Korkoa korolle laskuri – kuinka paljon sijoitukselle kertyy korkoa?

Korkoa korolle -laskuri on tehokas työkalu, joka auttaa mittaamaan korkoa korolle -ilmiön vaikutuksia. Puhumme toisin sanoen ilmiöstä, jonka ansiosta säästöön siirretylle pääomalle kertyvät korot kasvattavat myös korkoa alkuperäisen pääoman lisäksi. Tältä sivustolta löytyvän laskurin avulla voit laskea helposti, millaisia vaikutuksia korkoa korolle -ilmiöllä voi omien säästöjesi karttumisen kannalta olla.

Korkoa korolle laskuri

V
%
Pääoma yht.
Alkutalletus
Sijoitukset
Korkotuotto
Vuotta
Korkotuotto
Säännöllinen sijoitus

Korkoa korolle – maailman kahdeksas ihme

Moni on kuullut korkoa korolle ilmiöstä, mutta ei hallitse sen käytännön puolta sijoittamisessa. Korkoa korolle ilmiö, josta voidaan käyttää myös termejä koronkorko tai kumulatiivinen korko, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sijoituksen tuotto kasvaa.

Täten korkoa korolle -ilmiöön pätee matematiikasta tuttu eksponentiaalinen kasvu, joka taas lyhyesti tarkoittaa sitä, että mitä suurempi arvo funktioon vaikuttaa, sitä nopeammin se kasvaa.

Albert Einstein on kuvannut korkoa korolle ilmiötä erinomaisesti. Kuuluisan fyysikon mukaan se, joka ymmärtää korkoa korolle ilmiön, rikastuu. Vastaavasti se, joka ei, joutuu tästä maksamaan muille – muun muassa niille, jotka sen ymmärtävät.

Korkoa korolle ilmiöstä puhutaan yhä todella vähän, vaikka sen ansaintalogiikan vaivannäkö-tuotto-suhde on merkittävän suuri. Syytä ilmiön vähäiselle käytölle on miettinyt muun muassa sijoitusasiantuntija Martin Paasi blogissaan “35 vuoden eläkesäästöt 10 vuodessa”.

Me haluamme omalta osaltamme auttaa ihmisiä ymmärtämään korkoa korolle -ilmiön logiikkaa, joka varmasti on monille myös yllättävänä selkeä. Oheisella korkoa korolle -laskurilla selvität nopeasti, kuinka alkupääoma ja tämän jälkeen tehtävät säännölliset sijoitukset tekevät tuottoa tietyllä aikahorisontilla.


Löydä paras tieto sijoittamisesta

Summarumin kautta saat tietoa siitä, mitä korkoa korolle efekti tarkoittaa ja kuinka korkoa korolle laskuri toimii. Klikkaa ja katso myös muut vinkkimme liittyen sijoittamiseen.

Perehdy sijoittamiseen tästä

Summarum Logo

Korkoa korolle -laskuri

Korkoa korolle -laskurin kanssa liikkeelle lähdetään siitä, että arvioidaan ensin, miten sijoittaminen tulee tapahtumaan suunnitellulla aikahorisontilla, sekä minkälaista tuottoa on odotettavissa. Laskurin alussa annetaan täten seuraavat tiedot:

  • Alkupääoma
  • Säännöllisen sijoituksen määrä
  • Sijoitusperiodi
  • Odotettu korkoprosentti

Alkupääoma on se summa, josta korko lähtee kylvämään siementä. Mitä suurempi alkupääoma, sitä suurempaa on korkoa korolle ilmiön vaikutus. Tämä toki riippuu myös siitä, kuinka suuri säännöllinen sijoitus on kuukausittain tai vuosittain. Alkupääoma voi tarkoittaa esimerkiksi säästötilille talletettua alkusummaa, osakesalkun ensimmäisiä osakkeita tai rahastoon sijoitettua alkusummaa.

Säännöllinen sijoitus tarkoittaa säästöjä, jotka henkilö pystyy sijoittamaan tietyin väliajoin. Sijoittaminen voi tapahtua päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vaikka vuosittain. Laskurillamme pystyt arvioimaan säännöllisen sijoituksen joko kuukausi- tai vuositasolla. Tyypillinen säännöllinen sijoitus on säästää kuukaudessa pieni osa palkasta ja sijoittaa se joko rahastoon tai yksittäisiin osakkeisiin. Tästä esimerkki myöhemmin tällä sivulla.

Sijoitusperiodi on tärkeä elementti, kun puhutaan korkoa korolle ilmiöstä. Eksponentiaalinen arvonnousu sijoittamisessa vaatii aikaa, minkä takia korkoa korolle ilmiö tykkää lyhyen aikatähtäimen sijaan pitkäjänteisestä sijoittamisesta. Kun sijoittaja jaksaa ajatella pitkäjänteisesti ja olla kärsivällinen, koronkorko ilmiö palkitsee ruhtinaallisesti. Myöhemmin esimerkki siitä miten eläkettä kannattaa kerryttää korkoa korolle ilmiötä hyödyntämällä.

Odotettu tuottoprosentti on edellä mainitut muuttujat mukaan lukien ehkä haastavin arvioida. Odotettu vuosikorko (lasketaan usein vuosittain) on tuotto, jossa yhdistyvät kurssiliikkeet ja osinkotuotto. On kyseessä sitten rahasto, osakesalkku, pörssinoteerattu ETF-rahasto, indeksirahasto tai vaikka valtion velkakirja, sijoitusten keskimääräistä tuotto-odotusta on haastavaa arvioida. Suuntaa antaa kuitenkin historialliset tuotto-odotukset eri sijoitusmuodoissa. Historiaan nojaten parasta tuottoa ovat tuoneet yksittäiset osakkeet, joiden tuotto-odotus on ollut 7% luokkaa. Kohtalaisen hyvin tuottavalta rahastolta voi odottaa 5% vuosituotto.

Mitä tuloksia korkoa korolle laskuri antaa?

Laskurimme antaa esitietojen perusteella laaditun yhteenvedon, jossa esitetään erilaisten graafien kautta sijoituksen ajallista korkokasvua.

Ympyrä- ja pylväsdiagrammi näyttävät sekä sijoitetun pääoman että koron osuuden. Sijoitettu pääoma, eli alkutalletus ja säännölliset sijoitukset, esiintyvät vihreällä, kun taas korkotuotto sinisellä.

Diagrammien alapuolelta löytyy taulukko, jonka sarakkeille on eroteltu säännölliset sijoitukset, korko ja koko pääoma tiettynä ajankohtana. Taulukosta pystyy helposti huomioimaan esimerkiksi sen, että kuinka korkoa korolle -ilmiö alkaa voimistumaan ajan myötä. Diagrammeista saman huomion voi tehdä tarkastelemalla sitä, että millä aikavälillä sinistä väriä alkaa esiintymään enemmän kuin vihreää.

Korkoa korolle esimerkkejä

Säästötili

Mietitään tilannetta, jossa pankki myöntää korkotilille mukavan 3% vuotuisen koron. Henkilö tallettaa 1000 euroa tilille alkupääomaa, jonka lisäksi hän tallettaa 50 euroa kuukausittain kymmenen vuoden ajan. Kuinka paljon rahaa tilillä on 10 vuoden kuluttua?

10 vuodessa henkilö on ehtinyt sijoittaa alkupääoma mukaan lukien 7000 euroa, jolle on kasvanut 1353,89 euroa korkoa. Kymmenen vuoden jälkeen rahaa tilillä on yhteensä 8353,89 euroa.

Säästötili vastasyntyneelle lapselle

Pariskunta päättää avata säästötilin lapselle, johon he sijoittavat 100 euroa joka kuukausi. Säästötilin korko on 2% vuodessa. Alkupääomaa tilille laitetaan 2000 euroa. Kuinka paljon rahaa on tilillä, kun lapsi täyttää 18?

Täysi-ikään päästyään tuoretta aikuista odottaa säästötilillä yhteensä noin 29 000 euron pesämuna. Koron osuus tästä on 5200 euroa.

