaa myyvä yhtiö ei siis välttämättä tuota kaikkea energiaansa itse, vaan ostaa uusiutuvan energian joltain toiselta tuotantoyhtiöltä.

Alkuperätakuita ostetaan ja myydään markkinoilla, joiden vuoksi sähkö voi tulla eri puolelta Eurooppaa tai maailmaa. Alkuperätakuut ovat sähköä myyvälle yhtiölle maksullisia. Takuut määrätään vain sille määrälle sähköä, minkä tuotantolaitos tuottaa uusiutuvalla energialla.

Uusiutuvan energian alkuperätakuu voi olla seuraavista energialähteistä:

 • Vesivoima
 • Biomassa
 • Tuuli
 • Aurinko
 • Ilmalämpö
 • Geo- ja hydroterminen energia
 • Valtamerienergia
 • Seuraavat sivutuote kaasut:
  • Kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut

Ydinvoiman haitat

Ydinvoima on yksi kiistellyimmistä energiamuodoista bioenergian kanssa. Nämä kaksi ovat periaatteessa hiilidioksidivapaita energiamuotoja, mutta täysin eri tavoin.

Bioenergiasta puhuttaessa mainitaan usein, että se on hiilineutraalia. Tämä johtuu siitä, että metsät keräisivät tasapainossa energiatuotannon kanssa sen hiilidioksidin, joka tuotantoprosesseissa vapautuu ilmakehään.

Näin ei kuitenkaan ole pidemmällä aikavälillä, sillä metsät eivät tutkitusti ehdi imemään ilman hiilidioksidia samaa vauhtia tuotantotahdin kanssa. Bioenergia kuitenkin lasketaan uusiutuvaksi energiaksi, sillä sen raaka-aineet ovat uusiutuvia.

Ydinvoiman haitat ovat hieman monimutkaisemmat. Ydinvoiman tuottaminen ei tuota hiilidioksidia, mutta sen ongelmat ovatkin ydinjätteessä. Vaikka jätteet suurimmaksi osaksi suljetaan tehokkaasti valtavien teräs- ja betonitynnyrien sisälle, syvälle maaperään, ei erilaisilta onnettomuuksilta ja vuodoilta voi aina välttyä.

Ydinjätteellä voi olla todella huonoja vaikutuksia eläinten ja luonnon terveydelle, aiheuttaen esimerkiksi syöpäkasvuja tai aiheuttaen geneettisiä ongelmia monille eläin- ja kasvisukupolville.

Uusiutuvat vs. uusiutumattomat energialähteet

Uusiutumattomat energialähteet ovat kivihiili, maaöljy, maakaasu, ydinvoima, ja turve. Suomessa energiaa saadaan yhä pääasiassa fossiilisista polttoaineista, kuten öljystä, ja biopolttoaineista, kuten puusta.

Koska Suomella ei ole kotimaisia fossiilisten polttoaineiden varastoja, kaikki öljy on tuotava ulkomailta. Suurin osa tuodusta energiasta on öljyä Venäjältä.

Uusiutuvan energiakäytön lisääminen on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joilla voidaan tavoittaa erilaiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tutkijat kuitenkin ovat myös varoittaneet, että uusiutuvan energian käytön lisäämisellä voi kuitenkin olla myös kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Jos katsotaan pelkästään kasvihuonekaasupäästöjä, ei aina voida todeta saastuttavinta ja puhtainta energiamuotoa. Tämä koskee myös muita aloja. Kapeakatseisella tavalla katsoa asioita voi olla todella paljon epätoivottuja sivuvaikutuksia.

Siksi useat tutkimukset ovat yrittäneet arvioida tarkemmin erilaisten uusiutuvien energialähteiden tuotantoon ja käyttöön liittyviin elinkaariin kohdistuvia kokonaisvaikutuksia.

Yleisin arvio on, että nykyisten tavoitteiden mukaisesti uusiutuvan energian käytön yleiset ympäristövaikutukset ovat alhaiset. Tärkeimmät vaikutukset tai vaikutusten riskit liittyvät metsäenergian käyttöön. Siksi Suomessa on syytä keskittyä muihin uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuulivoima, aurinkoenergia ja vesivoima.


Miksi kilpailuttaa vihreät sähkösopimukset Summarumilla?

 • Löydät kauttamme käyttöösi nykyistä ekologisemman sähkösopimuksen
 • Sähkösopimuksen kilpailuttamisella löydät lähes aina nykyistä paremman sähkösopimuksen
 • Kilpailuttamalla sähkösopimuksen jokainen voi tehdä merkittävää säästöä

SIIRRY SÄHKÖVERTAILUUN

Summarum Logo


Syitä, miksi vihreästä sähköstä kannattaa maksaa vähän enemmän

Yhä useammat ihmisryhmät tietävät, että kestäviä tuotteita ovat tuotteet, jotka ovat ekologisesti, taloudellisesti, ja sosiaalisesti kestäviä. Tämä koskee koko tuotteen elinkaarta aina raaka-aineen hankinnasta lopulliseen hävittämiseen. Kustannukset ovat tietysti korkeammat, mutta ihmiset ovat jo pidemmän ilmaisseet valmiutensa maksaa enemmän kestävistä tuotteista.

Silti ongelma on edelleen vihreän liiketoiminnan ytimessä. Harvat, jotka ilmoittavat myönteisestä asenteesta ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin, seuraavat ilmoitustaan käytännössä. Eräässä vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa 65 % osallistujista kertoi haluavansa tukea tuotemerkkejä, jotka kannattavat kestävyyttä. Tosiasiassa vain noin 26 % tekee niin.

