Etusivu » Sijoittaminen » Korkoa korolle laskuri – kuinka paljon sijoitukselle korkoa?

Korkoa korolle laskuri – kuinka paljon sijoitukselle korkoa?

Korkoa korolle -laskuri on tehokas työkalu, joka auttaa mittaamaan korkoa korolle -ilmiön vaikutuksia. Puhumme toisin sanoen ilmiöstä, jonka ansiosta säästöön siirretylle pääomalle kertyvät korot kasvattavat myös korkoa alkuperäisen pääoman lisäksi. Tältä sivustolta löytyvän laskurin avulla voit laskea helposti, millaisia vaikutuksia korkoa korolle -ilmiöllä voi omien säästöjesi karttumisen kannalta olla!

Korkoa korolle laskuri

V
%
Pääoma yht.
Alkutalletus
Sijoitukset
Korkotuotto
Vuodet
Korkotuotto
Säännöllinen sijoitus

Samalla tapaa korolle korkoa -ilmiötä voidaan hyödyntää myös tietystä sijoituksesta kertyneelle tuotolle. Tällöin säästäisit sijoituksesta kertyvän tuoton ja lisäät sen alkuperäiseen sijoituspääomaan, jolloin myös nämä tuotot alkavat korkoa korolle -ilmiön myötä kerryttämään lisää tuottoa. Kyseessä on toisin sanoen vaikutus, jonka ansiosta voit säästää esimerkiksi kymmenessä vuodessa enemmän, mitä normaalisti voisit säästää 30 vuodessa. Katsotaanpa alta lisää, miten tämä ilmiö toimii käytännössä.

Mitä korkoa korolle käytännössä tarkoittaa?

Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoitettu pääoma tai tietty kuukausittain tai vuosittain säästetty summa kasvaa tietyllä tuotto-odotuksella, esimerkiksi 5, 7 tai 10 prosentin korolla. Tässä muutamia esimerkkejä:

Tällä kaavalla esimerkiksi silloin, jos sijoitat 1 000 euroa ja saat sille tuottoa 10 prosenttia ensimmäisen vuoden aikana, sinulla on vuoden lopussa yhteensä 1 100 euroa. Seuraavana vuonna tuottoa puolestaan alkaa kertyä sekä sijoitetun 1 000 euron alkupääomalle, että edelliseltä vuodelta saadulle 100 euron tuotolle.

Kuukausittain sijoitettavien summien määrät kasvavat vieläkin suuremmiksi tämän ilmiön ansiosta, jolloin useamman vuoden aikana kertyneet säästösummat voivat olla merkittäviä. Esimerkiksi, jos päättäisit säästää kuukaudessa 100 euroa, jonka tuotto on 0 prosenttia, nopealla laskemalla voimme huomata, että tuottoa kertyy 20 vuodessa 24 000 euron verran.

Kuitenkin, jos päättäisit sijoittaa saman verran rahaa kuukaudessa esimerkiksi pankkisi rahastoon, joka tuottaa vuosittain 7 prosenttia, 20 vuoden säästämisen jälkeen sinulle kertyisi yli 51 000 euroa. Kuten voit huomata, tämä summa on 24 000 euroa yli tuplasti suurempi summa.

Toinen esimerkki; jos aloitat säästämisen esimerkiksi 30-vuotiaana ja päätät kartuttaa pääomaasi säästämällä kuukausittaisesta palkastasi 500 euroa pankkisi rahastoon, joka tuottaa vuosittain 7 prosenttia, sinulla tulee olemaan 60-vuotiaana säästössä lähes puoli miljoonaa euroa. Jos jatkat säästämisestä 70-vuotiaaksi asti, sinulla tulee olemaan jo yli miljoona euroa, jolloin voit turvallisesti nostaa muhkeaa eläkettä koko loppuelämäsi ajan.

Vielä enemmän onnistut kartuttamaan silloin, jos aloitat säästämisen jo esimerkiksi kaksikymppisenä, jolloin voit säästää 500 euron sijaan esimerkiksi 100 tai 200 euroa kuukaudessa, ja eläköityä vieläkin suuremmalla eläkkeellä kuin edellisessä esimerkissä. Kokeile siis laskurillamme, kuinka suuria summia voit omilla säästöilläsi kartuttaa.

Korkoa korolle -ilmiötä voi aivan yhtä hyvin hyödyntää myös jälkikasvulle. Monet suomalaiset tekevät näin esimerkiksi lapsilisiä säästämällä, jos siihen vain on mahdollisuus. Pidä siis aina mielessä sääntö siitä, mitä nuorempana säästämisen aloittaa, sitä merkittävämpiä tuottoja korkoa korolle -ilmiö tulee myös tekemään.

Säästäminen on pitkäaikainen prosessi, eikä korkoa korolle -ilmiö tule näkymään omalla pankkitilillä yhdessä yössä. Tämän ilmiön kautta säästäminen vaatii runsaasti kärsivällisyyttä ja tahdonvoimaa olla kajoamatta omiin säästöihin ennen aikojaan, sillä mitä pidempään sijoitusten annetaan kartuttaa pottia, sitä voimakkaampi korkoa korolle -ilmiön tuoma vaikutus tulee olemaan.

Miten osakkeet, säästötili, valtion obligaatiot ja yrityslainat yleensä tuottavat?

Osakkeisiin sijoittamisessa kannattaa aina olla tarkkana. Mikä tahansa osake ei tuota samalla tavalla, ja jotkut osakkeet ovat tuotto-odotuksiin nähden niin kalliita, että niitä ei kannata edes hankkia. Myös sijoittamiseen liittyvät kulut, kuten tuottosidonnaiset palkkiot ja arvopaperikaupan kulut, syövät monesta tuotosta huomattavan osan. Tuottavan osakkeen hankinta vaatii jonkin verran alan tuntemusta, sillä lukuisten vaihtoehtojen seasta tulee osata poimia vain ne kaikkein kirkkaimmat helmet. Keskimäärin osakemarkkinat ovat viimeiset sata vuotta kasvaneet noin 8% vuodessa. Jos siis luot itsellesi hyvin hajautetun salkun, voit odottaa 8% tuottoa. Salkun täytyy olla hajautettu alueellisesti, sektoreittain ja kokoluokittain. Huomaa, että näin ”aggressiivinen” salkku johtaa myös kovaan volatiliteettiin. Sijoituksesi arvo voi huonoina vuosina laskea jopa 20 % – 30 % ja myös noina vuosina sinun täytyy pitää pää kylmänä ja olla myymättä.

Mitä tulee korkomarkkinoihin, suomalaiset ovat perinteisesti kallistuneet oman pankkinsa matalakorkoiseen säästötiliin, vaikka markkinoilta voi löytyä huomattavasti paremmalla korolla varustettuja tarjouksia. Lisäksi eri pankkien tarjoamissa säästötileissä voi löytyä huomattavia eroja, jonka vuoksi niiden vertailu keskenään on tärkeää.

Parhaimman tuoton tarjoava säästötili ja korkoa korolle -ilmiön avulla säästötili voi kuitenkin tuottaa useamman kymmenen vuoden aikana merkittäviä säästöjä, kuten edellisessä kappaleessa esiteltyjen esimerkkien ansiosta olemme voineet nähdä. Samalla säästötilin avulla säästäminen vaatii kuitenkin suurta kärsivällisyyttä. Kyseessä on toki osakesäästämiseen verrattuna riskitön vaihtoehto, sillä säästötilillä rahat ovat turvassa.

Joukkolainasta on kasvanut 2010-luvulla varsin suosittu sijoitus. Joukkolainojen suosittuja muotoja ovat esimerkiksi yritysten ja valtion ottamat lainat. Kun sijoitat Valtiokonttorin liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin eli valtion obligaatioihin tai yritysten joukkolainoihin, saat korvaukseksi sijoituksestasi korkoa (kuponkimaksua).

Useimmissa tapauksissa valtioin obligaatioihin tehdyt sijoitukset tarjoavat parempaa tuottoa kuin säästötileistä saadut korot, mutta samalla sinun tulee sijoittajana ottaa huomioon monia tuottoon vaikuttavia tekijöitä, kuten yleinen korkotaso, laina-aika sekä liikkeeseenlaskijan luottoriski. Joukkolainamahdollisuuksia löytyy sekä riskittömille sijoittajille että niille, jotka hakevat sijoituksiltaan suurta tuottoa korkeammalla riskillä.

