Etusivu » Sijoittaminen » Valtion obligaatiot sijoituskohteena

Valtion obligaatiot sijoituskohteena

Maailman laajuiset obligaatiot eli joukkovelkakirjalainat ovat ehkä suurin rahoitusmarkkina. Valtion obligaatio tarkoittaa sitä, että lainaat rahaa valtiolle. Näitä obligaatioita pidetään yleisesti turvallisempana kuin yritysten obligaatioita. Valtion obligaatiot sopivat erityisesti sijoittajalle, joka haluaa varmaa ja ennakoitavaa tuottoa sijoitukselleen.

Mikä on valtion obligaatio?

Kyse on joukkovelkakirjalainasta. Obligaatiot eli bondit ovat arvopapereita, joihin sijoittaja sijoittaa tietyn summan rahaa ja saa tietyn ajan kuluttua sekä sijoituksensa, että siihen kohdistuneen korkotuoton takaisin. Useimmiten korko maksetaan sijoittajalle vuosittain. Tuotto valtion obligaatioissa ei ole kovin suuri, mutta riski sijoituksen menettämiselle on hyvin pieni. Siksi nämä ovat varoivaisten sijoittajien suosiossa ja sopivat hyvin vaikka puskurirahaston jatkeeksi.

Miten sijoittaa valtion obligaatioihin?

Obligaation ostajalla tulee olla oma arvo-osuustili. Valtionkonttori määrittelee, mitkä tahot voivat välittää valtion obligaatioita. Joissakin tapauksissa osa pankeista on jäänyt myyntiringin ulkopuolelle, koska valtionkonttori ei ole hyväksynyt niiden myyntiprovisiota. Valtion obligaatioita voi merkitä myös verkossa eQ:n sivuilla.

Arvopapereita ei ole jatkuvasti saatavilla, vaan valtio päättää erikseen, milloin se myy obligaatioita. Valtion obligaatioissa on aina minimimerkintähinta, joka on alin hinta, jolla sijoittaja pääsee mukaan.

Sijoittamiset edut ja haitat

Obligaatiosijoittamisen etu on ehdottomasti se, että sijoittaja ei pysty vahingossa kadottamaan arvopaperiaan tai unohtaa sen lunastuspäivää. Kaikki tapahtuu automaattisesti ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Pitkään miinuksella olleet korot ovat vaikuttaneet vahvasti valtion obligaatioiden tuotto-odotuksiin ja siksi monet rahoitusalan ammattilaiset eivät halua tehdä sijoituksia näihin.

Valtion obligaatioiden tuotto

Myynnissä oleville obligaatioille määritellään aina obligaation nimellistuotto prosenteissa. Sijoituksen tuotto voi kuitenkin vaihdella markkinatilanteen mukaan jonkin verran. Sijoitusaikana obligaation tuotto on aina kiinteä, eli sijoittaja tietää, minkä verran hän saa tuottoa sijoitukselleen.

Sijoittaminen rahastojen kautta

Pankeilla on omia rahastoja, jotka sijoittavat eri valtioiden lainoihin. Nämä valtionlainoihin sijoittavat rahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää korkosijoituksia laskeakseen sijoitussalkkunsa kokonaisriskiä. Näitä pankkien tarjoamia rahastoja suositellaan sijoittajalle, joka on valmis sitoutumaan sijoitukseensa vähintään neljäksi vuodeksi.

Taloustilanteen vaikutus valtion obligaatioihin

Euroopan velkakriisi on vaikuttanut merkittävästi koko talousalueen korkomarkkinaan. Osassa maista korot ovat nousseet merkittävästi kriisin seurauksena ja siksi niiden lainoissa on sijoittajia vahvasti houkuttelevaa tuottopotentiaalia. Inflaatio vaikuttaa korkoihin nostamalla niitä.

