Verolaskuri – laske tuloverosi helposti

Tuloverolaskuri auttaa sinua laskemaan tuloverosi helposti. Palkansaajan tuloverolaskuri kertoo sinulle tuloveroprosenttisi sekä nettotulot palkkatasoilla. Lue tästä, mistä palkansaajan verotus koostuu.

Palkkasi, Brutto
Palkkasi, Netto
Veroprosentti
Marginaaliveroprosentti
Lähde

Miten verolaskuri toimii?

Verotuksella tarkoitetaan hallituksen yksityishenkilöille tai yhteisöille määräämiä pakollisia maksuja. Veroja maksetaan pääasiassa julkisten menojen tuottamiseksi, vaikka ne palvelevat myös muita tarkoituksia.

Verolaskuri auttaa sinua tarkistamaan oman tuloveroprosenttisi sekä nettotulot palkkatasoilla. Tämän avulla voit esimerkiksi tarkistaa ennen palkkaneuvotteluja, mitä sinun kannattaa työnantajaltasi pyytää. Voit myös muuten käyttää laskuria hyväksi, kun suunnittelet tulevia budjetteja.

Artikkeli jatkuu alapuolella…

Tutustu Summarumin palveluihin

Tavoitteemme on palvella yksilöiden ja yritysten talouden suunnittelua tarjoamalla seuraavia palveluita:

Lainatarjousten vertailu

 • Summarumin kautta tavoitat yli 30 pankkia ja muuta luotonantajaa
 • Etsimme puolestasi edullisen koron aina 60 000 euroon asti
 • Palvelumme mahdollistaa myös lainojen yhdistämisen käteävsti verkossa
Hae lainaa

lainat

Asuntolainojen kilpailutus

 • Vertailemme eri pankkien asuntolainat yhteistyökumppanimme Etua.fi välityksellä
 • Asuntolainalaskurillamme pohjustat kätevästi asuntolainojen vertailua
 • Muista, että pystyt kilpailuttamaan myös ASP-lainasi
Hae asuntolainaa

asuntolaina

Sähkösopimusten vertailu

 • Vertaile sähkösopimuksia netissä ja löydä nykyistä edullisempi tai ekologisempi sopimus
 • Sähkön kilpailutuksen kautta löydät lähes varmasti nykyistä paremman sähkösopimuksen
 • Sähkövertailu kannattaa toteuttaa säännöllisesti, sillä sähkötarjoukset muuttuvat jatkuvasti
Vertaile sähkösopimuksia

sähkö

Bruttopalkka

Bruttopalkka tarkoittaa työntekijän saamaa rahasummaa ennen veroja ja vähennyksiä. Jos esimerkiksi työnantaja maksaa sinulle vuosipalkkaa 30 000 euroa vuodessa, tämä tarkoittaa, että olet ansainnut 30 000 euroa bruttopalkkaa.

Bruttopalkka näkyy siis usein korkeimpana summana, jonka näet palkkalaskelmassa. Se kuvastaa summaa, jonka työnantajasi maksaa sinulle sovitun työn tai palkan perusteella. Jos esimerkiksi työnantajasi maksaa sinulle 15 euroa tunnissa ja työskentelet 140 tuntia palkkajakson aikana, bruttopalkka on 2100 euroa.

Nettopalkka

Nettopalkka on rahamäärä tai osa bruttopalkasta, joka sinulla on lopulta käytettävissäsi. Jos otamme esimerkiksi jälleen 2100 euron bruttopalkan, nettopalkkasi on summa, joka jää pankkitilillesi verojen ja muiden maksujen jälkeen.

Veroprosentti

Veroprosentti on prosenttiosuus, jolla yksityishenkilöä tai yritystä verotetaan. Suomalainen progressiivinen verokanta johtaa sitä suurempaan summaan (joka kerätään veronmaksajilta) mitä suuremmat tulot ovat.

Yleisesti Suomessa käytetyt veroprosentit ovat seuraavat:

 • Pääomatulon vero on 30 %
  • Yli 30 000 euron pääomatuloista vero on 34 %
 • Ansiotulot
  • Kunnalle 16-23 % ja
  • Kirkolle 1-2 % kunnasta riippuen
 • Sairausvakuutusmaksu 0-2 %

Lisätietoa verotuksesta löydät pääomatulo ja myyntivoittovero -sivulta, sekä verovähennyksistä kertovan artikkelin kautta.

Marginaaliveroprosentti

Marginaaliveroprosentti kuvaa sitä prosenttiosuutta, jonka verojen nousu vie tulojen noususta.

Esimerkki:

Henkilö tienaa 40 000 euroa vuodessa, ja hänen palkkansa nousee 100 eurolla vuodessa. Henkilön marginaaliveroprosentti on 47,9 %. Tässä tapauksessa kyseisen palkansaajan sadan euron palkan noususta maksetaan veroa 47,9 euroa.

Verotuksen taustaa Suomessa

Suomi on kuuluisa maan korkeista veroprosenteista. Verotulot (prosentteina mitattuna) maan bruttokansantuotteesta ovat usein maailman korkeimpien verotulojen top 5 maan joukossa.

Verorahoilla valtio ja kunnat maksavat esimerkiksi seuraavista asioista:

 • Terveydenhuolto
 • Koulutus
 • Päivähoito
 • Maanpuolustus

Suomen verotus on progressiivista, eli verojen osuus on suurempi suuremmalle palkalle kuin pienemmälle palkalle. Tämän vuoksi voi välillä tuntua, ettei ihmisten välillä ole suuria varallisuuseroja siitä huolimatta, että heidän palkkansa ovat merkittävästi erilaiset. Veroprosentti lasketaan erikseen jokaiselle asukkaalle Suomessa.

Puolison tulot eivät koskaan vaikuta veroprosenttiin, mutta tietysti muut asiat, kuten asumiskysymykset ja muut omaisuusasiat vaikuttavat yhdessä maksettaviin veroihin. Voit arvioida oman veroprosenttisi erilaisten laskureiden avulla.

Suomessa työnantaja pidättää verot suoraan palkasta. Tämän vuoksi työnantajalla on aina oltava verokorttisi jo ennen työsuhteen alkamista, tai viimeistään työsuhteen alkamispäivänä.

Vero, joka pidätetään suoraan palkasta, on nimeltään ennakonpidätys. Verohallinto laskee kunkin vuoden jälkeen, onko tuloista pidätetty riittävä määrä veroja.

Jos olet maksanut liian paljon veroa, saat veronpalautuksen. Jos et ole maksanut tarpeeksi veroa, joudut maksamaan veron takaisin. Tämä on nimeltään jäännösvero tai puhekielellä ilmaistuna mätky.


Muuta verotukseen liittyvää

Ansiotulojen tulovero

Ansiotuloja ovat kaikki pääomatulojen lisäksi saadut varat. Niiden verotus riippuu siitä, minkälaiset tulot henkilöllä on pääomatulojen lisäksi. Ansiotulon verotuksessa käytetään mainitsemaamme progressiivista verotussysteemiä, jossa verotus määräytyy verotusasteikon mukaisesti.

Ansiotulon summa määrää siitä maksettavan valtion tuloveron, sekä kunnallis- ja kirkollisveron. Kerromme näistä lisää seuraavassa kappaleessa. Ansiotuloja ovat muun muassa:

 • Palkkatulo
 • Yrittäjän tulojen osuus
 • Eläkkeellä saadut tulot
 • Sosiaalietuudet, kuten esimerkiksi:
  • Työttömyys-,
  • Sairaus-,
  • Tai vanhempainpäiväraha.

Tulovero

Tulovero on valtion palkkatulosta perimä vero. Annamme tästä esimerkkejä myöhemmin tällä sivulla. Tämän lisäksi palkkatulosta maksetaan veroja ja veronkaltaisia maksuja muille julkisille tahoille.

Kunnallis- ja kirkollisvero

Tuloveron lisäksi palkasta maksetaan kunnallis- ja kirkollisveroa. Nämä ovat suhteellisia veroja eli kaikki maksavat niitä alueellisesti saman veroprosentin mukaisesti. Erilaiset vähennykset tekevät näistäkin veroista kuitenkin käytännössä progressiivisia.