Perinteisesti uskotaan, että osakkeisiin sijoittaminen tuo parempaa tuottoa, koska niiden riski on myös suurempi. Samalla tapaa osakkeiden arvonvaihtelu on nähty joukkolainasijoituksia merkittävästi suurempana tekijänä, minkä vuoksi osakkeisiin sijoittaneet odottavat, että heidän sijoituksensa tuottaa paremmin. 2010-luvun finanssi- ja eurokriisien aikana osakkeiden arvot ovat kuitenkin heilahdelleet suuresti, siinä missä taas joukkolainojen tuotto on ollut tasaista. Yhtä varmaa vastausta sille, mikä sijoitusmuoto tuottaa eniten, ei kuitenkaan ole, ja tästä syystä sinun on aina tutustuttava markkina-alaan huolellisesti ennen sijoituksen tekemistä.

Millaisia riskejä sijoittamisessa on ja miten ne kannattaa huomioida?

Sijoitusmaailmassa riskillä viitataan mahdollisuuteen siitä, että tulos tuleekin voiton sijasta olemaan tappiollinen. Sijoituskohteesta riippuen riski voi olla sekä pieni että suuri, mutta kaikkeen sijoittamiseen liittyy aina joitakin riskejä.

Esimerkiksi korkomarkkinoilla (kuten rahastoon tai joukkolainaan sijoittaminen) riski on yleensä osakemarkkinoita alhaisempi, mutta toisaalta taas mahdolliset tuotot ovat useimmissa tapauksissa pienempiä. Osakesijoittamisessa riski kasvaa taas sitä mukaa, mitä keskitetympi sijoitus on. Tätä riskiä voidaan laskea esimerkiksi hajauttamalla, mistä puhumme lisää seuraavassa kappaleessa.

Aina on mahdollista, että saat sijoituksestasi vähemmän takaisin kuin mitä siihen alun perin sijoitit. Samalla voit tehdä suurta tuottoa tai hävitä kaiken. Markkinoiden laskusuhdanteen lisäksi sijoittamisessa tulee ottaa huomioon sijoituskohteen sisäiset ja ulkoiset riskit, jotka kaikki voivat vaikuttaa sijoituskohteen arvoon. Tästä syystä sinun tulee sijoittajana olla aina tarkkana sijoituskohteesi riskitasosta, seurata tarkkaan markkinoita sekä pyrkiä analysoimaan realistisesti oma riskinsietokykysi.

Sijoitusten hajauttaminen

Monien suomalaisten sijoitukset ovat heikosti hajautettuja. Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Hajauttamisella viitataan sijoitusten hajauttamiseen, eli toisin sanoen omaa pääomaa ei keskitetä yhteen tai kahteen sijoitukseen vaan ne hajautetaan joko maantieteellisesti (eri maihin), eri toimialoille (yrityksiin) ja pidemmälle aikavälille.

Monet sijoittavat mielellään pelkästään kotimaisiin osakkeisiin tai oman pankkinsa rahastoon. Tässä käytännössä ensimmäisenä ratkaisee oletus siitä, että sijoitusten keskittäminen yhteen tai kahteen eri kohteeseen tuottaa enemmän. Tämä pitää osittain paikkansa, mutta sijoitusten maailmassa mikään ei ole näin mustavalkoista.

Ongelmana sijoittamisessa on aina se, että et voi tietää, tuleeko parhainkaan sijoituskohde tuottamaan, varsinkin jos odotat, että tuottoa tulee syntymään lyhyellä aikavälillä. Lisäksi on pidettävä mielessä, että usein korkeinta tuottoa tarjoavassa sijoituskohteessa myös tappion riski on suurempi.

Sijoitusten hajauttamisesta voi olla suurta hyötyä silloin, kun pääomaa sijoitetaan eri omaisuusluokkiin. Tämän lisäksi sinun tulisi sijoittajana pyrkiä hajauttamaan sijoitus mahdollisimman tehokkaasti jokaisen omaisuusluokan sisällä. Kotimaisten osakkeiden lisäksi pääomaa kannattaa pyrkiä mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan myös ulkomaille, jossa markkinat voivat olla kotimaan markkinoihin verrattuna huomattavasti voimakkaampia.

