Eläketulon verotus – miten eläkettä verotetaan?

Eläketulo luetaan pääosin ansiotuloksi. Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu eläketulo on kuitenkin poikkeuksellisesti pääomatuloa. Eläketulosta myönnetään enemmän verovähennyksiä kuin muusta ansiotulosta. Lue tästä, miten eläkkeensaajan verot lasketaan.

Vanha mies

Eläketulon verotus

Eläketulo on normaalia ansiotuloa, josta vähennetään valtion tulovero, kunnallisvero ja kirkollisvero kuten mistä tahansa ansiotulosta.


Kokeile nyt helpointa verolaskuria

Summarumin kautta löydät selkeät työkalut myös veroja laskettaessa.

Verolaskuriin tästä

Summarum Logo

Eläketulovähennys

Normaalien ansiotulosta tehtävien verovähennysten lisäksi eläkeläinen on oikeutettu eläketulovähennykseen sekä kunnallisverotuksessa että valtionverotuksessa.

Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa

  • Kerro täysi kansaneläke luvulla 1,393. Vähennä tuloksesta 1480. Lopputulos pyöristetään seuraavaan täyteen kymmeneen euroon.
  • Kunnallisen eläketulovähennyksen enimmäismäärä on 9040 euroa.
  • Jos henkilön puhdas ansiotulo on suurempi kuin täyden eläketulovähennyksen määrä, kunnallista eläketulovähennystä pienennetään 51 prosentilla siitä summasta, jolla puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän.
  • Kunnallisverotuksessa ei myönnetä osittaistakaan eläketulovähennystä, jos puhdas ansiotulo ylittää noin 26 765 euroa.
  • Huomaa, että eläketulovähennys ei voi olla eläketulon määrää suurempi.

Eläketulovähennys valtionverotuksessa

  • Kerro täysi kansaneläke luvulla 3,81. Vähennä siitä progressiivisen tuloveroasteikon alimman verotettavan tulon määrä. Luku pyöristetään seuraavaan täyteen kymmeneen euroon.
  • Valtion eläketulovähennyksen enimmäismäärä on 11 860 euroa.
  • Jos verovelvollisen puhdas ansiotulo on suurempi kuin täyden eläketulovähennyksen määrä, eläketulovähennystä pienennetään 38 prosentilla siitä summasta, jolla puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän.
  • Valtionverotuksessa ei myönnetä osittaistakaan eläketulovähennystä, jos puhdas ansiotulo ylittää noin 43 070 euroa.
  • Huomaa, että eläketulovähennys ei voi olla eläketulon määrää suurempi.

Muuta veroihin liittyvää

Esimerkki

Aili saa eläkettä 11 500 euroa vuodessa ja lisäksi palkkaa 6500 euroa. Tästä poistetaan ensin tulonhankkimisvähennys 750 euroa, jolloin hänen puhdas ansiotulonsa on 17 250 euroa.

Valtionverotuksessa Ailin 11 500 euron eläke laskettaisiin vähennettäväksi muuten kokonaisuudessaan, mutta hänen puhdas ansiotulonsa ylittää 11 860 euron rajan. Siksi vähennys onkin vain:

11 500 – (17 250 – 11 860) * 38 % = 9451,80 e

Ailin kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vähennetään vastaavasti:

11 500 – (17 250 – 9110) * 51 % = 7348,60 e

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotus

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai pitkäaikaissäästötilin eli PS-sopimuksen tarjoaman eläkkeen verotus vaihtelee riippuen siitä, milloin ja millä periaatteella vakuutus on otettu.

Jos vakuutus on otettu aiemmin kuin 6.5.2004, sen tuottamasta eläkkeestä voi kertyä verotuksen näkökulmasta niin pääomatuloa kuin ansiotuloakin. Ansiotuloa on eläke, joka maksetaan ansiotulosta vähennettyjen vakuutusmaksujen ja niiden tuoton perusteella. Muu on pääomatuloa. Vakuutusyhtiöt ilmoittavat itse verottajalle, missä määrin kutakin eläketyyppiä on asiakkaalle maksettu.