Kunnallisveroa ei tavallisesti tarvitse maksaa lainkaan, ennen kuin tulot ylittävät 16 120 euroa vuodessa. Kirkollisveroa ei tarvitse maksaa, mikäli ei kuulu kirkkoon.

Kunnallisvero maksetaan ansiotuloista sille kunnalle, jossa asut. Kunnallisveroa maksetaan tyypillisesti noin 20% tuloista. Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista tänä vuonna voi lukea suoraan Verohallinnon sivulta. Kunnallisveroprosentti vaihtelee 19% ja 23% välillä.

Marginaaliveroprosentti

Marginaaliveroprosentti kuvaa sitä, kuinka suuren osan verot vievät tulojen noususta, tai niin kutsutuista lisätuloista. Jos marginaaliprosenttisi on 35%, maksat seuraavasta tienaamastasi eurosta 35 senttiä veroa. Esimerkiksi jos 30 000 euroa ansaitseva henkilö saa lisätuloja 100 euroa, hänen maksamat verot nousevat 35 euroa. Siten marginaaliveroprosentiksi saadaan 45 %.

Verolaskurin käyttö ulkomailla työskennellessä

Suomessa asuvan ja Suomessa työtä tekevän kannalta verotus on helposti ymmärrettävissä. Palkasta maksetaan noin yleisesti ottaen verot aina työntekovaltioon. Mutta entä jo henkilö tekeekin töitä ulkomailta käsin Suomeen tai vain väliaikaisesti Suomessa? Onko silloin verolaskurille mitään käyttöä?

Veronmaksajat linjaavat nettisivuillaan seuraavasti:

Henkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, jos hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti tai hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan. Tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana.

Ulkomailla asuva Suomen kansalainen on yleisesti verovelvollinen vielä muuttovuoden ja kolme seuraavaa vuotta, ellei hän osoita olennaisten siteiden Suomeen katkenneen.

Ulkomailla ansaitusta palkasta ei taas joudu maksamaan veroa Suomeen, jos ulkomaantyöskentely kestää vähintään kuusi kuukautta ja Suomessa ei oleskella enempää kuin keskimäärin kuusi päivää kuukautta kohden.

Verolaskurin käyttö sopii siis henkilön ollessa verovelvollinen Suomeen edellisten kohtien mukaisesti.

Valtion tulovero 2021

Kuten aiemmin mainitsimme, valtion tulovero on palkkatulosta peritty vero. Tämän lisäksi palkkatulosta maksetaan veroja ja veronkaltaisia maksuja muille julkisille tahoille. Verovähennykset tekevät lopuksi todellisesta verotettavasta summasta haastavan laskea.

Varsinaista tuloveroa ei erilaisten vähennysten ansiosta tarvitse yleensä maksaa lainkaan 18 600 euroa matalammista vuosituloista. Tästä ylöspäin vero on progressiivinen, eli mitä korkeampi palkka veronmaksajalla on, sitä suurempaa prosenttiosuutta hän verottajalle tuloistaan maksaa.

Verotettava ansiotulo (€) Vero alarajan kohdalla (€) Vero alarajan ylittävästä tulon osasta (%)
18 600 – 27 900 8,00 6,00
27 900 – 45 900 566,00 17,25
45 900 – 80 500 3 671,00 21,25
80 500 – 11 023,50 31,25

Tuloverolaskuri vs. veroprosenttilaskuri

Veroprosenttilaskuri on Verohallinnon sivuilta löytyvä laskuri, jonka avulla voit tarkistaa muutokset ennakonpidätysprosenttiisi. Muutokset täytyy aina ilmoittaa Verohallinnolle, ja voit tehdä sen helposti tilaamalla uuden verokortin Verohallinnon nettisivuilta. Muutoksia tapahtuu, jos olet aloittanut uusissa palkkatöissä, tai esimerkiksi tulosi tai verovähennyksesi ovat muuttuneet merkittävästi kyseisenä tilivuonna.