Tämän ongelman ratkaiseminen on tärkeää paitsi yrityksen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle myös planeetalle. Unilever arvioi, että lähes 70 % sen kasvihuonekaasupäästöistä riippuu siitä, mitkä tuotteet asiakkaat valitsevat sekä siitä, käyttävätkö he niitä kestävällä tavalla.

Pienillä sähköyhtiöillä on esimerkiksi vielä se ongelma, ettei vihreää sähköä osteta tarpeeksi, jolloin myöskään sen tuottaminen ei ole kannattavaa.

On kuitenkin sanottu, että sähköyhtiöstä riippumatta erityisesti useat yritysasiakkaat ovat yllättyneet siitä, kuinka pieni lisälasku vihreästä tai ympäristöystävällisestä sähköstä kertyy.

Lumipalloefekti

Lumipalloefekti on yksi tärkeä asia, mikä jokaisen henkilön kannattaa tunnistaa. Kyse on siis siitä, että vaihtamalla kulutustottumuksia yhdessä alalla voit vaikuttaa myös tekoihisi toisaalla. Seuraava ohje koskee nimenomaan ympäristöystävällistä elämistä.

 1. Kun vaihdat vihreään sähkösopimukseen, yleensä sitä myös seuraa muut asenteen muutokset, kuten esimerkiksi valaistuksen uudelleen suunnittelu.
 2. LED-lamppujen ostaminen voi johtaa lämpimämpien vaatteiden käyttämiseen ja lämpötilan säätämisen pienemmälle.
 3. Lämpötilan säätäminen voi johtaa verhojen ja kaihtimien vaihtamiseen lämpöhäviön vähentämiseksi.
 4. Tämä voi edelleen johtaa ovien ja ikkunoiden eristämiseen, energiatehokkaiden laitteiden ostamiseen, älylaitteiden asentamiseen ja niin edelleen.

Kun kilpailutat sähkösopimuksesi, voit säästää vuodessa kymmeniä tai jopa satoja euroja. Jos vihreän sähkön hinta on kalliimpi kuin fossiilisen sähkön, voit säästämästäsi erotuksesta laittaa hieman enemmän vihreän sähkön tukemiseen. Kun tästä seuraa muut säästötoimenpiteet, tulet huomaamaan, ettei ympäristöystävällisen elämän tarvitse olla yhtään kalliimpaa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi vihreää sähköön siirtymistä sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:

Lainojen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

Vihreiden sopimusten kilpailutus

Sähkön kilpailutus lähtee aina siitä, että ymmärrät omaa sähkönkulutustasi. Kaiva siis esille vanha sähkölaskusi, ja tutustu kulutukseesi. Jos tunnistat, että luvut ovat keskivertoa korkeampia, tehokkaita tapoja vähentää energiankulutusta ovat:

 • Energiatehokkuuden huomioiminen jo laite- ja välinehankintoja tehdessä
 • Asunnon lämmityksen ja ilmastoinnin/ilmanvaihdon kontrollointi vain tarpeen mukaan
 • Siirtyminen energiatehokkaampiin led valoihin kotivalaistuksessa
 • Uusiutuvan energian käyttö

Kun olet tutustunut kulutukseesi ja tunnistat energiaa kuluttavat laitteet kotonasi, voit aloittaa kilpailuttamisen. Lisää säästövinkkejä ja tietoa kodin sähkösyöpöistä löydät Paras sähkösopimus -sivulta.

 1. Aloita hintavertailu netissä.
 2. Ilmoita asunnon tai toimiston postinumero.
 3. Tutustu paikallisen siirtoyhtiön hintaan.
 4. Valitse sähkön mittaustapa.
 5. Ilmoita vuotuinen sähkönkulutuksesi kilowattitunteina (kWh). Tieto löytyy sähkölaskusta. On myös olemassa useita erilaisia nettisivuja ja sovelluksia oman kulutuksen analysointiin.
 6. Valitse sinulle sopivin sopimustyyppi.

3 sähkönsäästövinkkiä:

 • Alenna huoneiden ja eri tilojen lämpötilaa
 • Puhdista pölyt valaisimista ja vaihda valonlähteet ledeihin
 • Pidä kodinkoneet puhtaina ja sulje aina ne laitteet, joita et käytä

Usein kysyttyä

Mitä on vihreä sähkö?
Vihreällä sähköllä tarkoitetaan uusiutuvilla energialähteillä tai muuten ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä.
Miten vihreä sähkö eroaa ekoenergiasta?
Vihreä sähkö eroaa EKOenergiasta siltä osin, että EKOenergia on niin kutsuttu ”vihreä sähkö sertifikaatti”, jonka saamiseen vaaditaan tietyt puhtaan energiatuotannon kriteerit. Vihreän sähkö viittaa taas yleisesti ympäristöystävällisesti tuotettuun sähköön.
Onko vihreä sähkö kalliimpaa?
Vihreä sähkö on tällä hetkellä hieman muuta sähköä kalliimpaa. Ero ei ole kuitenkaan merkittävä. Tilanne voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa päinvastaiseksi yhä useamman yrityksen ja kuluttajan siirtyessä vihreän sähkön käyttöön.
Miksi ostaa vihreää sähköä?
Vihreän sähkön suosiminen on eritoten ilmaston kannalta suotavaa. Lisäksi, kuten ylemmässä kysymyksessä mainittiin, valtavirran siirtyessä vihreän sähkön käyttöön, myös sen yksikköhintaa voidaan saada tulevaisuudessa laskettua.

Muita aiheeseen liittyviä sivuja: