PS tili – hyvä vaihtoehto eläkesäästämiseen?

Vuodesta 2010 alkaen pitkäaikaissäästämissopimus eli ps-sopimus on ollut eräs verotuettu eläkesäästämisen muoto. Ps-tili on tarkoitettu korvaamaan vapaaehtoinen eläkesäästäminen ja kohdistamaan eläkesäästöille myönnetyt verovähennykset tehokkaammin kuluttajalle.

laskin

Mitä PS-säästäminen on?

Ps-tili on eläkesäästötili. Tilille vuosittain pantu raha voidaan vähentää pääomatuloista aina 5000 euron rajaan saakka. Toisin sanoen 6000 euron pääomatuloista vain 1000 euroa olisi tällöin veronalaista.

Ps-tilillä olevia varoja ei veroteta lainkaan ennen rahojen nostamista tililtä eläkeiässä. Kun rahat lopulta nostetaan, ne kuuluvat pääomatulon verotuksen piiriin.

Ps-sopimuksen voi tehdä talletuspankin, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön kanssa. Yhtiö sijoittaa ps-tilille pannun summan etukäteen sovitun riskin mukaisesti. Yhtiö on lain mukaan velvollinen hajauttamaan ps-sijoitukset riskien välttämiseksi. Asiakas ei joudu maksamaan sijoituksista koituvia myyntivoiton tai osinkojen veroja, vaan voitot jätetään sellaisinaan ps-tilille kerryttämään eläkettä.

Pohjimmiltaan ps-sopimus on siis sopimus, joka sallii palveluntarjoajan sijoittaa asiakkaan varoja. Tästä syystä nimitys ”tili” on Finanssivalvonnan mielestä mahdollisesti harhaanjohtava.

Finlex-tietokannassa voit tutustua lähemmin sidotun pitkäaikaissäästämisen säädöksiin.


Kokeile nyt helpointa verolaskuria

Summarumin kautta löydät selkeät työkalut myös veroja laskettaessa.

Verolaskuriin tästä

Summarum Logo

Miksi PS-laki luotiin?

Ennen ps-sopimuksia ylimääräinen eläkesäästäminen tapahtui vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Näille myönnetty veroetu valui kuitenkin käytännössä vakuutusyhtiöiden perimiin käsittelykuluihin. Ps-järjestelmällä pyritään lisäämään kilpailua ja vähentämään yrityksille eläkesäästöjen hoitamisesta koituvia kuluja.

Todellisuudessa ps-järjestelmä ei ole onnistunut houkuttelemaan asiakkaita toivotulla tavalla siitä huolimatta, että se on edullisin tapa säästää lisäeläkettä. Järjestelmän suosio on jäänyt mitättömän pieneksi ja samalla kaikenlainen lisäeläkkeen säästäminen on miltei loppunut.

Milloin kannattaa tehdä PS-sopimus?

Ps-sopimus kannattaa tehdä, jos oma eläkekertymä ja säästöt eivät muutoin tunnu riittäviltä. Ps-sopimus on erityisen hyödyllinen, jos eläkeikään on vielä pitkä aika, sillä tällöin pääoma ehtii poikia korkoa ja samalla ps-tilin tuoma veroetu muodostuu tuntuvammaksi.

Sen sijaan, jos eläkeikään on vain muutama vuosi, varoja on tarpeetonta sitoa ps-tiliin. Ps-tilille ei myöskään kannata sijoittaa rahoja, joita epäilee tarvitsevansa ennen eläkeikää, sillä rahoja on lähes mahdotonta saada tililtä ulos ennenaikaisesti.

Muuta aiheeseen liittyvää

Milloin PS-tilillä olevat varat saa nostaa?

Ps-tilillä olevia varoja saa alkaa nostaa vasta eläkeiässä. Koska koko 2000-luvun eläkeikää on puskettu kauemmas ja sama trendi jatkunee vielä pitkään, ps-sijoittajan on mahdotonta tietää, milloin hän on todellisuudessa oikeutettu nostamaan rahansa. Vuonna 2012 hallitus päätti eläkesäästäjien kauhistukseksi, että eläkesäästämisen tuotoista saa nauttia aikaisintaan 68-vuotiaana, siis viisi vuotta aiempaa myöhemmin.

Ennen laissa määriteltyä ikärajaa ps-tililtä voi nostaa rahaa vain, jos …

  • aviopuoliso kuolee
  • tapahtuu avioeron
  • työttömyys kestää vähintään vuoden
  • säästäjä joutuu pysyvästi työkyvyttömäksi tai osatyökyvyttömäksi.

Ps-tilien suosio on laskenut jyrkästi lakimuutoksen myötä ja on jopa esitetty väitteitä, että ps-sopimus ei ole kannattava tapa säästää rahaa. Myöhemmissä esimerkeissä osoitan, ettei tämä väite pidä suoraan paikkaansa.

PS-varojen verotus säästöjä nostettaessa

Nostot ps-tililtä verotetaan senhetkisen pääomatulon veroprosentin mukaan. Vuonna 2012 pääomatulon vero on noussut 30 prosenttiin ja on hyvin mahdollista, että se tulee lähiaikoina nousemaan yhä lisää.

Tämä tarkoittaa, että ollakseen kannattava ps-sopimuksen tulee käytännössä tuottaa tavallista pankkikorkoa parempaa tuottoa. Tämä tekee pitkäaikaissäästämisestä riskisijoituksen.

PS-sopimuksella saavutettu veroetu

Joka vuosi enintään 5000 euroa ps-tilille pannuista varoista voidaan vähentää verotettavasta pääomatulosta. Koska pääomatulon veroa tulee kuitenkin maksaa myöhemmin rahoja tililtä nostettaessa, ps-tilin katsotaan toimivan menetelmänä ennemmin lykätä kuin välttää veroja.

Mikäli ps-säästäjällä ei ole kylliksi pääomatuloja veroedun hyödyntämiseksi, vähennykset voidaan hyvittää suoraan ansiotulon verotuksessa tai puolison veroissa.

Kumpi on kannattavampi: ps-sopimus vai osakesijoitus?

Ps-sopimus tuottaa enemmän kuin pelkkä osakesijoitus verovapaan myyntivoiton ja osinkotulon ansiosta sekä pääomatulon verotuksen lykkääntymisen vuoksi. Ps-sopimuksen muut maksut ovat kuitenkin korkeat. Pankkiiriliike Eufexin arvion mukaan ps-tili tuottaa jo itsessään paremmin kuin osakesijoitus, mikäli sen vuosittainen lisäkustannus on alle 1,5 %.

Kun tähän vielä lisätään ps-sopimukseen sisältyvä mahdollisuus vaihtaa sijoituskohteita ilmaiseksi, ps-sopimus vaikuttaa voittavan tavallisen osakesijoittamisen eläkesäästämisen muotona. Eli jos toistuvat eläkeiän nostot eivät huoleta, ps-säästäminen on kiistatta paras tapa laittaa rahaa sukanvarteen vanhuudenpäiviä varten. 

Esimerkki: paljonko patrik todella hyötyy ps-sopimuksesta?

Patrik säästää ps-tilille 6 vuoden ajan 4000 euroa vuodessa. Ps-sopimuksen kulut ovat vuosittain 2 % ja sijoitusten tuottama voitto 7 %. Oletamme, että pääomatulon verotus on koko tämän ajan 30 % 50 000 euroon saakka ja 32 % siitä ylöspäin.

Patrik saa vähentää näiden kuuden vuoden aikana ps-tilille sijoitetun summan pääomatuloistaan tai ansiotuloistaan säästäen yli 7000 euroa euroa, mutta maksaa saman summan takaisin myöhemmin eläkenostoistaan. Lykkäämällä veroa hän kuitenkin voittaa ps-sijoitusten poikiessa tuottoa noin 415 euroa.

Patrikin ps-tilillä on lopulta noin 28 430 euroa eli pääoma on kokonaisuudessaan tuottanut 4 430 euroa voittoa.

Jos Patrik tyhjentää ps-tilinsä kymmenessä vuodessa, 28 430 eurosta vähennetään pääomatulon verona 8529 – 9098 euroa. Täten Patrik saa joka kuukausi 161-166 euroa ylimääräistä eläkettä käyttöönsä. Tästä noin 3,50/kk on aitoa vain ps-sopimuksella saavutettavaa voittoa, joka on saatu aikaan pääomatulon veron lykkäyksellä.

Yleensä ps-sopimuksen säästöaika on huomattavasti tätä esimerkkiä pidempi, jolloin myös todellinen tuotto voi nousta moninkertaiseksi.

PS tili – muista nämä

Kuten tekstissä esiteltiin, PS-sopimus on siis eräänlainen veroilla tuettu eläkesäästämisen muoto.

Ps-tili on korvaava vaihtoehto omatoimiselle eläkesäästämiselle ja sen tarkoituksena on kohdistaa eläkesäästön verovähennykset aiempaa tehokkaammin säästäjälle itselleen.

PS tili ja sen hyödyntäminen voivat olla perusteltuja valintoja etenkin silloin, kun oma eläkekertymä ei tunnu muutoin riittävältä. PS tili onkin hyvä etenkin silloin, kun eläkeikään on vielä paljon aikaa jäljellä.

Mikäli aikaa eläkeikään on paljon jäljellä, ehtii pääoma kasvaa enemmän korkoa. Samanaikaisesti PS-tilin veroetu auttaa sen omaavaa henkilöä kasvattamaan eläkkeen kokonaissummaa.

Kuluttajan on mahdollista nostaa PS tilin varat vasta eläkeiässä. Vaihtoehtoisesti varojen ennenaikainen nostaminen on mahdollista myös poikkeustilanteessa, kuten pitkäaikaisessa työttömyydessä tai esimerkiksi avioeron tullen.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Harkitessasi PS-tiliä sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:

Lainojen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Sähkösopimuksen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mikä on PS-tili?
Ps-tili eli pitkäaikaissäästämissopimus-tili on eläkesäästötili. Tilille vuosittain pantu raha voidaan vähentää pääomatuloista aina 5000 euron rajaan saakka.
Kenelle PS-tili on tarkoitettu?
Henkilölle, joka haluaa kartuttaa lisäturvaa eläkevuosia varten.
Miksi PS-tili?
Joka vuosi enintään 5000 euroa ps-tilille pannuista varoista voidaan vähentää verotettavasta pääomatulosta.

Lue myös:

Veronmaksajat.fi