Verovähennykset

Verovähennys helpottaa verojen maksua. Vähennyksillä pienennetään verotettavaa tuloa tai vaikutetaan suoraan veron määrään. Tässä artikkelissa perehdymme verovähennyksiin ja kerromme erilaisista vähennyksistä.

Käsi ja laskin

Perusvähennys

Kunnallisveron perusvähennykseen on oikeutettu henkilö, jonka vuositulot eivät kaikkien muiden kunnallisverotuksen vähennysten suorittamisen jälkeen ylitä 23800 euroa.

Vähennyksen enimmäismäärä on 3630 euroa. Jos puhtaan ansiotulon määrä on yli 3630 euroa, vähennystä pienennetään aina 18 prosentilla ylimenevän tulon määrästä.

Vähennystä ei tarvitse hakea itse, vaan verottaja suorittaa sen viran puolesta.

Helenan tulot ovat muiden vähennysten jälkeen 11 026 euroa. Helenan perusvähennys on täten: 3630 – (11026 – 3630) * 0.18 = 2298.72 eur

Laske tulosveroprosenttisi

Ansiotulovähennys

Ansiotulovähennys poistetaan kunnallisveroon velvoittavista ansiotuloista.

 • Vähennys on 51 %, kun ansiotulot ylittävät 2500 euroa.
 • Vähennyksen määrä on 28 % , kun ansiotulot ylittävät 7230 euroa.
 • Enimmäisvähennys on 3570 euroa.

Verottaja suorittaa vähennyksen viran puolesta ilman erillistä ilmoitusta.

Verovähennys etätyö

Koronapandemian seurauksena monelle etätyö on voinut tulla enemmän kuin tutuksi.

Verohallinto kertoo verkkosivuillaan, että veroilmoituksiin on tehty viime aikoina aikaisempaa enemmän korjauksia ja täydennyksiä, johtuen etätyöläisten ja ensikertalaisten määrästä. Verovähennys etätyöläiselle on monella ensimmäistä kertaa mielessä veroilmoitusta täyttäessä.

Jokainen palkansaaja on oikeutettu 750 euron tulonhankkimisvähennykseen automaattisesti, mutta jos kustannuksia on sitä enemmän, ne voi ilmoittaa vielä erikseen veroilmoituksessa.

Etätyön määritelmään kuuluu, että työnantaja ja työntekijä ovat sopineet järjestelystä, jossa työntekijä tekee töitä kotoaan tai hankkimassa työtilassaan.

Etätyön tekemiseen liittyviä kuluja, jotka voi vähentää verotuksessa tulonhankkimisvähennyksenä:

 • työhuonevähennys (joko kaavamainen vähennys tai todelliset kustannukset esimerkiksi huonekaluista)
 • kustannukset tietoliikenneyhteydestä eli nettiyhteydestä kokonaan tai osittain
 • työvälinekulut koskien työntekoa varten hankittua tietokonetta tai esimerkiksi näyttöä

Kaavamainen työhuonevähennys

Etätyöpäivien määrä Kaavamainen työhuonevähennys määrä
Teet töitä kokopäiväisesti etänä yli 50 % työpäivien kokonaismäärästä 900 euroa
Teet säännöllisesti töitä enintään 50 % työpäivistä 450 euroa
Teet etätyötä satunnaisesti 225 euroa

Voit myös vaihtoehtoisesti hyödyntää kulujen todellisen vähennyksen, mutta yleensä kaavamainen työhuonevähennys on etätyöntekijälle parempi vaihtoehto.

Työhuonevähennys todelliset kulut

Etätyöhuoneen todellisiksi kuluiksi työhuonevähennyksessä ovat kalusteiden, työhuoneen vuokra-, lämmitys- ja valaistuskustannukset. Jos aiot vähentää näistä aiheutuneet kustannukset verotuksessa, sinun on luonnollisesti säilytettävä niistä tositteet ja antaa selvitys, jos sitä pyydetään.

Kalusteeksi lasketaan esimerkiksi työtuoli ja työpöytä, ja niiden tulee olla pääasiallisesti työkäytössä.

 • Kaluste, jonka hinta on enintään 1200 euroa, voi vähentää hankintavuonna suoraan.
 • Yli 1200 euroa maksavan kalusteen vähennystapa on 25 % vuosittainen poisto

Työvälineiden vähentäminen

Etätyökäyttöön hankittujen työvälineiden kuten tietokoneen, näytön tai näppäimistön verovähennykset toimivat käytännössä kuten yllä mainittu todellisten kulujen vähentäminen.

 • Työväline jonka hinta on enintään 1200 euroa, voi vähentää hankintavuonna suoraan.
 • Yli 1200 euroa maksavan työvälineen vähennystapa on 25 % vuosittainen poisto
 • Työnantajan antamia tai lainaamia työvälineitä ei palkansaaja voi vähentää omassa verotuksessa

Tietoliikenneyhteyden vähentäminen

Jos olet hankkinut nettilaajakaistan kokonaan työkäyttöön, voit vähentää verotuksessa 100 % kuluista.

Jos nettiliittymä on sinulla muussakin käytössä, eli osittain työkäytössä ja vapaa-ajalla, olet oikeutettu vähentämään verotuksessa 50 % kuluista.

Matkakulujen verovähennys etätyötä tekevällä

Henkilö saa vähentää matkakuluja verotuksessa ainoastaan niiltä päiviltä, jolloin käy työpaikalla eli matkustaa asunnon ja työpaikan välillä.

Verovähennykset etätyö – säästöjen suuruus riippuu tuloista

Säästöjen suuruus riippuu tuloista, sillä verovähennys pienentää veronalaisen tulon määrää, ja Suomessa tietysti veroprosentti määräytyy tulojen mukaan. Verohallinnon ylitarkastajan mukaan verovähennykset etätyötä tekevälle keskituloiselle palkansaajalle realisoituvat lopulta muutamiksi kymmeniksi euroiksi.

Tarkista veroprosenttisi verolaskurilla, jos et ole varma siitä, kuinka paljon maksat palkastasi veroja.

Tulonhankkimisvähennys

Tulonhankkimisvähennystä saavat kaikki palkkatuloa saavat verovelvolliset. Vähennys perustuu oletukseen, että tulonhankkimiseen liittyy aina jonkin verran kuluja.

Vähennys on enintään 750 euroa ja sen saaminen ei edellyttä erillistä ilmoitusta. Tulonhankkimisvähennystä ei myönnetä lainkaan, jos muut vähennyskelpoiset tulonhankkimiskulut ylittävät 750 euroa.

Työtulovähennys

Työtulovähennyksen enimmäismäärä vuonna 2021 on 1840 euroa ja sen edellytyksenä on, että veronmaksajan puhdas vuosittainen ansiotulo ei ole yli 130 400 euroa.

Verottaja suorittaa vähennyksen viran puolesta.

Vuonna 2021

 • työtulovähennys on enintään 1 840 euroa
 • vähennys on 12,7 % vähennykseen oikeuttavien tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta
 • vähennyksen määrää pienennetään 1,89 %:lla puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta.

Kun vähennystä pienennetään, tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esimerkiksi eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Vuonna 2020

 • työtulovähennys on enintään 1 770 euroa
 • vähennys on 12,5 % vähennykseen oikeuttavien tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta
 • vähennyksen määrää pienennetään 1,84 %:lla puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta.

Matkakulut  eli asunnon ja työpaikan väliset matkakulut

Kodin ja työpaikan välisten matkojen aiheuttamat kulut vähennetään ansiotulon verotuksessa halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaisesti.

Vähennys on enimmillään 7000 euroa ja siihen kuuluu 750 euron omavastuu, joten käytännössä työmatkakuluja korvataan enintään 7600 euroon saakka. Huomioi, että osan vuodesta työttömänä olleen omavastuuosuus on pienempi.

Helena kulkee töihin Espoosta Helsingin keskustaan. 11 kuukauden seutulipun hinta on 1013,10 euroa. Helena voi vähentää verotuksessa: 1013,10 – 750 = 563,10 e

Jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut

Työmarkkinajärjestöjen sekä työttömyyskassojen jäsenmaksut vähennetään ansiotulon verotuksessa kokonaan. Verottaja suorittaa vähennykset viran puolesta ilman erillistä ilmoitusta.

Korkomenot

Asunto-, opinto- ja tulonhankkimislainan korot ovat vähennyskelpoisia. Vuonna 2020 asuntolainan koroista saa vähentää 15 %. Vuonna 2019 koroista sai vähentää 25 %.

Yleensä korkomenot vähennetään pääomatulosta, mutta aina veronmaksajan veronalaiset pääomatulot eivät ole kyllin suuret korkomenojen vähennysten hyödyntämiseksi. Tällöin korkomenot vähennetään ansiotulojen verotuksesta alijäämähyvityksenä.

Verovähennyksen rahallinen määrä on tällöin pääomatulon vähennystä vastaava eli ansiotulojen verotuksesta vähennetään pääomatulon veron mukainen osuus (30 %) maksetuista koroista. (Ensiasunnon hankkimiseen otetun asuntolainan lyhennysten tapauksessa alijäämähyvitys on tosin 32 %.)