Lapsilisien sijoittaminen eläkeikään asti

Lasketaan lapsilisä ainoastaan yhdelle lapselle, jonka suuruus vuonna 2020 on 94,88€. Tämä summa sijoitetaan siis vuosittain alkuun siihen asti, kunnes lapsi täyttää 17 vuotta. Tämän lisäksi jatketaan samaan salkkuun sijoittamista 7% vuosituotolla eläkeikään asti.

17-vuoden ikäisenä osakesalkun kokonaisarvo on mukavat noin 37 000 euroa. Entäpä sitten 65-vuotiaana? Jos salkun annetaan rauhassa tehdä keskimäärin 7% vuosituottoa, 65-vuotiaana salkun arvo on 1 061 440 euroa ja samalla Suomessa on uusi miljonääri.

Eläkesäästäminen

40-vuotias henkilö sijoittaa riskiseen rahastoon 200 euroa kuukausittain, johon korkoa maksetaan jopa 8% vuodessa. Kuinka paljon tilillä on rahaa, kun henkilö pääsee eläkkeelle 65-vuotiaana?

Henkilö pääsee viettämään eläkepäiviä lähes 200 000 euron arvoisen rahaston turvin. Koska kyseessä on rahasto, on syytä huomioida, että nostaessaan rahat tilille henkilö maksaa pääomaveroa 30%.

Korkoa korolle -ilmiö asuntosijoittamisessa

Itse koron korko -ilmiö toimii asuntosijoittamisessa samalla tavalla kuin missä tahansa muussa sijoittamisen muodossa, mutta sijoittaminen tapahtuu hieman eri tavalla, mikä saattaa hämmentää useita.

Asuntosijoittamisessa on tärkeää tehdä selkeä suunnitelma siitä, kuinka iso osa tuotosta menee velkojen, eli asuntolainan ja yhtiövastikkeen lyhentämiseen, ja toisaalta kuinka paljon sijoittaa uudelleen. Lisäksi asuntosijoittamisessa korkoa korolle efektiin vaikuttaa se, että kuinka paljon sijoitta käyttää velkavipua hyväkseen. Yleisesti asuntosijoittamisessa tavoite on saada oman pääoman tuottoprosentti mahdollisimman korkealle.

Verotus korkoa korolle laskurissa

Verojen huomioiminen on ensisijaisen tärkeää sijoittamisessa. Mitä enemmän sijoittaja maksaa vuosittain veroa sijoituksistaan, sitä vähemmän hänellä on käytettävissään rahaa uusiin sijoituksiin. Näin ollen myös tulevaisuuden tuotot ovat sitä pienemmät mitä enemmän maksat vuosittain veroa.

Yllä oleva korkoa korolle laskuri ei huomioi verotusta. Sijoittamiseen liittyvä verojen maksu ei ole täysin yksiselitteistä, joten on helpompi jättää se pois korkoa korolle laskurista. Joissakin tapauksissa nimittäin sijoittaja ei joudu maksamaan veroa kuin vasta realisoidessaan sijoituksensa.

Tästä yhtenä esimerkkinä on osakesäästötili. Osakesäästötilille voit tallettaa yhteensä 50 000 euron edestä rahaa. Rahoilla voit ostaa tilille osakkeita. Näiden osakkeiden osingoista et kuitenkaan joudu maksamaan tavalliseen tapaan veroa. Verot maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun nostat rahaa pois tililtä.

Näin ollen voit sijoittaa osingot täysin verovapaasti ja täysimääräisesti eteenpäin. Näin saat suurimman hyödyn korkoa korolle ilmiöstä.

Esimerkki verojen maksun vaikutuksesta. Molemmissa tapauksissa olet sijoittamassa sijoituksen tuottoja uudelleen, jotta saat hyödyn korkoa korolle ilmiöstä:

Tavallinen arvo-osuustili

Sijoitat 10 000€, ja saat tuottoa 10%. Maksat tuotosta (1000€) pääomatuloveroa 34%. Sinulle jää verojen jälkeen uudelleen sijoitettavaksi  660€.

