Lapsilisien maksupäivät ja määrät 2023

Lapsilisä on yhteiskunnan tarjoama veroton etuus, jonka tarkoituksena on kattaa osa lapsesta aiheutuvista kustannuksista. Se maksetaan yleensä äidille tai isälle tai muulle lapselle nimetylle huoltajalle. Lapsilisää on vaihtoehtoisesti mahdollista hakea myös muun henkilön, joka vastaa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi lapsen isovanhempi tai perhehoitaja.

Tukea voi hakea samalla, kun hakee vanhempainpäivärahaa tai erikseen. Sitä voidaan myös myöntää takautuvasti, jos on esimerkiksi unohtanut hakea tukea. Mikäli lapsilisää hakee takautuvasti, sitä maksetaan pääsääntöisesti korkeintaan kuuden edeltävän kalenterikuukauden ajalta.

Tilanteessa, jossa lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä eli he ovat esimerkiksi eronneet, voivat vanhemmat sopia, kummalle lapsilisä maksetaan. Mikäli tästä ei päästä sopuun, maksetaan lapsilisä lapsen hoidosta ja kasvatuksesta ensisijaisesti vastaavalle henkilölle.

Plus Icon Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. Kilpailuta lainat ja säästä
Kilpailuta laina

Lapsilisää on maksettu jo pitkään

Lapsilisän juuret ulottuvat aina 1940-luvulle asti, kun Suomessa toivuttiin toisen maailmansodan kauhuista. Tällöin käynnissä oli Suomen jälleenrakennus ja väestön muutto maalta kaupunkeihin. Lasten määrä kasvoi voimakkaasti, mutta moni eli hyvin vaatimattomissa oloissa. Eduskunta päätti, että lapsiperheille tulee maksaa ylimääräistä tukea. Lapsilisää onkin maksettu kaikille lapsiperheille jo vuodesta 1948 lähtien.

Ennen lapsilisän kehittämistä lapsiperheiden tuet olivat vähissä. Lapsiperheitä tuettiin lähinnä verovähennyksin, mikä oli riittämätön tukimuoto sodan jälkeen. Moni lapsiperhe eli kurjuudessa jälleenrakennuksen keskellä. Tähän haluttiin muutosta ja eduskunta päätti lapsilisästä yksimielisesti. Lapsia pidettiin yhteiskunnan tärkeänä tekijänä.

Lapsilisä säädettiin alusta asti universaaliksi tueksi. Tämä tarkoittaa, että se myönnettiin myös varakkaimmille henkilöille. Tilanne ei ole vuosien saatossa muuttunut, vaikka keskustelua käydäänkin aika ajoin. Alun perin lapsilisä maksettiin neljässä erässä vuoden aikana, mutta nykyään lapsilisä maksetaan joka kalenterikuukausi.

Kela vastaa lapsilisän maksamisesta Suomessa

Suurimmassa osassa Euroopan maita on käytössä lapsilisä tai jokin muu vanhemmille suunnattu tukimuoto. Suomessa lisän maksamisesta vastaa nykyään Kela. Lapsilisiä maksetaan vuosittain noin 1–2 miljardia euroa. Vuoden 2021 joulukuussa tukea sai 535 576 perhettä, joissa oli lapsia 968 370 kappaletta. Perheistä 44% oli yksilapsisia, 39,1% kaksilapsisia ja lopuissa oli enemmän kuin 2 lasta.

Lapsilisä on Suomessa erittäin suosittu tuki, jota käytännössä kaikki siihen oikeutetut myös nostavat. Yleisesti lapsilisää pidetään erittäin tärkeänä tukena, jonka merkitys on paitsi kompensoida lapsesta koituvia kuluja, myös kannustaa suomalaisia hankkimaan lapsia. Viime vuosina eniten soraääniä ovatkin saaneet hyvätuloisten lapsilisät, joiden tarkoituksenmukaisuus jakaa mielipiteitä.

