Kenen kannattaa aloittaa rahastosijoittaminen? Millaisia rahastoja sijoittajalle on tarjolla? Ovatko pankkien hallinnoimat rahastot parhaita? Vastaamme.

(Sivun tiedot on päivitetty 24.5.2016)

ORBIT_712x356. Kenenkannattaaaloittaarahastosijoittaminen

Kenen kannattaa aloittaa rahastosijoittaminen?

Rahastosijoittaminen on paras tapa säästää rahaa, jos ei ole valmis käyttämään aikaa pörssikurssien ja osakkeiden analysoimiseen. Tilille säästäminen ei ole kannattavaa, sillä inflaatio syö rahan arvoa nopeammin kuin korkoa kertyy etenkin nyt, kun yleisimmät viitekorot ovat miinukella. Siksi rahastosijoittaminen on helpoin tapa saada raha poikimaan inflaatiovauhtia nopeammin.

Rahastosijoittamisen voi aloittaa jopa alle 1000 euron summalla.

Miten alkuun pääsee käytännössä?

Voit ottaa yhteyttä pankkiisi ja sopia tapaamisesta sijoitusneuvojan kanssa. Voit tehdä suunnitelmaan vaikkapa kuukausittaisesta sijoituksesta muutamaan eri rahastoon.

Toinen vaihtoehto on aktivoida kaupankäyntipalvelu verkkopankissasi, jossa voit ostaa rahastoja itse.

Huomattavasti edullisemman ja laajemman valikoiman rahastoja löydät kuitenkin esimerksiksi Nordnetiltä, joka ei ole pankki, vaan erikoistunut ainoastaan arvopaperikauppaan. Tutustu Nordnettiin tästä.

Myös FIM tarjoaa helppoa netissä toimivaa rahastojenmerkintäpalvelua mutta heidän valikoimansa ei ole niin laaja kuin Nordnetin. Nordnetin kautta voi sijoittaa myös FIM:in rahastoihin.

Nordnet - helppo tapa sijoittaa luotettavasti
Nordnet on edullisin välittäjä suurimmalle osalle säästäjistä ja sijoittajista. Maksuton verkkopankkitunnuksilla avattava asiakkuus on helppo tapa päästä alkuun ja kokeilla sijoittamista.

Erilaiset rahastot

 • Osakerahastot sijoittavat pääomansa nimensä mukaisesti pörssiosakkeisiin. Kullakin osakerahastolla on oma tapansa valita sopivat sijoituskohteet. Eräät osakerahastot, esimerkiksi kehittyville alueille keskittyvät rahastot, tarjoavat korkeaa tuottoa korkealla riskillä. Toiset rahastot puolestaan tyytyvät maltilliseen tuottoon ja ovat miltei riskittömiä.
 • Korkorahastot tarjoavat erityisen vakaata tuottoa, sillä ne seuraavat korkomarkkinoiden kehitystä. Korkojen nousu heikentää korkorahastoa, kun taas korkojen lasku lisää sen arvoa. Korkorahastot ovat tyypillisiä paikkoja ”parkkeerata” pääoma siksi aikaa, kun sijoittaja etsii varsinaista kohdetta pääomalleen.
 • Yhdistelmärahastot ovat kombinaatioita kahdesta edellisestä. Ne ovat vähemmän riskialttiita kuin osakerahastot, mutta tuottoisampia kuin korkorahastot. Usein sijoittajan on tuottoisampaa sijoittaa osa rahoistaan suoraan korkorahastoihin ja osa osakerahastoihin, sen sijaan, että käyttäisi yhdistelmärahastoa.
 • ETF-rahastot eli pörssinoteeratut rahastot (exchange traded fund) ovat rahastoja, joiden osuuksia kaupataan pörssissä. Suurin osa niistä on passiivisia indeksiosuusrahastoja, mutta on olemassa myös korko-, hyödyke- ja kiinteistömarkkinoille sijoittavia ETF-rahastoja.
 • Hedgerahastot ovat osakerahastoja, jotka pyrkivät erilaisin enemmän tai vähemmän kekseliäin ja enemmän tai vähemmän kunniallisin keinoin ylittämään rahaston indeksinmukaisen voitto-odotuksen riippumatta markkinoiden kokonaistilanteesta.
 • Vipurahastot pyrkivät lisäämään sijoituskohteensa arvonvaihtelua ja näin mahdollistamaan korkeatuottoisen ja korkeariskisen sijoittamisen pienelläkin pääomalla.
 • Raaka-ainerahastot sijoittavat nimensä mukaisesti raaka-aineisiin, kuten kultaan. Nämä rahastot ovat menestyneet hyvin viime vuosina.
 • Hyödykerahastot sijoittavat pääomansa raaka-ainerahastoja kehittyneempiin kohteisiin, raaka-aineiden jalostetumpiin muotoihin. Myös nämä rahastot ovat menestyneet hyvin viime vuosina. Huomioi kuitenkin, että osa hyödykerahastoista ei hajauta kylliksi.

Rahastojen vertailu

Sijoittaja.fi-verkkosivu analysoi säännöllisesti rahastojen menestystä eri osa-alueilla. Seuraavat rahastot ovat menestyneet heidän analyyseissään:

 • Vertailun kokonaispisteiden perusteella parhaat rahastot ovat: Säästöpankki Pienyhtiöt, Evli Suomi Pienyhtiöt ja Taaleri Arvo Markka.
 • Lisäksi OP-Suomi Arvo sekä Seligson & Co indeksirahasto ovat voittaneet vertailuindeksin useimpina kuukausina.
 • Analyysin mukaan matalin riski on Seligson & Co Phoebus -rahastossa.

Tutustu myös vanhempaan vertailuaineistoon

Seuraavat kymmenen rahastoa menestyivät puolestaan parhaiten pitkällä aikavälillä vuosien 1997 ja 2007 välillä. Muista kuitenkin, ettei voitollinen pitkä historia todellisuudessa ole minkäänlainen tae tulevista voitoista. Muutenkin finanssikriisi muutti osakemarkkinoiden logiikkaa monella tavalla. Vertailun lähde on Talouselämä-lehti.

Rahasto

Tuotto, p.a. 10 v

Palkkio

Odin Maritim

24,00%

2,00%

FIM Forte

20,30%

2,10%

OP-Suomi Arvo (A)

19,90%

1,60%

Odin Sverige

19,40%

2,00%

Fondita Equity Spice (B)

18,30%

2,10%

Odin Finland

17,40%

2,00%

ABN Amro Latin America Equity

16,90%

1,50%

OP-Delta (A)

16,50%

2,00%

Aktia Capital (B)

15,50%

1,80%

Carnegie Aksje Norge

15,10%

1,20%

 

Vuonna 2011 parhaat rahastot ovat Arvopaperi-lehden mukaan olleet sen sijaan:

 1. Seligson Global Top 25 Pharmac. 17,2%
 2. Danske Invest Kontra K 16,4%
 3. FF – US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 13,4%
 4. Nordea SVE Reaalikorko K 12,8%
 5. SEB Concept Biotechnology 12,4%

 

Nämä Finanssialan keskusliiton jäsenien rahastot olivat puolestaan tuottoisimpia kesästä 2009 kesään 2014. Tiedot on poimittu Taloustaito-lehden vertailusta:

 1. SEB Concept Biotechnology. 28,4%
 2. Evli Ruotsi Pienyhtiöt B. 28,3%
 3. Handelsbanken Svenska Småbolagsf. 25,5%
 4. Fondita Nordic Micro Cap. 25,1 %
 5. Fondita Nordic Small Cap. 22,3%

Parhaat rahastot

Yllä olevista vertailuista käy ilmi, että kivijalkapankkien ja muiden isojen finanssitalojen rahastot eivät ole millään olennaisella tavalla parempia kuin pienten yritysten rahastot. Vaikka pankeilla on periaatteessa käytettävissään paljon työntekijöitä ja dataa, se ei heijastu rahastojen todellisessa tuloksessa. Oikeastaan ainoa syy valita juuri ison pankin osakerahasto on halu keskittää kaikki henkilökohtainen taloudenhallinta yhden katon alle. Tämä ei edes ole kovin hyvä syy, sillä keskittäminen ei ole useinkaan tehokas tapa säästää.

Sen sijaan sijoittamiseen erikoistuneet yritykset, erityisesti Seligson ja Odin, loistavat monissa vertailussa. Ainakin näiden kolmen tilaston perusteella voi melko turvallisesti sanoa, että pienen, ylpeydellä hoidetun rahaston asiakkuus on sijoittajalle viisas ratkaisu.

Harkitse kuitenkin tarkoin ennen rahastosijoittamisen aloittamista, olisiko suora osakesijoittaminen kuitenkin parempi vaihtoehto. Sen haasteena on vaativuus: sijoittajan pitää tietää tarkasti, mitä tekee. Etuna on parempi kyky hallita sijoituksiaan ja potentiaalisesti korkeampi tuotto.

Katso myös:
Rahastosijoittajan kuusi virhettä (Talouselämä)
Rahastosijoittamisen laskin (Aktia)

Aloita sijoittaminen helposti ja turvallisesti Nordnetissä

Nordnet - helppo tapa sijoittaa luotettavasti
Nordnet on edullisin välittäjä suurimmalle osalle säästäjistä ja sijoittajista. Maksuton verkkopankkitunnuksilla avattava asiakkuus on helppo tapa päästä alkuun ja kokeilla sijoittamista.