Korkokehityksen vaikutus on hyvä ymmärtää, jotta sijoittaja osaa reagoida oikein tuotto-odotuksen kehitykseen. Kun korot nousevat, niihin tehtyjen sijoitusten arvo laskee, koska uuden sijoituksen voi silloin tehdä korkeammalla korolla, eli paremmalla tuotto-odotuksella. Pidemmässä sijoituksessa sijoittaja pääsee hyötymään korkeammasta korosta, koska hän saa tuottoa korkeamman koron mukaan pidemmällä aikavälillä.

Valtionlainarahastot ovat pitkän koron rahastoja, jolloin korkomuutoksen vaikutus niihin on tyypillisesti suuri. Sijoitukset saattavat erääntyä pitkänkin ajan kuluttua ja ovat kiinteäkorkoisia, joten oikeaan aikaan tehdyllä valtion obligaatio sijoituksella saattaa saada muita rahastoja parempaa tuottoa. Usein osakemarkkinoiden laskiessa, sijoittajat suosivat valtion obligaatioita, koska ne ovat turvallisempi sijoituskohde.

Hajautusta sijoitussalkkuun obligaatioilla

Hajauttamalla sijoituksiaan eri kohteisiin, sijoittaja pystyy hallinnoimaan sijoitustensa kokonaisriskiä. Aiemmin jo mainittiin, että valtionobligaatioissa tuotto on ennakoitavissa ja niissä riskit ovat suhteellisen alhaiset.

Sijoittaja voi vielä tehostaa hajauttamista sijoittamalla eri valtioiden lainoihin eli obligaatioihin. Yhteen maahan sijoitettaessa riski voi olla suurempi, mutta jos hankkii vaikkapa rahastojen kautta osuuksia eri valtioiden obligaatioihin, sijoittaja voi talouden ja markkinoiden heilahtelusta huolimatta saada itselleen tasaista ja varmaa tuottoa, johon yksittäisen talouden heilahtelut eivät vaikuta niin rankasti.

Erityispiirteet valtion obligaatioissa

Valtioiden lainoihin vaikuttavat erilaiset tekijät kuin yleisesti obligaatioissa. Korkoja näissä saattaa nostaa se, että valtion maksukykyyn ei luoteta tai se, että maan talouden uskotaan kehittyvän vahvasti. Täysin vastakkaiset asiat siis. Suuret valtionlainat eivät vaikuta sijoittajiin suuresti. Yleinen korkotason muutos ei välttämättä vaikuta suoraan valtionlainoihin, jolloin sijoittajien kiinnostus valtion obligaatioita kohtaan ei aina seuraa yleistä korkotason kehitystä.

Ostettaessa tai rahoja lunastettaessa ei tarvitse maksaa palkkiota arvopapereista. Veroa maksetaan vain obligaation korkotuotoista.

Kenelle valtion obligaatiot sopivat sijoituskohteena?
Suoraan obligaatioihin sijoittavan kannattaa olla perillä obligaatioiden toimintaperiaatteista, sillä korkojen noustessa, edullisen koron obligaatiota on turha pitää omassa sijoitussalkussaan, koska korkeamman koron obligaatiolla saa paremman tuoton sijoitukselleen.

Kuten jo aiemmin mainittiin valtion obligaatiot sopivat erinomaisesti sijoittajalle, joka ei tavoittele suurta voittoa, mutta haluaa mahdollisimman pienen riskin sijoitukselleen. Harva sijoittaja haluaa sijoittaa ainoastaan valtion obligaatioihin. Usein sijoittajalla on jo muita korkeamman riskin sijoituksia ja hän täydentää sijoitussalkkuaan valtion obligaatioilla.

Melko harva tekee sijoituksen obligaatioihin itsekseen. Useimmiten sijoitus tehdään valtioiden lainoihin sijoittavien korkorahastojen kautta. Monet asiantuntijat suosittelevat rahastojen hyödyntämistä, sillä rahastoa hoitavat aina sijoitusalan ammattilaiset, jotka pyrkivät takaamaan sijoittajille mahdollisimman vakaan tuoton sopeuttamalla sijoituksia muuttuvien tilanteiden mukaan.