Tarjoamamme tuloverolaskuri ilmoittaa ennakonpidätysprosenttisi niin, että siihen sisältyvät myös työnantajan palkasta perimät verot. Näitä ovat työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Laskurimme avulla voit siis kätevästi tarkistaa, onko ennakonpidätysprosenttisi laskettu oikein, ja saat vielä suoran arvion jäljelle jäävästä nettopalkasta.

Verolaskurin määrittämä tuloveroaste esittää selkeästi, kuinka suuri veroaste Suomessa keskimääräisesti peritään palkkatuloista. Se myös visualisoi helposti, mitä progressiivinen verotus tarkoittaa Suomessa. Käytännössä siis verotus on sitä progressiivisempaa, mitä enemmän laskurin osoittama tuloveroprosentti nousee.

Seuraavat esimerkit ovat vielä Suomessa asuvien mahdollisista työtilanteista. Käteen jäätävään osuuteen ei kuitenkaan ole laskettu yö-, ilta-, ja sunnuntailisiä esimerkeissä.

Esimerkki 1

Jaakolle maksetaan 11,23 euroa tunnissa palkkaa baarimikon töistä. Hän tekee keskimäärin 35 tuntia viikossa töitä. Tämä tarkoittaa sitä, että hänelle jää 1355,06 euroa kuukaudessa käteen 13,8 % veroprosentilla.

Esimerkki 2

Jaakko on tehnyt kyseisessä baarissa kolme vuotta töitä, ja hänen tuntipalkkansa on korotettu 15,02 euroa tunnissa. Hän tekee nyt noin 40 tuntia viikossa töitä. Tässä kohtaa veroprosentti nousee 23,2 prosenttiin, ja palkasta jää käteen kuussa 1845,50 euroa.

Esimerkki 3

Minna on tutkijana lääkefirmassa, ja hänelle maksetaan palkkaa 5000 euroa kuussa. Minnan veroprosentti on 36,4 %, joten hänelle maksetaan palkasta 3180 euroa.

Verovähennykset

Mitä ovat siis verovähennykset, joiden ansiosta tuloveroa ei tarvitse yleensä maksaa lainkaan 18 600 euroa matalammista vuosituloista? Vähennykset ovat verosta vähennettäviä osia, joilla verojesi määrä vähenee, ja sinulle jää käteen enemmän rahaa.

Verokorttia täyttäessäsi saat selvät ohjeet verovähennyksien täyttämiseen, sekä siihen, oletko varmasti oikeutettu kyseiseen vähennykseen. Tämä rutinoituu myöhemmin, jos elämäntilanteesi pysyy tasapainoisena tulevaisuudessa.
Esimerkkejä verovähennyksistä

Työmatkakustannukset. Jos matkustat töihin ja takaisin joka päivä tai vain muutamanakin päivänä kuussa/vuodessa, voit vähentää työmatkakustannukset verotettavasta tulostasi. Et kuitenkaan voi esimerkiksi laskea hintaan kalleinta junaa, vaan sinun on ilmoitettava halvin joukkoliikenteen vaihtoehto, kuten esimerkiksi linja-auto. Sinun on ilmoitettava halvin vaihtoehto, vaikka matkustaisitkin erilaisilla kulkuvälineillä.

Matkakulut kattavat 11 kuukautta, ja niiden omavastuuosuus on 750 euroa. Tämän jälkeen voit vähentää maksimissaan 7750 euroa.

Asunnon remontit ja avustuspalvelut. Erilaisten kustannusten enimmäismäärä on 2400 euroa. Avustuspalveluita voivat olla esimerkiksi siivous, lastenhoito, ja muut kodin palvelut. Palveluntarjoajan on oltava kuitenkin rekisteröity yritys, tai toimihenkilö, jolle maksat palkkaa.

Tulojen tuotto. Tähän kuuluvat muun muassa nettiyhteydet, työtilat, työkalut, ja paljon muuta. Veroilmoituksessa on automaattisesti tulojen tuottamista koskeva merkintä. Jonka suuruus on 750 euroa. Jos tämä ylittyy, luku on lisättävä veroilmoitukseen.

Nämä verovähennykset haetaan omatoimisesti:

 • Kotitalousvähennys
 • Tulonhankkimisvähennys
 • Työmatkavähennys
 • Työasuntovähennys
 • Ryhmäeläkevakuutuksen maksu
 • Lahjoitusvähennys
 • Valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähennys

Näitä verovähennyksiä ei tarvitse hakea itse:

 • Tulonhankkimisvähennys
 • Opintolainavähennys
 • Työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen
 • Jäsenmaksut
 • Pakolliset vakuutusmaksut
 • Merityötulovähennys
 • Invalidivähennys
 • Ansiotulovähennys
 • Opintorahavähennys
 • Perusvähennys
 • Eläketulovähennys
 • Alijäämähyvitys
 • Työtulovähennys

Verolaskuri – eläke

Eläketulovähennys on verovähennys, jota ei itse tarvitse erikseen hakea, mutta sen suuruus kannattaa silti selvittää. Eläketulo on verotettavaa tuloa samoin kuten palkka- tai yrittäjätulotkin.

Mitä veroja eläketuloista maksetaan?

 • tulovero
 • kunnallisvero
 • sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu
 • Yle-vero
 • kirkollisvero

Pienistä eläkkeistä kunnallisveroa ei makseta eläketulo- ja perusvähennysten vuoksi. Työttömyysvakuutus- tai työeläkemaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei makseta eläketuloista.

Suurista eläketuloista maksetaan eläketulon lisäveroa 5,85 prosenttia yli menevältä osalta, silloin kun eläketulot ylittävät 47 000 euroa vuodessa, ja niistä on jo vähennetty eläketulovähennys.

Kun lasket verolaskurilla veroprosenttia, muista lisätä eläke mukaan tuloihisi.

Ota täältä selvää, mitä eläkkeensaajan verotukseen kuuluu.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Kun olet laskenut veroprosenttisi, sinun kannattaa ottaa kaikki hyöty irti palvelustamme – voit kilpailuttaa kauttamme muun muassa sähkösopimukset,asuntolainan sekä muut lainat:
Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mikä on tulovero?
Tulovero on valtion palkkatulosta perimä vero. Tämän lisäksi palkasta maksetaan veroja ja veronkaltaisia maksuja muille julkisille tahoille. Verovähennykset voivat lopuksi vielä vähentää verotettavaa summaa.
Paljonko maksan tuloveroja?
Verotus riippuu siitä, kuinka paljon henkilö ansaitsee vuodessa. Tuloverolaskurimme kertoo sinulle helposti, miten paljon maksat veroja, mikä veroprosenttisi on ja mitä sinulle jää palkasta käteen.
Mikä on kunnallisvero?
Kunnallisvero maksetaan ansiotuloista sille kunnalle, jossa asut. Kunnnallisveroprosentti vaihtelee reilusti eri kuntien välillä. Tällä hetkellä veroprosentti vaihtelee 17 % ja 23 % välillä.
Mikä on marginaaliveroprosentti?
Marginaaliveroprosentti kuvaa sitä, kuinka suuren osan verot vievät tulojen noususta. Jos marginaaliprosenttisi on 35 %, maksat seuraavasta tienaamastasi eurosta 35 senttiä veroa. Jos 30 000 eur ansaitseva henkilö saa lisätuloja 100 euroa, hänen maksamat verot nousevat 35 euroa. Siten marginaaliveroprosentiksi saadaan 35 %.
Mikä on tuloverolaskuri?
Summarumin tuloverolaskuri auttaa sinua laskemaan tuloverosi helposti. Tuloverolaskuri kertoo sinulle tuloveroprosenttisi sekä nettotulot.
Mitä ovat verovähennykset?
Vähennykset ovat verosta vähennettäviä osia, joilla verojesi määrä vähenee. Esimerkiksi kotitalousvähennys, tulonhankkimisvähennys, työmatkavähennys, ja työasuntovähennys kuuluvat verovähennysten piiriin.
Vaikuttaako puolison tulot omaan veroprosenttiini?
Ei vaikuta. Tuloveroprosentti on aina henkilökohtainen, eikä siihen vaikuta muut tekijät. Tulovero on henkilön omasta palkkatulosta peritty vero.

Muita laskureita