Osakesäästötili

Sijoitat 10 000€, ja saat 10% tuottoa. Koska maksat verot vasta myöhemmin nostaessasi rahoja pois tililtä, saat koko 10% tuoton eli 1000€ täysimääräisesti uudelleen sijoitettavaksi.

Korkoa korolle kaava

Koron korko -kaava on seuraava:

S × (1+r/100)^t

missä:

S = sijoitettu pääoma

r = korko

t = sijoitushorisontti vuosina

Paras hyöty korkoa korolle -ilmiöstä

Parhaan hyödyn korkoa korkolle-ilmiöstä saa pitkällä aikavälillä. Kuten edellä esitetyissä esimerkeissä ilmenee, pidemmällä juoksulla koron korko alkaa tehdä säästöille suurtakin tulosta, kun taas lyhyellä välillä ilmiön suhde tuottoon on maltillisempaa. Korkoa korolle – laskurilla voit testata useita eri aikajänteitä.

Aikahorisontin lisäksi sijoitus- tai säästötavalla on merkitystä siihen, minkälaisen hyödyn säästäjä saa korkoa korolle ilmiöstä. Täten yli 7% tuotto-odotuksen osakesalkku on luonnollisesti kannattavampi valinta kuin 1,5% tuottoa antava pankin säästötili. Näin ollen tehdessään säästösuunnitelmaa tulevaisuudelle, henkilön kannattaa miettiä minkälaisen riskin hän on valmis ottamaan säästämisen suhteen; mitä korkeampi riski, sitä korkeampi tuotto-odotus.

Jos haluat säästää stressittömästi pitkällä aikavälillä pienellä tuotolla, pankin säästötili tai vähäisen riskin omaava rahasto ovat hyviä vaihtoehtoja korkoa korolle ilmiön hyödyntämiseen. Jos taas toivot tekeväsi suurempaa tuottoa lyhyemmällä aikavälillä, ovat esimerkiksi osakesalkku ja ETF:t hyviä vaihtoehtoja. Korkoa korolle -ilmiön kohdalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että parhaan hyödyn saa pitkällä juoksulla.


Sijoittamiseen liittyviä artikkeleita

Korkoa korolle -ilmiöstä pitäisi puhua enemmän

On valitettavaa, että korkoa korolle ilmiöstä puhutaan niin vähän. Syy on ainakin osittain se, että suomalaiset eivät vielä toistaiseksi ole innokkaita sijoittajia. Lisäksi, usein kun sijoitetaan, se tapahtuu pankin salkunhoitajan välityksellä. Myöskään koulussa korkoa korolle -ilmiöstä ei puhuta paljoakaan – ainakaan sijoittamisen yhteydessä.

Korkoa korolle efektin hyödyntäminen ei ole missään nimessä helppoa. Vaikka hallitsisi hyvin erilaiset sijoitusmuodot, pitkäjänteinen säästäminen on vaikeaa kenelle tahansa. Kun säästöjä on kerännyt esimerkiksi 10 vuotta, tilin mahdollinen jopa kymmenien tuhansien eurojen pesämuna saattaa houkuttaa vaikka siinä kohtaa, kun suunnitteilla on oman asunnon ostaminen.

Loppujen lopuksi kyseessä on kuitenkin yksinkertainen matemaattinen kaava, jonka ymmärtäminen ei vaadi pitkää matematiikkaa lukiosta. Täten itse kaavasta ja sen eksponentiaalisesta toiminnasta ei ole merkityksellistä puhua, vaan siitä, miten henkilö saa hoidettua talousasiansa siten, että sijoittaminen tai säästäminen on mahdollista toteuttaa pitkäjänteisesti. Näistä lisää seuraavaksi…

Miten päästä alkuun?

Korkoa korolle -ilmiön hyödyntäminen vaatii eri osa-alueiden hallintaa. Hallitsemalla seuraavat asiat tulet pääsemään nopeasti alkuun korkoa korolle ilmiön hyödyntämisen kanssa joko säästämisessä tai sijoittamisessa:

Hallitse korkoa korolle -ilmiö

Ihan ensimmäisenä ota korkoa korolle -ilmiö ja sen matemaattinen kaava haltuun. Tässä ei mene pitkään, sillä kuten sanottu, kyseessä ei ole monimutkainen kaava. Kaavasta tärkeää on ymmärtää se,  miten “korko kasvaa korkoa”.

Vielä muistutukseksi, kaava toimii näin:

Sijoitettu pääoma × (1 + korko/100) ^ sijoitushorisontti vuosina

Säästäminen ja sijoittaminen

Kun tunnet korkoa korolle efektin logiikan, on syytä siirtyä tutustumaan huolellisesti sijoitusmaailmaan. Samalla kun punnitset eri sijoitusvaihtoehtoja, mieti, miten korkoa korolle -ilmiö vaikuttaa kyseisessä sijoitustavassa. Esimerkiksi osakkeissa ja rahastoissa korkoa korolle tuo osakkeiden arvonnousu ja osinkojen maksaminen. Sijoittamisen aloittamisesta lisää täältä. 

Oma talous järjestykseen

Tärkein kysymys on se, miten pidät huolen, että saat säästettyä suunnitellun summan joka kuukausi. Yleisesti sijoittamisessa ja säästämisessä on äärimmäisen tärkeää, että tietyin väliajoin, kuten kuukausittain, saa säästettyä X määrän rahaa, jonka sijoittaa eteenpäin.

Ole pitkäjänteinen

Korkoa korolle -ilmiön hyödyntämisen ehkä tärkein sääntö on olla pitkäjänteinen. Kuten tässä tekstissä on jo ainakin pari kertaa noussut esiin, parhaan hyödyn korkoa korolle -ilmiöstä saa pitkällä aikavälillä:

  • Aloita sijoittaminen 40-vuotiaana ja lopeta eläkeikään mennessä.
  • Avaa osakesäästötili 25-vuotiaana ja nosta voitot pois 50-vuotiaana.
  • Sijoita lapsilisät ja nosta ne pois lapsen täytettyä 17-vuotta.

Yhteenveto

Korkoa korolle ilmiötä ei turhaan pidetä maailman kahdeksantena ihmeenä. Vaikka ilmiö saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta ja helpolta toteuttaa, ei se sitä ole – ainakaan kaikille. Olisi mielenkiintoista nähdä tutkimus ensinnäkin siitä, kuinka moni suomalainen tuntee korkoa korolle -ilmiön, ja toiseksi, kuinka moni hyödyntää sitä tietoisesti sijoittamisen tai säästämisen ohella.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi sijoittamista kannattaa sinun ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti kulujasi kuten:
Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mitä korkoa korolle käytännössä tarkoittaa?
Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoitettu pääoma tai tietty kuukausittain tai vuosittain säästetty summa kasvaa tietyllä tuotto-odotuksella, esimerkiksi 5, 7 tai 10 prosentin korolla.
Mitä osakkeet tuottavat?
Keskimäärin osakemarkkinat ovat viimeiset sata vuotta kasvaneet noin 8% vuodessa. Jos siis luot itsellesi hyvin hajautetun salkun, voit odottaa 8% tuottoa. Salkun täytyy olla hajautettu alueellisesti, sektoreittain ja kokoluokittain. Huomaa, että näin "aggressiivinen" salkku johtaa myös kovaan volatiliteettiin. Sijoituksesi arvo voi huonoina vuosina laskea jopa 20 % - 30 % ja myös noina vuosina sinun täytyy pitää pää kylmänä ja olla myymättä.
Mitä korkomarkkinat ja velkakirjat tuottavat?
Tyypillisesti AAA-luokan valitovelkakirjat ovat tuottaneet noin 1% vuodessa ja yrityslainat sekä kehittyvien markkinoiden velkakirjat hieman enemmän. Vuoden 2008 jälkeen korot ovat kuitenkin olleet enemmän tai vähemmän nollassa, joten velkakirjojen tuotto on laskenut merkittävästi.