Suomen valtion obligaatiot

Valtionkonttori laskee yli vuoden mittaisia sarjaobligaatioita liikkeelle pääosin kahdella eri tavalla. Uudet sarjaobligaatiot lasketaan liikkeelle yleensä niin kutsutuissa syndikoiduissa emississioissa, eli arvopaperia myydään erityisoikeuksin usealle eri sijoittajalle. Toinen tapa on Valtionkonttorin huutokauppa, jossa lasketaan liikkeelle aiemmin liikenteeseen laskettuihin sarjaobligaatioihin.

Mikä on sarjaoblikaatio?

Termillä sarjaobligaatio tarkoitetaan kertalyhenteisiä ja kiinteäkorkoisia obligaatioita, joille valtionkonttori maksaa korkoa kerran vuodessa. Ne ovat arvo-osuusmuotoisia ja korko lasketaan päivä/todelliset päivät periaatetta noudattaen. Iso osa valtion sarjaobligaatioista on valtion viitelainoja, joille valtion valitsemat päämarkkinatakaajapankit ovat sitoutuneet pitämään yllä aktiivista kaupankäyntiä jälkimarkkinoiden likviditeetin tukemiseksi. Nämä on useimmiten suunnattu institutionaalisille sijoittajille, eli ne myydään pääosin arvopaperien tukkumarkkinoille.

Tuotto laskussa

Suomen valtion obligaatiot eivät ole viime vuosien aikana oikeastaan tuottaneet sijoittajille mitään, vaan sijoittaja on periaatteessa vain menettänyt rahaa, koska korot ovat olleet miinuksella. Mikäli inflaatio jatkaa kiihtymistään, sama kehitys jatkuu tulevaisuudessakin, eli sijoittajan kannattaa tarkkaan miettiä haluaako sijoittaa nimenomaan Suomen valtion obligaatioihin. Osa sijoittajista perustelee sijoitustaan sillä, että ne haluavat tukea Suomen valtiota. Rahoitusalan ammattilaiset ovat tästä melkoisen hämillään.

Valtion obligaatiot maailmalla

Sijoittajan ei ole pakko keskittyä vain kotimaahan sijoittaessaan valtionobligaatioihin. Länsimaissa korot ovat pitkään olleet miinuksella ja siksi sijoittajat eivät ole viime aikoina osoittaneet suurta kiinnostusta niihin.

Toisaalta maailmalla on myös valtioita, joiden lainojen korot ovat olleet nousussa ja sijoittajan kannattaakin seurata näiden maiden valtion obligaatioita parempia tuotto-odotuksia silmällä pitäen.

Kehittyvissä maissa korkokehitys on tällä hetkellä mielenkiintoinen ja niihin pääsee sijoittamaan melko edullisestikin. Eri taloustilanteissa oleviin maihin sijoittamalla, sijoittaja voi sekavassa taloustilanteessa navigoida paremmin haastavien aikojen yli.

Yhteenveto valtion obligaatioista

Sijoittaja tietää jo sijoitusta tehdessään, millaista tuottoa hän sijoitukselleen saa ja mille aikavälille hän sitoo sijoituksensa. Siksi valtion obligaatiot ovat tasaista tuottoa ja matalaa riskitasoa tavoittelevalle sijoittajalle harkinnan arvoinen sijoituskohde.

Sijoitusta tehdessä kannattaa kuitenkin huomioida se, että tuotot ovat olleet suhteellisen matalia jo useamman vuoden ajan, joten ainoana sijoituskohteena valtion obligaatioita ei kannata pitää. Ne sopivat täydentämään osakesalkkua pienellä osuudella, mutta rinnalle kannattaa ottaa myös muita sijoitusvaihtoehtoja. Esimerkiksi lisäpuskurista osan voi sijoittaa valtion obligaatioihin, jos tietää, ettei välttämättä tarvitse nopeasti rahoja käyttöönsä, mutta haluaa niille hieman parempaa tuottoa kuin tavallisella pankkitilillä.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot