Kaikki mitä kuuluu tietää omasta taloudesta.

Perintöverolaskuri

Perintoosa (euroa)
Vero -
luokka I (euroa)

Vero -
luokka II (euroa)

Perintöveroa maksetaan 20 000 euron suuruisesta ja tätä suuremmasta perinnöstä. Tässä artikkelissa esitellään perintöveroasteikot sekä kerrotaan, miten perintövero pitää ilmoittaa ja maksaa verottajalle.

Perintöveron määrä

Perintöveroa ei tarvitse maksaa alle 20 000 euron suuruisesta perintöosuudesta. Perintöveron suuruus määräytyy perintöosuuden alkuperäisen laskennallisen suuruuden perusteella, ei sen pohjalta, paljonko todellisessa perinnönjaossa perillisen käteen lopulta jää.

Perintöveroasteikko

Perintövero arvioidaan paitsi perinnön laskennallisen arvon, myös niin kutsutun veroluokan mukaan.

ñ I veroluokkaan kuuluvat
lapset ja heidän rintaperillisensä, aviopuoliso, aviopuolison lapset ja heidän
rintaperillisensa, isä, äiti, isovanhemmat, sekä myös avopuoliso, jos hänellä
ja perittävällä on yhteinen lapsi tai jos he olivat ennen avioliitossa

ñ II veroluokkaan luetaan
kaikki muut perinnönsaajat, myös vainajan sisarukset sekä yleensä avopuoliso.

Tältä näyttää perintöveroasteikko I veroluokassa:

Perinnön arvo

Veron määrä alarajan kohdalla

Vero alarajan ylittävästä osuudesta

20 000 – 40 000 e

100
e

7,00%

40 000 – 60 000 e

1500
e

10,00%

60 000 – 200 000 e

3500
e

13,00%

200 000 e –

21700
e

16,00%

Vastaavasti II veroluokassa perintöveroa maksetaan seuraavasti:

Perinnön arvo, euroa

Veron määrä alarajan kohdalla

Vero alarajan ylittävästä osuudesta

20 000 – 40 000 e

100
e

20,00%

40 000 – 60 000 e

4100
e

26,00%

60 000 e –

9300
e

32,00%

Hallitus on ehdottanut vuosille 2013-2015 uutta veroastetta, joka nostaisi miljoonan euron arvoisten ja sitä suurempien perintöjen verotusta.

Esimerkki

50 000 euron perinnöstä maksetaan perintöveroa
seuraavasti:

ñ I veroluokkaan kuuluva perillinen maksaa veroa 20 000 * 10 % + 1500 = 3500 e

ñ II veroluokkaan kuuluva perillinen puolestaan maksaa 20 000 * 26 % + 4100 e = 9300 e

Perintöveron maksaminen

Ensimmäiseksi vainajan perikunta valmistelee perukirjan. Paikallinen verotoimisto tarkistaa sen 3-6 kuukaudessa ja tämän jälkeen perillisille lähetetään verotuspäätös sekä maksutiedot, mikäli heidän perintöosuutensa velvoittaa heidät maksamaan perintöveroa.

Perintöveron ensimmäinen maksuerä tulee suorittaa noin kolmen kuukauden sisällä verotuspäätöksen saapumisesta. Vähintään 500 euron perintövero maksetaan kahdessa korottomassa maksuerässä. Myöhästyneistä maksuista verottaja perii viivästyskorkoa.

Perintöverosta valittaminen

Verotuspäätöksestä on mahdollista valittaa. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai lomakkeella Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle (3308).

Oikaisuvaatimukseen on sisällytettävä:

ñ Muutoksenhakijan nimi ja allekirjoitus

ñ Kotikunta

ñ Oikaisuvaatimuksen luonne

ñ Oikaisuvaatimuksen perustelut

Jos Verohallinto ei ole aiemmin vastaanottanut kaikkia oikaisuvaatimuksen perusteena olevia asiakirjoja, ne on toimitettava vaatimuksen liitteenä.

Oikaisuvaatimus on lähetettävä noin viiden vuoden kuluessa verotuspäätöksen tekemisestä. Jos oikaisuvaatimus hylätään, muutoksenhakija voi valittaa päätöksestä vielä eteenpäin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Muista, että verotuspäätöksen mukainen perintövero on ehdottomasti maksettava ajallaan, vaikka päätökseen hakisi oikaisua.

Katso myös:

Share on Facebook4Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone