Opintolaina – edullista lainaa korkeakouluopiskelijoille

Opintolaina on koroltaan halpaa valtion takaamaa lainaa, josta vielä hyvitetään iso osa opiskelijan valmistuessa ajoissa. Kuka saa opintolainaa ja millä perustein? Lue lisää alta.
Ladataan lomaketta..

Hakemusten tekeminen kestää muutaman minuutin.


Pyrimme esittämään tarjoukset selkeästi ja ymmärrettävästi.


Suomalainen palvelu suomalaisille kuluttajille.


Etsimme aina edullisimmat tarjoukset ilman piilokuluja.

Summarum Mediassa

janina
janina
2021-05-10
Hakemuksen tekeminen oli helppoa ja päätös tuli nopeasti. Miinusta kuitenkin tulee siitä, että hakemusta tehtäessä sivu jumitti välillä.
Leena Rajala
Leena Rajala
2021-05-06
Infoa tuli jatkuvasti 👍. Ihan mukavasti meni koko ajan
Pauli Saarnisto
Pauli Saarnisto
2021-04-29
Pirjo
Pirjo
2021-04-28
Hakuprosessi sujui mutkattomasti ja nopeasti.
Bogel Jari
Bogel Jari
2021-04-23
Oletin menettelyä hankalammaksi, kaikki meni mielestäni hyvin, olen tyytyväinen
Nina Leppänen
Nina Leppänen
2021-04-07
Kokemus pelkästään positiivinen. Sain lainan sujuvasti.
PP
PP
2021-03-31
Palvelu oli erittäin sujuvaa ja rahat tulivat tilille todella nopeasti. Asiakaspalvelu oli ystävällistä.😊
Jorma Saloranta
Jorma Saloranta
2021-03-08
sai oikean osoitten mistä kysyä lainaa ja sain sen kiitos
Seija Lindgren
Seija Lindgren
2021-03-01
Palvelu nopeaa ja asiallista. Helppo selkoinen teksti ja helppi ymmärtää. Kiitos palvelusta.
Benita Rönnberg
Benita Rönnberg
2021-02-17

Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina. Opintolainan valtiontakaus tarkoittaa sitä, ettei hakijan tarvitse asettaa lainalle muuta vakuutta tai vakuuttajaa. Valtion myöntämä takaus on voimassa 30 vuotta lainan ensimmäisestä nostopäivästä.

Opintolainan korosta sekä takaisinmaksuun liittyvistä aikatauluista hakija sopii yhdessä pankin kanssa. Opintolaina on usein sekä korko-, että kokonaiskuluista erittäin edullinen lainan muoto. Sen takaisinmaksu on lisäksi joustavaa ja takaisinmaksun aikataulu onkin sovittavissa lainan tarjoajan kanssa.

Vaikka Kelan opintolaina onkin hyvin joustavaa ja edullista, kannattaa hakijan silti menetellä lainaa hakiessaan samoilla tavoin kuin henkilö toimisi muitakin lainoja hakiessa. Opintolaina kannattaa aina kilpailuttaa ja eri pankkien lainaehtoja tulisi tarkastella niiden todellisen vuosikoron kautta.

Opintolainan hakemus toteutetaan pankin kautta. Kela myöntää opiskelijalle opintolainan mahdollisuuden opintorahan hakuprosessin yhteydessä. Varsinainen opintolainan lainahakemus toteutetaan kuitenkin pankin verkkosivuilla tai paikan päällä asioiden.

Opintolainan myöntäminen

Lainaa hakevan henkilön on mahdollista vastaanottaa opintolainaa automaattisesti, mikäli henkilö saa Kelalta opintorahaa tai työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea.

Opintolainaa voi joissakin tapauksissa myös saada ilman myönnettyä opintorahaa. Alla on listattuna kolme esimerkkitapausta, joissa kuluttajan olisi mahdollista vastaanottaa opintolainaa huolimatta siitä, ettei henkilö saisi opintorahaa sillä hetkellä.

Edellä mainituissa tapauksissa opintolainaa on mahdollista saada vaikkei henkilö saisikaan Kelalta opintorahaa tai työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea.