Verottaja vähentää alijäämähyvitykset ansiotuloista yleensä automaattisesti. Alijäämähyvityksellä voi laskea verotettavan ansiotulon summaa korkeintaan 1400 euroa.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa omassa tai perheenjäsenen kotona teetetty kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö, atk-asennukset ja remontointi. Vähennystä myönnetään ainoastaan itse työstä, ei tarvikkeista tai matkakuluista. Jos työ ostetaan yritykseltä, yrityksen on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin.

 • Yrityksen tarjoamista palveluista myönnetään vähennystä 45 % palvelun hinnasta.
 • Työntekijän palkasta annetaan 15 % vähennyksenä ja lisäksi työntekijä- ja vakuutusmaksut voidaan vähentää verotuksessa.
 • Omavastuuosuus on 100 euroa verovuotta kohden.
 • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2000 euroa tai perheeltä 4000 euroa.
 • Kotitalousvähennys poistetaan suoraan maksettavasta verosta, ei ansiotulon kokonaissummasta.

Kotitalousvähennystä pitää muistaa hakea itse. Teetetyt työt sekä maksetut työkorvaukset ja palkat merkitään esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Perhe Gyllenberg ostaa verokauden aikana siivoojan palveluita 640 eurolla, atk-asennuksen 30 eurolla ja palkkaa remonttifirman kaakeloimaan kylpyhuonetta 3800 eurolla. Palvelut on ostettu ennakkoperintärekisteriin kuuluvilta yrityksiltä. 100 euron omavastuuosuuden jälkeen he saavat kotitalousvähennystä 1966,50 euroa.

Hallitus on esittänyt, että vuonna 2017 kotitalousvähennys nousee viidellä prosenttiyksiköllä sekä ennakkoperintärekisteriin kuuluvien yritysten että yksittäisten työntekijöiden palkkauksen osalta. Tällöin vähennys olisi 50 tai 20 prosenttia.

Kustannusten korvaukset

Työnantaja voi vähentää tietyt palkansaajalle maksetut korvaukset verotuksessa. Kilometrikorvaus, päiväraha, ateriakorvaus, yömatkaraha ja tarveainehankinnat kuuluvat näihin.

Muut korvaukset, kuten rakennusalan työvälinekorvaus, moottorisahavähennys ja perhepäivähoitajan kulukorvaus, ovat saajan veronalaista tuloa.

Palkansaajan tulee vaatia kustannukset vähennettäviksi palkkatulon verotuksessa. Työntekijän kustannusten korvaukset ovat tulonhankkimismenoja.

Omavastuuosuus on 620 euroa eli vain tämän summan ylittävät kustannukset vähennetään verotuksessa.

Tulonhankkimiskulut ansiotuloista

Tulonhankkimiskuluista 750 euron ylittävä osuus voidaan vähentää ansiotuloista.

Vähennyskelpoisia kuluja ovat paitsi yllä mainitut työnantajan suorittamat kustannusten korvaukset, myös ammattikirjallisuuden, tietokoneen tai tulostimen hankinta. Myös työhuonevähennys luetaan tulonhankkimiskuluksi.

Vähennyksiin oikeuttavien kulujen kuitit tulee pitää säilössä reilun viiden vuoden ajan.

Tulonhankkimiskulut pääomatuloista

Esimerkiksi tallelokerovuokrat, sijoitustoimintaan liittyvät viestintäkulut sekä tulonhankkimislainan hoitokulut ja kurssitappiot voidaan vähentää suoraan verotettavan pääomatulon määrästä.

Opintolainavähennys

Syksyn 2005 ja elokuun 2014 välillä opintonsa aloittanut ja tutkinnon ihanneajassa suorittanut veronmaksaja saa vähentää opintolainan lyhennykset verotuksessa.

Vähennys on enimmillään 30 % lainan 2500 euroa ylittävästä osasta.

Opintolainavähennystä pitää muistaa hakea itse veroilmoituksessa.

Takaisinmaksetut osakaslainat

Viiden vuoden sisällä lainan nostamisesta takaisinmaksetut osakaslainat hyvitetään pääomatulon verotuksessa.

Jos verotettavia pääomatuloja ei kerry kylliksi vähennyksen hyödyntämiseksi, loput vähennykset poistetaan suoraan alijäämähyvityksenä ansiotulon verotuksessa.

Verottaja hoitaa tavallisesti tämän vähennyksen viran puolesta.

Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut

Vapaaehtoisten eläkevakuutuksen tai ps-sopimuksen mukaisen säästötilin kartuttaminen tuo verovähennyksiä. Enintään 5000 euroa vapaaehtoista eläkettä voidaan vähentää pääomatulon verotuksesta.

Vähennystä pitää hakea itse esitäytetyllä veroilmoituksella.