Jos vakuutus on otettu 6.5.2004 tai sen jälkeen tai jos kyseessä on PS-tili, käytännössä kaikki sitä kautta ansaittu eläke on pääomatuloa.

Pääomatulosta on peritty vuodesta 2015 alkaen 30 % veroa, paitsi 30 000 euron ylittävästä osuudesta 34 %.

Eläketulojen verotus ulkomailla ollessa

Moni haaveilee muuttavansa eläkepäivilleen ulkomaille. Etenkin Espanjan ja Portugalin ilmasto ja rannat houkuttelevat monia suomalaisia vaihtamaan maisemaa. Keski-Eurooppa ei ole myöskään lainkaan huono vaihtoehto käydä katselemassa maisemia ja nähtävyyksistä ja nauttia kulttuurista.

Mutta miten on eläketulojen verotuksen laita? Maksaako ulkomailla asuva suomalainen veronsa eläketuloistaan Suomeen vai paikalliseen maahan?

Yksinkertaisuudessaan ulkomailla asuva henkilö voi saada eläketuloja Suomesta. Samoin myös Suomessa asuva henkilö voi saada eläketuloja ulkomailta. Suomella on pääsääntöisesti verotusoikeus eläketuloihin, jotka maksetaan ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille. Sisäinen lainsäädäntö ja verosopimukset voivat kuitenkin asettaa rajoitteita verotusoikeudelle.

Verosopimuksessa huomioidaan niin sanottu verojen lähdevaltio. Lähdevaltio tarkoittaa valtiota, joissa tulon katsotaan syntyneen. Esimerkiksi sillä perusteella, että työ on tehty tässä kyseisessä valtiossa tai tulon maksajan kotipaikka on tässä valtiossa.

Verotukseen tutustumiseen on kuitenkin aina syytä käyttää hieman aikaa, jotta välttyy ongelmilta. Asiasta voi lukea lisää muun muassa verohallinnon sivuilta.

Eläkeverotus laskuri – selvitä verojen osuus

Mikäli kuluttajaa mietityttää eläkkeen verotus sekä se, kuinka suuren osuuden verotus vie eläkkeestä, kannattaa henkilön tässä tapauksessa hyödyntää eläkeverotuslaskuria.

Eläkeverotuslaskuri auttaa arvioimaan verojen osuutta suhteessa vastaanotettavaan eläkkesummaan. Verolaskurit toimivat siten, että niihin syötetään kuluttajan vastaanottama rahasumma, kuten palkka tai eläke.

Tämän jälkeen verolaskuri arvioi verotettavan tulon mukaan, paljonko kuluttaja tulee tuloistaan maksamaan veroa. Erilaisten verojen laajuudet muuttuvat ajoittain, mikä vaikuttaa myös kuluttajan maksamaan määrään.

Kuten muitakin veroja, myös eläkeverotusta sekä sen määrää tarkastellaan vuosittain ja päivitetään aina tarpeen mukaan. Päivitetyt tiedot eläkeverotuksesta löydät aina veropalveluiden verkkosivuilta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Lukiessasi eläketulon verotuksesta, sinun kannattaa kulujen kaventamisen yhteydessä ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti myös muita kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Pitääkö eläkkeestä maksaa veroa?
Suomessa saadusta eläkkeestä pitää maksaa veroa. Normaalien ansiotulosta tehtävien verovähennysten lisäksi eläkeläinen on oikeutettu eläketulovähennykseen sekä kunnallisverotuksessa että valtionverotuksessa.
Paljonko on eläketulon veroprosentti?
Eläketulon veroprosentti vaihtelee tulojen mukaan 10,5% - 28% välillä.
Paljonko veroa menee 2000 euron eläkkeestä?
2000 euron eläkkeestä maksetaan veroa noin 410 euron edestä.
Onko eläke veronalaista tuloa?
On. Eläketulo on normaalia ansiotuloa, josta vähennetään valtion tulovero, kunnallisvero ja kirkollisvero kuten mistä tahansa ansiotulosta.