Yleisesti kuitenkin ottaen hyvä muistisääntö kuitenkin on, että mikäli henkilö saa opintorahaa on hänellä mahdollisuus nostaa myös opintolainaa.

Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. TÄYTÄ ILMAINEN HAKEMUS

Opintolainahyvitys määräajassa valmistuneille

Mikäli lainan hakija opiskelee korkeakoulussa ja valmistuu ajoissa, ei henkilön tarvitse maksaa lainaa täydessä kokonaisuudessaan takaisin. Tämän mahdollistaa kelan tarjoama opintolainan lainahyvitys.

Lainahyvitys tarkoittaa sitä, että opiskelijan valmistuttua opinnoistaan ajoissa, Kela maksaa osan opiskelijan opintolainasta.

Opintolainan lainahyvityksen määräaika vaihtelee opintokokonaisuudesta riippuen.

Esimerkiksi 300 opintopisteen maisteritutkintoihin Kela myöntää opintolainahyvityksen saamisen edellytykseksi valmistumista kuuden lukuvuoden sisällä aloittamisesta

Opintolainahyvityksen määrä on 40 prosenttia. Hyvitys 300 opintopisteen maisteritutkinnosta on enimmillään 6 200 euroa. Alla on listattuna eri valmistumisen määräaikoja tutkinnon laajuuksien perusteella

Alemmassa sekä ylemmässä korkeakoulututkinnossa tai vaihtoehtoisesti pelkässä ylemmässä korkeakoulututkinnossa valmistumisen määräajat lainahyvityksen kannalta ovat seuraavanlaiset.

Tutkinnon laajuus (opintopistettä) Määräaika (lukuvuotta)
300 6
330 6,5
360 7

Valmistumisen määräaika onkin näissä tapauksissa mahdollista laskea kaavalla (valmistumisen tavoiteaika + 1 lukuvuosi).

Ammattikorkeakoulututkinnossa tai pelkässä alemmassa korkeakoulututkinnossa valmistumisen määräajat taas löytyy kuvattuna allaolevaan taulukkoon

Tutkinnon laajuus (opintopistettä) Määräaika (lukuvuotta)
180 3,5
210 4
240 4,5
270 5

Ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon valmistumisen määräajat on mahdollista laskea kaavalla (valmistumisen tavoiteaika + 0,5 lukuvuotta).

Opintolainahyvityksen esimerkki

Otetaan käytännön esimerkki opintolainahyvityksestä:

Olli on yliopisto-opiskelija, jolla on 22 000 euroa opintolainaa nostettuna. Olli valmistuu opinnoistaan tavoiteajassa eli kuuden vuoden sisällä, jolloin hänen lainasta vähennetään lainahyvitys.

Lainahyvityksen määrä on 40 % vähimmäismäärän, eli 2 500 euron, ylittävästä lainasummasta. Ollin tapauksessa lainahyvityksen laskukaava on siis seuraava:

(22 000 – 2 500) x 0,4

Lopputuloksena Olli saa nostamastaan opintolainasta Kelan määrittelemän maksimimäärän, eli 6 200 euron verran lainahyvitystä.

Lainahyvityksen määräajan pidentäminen

Lainan hakijan on lisäksi mahdollista hakea tarvittaessa lainahyvityksen määräajan pidentämistä.

Opintolainan hyvityksen määräaikaa voidaan pidentää muutamista eri syistä. Alla on listattu näitä syitä, joiden johdosta opintolainan hyvityksen määrä-aikaa voidaan tarvittaessa pidentää.

Mikäli opiskelijan opinnot viivästyvät jonkun edellä mainitun syyn johdosta, kannattaa henkilön ehdottomasti toteuttaa Kelalle lisäselvitys opintojen viivästymisestä. Parhaimmillaan yhden lomakkeen täyttämisellä voi olla opiskelijalle tuhansien eurojen arvoinen positiivinen vaikutus.