Pääasiassa vapaaehtoiset eläkesäästöt vähennetään pääomatulon verotuksesta, mutta jos verotettava pääomatulo ei ole kyllin suuri vähennyksen hyödyntämiseksi loput vähennykset voidaan siirtää suoraan alijäämähyvityksenä ansiotulon verotukseen pääomatulon veroprosentin (30 %) mukaisesti.

Käytännössä vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuoma enimmäisvähennys ansiotuloon on siis 1500 euroa.

Ryhmäeläkemaksujen vähennykset

Ansiotulosta voi vähentää ryhmäeläkevakuutuksen maksuja enintään 5 % kyseisen vakuutuksen tarjonneen työnantajan vakuutetulle maksaman ansiotulon määrästä. Enimmäismäärä on 5000 euroa vuodessa.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi poistaa ansiotulojen määrästä, jos veronmaksajaa on kohdannut jokin veronmaksukykyä alentava tilanne, kuten runsaasti sairauskuluja.

Sairauskulujen tulee olla suuruudeltaan vähintään 700 euroa ja 10 % puhtaiden tulojen kuukausimäärästä.

Alentumisvähennystä pitää hakea itse verovirkailijalta. Hakemukset arvioidaan aina yksilöllisesti ja käytännöt vaihtelevat verotoimistosta toiseen.

Alentumisvähennyksen enimmäissuuruus on 1400 euroa.

Ahvenanmaan vähennykset

Ahvenanmaan kunnallisverotuksessa verovähennykset poikkeavat normaalista seuraavilla tavoilla:

 • Kodin ja työpaikan välisten matkakulujen vähennyksissä ei ole omavastuuta ja matkakuluvähennyksen enimmäismäärä on 6000 euroa.
 • Työasunnon vuokrakulut voidaan myös vähentää matkakuluina, jos työmatka on vähintään kolme tuntia tai vaatii vapaana kulkevan lautan käyttämistä. Vähennys on enintään 6,90 euroa neliömetriltä kuukaudessa 30 neliöön saakka.
 • Opiskelijavähennystä myönnetään 340 euroa kultakin täysipäiväiseltä lukukaudelta peruskoulussa, korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa.
 • Sairauskulut voi vähentää täysin 100 euron omavastuun ylittävältä osuudelta, jos puhtaat ansiotulot jäävät alle 15 000 euron.

Miten lasket vähennykset ansiotuloista?

Verovähennyksiä on kahta lajia:

 • Verotettavan ansiotulon määrää alentavat vähennykset pienentävät sitä tulojen summaa, josta lopulliset maksettavat verot lasketaan.
 • Veron määrää vähentävät verovähennykset laskevat maksettavaksi koituvan veron loppusummaa.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat:

 • perusvähennys ja tulonhankkimisvähennys
 • työmatkavähennys
 • työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen jäsenmaksut
 • tulonhankkimiskulut ja kustannusten korvaukset
 • ryhmäeläkemaksujen vähennykset
 • veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat:

 • työtulovähennys
 • opintolainavähennys
 • kotitalousvähennys
 • alijäämähyvitykset

Esimerkki: Patrikin verovähennykset ansiotuloista

Patrikin ansiotulot ovat 26 000 euroa vuonna 2016.

1) Tuloista poistetaan ensin verotettavan ansiotulon määrää pudottavat vähennykset:

 • Tulonhankkimisvähennys 620 euroa.
 • Hän maksaa 520 euroa työmarkkinajärjestöille. Tämä vähennetään kokonaan verotettavasta tulosta.
 • Hän on oikeutettu seutualueella 413,10 euron työmatkavähennykseen.
 • Myös TyEl 1339 euroa, työttömyysvakuutusmaksu 156 euroa ja päivärahamaksu 213,30 euroa vähennetään.
 • Kunnallisverotuksessa vähennetään ansiotulovähennys 3099,98 euroa.

Patrikin veronalainen ansiotulo on 19638,62 euroa. Patrik maksaa tästä summasta veroprosenttinsa (22,2 %) mukaisen summan veroja 4359,77 euroa.

2) Tästä vähennetään vielä:

 • Valtion työtulovähennys 1260 euroa.
 • 1100 euron edestä vähennyskelpoista kotitaloustyötä.
 • Patrikin pääomatulot eivät riitä hyödyntämään kaikkia pääomatulon korko- ja tulonhankkimisvähennyksiä. Hän saa alijäämähyvitystä 180 euron menoista. Toisin sanoen hänen veroistaan vähennetään 54 euroa – pääomatulon veroprosentin mukainen osuus menoista.

Patrik maksaa veroja lopulta 1945,77 euroa eli hänen todellinen veroprosenttinsa on 11,5 %.

Muita aiheeseen liittyviä sivuja: