Korkokatto 2023

Korkokatto on lain mukainen säännöstely, jonka päämääränä on suojella kuluttajia lainamarkkinoilla. Tässä artikkelissa kerromme mitä lainan muotoja korkokattoon sisältyy sekä sen, miten voit saada nykyiset lainasi korkokaton alle.

Korkokatto – säästöjä henkilöasiakkaille

Korkokatto on siis lyhyesti sanottuna säännöstely, joka määrää tietyille lainan tyypeille ylärajan. Haetun lainan korkotaso ei korkokaton aikana saa nousta tämän ylärajan yläpuolelle. Korkokattoa säännöstellään vuosittain ja määräaikainen korkokatto kattaa yleensä vain ennalta sovitun ajanjakson.

Koronapandemian alkuvaiheissa korkokatto astui lakimuutoksen vaikutuksesta voimaan vauhdilla. Korkokatto asetettiin olemaan voimassa väliaikaisesti vuoden 2021 syyskuun loppuun saakka.

Hyvä tietää

Korkokatto on nyt palautettu 20 prosenttiin, mutta yhä useammat pankit ja rahoitusyhtiöt tarjoavat silti lainoja reilusti alle 20 prosentin.

Tällä hetkellä valtioneuvosto kaavailee korkokaton laskemista 15 prosenttiin.

Seuraavassa kappaleessa käsittelemme tarkemmin sitä, mitkä kaikki vakuudettoman lainan eri muodoista kuuluvat korkokaton säännöstelyn sisäpuolelle.


Löydä edullisin laina

Summarumin kautta löydät nopeasti sen sinulle sopivan lainavaihtoehdon. Hakemuksen lähettäminen ei sido sinua mihinkään ja saat joukon lainatarjouksia sähköpostiisi vielä saman päivän aikana.

Hae lainaa tästä

Summarum Logo

Väliaikainen korkokatto 2022

Väliaikainen korkokatto 2022 rajaa vakuudettomien lainojen koron maksimissaan 20 prosenttiin. Säännöstely tuli voimaan vuoden 2019 aikana ja sen voimassaoloa on jatkettu aina siitä asti.

Kuten johdannossa kerroimme, vuoden 2022 aikana oikeusministerin työryhmän ehdotuksesta valtioneuvosto on ottanut käsittelyyn mahdollisen lainsäädännöllisen muutoksen, jonka avulla korkokatto laskettaisiin 15 prosenttiin.

Samalla voimaan tulisi muita säännöstelyjä kuten se, ettei lainan korko voi myöskään pompata korkokaton päättymisen jälkeen.

Korkokaton laskeminen koskisi miltei kaikkia kulutusluottoja.

Uusi korkokatto 2023

Kulutusluottojen korkokatto on ollut tarkastelun alla monen monta kertaa. Nyt tiedossa olevilla uudistuksilla pyritään vähentämään suomalaisten kotitalouksien ylivelkaantumista. Uusimman esityksen mukaan korkokattoa lasketaan siis nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin.

Uuteen korkoprosenttiin ollaan lisäämässä korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Jatkossa, jos ja kun viitekorko nousee, saa kuluttajaluottojen enimmäiskorko silti olla maksimissaan 20 prosenttia.

Uusi korkokatto 2023 koskee miltei jokaista kulutusluottoa. Sääntelyn ulkopuolelle jäävät silti tosiaan vielä mm. asuntolainat, joissa vakuutena toimii asunto tai muu lainanottajan omaisuus.

Uusi korkolaki ja sen vahvistaminen

Tällä hetkellä näyttää siltä, että uudistukset astuvat voimaan vuoden 2023 toisella puoliskolla. Kun korkolaki on vahvistettu ja tullut voimaan, jätetään pankeille ja rahoitusyhtiöille vielä puolen vuoden siirtymäaika.

Silloin sekä viranomaisilla että rahoitusyhtiöillä on riittävästi aikaa valmistautua uudistusten aiheuttamiin muutoksiin toiminnassa.

Rajoituksia myös markkinointiin ja tietoturvaan

Uuden lain mukaan myös rajoitukset markkinointiin ovat järeämpiä kuin aikaisemmin ja asiakkaiden tietoturvaa lisätään. Luottojen epäasiallista markkinointia jatkavien yritysten kohdalla voitaisiin määrätä erillinen seuraamusmaksu.

Uusien säädösten mukaan myös esimerkiksi verkkokaupoissa olisi aina ensin esiteltävä luotottomat maksutavat ja vasta viimeisenä ne maksutavat, joihin liittyy luottoa. Mikään maksutapa ei jatkossa saisi myöskään olla oletusasetuksena.

