Pankkien BIC-koodit – mitä ne ovat?

Mitä tarkoitetaan BIC ja SWIFT -lyhenteillä? Joko molemmat tai toinen näistä on saattanut tulla vastaan esimerkiksi pankissa asioidessa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan lyhenteet tarkoittavat samaa, eli pankin tunnistekoodia.

kuvassa säästöpossu

Mikä on BIC?

BIC on lyhenne englannin kielen sanoista Bank Identification Code eli pankin tunnistuskoodi. Virallisesti lyhenne kulkee nimellä ISO 9362 kansainvälisen standartointiorganisaation (ISO) valvonnan alaisuudessa. Tuttavallisuuden nimissä me sanomme kuitenkin BIC.

Kaikilla maailman pankeilla on oma BIC-tunnuksensa. Ideana on, että pankit voidaan yksilöidä ja jäljittää niiden pääkonttorille saakka. Kyseessä on siis eräänlainen pankkien henkilöturvatunnus, jolla pankit tunnestautuvat ja tunnistavat toisensa.

Myös pankin asiakas saa verrattain paljon tietoa pankistaan jo pelkän BIC-tunnuksen perusteella. Tunnus koostuu kolmesta tai neljästä osasta riippuen siitä, viitataanko pääkonttoriin vai ei. Merkkijono on samasta syystä joko kahdeksan tai kymmenen merkkiä pitkä. Seassa voi kirjainten lisäksi olla myös numeroita.

Neljä ensimmäistä merkkiä muodostavat pankin tunnuksen ja se koostuu pelkistä kirjaimista. Seuraavat kaksi merkkiä ovat maatunnus. Nekin ovat pelkkiä kirjaimia ja vastaavat käytännössä aina myös internetissä käytettävää maatunnusta. Kaksi seuraavaa merkkiä, jotka voivat olla joko numeroita tai kirjaimia, kertovat pankin sijainnin. Jos tunnus päättyy tähän, viittaa BIC-koodi nimenomaan pankin pääkonttorin sijaintiin. Tämän jälkeen voi tulla myös kirjaimista ja numeroista koostuva kolmen merkin mittainen tunnus. Se kuvastaa pankin jotain tiettyä konttoria ja sen käyttö on melkeinpä aina vapaaehtoista.

Seuraavaksi pari esimerkkiä suomalaisten pankkien BIC-koodeista. Huomaatko, kuinka paljon ne sinulle kertovat?

Nordean BIC-koodi on NDEAFIHH. Se eritellään seuraavalla tavalla.

  • NDEA: pankki nimeltänsä Nordea.
  • FI: maatunnus, joka kertoo pankin sijaitsevan Suomessa.
  • HH: sijaintitunnus, joka kertoo pääkonttorin sijaitsevan Helsingissä.

Toinen esimerkki on Ålandsbanken. Sen BIC-koodi on AABAFI22.

  • AABA: pankin tunnus
  • FI: Suomen maatunnus
  • 22: sijaintitunnus (Maarianhamina)

Älä kuitenkaan sekoita BIC-tunnusta belgialaiseen mustekyniä ja partahöyliä valmistavaan yritykseen. Näillä kahdella ei ole mitään tekemistä keskenään, vaikka nimi onkin sama.


Muuta aiheeseen liittyvää

Pankkien BIC koodit

PANKKI  BIC / SWIFT 
Nordea BIC koodi NDEAFIHH
OP BIC koodi OKOYFIHH
Säästöpankki BIC koodi ITELFIHH
Danske Bank bic koodi DABAFIHH
Aktia BIC koodi HELSFIHH
POP Pankki BIC koodi POPFFI22
Ålandsbanken AABAFI22

Mikä on SWIFT?

SWIFT on paljon tutumpi niille, joiden pankkiasiointiin kuuluvat osakkeet. SWIFT on lyhenne englannin sanoista Society for Worldwide International Financial Telecommunication. Kyseessä on siis kansainvälinen liitto, jonka toimialaa on talous ja siihen kytkeytyvä telekommunikaatio. SWIFT on perustettu vuonna 1973 ja alkujaan sen tarkoitus oli parantaa yhteydenpitoa talousalalla, millä tätä oli tähän asti hoidettu sähkesanomilla ja kaukokirjoittimilla. Päämaja sijaitsee La Hulpe’n kaupungissa Belgiassa. Toimintaperiaatteeltaan SWIFT on osuuskunta, jonka omistajia ovat pankit ja muut vastaavat instituutiot.

SWIFT:n keskeisintä toimintaa on mahdollistaa pankkien välinen yhteydenpito toistensa kanssa. Aluksi tätä tehtiin puhelinlinjojen kautta, mutta kansallisten operaattorien pyytämät, ja alati kasvavat, hinnat ajoivat toiminnan internetiin. Nykyisin käytetään ISO 20022 -standardia, joka jakautuu useampaan alaluokkaan. Suomalaisille tutuin on SEPA-maksu, joka edustaa yhtä ISO 20022 -standardin alaluokkaa. Myös kortilla tehtyjen maksujen tiedot välittyvät tämän standardin kautta.

Koska SWIFT toimii BIC-koodin tavoin pankin tunnistautumisvälineenä, voit aivan hyvin antaa BIC-koodin, sillä maksutapahtuman järjestäjä pystyy silläkin selvittämään, mihin rahat ovat matkalle noin tarkalleen ottaen.

Pankin asiakkaan näkökulmasta

Asiakkaan näkökulmasta SWIFT ja BIC ovat sama asia. Ja kuten jo aiemmin sanottu, harvempi meistä vaivaa päätään tällä erolla. SWIFT painottuukin ennen kaikkea pankkien ja muiden toimijoiden keskinäiseen viestintään. BIC sen sijaan on tarkoitettu enemmän asiakkaalle luottamuksen turvaamiseksi. Molemmat ovat myös julkista tietoa, jonka pankit pyrkivät tuomaan mahdollisimman selkeästi esille.

Toisinaan on kuitenkin hyvä tietää, mikä on juuri sinun pankkisi koodi. Oikean BIC- ja SWIFT-koodin kautta rahaliikenne sujuu sukkelammin ja rahat löytävät tiensä oikeaan osoitteeseen paljon nopeammin, kun niille on annettu suora osoite eli pankkien omat tunnistautumiskoodit. Muussa tapauksessa maksuliikenteestä vastaavan tai viimeistään pankin itsensä on selvitettävä koodit ja tämä puolestaan vie arvokasta aikaa hidastaen rahaliikennettä.

Juuri maksutapahtumien sujuvuuden varmistamiseksi monet laitokset ovatkin alkaneet vaatia asiakkailta tarkempia tietoa rahaliikenteen hoitamisesta. Vaikka BIC-tunnuksen käyttö onkin kotimaassa tapahtuvissa maksuissa melkeinpä turha, on se hyvä olla tiedossa toistuvien ja henkilökohtaisten maksutapahtumien selvyyden vuoksi.

Viranomaiset, kuten Suomessa Kela, alkoivat vaatia hakemuksissaan tilinumeroita nykyisessä IBAN-muodossa vuodesta 2010 alkaen. Näin ollen myös BIC-koodin selvittäminen tuli ajankohtaiseksi, jotta etuudet löytäisivät varmasti oikean saajan tilille heti ensimmäisellä yrittämällä. Ulkomaalaisissa maksuissa BIC- ja SWIFT-koodit ovat melkeinpä välttämättömiä, sillä rahaliikenne on nykyään kansainvälisellä kentällä sen verran vilkasta.

Usein kysyttyä

Mikä on BIC koodi?
BIC on lyhenne englannin kielen sanoista Bank Identification Code eli pankin tunnistuskoodi. Kaikilla maailman pankeilla on oma BIC-tunnuksensa. Ideana on, että pankit voidaan yksilöidä ja jäljittää niiden pääkonttorille saakka.
Mikä on Swift koodi?
SWIFT toimii BIC-koodin tavoin pankin tunnistautumisvälineenä. Asiakkaan näkökulmasta SWIFT ja BIC ovat sama asia. SWIFT painottuu ennen kaikkea pankkien ja muiden toimijoiden keskinäiseen viestintään.
Missä BIC ja Swift koodeja tarvitsee?
Joidenkin maksutapahtumien yhteydessä. Oikean BIC- ja SWIFT-koodin kautta rahaliikenne sujuu sukkelammin ja rahat löytävät tiensä oikeaan osoitteeseen paljon nopeammin, kun niille on annettu suora osoite eli pankkien omat tunnistautumiskoodit.