Sijoitusten huolellinen hajauttaminen auttaa ennen kaikkea sijoituksia selviämään paremmin mahdollisista laskusuhdanteista. Lisäksi sijoitusten hajaantuessa sinun on aina helpompi muuttaa niitä rahaksi sekä tehdä sijoitussalkkuun muutoksia, jotka auttavat parantamaan tuottoa.

Mistä hyvä sijoitushorisontti?

Jo Albert Einstein sanoi omana aikanaan, että korkoa korolle -ilmiö on maailman kahdeksas ihme. Ottaen huomioon, että mies eli 1800- ja 1900-luvun vaihteessa, ja hänen kuolemastaankin on kulunut jo lähes 70 vuotta, kyseessä on ilmiö, jonka hyödyt on tunnettu jo yli sadan vuoden ajan.

Sijoitustuottojen kasvun ymmärtäminen on monelle kuitenkin hieman monimutkaista, sillä puhumme kasvusta, jota on vaikea käsittää lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi asuntosijoittamisessa korkoa korolle -ilmiöstä pääsee yleensä hyötymään parhaiten niin, että kaikki tuotot sijoitetaan mahdollisimman nopeasti uudelleen. Myös velkavipua kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää. Asuntosijoittaminen voikin tuoda mukavia tuottoja, mutta samalla siihen tarvitaan suhteellisen paljon pääomaa.

Rahastoihin sijoittaminen tarjoaa toisen mielenkiintoisen horisontin, sillä kyseessä on yksi helpoimmista tavoista, joiden kautta voit hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä. Sijoituksilla ostetut uudet osakkeet kasvattavat rahaston arvoa ja samalla myös sinä hyödyt sijoituksestasi, kun korkoa korolle kertyy ajan myötä lisää – tietysti sijoittamisen riskit huomioiden.

Yhteenvetona

Kuten voimme huomata, sijoittaminen vaatii aina pitkäjänteisyyttä ja huolellista suunnittelua. Taitavaksi sijoittajaksi ei tulla yhdessä yössä, ja tästä syystä alan asiantuntijan puoleen kääntyminen alussa voi olla kannattavaa. Joidenkin sijoitusten hyödyt tulevat esille vasta pitkällä aikavälillä, joten kärsivällisyys on tässä lajissa kultaa.

Oman sijoitussalkun suunnittelussa sinun tulisikin kiinnittää huomiota eri sijoituskohteiden mahdolliseen hajauttamiseen sekä ajoittaa sijoitukset oikein. Lisäksi on tärkeää varautua markkinoiden mahdollisiin laskuihin sekä tarkistaa, miten helposti tässä tilanteessa sijoituskohteesta luopuminen onnistuu. Loppujen lopuksi sijoittaminen ei vaadi Einsteinin kaltaista älyä, mutta on tärkeää, että opit hyödyntämään sen tuomat mahdollisuudet tehokkaasti.

Mitä korkoa korolle käytännössä tarkoittaa?
Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoitettu pääoma tai tietty kuukausittain tai vuosittain säästetty summa kasvaa tietyllä tuotto-odotuksella, esimerkiksi 5, 7 tai 10 prosentin korolla.
Mitä osakkeet tuottavat?
Keskimäärin osakemarkkinat ovat viimeiset sata vuotta kasvaneet noin 8% vuodessa. Jos siis luot itsellesi hyvin hajautetun salkun, voit odottaa 8% tuottoa. Salkun täytyy olla hajautettu alueellisesti, sektoreittain ja kokoluokittain. Huomaa, että näin "aggressiivinen" salkku johtaa myös kovaan volatiliteettiin. Sijoituksesi arvo voi huonoina vuosina laskea jopa 20 % - 30 % ja myös noina vuosina sinun täytyy pitää pää kylmänä ja olla myymättä.
Mitä korkomarkkinat ja velkakirjat tuottavat?
Tyypillisesti AAA-luokan valitovelkakirjat ovat tuottaneet noin 1% vuodessa ja yrityslainat sekä kehittyvien markkinoiden velkakirjat hieman enemmän. Vuoden 2008 jälkeen korot ovat kuitenkin olleet enemmän tai vähemmän nollassa, joten velkakirjojen tuotto on laskenut merkittävästi.

Lue myös:

Talousviisas.fi