Opintolainan nostaminen

Opintolainan nostaminen toteutetaan kahdessa erässä lukuvuoden aikana. Syyslukukaudella opintolainan nosto on mahdollista elokuun alusta. Kevätlukukauden opintolainan nosto taas on mahdollista toteuttaa tammikuun alusta asti.

Menneen lukuvuoden lainaerät lainan hakijan on nostettava viimeistään heinäkuun loppuun mennessä, mikäli henkilö haluaa opintolainan tililleen.

Opintolainan takaisinmaksu

Opintolainan takaisinmaksun suorittaminen aloitetaan yleensä noin 1,5 – 2 vuoden päästä siitä, kun opintotuen maksaminen päättyy. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin opiskelija valmistuu tai lopettaa opintonsa muista syistä.

Opintolainaa lyhennetään opiskeluiden päättymisen jälkeen kuukausittain pois, kunnes laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin pankille.

Opintolainan takaisinmaksu on aikataulustaan yleensä noin kaksi kertaa opintojen keston pituinen. Takaisinmaksun aikataulusta voidaan kuitenkin sopia joustavasti henkilön sen hetkisestä elämäntilanteesta sekä maksukyvystä riippuen.

Opintolainojen hinnoittelu

Opintolainaa tarjoavat kaikki perinteiset pankit, kuten Nordea, OP sekä S-Pankki. Koska lainan tarjoajia on monia, kannattaa opintolaina kilpailuttaa siinä missä muutkin lainat.

Opintolaina on kuluiltaan hyvin edullista lainaa, joten moni opiskelija nostaa sitä vertailematta sen kummemmin eri lainan tarjoajien vaihtoehtoja.

Kun opintolainan nosto on ajankohtainen, kannattaa kuluttajan kuitenkin vertailla eri pankkien opintolainoja keskenään. Lainoja vertaillessa huomio kannattaa kiinnittää korkotasoon sekä muihin kustannuksiin.

Korkotaso on yleisesti ottaen hyvin samankaltainen eri opintolainoissa. Tämä johtuu pääosin siitä, että valtaosa lainantarjoajista sitoo korkonsa kiinni 12 kk euribor-korkoon.

Tämän korkotason saman mukaisuuden johdosta kuluttajan kannattaakin kiinnittää huomiota lainoja vertailtaessa erityisesti lainan korkojen ulkopuolisiin muihin kustannuksiin.

Opintolainoihin liittyy usein erilaisia avausmaksuja tai muita kuluja myös koron ulkopuolella, joista lainanhakijan tulee olla tietoinen, mikäli hän haluaa löytää halvimman opintolainan.

Opintolainan kilpailutus

Opintolainan kilpailuttaminen eroaa hieman muiden lainan tyyppien kilpailuttamisesta. Opintolainan myöntäminen ei ole rahalaitoksille kaikista tuottoisampaa laina-liiketoimintaa, jonka seurauksena lainaa tarjoavia vaihtoehtoja on myös huomattavasti vähemmän kuin muita luottoja tarjoavia.

Opintolainojen tarjonta ei ole yhtä laajamittaista, kuin esimerkiksi käyttöluottojen tai joustoluottojen tarjonta.

Seurauksena tästä ja muista lainan muodoista poiketen, opintolainaa hakiessa kuluttajan onkin mahdollista toteuttaa lainojen kilpailutus täysin itsenäisesti.

Kuluttajan itsenäinen opintolainan kilpailutus toteutuu niin, että kuluttaja pyytää eri lainan tarjoajilta tarjouksia ja vertailee näiden lainojen kokonaiskuluja keskenään.

Opintolainojen keskinäisen vertailun avulla opiskelijan on mahdollista löytää itselleen paras ja edullisin opintolaina

Opintolainojen vertailu

Vaikka opintolainat ovat pääosin hyvin edullista lainaa, on eri pankkien välillä silti pieniä eroja lainojen kokonaiskustannuksissa.

Alle on eriteltynä kolmen eri pankin, Nordean, OP:n sekä Danske Bankin opintolainan kuluja heinäkuun 2020 lopulla. Takaisinmaksun palkkiolla tarkoitetaan sitä kuukausittaista maksua, jota lainan hakija maksaa opintotuen päättymisen jälkeen niiltä kuukausilta, kun hän lyhentää lainaansa.

Pankki Korko Avausmaksu Maksu 2.-5. lainavuoden alussa Takaisinmaksupalkkio
Danske Bank 0,208 30 30 2,5
Nordea 0,208 10 0-10 2,3
OP Helsinki 0,208 30 30 2,5

Taulukosta voidaan todeta, että erot esitettyjen pankkien välisten opintolainojen kustannuksissa ovat hyvin pieniä.

Korkotaso on kaikissa lainoissa euribor-koron mukainen. OP tarjoaa lisäksi mahdollista sitoa opintolainan korko Prime-korkoon. Kyseisen korkotaso oli kuitenkin vertailuhetkellä 0,75 % eli merkittävästi euribor-korkoa kalliimpi.

Muissa kuluissa on eri pankkien välillä pieniä eroavaisuuksia. Nordean opintolaina tulisi vuonna 2020 otettuna hieman halvemmaksi kuin esimerkiksi OP:n tai Danske Bankin vastaava.

Kokonaiskustannusten ero eri pankkien välillä tulisi kuuden vuoden takaisinmaksuajalla laskettuna olevaan hieman alle 50 euroa. Lainojen välisten kustannusten erojen voidaan siis todeta olevan suhteellisen pieniä.

Kuluttajan kannattaa kuitenkin lainaa hakiessa selvittää aina sen hetkinen korkotaso sekä lainojen tarjonta, sillä lainojen kustannuksissa voi esiintyä merkittäviäkin eroja lyhyiden aikajänteiden sisällä.

Ainoastaan vertailemalla lainoja keskenään opiskelija voi löytää itselleen halvimman ja sopivimman opintolainan.

Opintolainan sijoittaminen

Ei ole täysin harvinaista, että opintolainaa hyödynnetään ajoittain myös sijoittamiseen opiskelijoiden toimesta. Mikäli opiskelijalla on tilanne, jossa hän ei tarvitse opintolainaa päivittäiseen kulutukseen, voi opintolainan sijoittaminen olla joissain tilanteissa täysin perusteltu ratkaisu.

Opintolainan alhainen korko mahdollistaa, että sijoittamisesta saatavien voittojen ei myöskään tarvitse olla isoja, jotta lainanhakija jäisi sijoitustoiminnasta voiton puolelle.

Opintolainaa sijoittavan kannattaa kuitenkin muistaa, ettei Kela erottele sijoittamisesta saatuja voittoja sekä tappioita toisistaan. Mikäli kuluttaja esimerkiksi tallettaa rahastoon 1 500 euroa ja nostaa vuoden päästä 1 600 euroa, katsoo Kela saadun voiton olleen 1 600 euroa.

Tällä voi olla käytännön merkityksiä opintorahan saamiseen, joten opiskelijan kannattaa olla tarkkana, mikäli hänen tavoitteena on opintolainan sijoittaminen.

Hyviä sijoituskohteita opintolainalle ovat esimerkiksi:

Usein kysyttyä

Mitä on opintolaina?
Opintolaina on valtion takaamaa lainaa, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijoita rahoittamaan opintojaan.
Tarvitseeko opiskelijan sisällyttää lainaan vakuutta?
Opintolaina on valtion takaamaa lainaa, joten hakijan ei tarvitse asettaa sille erillistä panttia tai vakuuttajaa.
Kuka voi saada opintolainaa?
Opintolainaa voi saada henkilö, joka vastaanottaa Kelalta opintorahaa tai Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. Lisäksi opintolainaa voi saada tämän lisäksi muutamissa erityistapauksissa.
Mitä tarkoittaa opintolainan lainahyvitys?
Opintolainan lainahyvitys tarkoittaa, että Kela hyvittää nostetusta lainasummasta tietyn osuuden, mikäli opiskelija valmistuu ajoissa opinnoistaan.
Miten löytää edullisin opintolaina?
Opiskelijan on mahdollista löytää edullisin opintolaina pyytämällä lainatarjouksia pankeilta ja vertailemalla niiden kokonaiskuluja keskenään.