Lainanottajien henkilöllisyyden todentamiseen esitetään myös tiukennuksia. Jatkossa kuluttajan henkilöllisyyden todentaminen on tehtävä miltei kaikkia kulutusluottoja ja tilanteita, joissa kuluttajat valitsevat maksutavakseen laskun tai osamaksun.

Korkokatto eri lainatyypeissä

Kuten edellisessä kappaleessa esiteltiin, korkokatto rajaa eri vakuudettomien lainojen koron tasoa. Lainan vakuus tai sen puute ei kuitenkaan vielä välttämättä kerro, kuuluuko jokin tietty lainan muoto korkokaton alle.

Alle on eritelty vielä tarkemmin sitä, mitkä eri vakuudettomat luotot kuuluvat, sekä mitkä eivät kuulu korkokaton alle.

Lainamuodot, joiden hintoja korkokatto rajaa

  • Kulutusluotto
  • Joustoluotto
  • Pienlaina

Korkokatto sisällyttää itseensä kaikki vakuudettomat luotot, jotka siirretään lainan tarjoajan toimesta tilille. Tällaisia lainan muotoja ovat esimerkiksi kulutusluotto sekä joustoluotto.

Kulutusluotto ja joustoluotto ovat molemmat vakuudettomia lainoja, jotka voit saada hakemisen jälkeen suoraan tilillesi. Lisäksi myös pienlainassa on samanlaisia ominaisuuksia ja kuuluu näin myös korkokaton alle.

Nämä vakuudettomat ja heti tilille saatavissa olevat lainat ovat yleisesti ottaen riskialttiimpia. Riskialttius saattaa pahimmillaan aiheuttaa velkaantumista.

Tämän takia kulutusluotot, joustoluotot sekä muut tilille siirrettävät vakuudettomat lainat ovat lainsäädännön avulla säännöstelty korkokaton sisään.

Plus Icon Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. Kilpailuta lainat ja säästä
Kilpailuta laina

Lainamuodot, joiden hintoja korkokatto ei rajaa

Korkokatto ei kuitenkaan kata kaikkia vakuudettomia lainoja. Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, korkokatto pitää sisällään vakuudettomat luotot, jotka siirretään suoraan tilille.

Korkokatto jättää näistä luotoista ulkopuolelle kuitenkin muutamia eri lainan tyyppejä. Alle on listattu luoton muotoja, joita korkokatto ei pidä sisällään

  • Verkkokauppojen osamaksusopimukset
  • Luottokortit
  • Autoluotot
  • Asunto-omaisuuteen liittyvät luotot

Lainan hakijana sinun ei tarvitse kuitenkaan huolestua siitä, etteikö edellä mainittuja luoton muotoja olisi rajattu millään tapaa.

Hyvä tietää

Osamaksusopimukset, autoluotot sekä asunto-omaisuuteen liittyvät luotot jatkavat säilymistä aiemmin määrätyn 20 % korkokaton sisällä.

Näiden luoton muotojen korko saakin nousta enää ainoastaan kyseiseen 20 % asti.

Edellä mainittujen luoton tyyppien lisäksi myöskään luottokortit eivät sisälly kuluvan vuoden korkokattoon. Vaikka luottokortit eivät sisälly korkokattoon, eivät ne jää kuitenkaan kokonaan ilman säännöstelyä. Luottokorttien koron tuli olla vuonna 2021 alle 20%.

Luottokorttien säännöstely korkokaton ulkopuolelle johtuu päättäjien huolesta siitä, että matalammat hinnat vaikuttaisivat negatiivisesti luottokorttien tarjontaan, ja näin myös mahdollisuuteen saada luottoa.

Näin hyödynnät väliaikaisen korkokaton lainoissa

Lainan hakijana sinun on mahdollista kaivaa uudesta väliaikaisesta korkokatosta useita eri hyötyjä omaan käyttöösi. Seuraavissa kappaleissa avaamme hieman tarkemmin sitä, millaisilla eri keinoilla voit hyödyntää väliaikaista korkokattoa lainojesi kanssa.

Kilpailuta nykyiset lainat ja nosta uusi alle 20% laina

Mikäli sinulla on ennen nykyistä korkokaton säännöstelyä otettuja lainoja, kannattaa nämä jo aiemmin hyväksytyt lainaehdot käydä läpi ja tarkistaa uudestaan. Mikäli lainasi on otettu ennen korkokaton säännöstelyä, ei sen korko laskeudu automaattisesti uuden korkokaton sisäpuolelle.

