Veronpalautukset

Suomessa veroja maksetaan useista eri kohteista, kuten saaduista palkkatuloista tai pääomatuloista. Veroja maksetaan ennalta määrätyn veroprosentin mukainen summa. Maksettujen verojen määrä tarkistetaan vuosittain. Mikäli veroja on maksanut liikaa, saa ylimenneen summan takaisin veronpalautuksina. Kerromme tässä artikkelissa, mitä veronpalautukset ovat, ja miten ne määräytyvät. Lisäksi perehdymme tarkemmin veronpalautusten maksuun ja siihen liittyvään maksuaikatauluun.

talo ja kolikoita

Mistä veronpalautukset muodostuvat?

Veroja maksetaan lähtökohtaisesti kaikista tuloista. Pieniä tuloja ei kuitenkaan veroteta. Suomessa käytössä on ansiotulojen osalta progressiivinen verotus, mikä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän on tuloja, sitä enemmän maksetaan veroja. Pääomatuloja verotetaan puolestaan kiinteällä veroprosentilla. Ansiotulot voivat olla esimerkiksi palkkatuloja tai opintorahaa. Pääomatulot puolestaan esimerkiksi vuokratuloja, jos vuokraat omistamasi asunnon toiselle henkilölle tai osinkotuloja ostamistasi sijoituksista. Veroilla rahoitetaan julkisia palveluja, kuten terveydenhuoltoa, koulutusta, lapsilisiä ja eläkkeitä.

Veroja maksetaan henkilökohtaisen veroprosentin mukaan. Ansiotulojen veroprosentti määräytyy sen mukaan, kuinka paljon tuloja saadaan koko vuonna. Veroprosentti käy ilmi verokortista, jonka Verohallinto lähettää jokaiselle vuoden alussa. Veroprosentti arvioidaan aikaisempien tulojen perusteella, joten verokorttiin kirjatut tiedot kannattaa tarkistaa huolellisesti. Veroprosentin, eli ennakonpidätysprosentin lisäksi verokortissa on tuloraja. Verokorttiin merkittyyn tulorajaan saakka, tuloista peritään veroja ennakonpidätysprosentin mukaan. Jos tuloraja ylittyy, otetaan käyttöön lisäprosentti. Lisäprosentti on usein ennakonpidätysprosenttia huomattavasti suurempi. Lisäprosentti otetaan automaattisesti käyttöön tulorajan ylityttyä. Tulorajan suuruuteen ja ennakonpidätysprosenttiin voi tehdä itse muutoksia tarvittaessa esimerkiksi sähköisen OmaVero -palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä Verohallintoon.

Verohallinto tarkistaa maksettujen verojen määrän vuosittain, ja tarkistaa onko veroja maksettu oikein suhteessa tuloihin. Tarkistus suoritetaan aina seuraavan vuoden alussa, kun tiedot edellisen vuoden maksuista ovat käsiteltävissä. Jos veroja on maksettu liikaa, palauttaa Verohallinto ylimääräisen osuuden takaisin veronpalautuksina. Vastaavasti Verohallinnolta voi tulla myös ilmoitus, että veroja on maksettu liian vähän. Mikäli veroja ei ole maksettu edellisen vuoden aikana riittävästi tulee maksettavaksi jäännösveroa. Toisin sanoen veronmaksaja joutuu maksamaan lisää veroja paikkaamaan edellisen vuoden puuttuvia veromaksuja.


Muuta veroihin liittyvää

Miten veronpalautukset maksetaan?

Veronpalautuksia maksetaan asiakaskohtaisesti. Verohallinto lähettää veroilmoituksen tarkastettavaksi asiakkaalle, kun verotus on valmistunut. Veroilmoitus tulee joko kirjallisena tai sähköisesti OmaVero -palveluun, jos sähköinen kanava on valittu käytettäväksi. Veroilmoituksesta tarkistetaan edellisen vuoden ansio- ja pääomatulot. Veroilmoituksessa näkyy myös mahdollisten veronpalautusten suuruus. Jos veroilmoitukseen ei tarvitse tehdä korjauksia, jää se voimaan sellaisenaan.

Jos veroilmoitukseen ei tarvitse tehdä korjauksia, ei asiakkaan tarvitse tehdä sen suhteen mitään. Jos ilmoitusta täytyy puolestaan korjata löytyvät viimeiset korjauspäivät joko sähköisestä OmaVero -palvelusta tai kirjallisesta veroilmoituksesta. Yleisimpiä korjauksia veroilmoitukseen ovat esimerkiksi matkakulujen vähennykset, jotka ilmoitetaan usein edellisen vuoden osalta vasta veroilmoituksessa. Matkakulujen osalta verotukseen voi ilmoittaa vähennettäväksi matkakulut, jotka ovat syntyneet työssä käymiseen tai töiden tekemiseen. Korjaukset voi tehdä joko paperilomakkeella tai sähköisesti.

Kun korjaukset on tehty ja ilmoitus lähetetty käsittelee Verohallinto tiedot ja lähettää uuden verotuspäätöksen. Verotuspäätöksestä käy ilmi mahdollinen muuttunut veronpalautusten määrä ja veronpalautusten maksupäivä.

Veronpalautuksille ei ole yhteistä maksupäivää, vaan Verohallinto maksaa palautuksia vuosittain heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Viimeistään kuitenkin joulukuussa. Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa kuitenkin joko elokuussa tai syyskuussa. Veroilmoituksesta, joko sähköisestä tai paperisesta löydät veronpalautusten ensimmäisen mahdollisen maksupäivän. Mikäli veroilmoitukseen tekee muutoksia, siirtyy maksupäivä kuitenkin lähtökohtaisesti aina myöhemmäksi.

Sähköinen OmaVero -palvelu

Verohallinto otti käyttöön vuonna OmaVero -palvelun vuonna 2017. Se on sähköinen asiointipalvelu, joka on tarkoitettu kaikille Verohallinnon asiakkaille. Palvelussa pystyy hoitamaan pääsääntöisesti kaikki verotukseen liittyvät asiat. OmaVero -palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. OmaVero -palvelun kautta onnistuu myös veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen. Palvelusta löytää myös tärkeimmät omiin veroasioihin liittyvät päivämäärät, kuten veronpalautusten maksupäivän tai veroilmoituksen viimeisen korjauspäivän.

Veronpalautukset määräytyvät sen mukaan, kuinka paljon veroja on edellisenä vuonna maksanut. Veroja pidätetään ansiotuloista niiden määrän mukaisesti. Mitä enemmän tuloja on, sitä enemmän verojakin tulee maksaa. Jokaisella veronmaksajalla on käytössä oma henkilökohtainen veroprosentti, joka määrää maksettavan veron prosentuaalisen suuruuden. Verohallinto tarkistaa maksettujen verojen määrän suhteessa tuloihin aina seuraavan vuoden alussa ja lähettää veronmaksajalle ilmoituksen tarkastettavaksi. Ilmoituksesta käy ilmi edellisen vuoden tulot, maksetut verot sekä mahdollinen veronpalautusten määrä. Jos veroja on maksanut liian vähän, voi myös joutua maksamaan veroja lisää edellisen vuoden osalta. Jos veroilmoitukseen ei tarvitse tehdä korjauksia, esimerkiksi vähennyksiä, ei ilmoitukseen tarvitse reagoida lainkaan.

Verohallinta maksaa veronpalautukset automaattisesti veroilmoituksessa näkyvälle tilille maksupäiväksi ilmoitettuna päivänä. Jos veroilmoitusta korjaa, lähettää Verohallinto vielä uuden verotuspäätöksen, josta käy ilmi esimerkiksi korjattu veronpalautusten määrä sekä uusi maksupäivä. Veronpalautusten maksupäivään ei voi itse vaikuttaa, vaan Verohallinta maksaa ne edellisen vuoden osalta viimeistään joulukuun aikana. Veroilmoituksen sekä verotuspäätöksen voi saada joko kotiin postitettuna paperiversiona tai sähköisesti Verohallinnon käyttämään OmaVero -palveluun. Veroilmoituksen korjaaminen onnistuu myös joko sähköisesti tai paperilomakkeella. OmaVero -palvelusta löytää helposti tärkeät päivämäärät ja tiedot, joten siihen kannattaakin tutustua.

Usein kysyttyä

Mitä ovat veronpalautukset?
Mikäli olet maksanut vuoden aikana liikaa veroja, saat ylimääräisen osuuden takaisin veronpalautuksena.
Milloin veronpalautukset maksetaan?
Veronpalautukset maksetaan yleisesti ottaen joko elokuussa, tai syyskuussa.
Mikä päivä tulee vuoden 2021 veronpalautukset?
Vuoden 2021 tulojen mahdolliset veronpalautukset maksetaan 5.7.2022.
Miksi en ole saanut veronpalautuksia?
Syitä voi olla monia, mutta hyvin yleisiä syitä ovat: väärin täytetty veroilmoitus, puolisosi muutti omaa verotustaan, oikea tilinumerosi ei ole verohallinnon tiedossa, veronpalautuksesi on alle 10 euroa, sinulla on velkaa ulosotossa tai sinulla on jäänyt antamatta veroilmoituksia.

Muita verolaskureita:

Lahjaverolaskuri Perintöverolaskuri