Nimelliskorko – pala lainan kokonaiskustannuksista

Nimelliskorko on yleisesti lainalpaveluissa esiintyvä käsite, jonka määritelmä ei ole kaikille kuluttajille tuttu. Tämä saattaa johtaa ajoittain väärinkäsityksiin lainaa hakiessa. Avaamme tässä artikkelissa, mitä nimelliskorko on sekä miksi sen määritelmä on oleellista ymmärtää.
Ladataan lomaketta..

Hakemusten tekeminen kestää muutaman minuutin.


Pyrimme esittämään tarjoukset selkeästi ja ymmärrettävästi.


Suomalainen palvelu suomalaisille kuluttajille.


Etsimme aina edullisimmat tarjoukset ilman piilokuluja.

Summarum Mediassa

Nina Leppänen
Nina Leppänen
2021-04-07
Kokemus pelkästään positiivinen. Sain lainan sujuvasti.
PP
PP
2021-03-31
Palvelu oli erittäin sujuvaa ja rahat tulivat tilille todella nopeasti. Asiakaspalvelu oli ystävällistä.😊
Jorma Saloranta
Jorma Saloranta
2021-03-08
sai oikean osoitten mistä kysyä lainaa ja sain sen kiitos
Seija Lindgren
Seija Lindgren
2021-03-01
Palvelu nopeaa ja asiallista. Helppo selkoinen teksti ja helppi ymmärtää. Kiitos palvelusta.
Benita Rönnberg
Benita Rönnberg
2021-02-17
Antti
Antti
2021-02-01
Toimiva hakemus, sain tarjouksen ja nostin lainan.

Nimelliskorko

Nimelliskorko on tunnusluku, jota käytetään esittämään lainan korkotasoa. Nimelliskorko ilmaistaan prosenttiyksiköissä ja koron tehtävä on toimia korvauksena palveluntarjoajalle lainasumman lainaamisesta.

Kuluttaja törmää usein nimelliskoron käsitteeseen erilaisiin lainoihin tutustuessaan. Lainaa hakevan henkilön tulisi kuitenkin olla tietoinen, mitä nimelliskoron käsitteellä täsmällisesti tarkoitetaan.

Nimelliskorko saattaa käsitteenä olla hyvinkin vahvasti esillä lainantarjoajan toimiessa, kun asiakas selvittää mahdollisuuksia hakea lainaa. Nimelliskorko sekä sen käsite on usein vahvasti myös lainojen mainostamisessa läsnä.

Kuluttajan tulisi kuitenkin olla tietoinen, ettei nimelliskorko ole riittävä mittari kuvaamaan lainan hintatasoa.

Avaamme seuraavassa kappaleessa sitä, minkä takia kuluttajan tulisi ymmärtää minkälaisia eroja nimelliskorko sekä todellinen vuosikorko sisältävät.

Kuinka nimelliskorko eroaa todellisesta vuosikorosta

Nimelliskoron ja todellisen vuosikoron välillä on hyvin merkittävä ero.

Siinä missä nimelliskorko kuvaa ainoastaan lainatuotteen korkoa, todelliseen vuosikorkoon on sisällytetty lainatuotteen kaikki kustannukset.

Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. TÄYTÄ ILMAINEN HAKEMUS

Useita lainan eri muotoja haettaessa, lainaan saatetaan sisällyttää esimerkiksi seuraavanlaisia lisäkuluja korkokulujen lisäksi

Kuten yllä olevasta listasta on helppo huomata, saattaa lainaan sisältyä hyvinkin suuri määrä muita kuluja nimelliskoron lisäksi.

Seurauksena tästä, pelkkä nimelliskoron tarkastelu itselleen sopivinta lainaa valitessa saattaa osoittautua kuluttajan lompakolle hyvin kalliiksi.

Kuluttajan tulisikin aina lainaa valitessaan tarkastella lainan todellista vuosikorkoa pelkän nimelliskoron sijaan.

Pelkkää nimelliskorkoa tarkastelemalla kuluttajan on lähes aina mahdoton muodostaa todellista kuvaa siitä, minkälainen lainan hintataso oikeasti on.

Todellinen vuosikorko mahdollistaa taas sen, että kuluttaja muodostaa itselleen realistisen kuvan siitä, mitkä lainan todelliset kustannukset ovat.

Esimerkki nimelliskorosta

Otetaan esimerkiksi kuluttaja nimeltä Mika. Mika tutustuu erilaisiin lainavaihtoehtoihin ja päätyy hakemaan 20 000 euron lainaa kuuden vuoden takaisinmaksuajalla.

Mika tarkastelee eri lainan tarjoajien korkotasoja ja on tyytyväinen löytämäänsä lainatarjoukseen 12 % nimelliskorolla.

Mikalta jää kuitenkin muutama oleellinen asia huomaamatta.

Mikan valitsemassa lainassa on 350 euron avausmaksu, 7,5 euron kuukausittainen käsittelymaksu sekä 3,5 euron kuukausittainen tilinhoitopalkkio.

Lisäksi lasku lainasta lähetetään kirjeitse, mikä kustantaa Mikalle vielä ylimääräiset kaksi euroa kuukaudessa.

Ensimmäisten lainalyhennysmaksujen saapuessa Mika huomaa lainansa kustantavan kuukausitasolla 19 euroa enemmän, mitä Mika alunperin ajatteli.

Herättyään tarkastelemaan lainan todellisia kokonaiskustannuksia Mika huomaakin lainan tulevan lopulta takaisinmaksuajan päätteeksi yli 1 500 euroa ennakoitua kalliimmaksi.

Selvitä enemmän kuin nimelliskorko lainalaskurin avulla

Tällaisten väärinkäsitysten välttämiseksi kuluttajan kannattaakin huomioida ennen kaikkea lainan todellista vuosikorkoa lainanhakemisen prosessin yhteydessä.

Huomioimalla pelkkä nimelliskorko, kuluttaja ei kykene realistisesti arvioimaan halutun lainan kuukausittaisia tai todellisia kokonaiskustannuksia.

Mikäli lainan todellisten kustannusten arviointi tuntuu kuluttajalta hankalalta, kannattaa kuluttajan ehdottomasti turvautua lainalaskuriin.

Laskurin avulla kuluttajan selvittää nopeasti sekä vaivattomasti halutun lainan todelliset kokonaiskustannukset annettujen tietojen perusteella.

Huomioitavaa on myös, että osa lainan tarjoajista esittää lainojensa todelliset kokonaiskustannukset olettaen, että lainaa hakevalla kuluttajalla on pantti tai takaaja lainalle. Jos näin ei ole, saattavat lainan kokonaiskulut nousta ennakoitua korkeammaksi.

Näiden tekijöiden johdosta kuluttajan kannattaakin turvautua lainan kokonaiskustannuksia laskiessa lainalaskurin tarjoamaan apuun.

Vuotuinen nimelliskorko

Vuotuinen nimelliskorko on käsite, jota kuulee usein käytettävän nimelliskorosta puhuttaessa. Sitä käytetään useimmiten kuvaamaan koron sen hetkisiä säännöstelyjä.

Vuotuinen nimelliskorko kuvaa yleisesti ottaen korkokaton asettamaa koron maksimia, joka asetetaan vuosittain lakien ja muiden säännöstelyjen toimesta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on esimerkiksi linjannut, että vuoden 2019 syyskuusta alkaen tehtyjen lainasopimusten vuotuinen nimelliskorko voi olla enintään 20 %.

Kokemuksia nimelliskorosta

Monilla kuluttajilla on erilaisia kokemuksia nimelliskorosta.

Yksi yleisimmistä suomalaisten kuluttajien kokemuksista siihen liittyen on virheellinen ajatus siitä, että pelkkä nimelliskorko riittäisi kuvaamaan lainan kokonaiskustannuksia.

Monilla kuluttajilla on negatiivisia kokemuksia siitä, että he ovat pelkkää nimelliskorkoa tarkastellen kuvitelleet vastaanottaneensa halvemman lainan, kuin mitä todellisuudessa on ollut.

Seurauksena tästä kuluttajamarkkinoille on pyritty luomaan erilaisia direktiivejä. Näiden direktiivien tarkoitus on ollut pyrkiä varmistamaan, että jokainen yksittäinen kuluttaja kykenisi tunnistamaan tarjotun lainan todelliset kustannukset.

Lainoja tarjoavat yritykset ovatkin nykyään velvollisia ilmoittamaan lainan todellisen vuosikoron lainatarjouksen yhteydessä.

Kuluttajan kannattaakin aina muistaa tarkastella todellisia vuosikustannuksia pelkän nimelliskoron sijaan.

Lainojen kilpailuttaminen

Kokonaiskuluiltaan halvin laina on mahdollista löytää helpoiten kilpailutuksen avulla.

Lainojen kilpailuttamisessa kuluttaja ilmoittaa haluamansa lainatiedot. Oleellisia tietoja ovat lainan muoto, lainasumman määrä sekä takaisinmaksuaika.

Kilpailuttava taho vie nämä tiedot eteenpäin lainoja tarjoaville yrityksille ja välittää niiden perusteella vastaanotetut lainatarjoukset kuluttajalle.

Lainojen omatoiminen selvittely ja eri yritysten palveluiden keskinäinen vertailu on usein yksittäiselle kuluttajalle hyvin vaivalloista ja aikaa vievää.

Kilpailuttamalla lainat kuluttaja hoitaa tämän prosessin nopeasti ja vaivattomasti. Kuluttaja ei sitoudu lainojen kilpailutusta toteuttaessaan hankkimaan mitään lainaa, eli kilpailutuksen voi tehdä myös pelkästään kokeilumielessä.

Usein kysyttyä

Mikä on nimelliskorko?
Nimelliskorko on sen koron määrä, jota haetusta lainasta maksetaan.
Mitä eroa on nimelliskorolla ja todellisella vuosikorolla?
Nimelliskorkoa käytetään esittämään, mitkä lainan korkokulut ovat. Todellinen vuosikorko taas sisällyttää itseensä lainan nimelliskoron lisäksi myös kaikki muut ylimääräiset kulut ja palkkiot.
Mikä on vuotuinen nimelliskorko?
Vuotuinen nimelliskorko on vuosittain kuluttajaviraston säännöstelemä koron maksimitaso.
Minkälaisia kokemuksia suomalaisilla on nimelliskorkoon liiittyen?
Useilla kuluttajilla on omakohtainen tai läheisen kautta jaettu kokemus siitä, että nimelliskoron on kuviteltu kuvaavan kaikkia lainan kustannuksia. Näin ei kuitenkaan ole, mikä saattaa ajoittain aiheuttaa negatiivisia, mikäli laina on ollut luultua hinnakkaampaa.