Tällaisessa tilanteessa sinun kannattaakin kilpailuttaa nykyiset lainat, jotta voisit saada korkokaton kaikki hyödyt käyttöön. Kilpailuttamalla lainatarjoukset voit automaattisesti saada lukuisia edullisempia tarjouksia.

Lainojen kilpailutuksen hoidat nopeasti ja vaivattomasti Summarumin lainan kilpailutuksen avulla. Täyttämällä tarvittavat tiedot, voit saada useita eri lainatarjouksia, joista näet itsellesi kaikkein edullisimman.

Lainojen yhdistäminen → uusi yhdistelylaina alle 20% korolla

Mikäli olet tilanteessa, jossa sinulla on maksettavana useita vanhoja vakuudettomia lainoja yli 20% kuluilla, kannattaa harkita vakavasti lainojen yhdistämistä. Lainat yhdistämällä voit muokata usean pienemmän lainan yhdeksi laajemmaksi lainakokonaisuudeksi.

Yhdistämällä lainat voit vastaanottaa muutamia merkittäviä hyötyjä. Ehdottomasti selkein ja suurin hyöty on vastaanotettavissa, mikäli sinulla on vanhoja vakuudettomia lainoja yli 20 % korkokuluilla.

Yhdistelylainaa hakiessasi uusi yhdistelylaina laskeutuu automaattisesti korkokaton alle. Näin ollen lainojen yhdistäminen saattaa auttaa välittömästi säästämään rahaa.

Rahallisten säästöjen lisäksi yhdistelylaina auttaa myös hallitsemaan henkilökohtaista talouttasi entistä helpommin. Yksi lyhennettävä laina on helpompi muistaa maksaa, kuin useina eri eräpäivinä postilaatikkoon tippuvat pienemmät lainat.

Lisäksi sinun on näin helpompi pysyä mukana siitä, paljonko henkilöllä todellisuudessa menee kuukausittain rahaa lainojen lyhennyksiin.

Korko nousi syyskuussa 2021

Koronapandemian aikana voimaan astunut korkokatto oli tosiaan vain väliaikainen korkokatto, joka säädettiin alkamaan vuoden 2021 alusta ja kestämään syyskuun viimeiseen päivään saakka.

Vuoden 2021 lokakuun alusta alkaen vakuudettomien lainojen korko voi sääntelyn määräaikaisuuden johdosta nousta yli korkokaton aiemmin säätelemän 20 prosenttiyksikön. Lainojen korkokatto 2022 on pysynyt samana ja säilynee näin ainakin toistaiseksi myös vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.

Useissa vakuudettomissa lainoissa saattaa olla pykäliä, jotka mahdollistavat muutoksia lainaehdoissa korkokaton päättymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että lainan tarjoaja on tietoisesti asettanut lainan hintatason nousemaan korkokaton vaikuttamisen jälkeen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on säätänyt lainojen mainontaa niin, että lainoja markkinoidessa tulisi aina olla selkeästi esillä, mikäli lainan kulut nousevat jossakin vaiheessa lainan aikana.

Säännöstelyistä huolimatta kannattaa silti olla ehdottoman tarkka lainojensa kanssa. Tällaisissa tilanteissa kannattaa hinnan noustessa kilpailuttaa laina, ja pyrkiä löytämään halvempi laina tilalle.


Miksi kilpailuttaa lainat Summarumilla?

  • Kilpailuttamalla kauttamme lainatarjouksia voit löytää edullisen lainan korkokaton puitteissa
  • Tavoitat kauttamme nopeasti yli 30 pankkia ja rahoitusalan toimijaa
  • Lainojen kilpailuttaminen ei sido kilpailuttajaa mihinkään

TÄYTÄ LAINAHAKEMUS

Summarum Logo


Lainojen korkokaton hinta

Korkokaton hinta kohdistuu lähinnä kulutusluottoja tarjoavien yhtiöiden toimintaan. Mitä matalampi korkokatto on, sitä vähemmän yhtiöiden on mahdollista periä lainoista korkoja ja muita kuluja.

Tämä taas tarkoittaa automaattisesti sitä, että rahoitusyhtiöt eivät saa yhtä suurta voittoa lainan myöntämisestä kuin mitä aikaisemmin olisi ollut mahdollista saada.

Korkokatto asuntolainaan

Kuluttajalle korkokaton hinta määräytyy maksettavaksi kuitenkin esimerkiksi asuntolainoissa. Toisaalta maksua ei ole mikään pakko maksaa, vaan voit itse päättää, otatko asuntolainallesi korkokaton vaiko et.

Esimerkiksi Osuuspankilla korkokatto asuntolainaan oli muutamia vuosia sitten alle 10 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä hinnoissa on nousua.

Korkokatto asuntolainoissa

On hyvä käydä lyhyesti läpi mitä korkokatolla tarkoitetaan asuntolainojen kohdalla. Tässä artikkelissa käsitelty lainan korkokatto ei nimittäin liity mitenkään asuntolainojen korkokattoon.

Asuntolainojen korkokatto on lainan viitekorolle asetettu yläraja. Tämän ylärajan yläpuolelle lainan korko ei voi nousta.

Asuntolainan korkokatto on siis pankkien myymä tuote, joka suojaa lainan ottajaa korkojen nousemiselta tulevaisuudessa. Pitkään asuntolainojen korot olivat todella matalalla, mutta nyt ne ovat nousussa. Ne, jotka ovat ottaneet uusiin asuntolainoihinsa korkokaton, ovat tällä hetkellä päätöksiinsä varmasti tyytyväisiä.

Viimeisen parin vuoden tapahtumat maailmalla ja rahoitusmarkkinoilla ovat loistava esimerkki siitä, miten jokaisen meistä on aiheellista miettiä, miten korkojen mahdollinen nousu voisi vaikuttaa juuri omaan talouteen.

Aivan kuten tavalliset vakuutukset, myös korkokatto on syytä hankkia ennen kuin mitään muutoksia tapahtuu.

Vertaile korkoja

Korkojen nousun varautumisen lisäksi asuntovelallisen on aivan yhtä tärkeää muistaa kilpailuttaa asuntolainansa säännöllisin väliajoin. Velallisen maksettua velkaansa takaisin pankille, myös pankin riski pienenee jatkuvasti. Vertaile lainoja ja kilpailuta jo olemassa olevat, jotta voisit saada säästöjä koroissa sekä muissa kuluissa.

Summarumin asuntolainalaskuri on yksi työkalu tämän kilpailuttamisen hoitamiseen.

Lue lisää koroista

Yhteenveto

Nykyinen 20 % korkokatto tuli alun perin käyttöön vuoden 2020 heinäkuussa. Lakimuutoksen takana oli pyrkimys minimoida kansalaisten koronaepidemian aiheuttamia velkaongelmia.

Lakimuutoksen oli suunnitelmien mukaan olla voimassa ainoastaan vuoden 2020 loppuun asti, mutta koronaepidemian pitkittymisen johdosta korkokattoa jatkettiin vuoden 2021 syksyyn.

Kukaan ei todennäköisesti osaa toistaiseksi vielä sanoa varmasti, miten kulutusluottojen korkokaton käy jatkossa. Kaikki merkit viittaavat kuitenkin siihen, että korkokattoa lasketaan 15 prosenttiin jo lähiaikoina. Asuntolainan korkokatto taas määräytyy kunkin pankin ja markkinatilanteen mukaisesti.

Sinun kannattaakin seurata itsekin aktiivisesti mihin suuntaan tilanne etenee. Aina ajankohtaiset tiedot siitä miten lainojen korkokatto muuttuu, löydät helposti esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi lainojen korkokattoa, sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

Lainan korkokatto – Usein kysyttyä

Mitä tarkoittaa vuoden 2021 korkokatto?
Korkokatto on tilille siirrettäville vakuudettomille lainoille asetettu koron yläraja. Lainan korko ei saa nousta kyseisen koron ylärajan yläpuolelle määrättyjen lainojen osalta.
Mitkä lainat korkokatto sisältää itseensä?
Korkokatto 2021 pitää sisällään tilille siirrettävät vakuudettomat lainat, kuten kulutusluotto, joustoluotto sekä muut pienlainat. Korkokatto ei sisällä verkkokauppojen osamaksusopimuksia, luottokortteja eikä autoihin tai asunto-omaisuuteen liittyviä luottoja.
Miten hyödyntää 10% korkokattoa?
Kuluttaja voi hyödyntää 10% korkokattoa useilla eri tavoin. Mikäli henkilöllä on aiempaa lainaa tätä 10 prosenttiyksikköä korkeammilla koroilla, löytää kuluttaja kilpailutuksen avulla automaattisesti lainan, jonka korkotaso laskeutuu korkokaton alapuolelle.

Muita aiheeseen liittyviä sivuja