Lapsilisää ei ole alun perinkään kehitetty tulonsiirroksi rikkailta köyhille. Tästä huolimatta lapsilisä takaa eri tulotasojen perheille tasa-arvoisemmat lähtökohdat esimerkiksi harrastamiseen. Tulonsiirron sijaan, sitä voidaan ajatella eräänlaisena kulukorvauksena, sillä lapsista kertyy perheille monia suoria ja epäsuoria kuluja.

Miten maksettavan lapsilisän summa määräytyy?

Lapsilisän määräytymisen tärkein tekijä on lasten lukumäärä. Tuen määrä kasvaa, kun lapsilisän kohteena olevien lasten määrä kasvaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että paitsi että lapsilisän absoluuttinen määrä kasvaa, saa useammasta lapsesta myös suhteessa enemmän lapsilisää.

Lapsilisän summaan eivät vaikuta perheen tulotaso, asuinpaikka tai muut perheen saamat tuet. Yksinhuoltajuus vaikuttaa kuitenkin lapsilisään.


Miksi kilpailuttaa lainat Summarumilla?

 • Kilpailuttamalla kauttamme lainatarjouksia voit löytää edullisen lainan ja tehdä näin tuntuvaa säästöä
 • Tavoitat kauttamme nopeasti yli 30 pankkia ja rahoitusalan toimijaa
 • Lainojen kilpailuttaminen ei sido kilpailuttajaa mihinkään

TÄYTÄ LAINAHAKEMUS

Summarum Logo

Kuka voi saada lapsilisää?

Suomessa lapsilisä maksetaan jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta, joka on oikeutettu lapsilisään. Lapsilisän maksaminen päättyy siinä kuussa, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Kyseessä on veroton tulo eli lapsilisästä ei tarvitse maksaa veroja.

Suomessa lapsilisää maksetaan kaikille, omaisuus- tai tulotasosta riippumatta. Esimerkiksi yksinhuoltajat saavat kuitenkin muita korkeampaa lapsilisää. Mikäli alle 17-vuotias lapsi asuu eri osoitteessa huoltajansa kanssa, voidaan lapsilisä maksaa lapselle itselleen tietyin edellytyksin.

Lapsilisää maksetaan vain Suomessa asuvista lapsista. Lisän maksaminen siis loppuu, mikäli lapsi ja hänen huoltajansa muuttavat pysyvästi ulkomaille. Lisäksi lapsilisää ei makseta, mikäli lapsi saa kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä.

Milloin lapsilisää maksetaan?

Lapsilisä maksetaan pankkitilille pääsääntöisesti aina kuukauden 26. päivä. Tähän on olemassa joitakin poikkeuksia. Poikkeukset johtuvat kahdesta syystä:

Jos 26. päivä on viikonloppuna eli lauantaina tai sunnuntaina tai sen jälkeen eli maanantaina
Kun 26. päivä osuu pyhäpäivälle tai sen jälkeiselle päivälle
Yllä olevissa tapauksissa lapsilisä maksetaan edellisenä pankkipäivänä eli normaalina arkipäivänä, joka ei ole pyhäpäivä. Lapsilisää ei koskaan makseta viikonloppuna tai 26. päivän jälkeen. Se on siis aina käytettävissä viimeistään 26. päivä.

Lapsilisän maksupäivät vuonna 2023
Lapsilisä maksetaan kerran kuukaudessa, kalenterikuukauden loppupuolella. Vuonna 2023 lapsilisä maksetaan seuraavasti:

 • Tammikuun 26. päivä (torstai)
 • Helmikuun 24. päivä (perjantai)
 • Maaliskuun 24. päivä (perjantai)
 • Huhtikuun 26. päivä (keskiviikko)
 • Toukokuun 25. päivä (torstai)
 • Kesäkuun 23. päivä (perjantai)
 • Heinäkuun 26. päivä (keskiviikko)
 • Elokuun 25. päivä (perjantai)
 • Syyskuun 26. päivä (tiistai)
 • Lokakuun 26. päivä (torstai)
 • Marraskuun 24. päivä (perjantai)
 • Joulukuun 22. päivä (perjantai)

Koska lapsilisä osuu vuonna 2023 jopa seitsemänä päivänä muulle päivälle kuin kuukauden 26. päivälle, on hyvä idea merkitä maksupäivät esimerkiksi kalenteriin. Näin muistat, minä päivänä lapsilisät maksetaan tilille.

Paljonko lapsilisää maksetaan 2023?

Vuonna 2023 lapsilisää maksetaan 94,88–182,69 euroa per lapsi, riippuen lasten määrästä. Summat ovat samat kuin vuonna 2022, paitsi että vuoden 2022 joulukuussa lapsilisä päätettiin maksaa tuplana. Tämä tarkoittaa, että lapsilisää maksetaan vuonna 2022 käytännössä 13 kuukauden vastaava summa. Summat per lapsi vuonna 2023 ovat seuraavat:

 • ensimmäinen lapsi 94,88 euroa
 • toinen lapsi 104,84 euroa
 • kolmas lapsi 133,79 euroa
 • neljäs lapsi 163,24 euroa
 • viides ja sitä seuraavat lapset: 182,69 euroa / lapsi

Esimerkiksi kahdesta lapsesta maksetaan lapsilisää 94,88+104,84=199,72 euroa ja kolmesta lapsesta 94,88+104,84+133,79=333,51 euroa. Summan päälle maksetaan mahdollinen yksinhuoltajakorotus.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotus

Tavallisen lapsilisän lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Kyseessä on tuki, jonka tarkoitus on helpottaa perheitä, joissa lapsella on vain yksi huoltaja.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee tilapäisesti vuoden 2023 ajaksi. Vuonna 2023 yksinhuoltajakorotusta saa 68,30 euroa kuukaudessa jokaisesta lapsesta, joka oikeuttaa lapsilisään. Vastaava summa vuonna 2022 oli 63,30 eli kuukausittainen yksinhuoltajakorotus nousee viidellä eurolla jokaista korotukseen oikeuttavaa lasta kohden.

Lapsilisän korotusta saadakseen henkilö ei saa olla avio- eikä avoliitossa tai hänen tulee olla muuttanut erilleen puolisostaan. Yhteishuoltajuus ei vaikuta korotuksen saamiseen. Korotus astuu voimaan kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksesta on ilmoittanut. Muutos kannattaa siis tehdä mahdollisimman pian muutoksen jälkeen.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi lainaa sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:
Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen

Yhteenveto: näin lapsilisää maksetaan vuonna 2023

Vuonna 2023 lapsilisää maksetaan pitkälti kuten vuonna 2022. Lapsikohtaiset summat pysyvät ennallaan eikä lapsilisän maksamisen edellytyksiin kohdistu muutoksia. Vuoden 2022 joulukuussa lapsilisä maksettiin kaksinkertaisena, mutta vuodelle 2023 ei ole olemassa vastaavaa päätöstä.

Lapsilisän suurin muutos vuonna 2023 on yksinhuoltajalisän muutos. Vuonna 2022 yksinhuoltajalisää maksetaan kuukaudessa 63,30 euroa ja vuonna 2023 hieman enemmän eli 68,30 euroa. Summa nousee siis yhteensä viidellä eurolla kuukaudessa. Muutos on tilapäinen eikä tällä erää koske enää vuotta 2024.

Kuten vuonna 2022, myös vuonna 2023 lapsilisä maksetaan pääsääntöisesti aina kalenterikuukauden 26. päivä. Poikkeuksena tästä on, mikäli maksupäivä osuisi viikonlopulle tai pyhäpäivälle. Vuonna 2023 lapsilisä maksetaan kalenterikuukauden 22.–26. päivä ja poikkeuksia 26. päivään on jopa seitsemän kappaletta.

Muita aiheeseen liittyviä sivuja: