laina » Näistä syistä lainojen yhdistäminen kannattaa

Näistä syistä lainojen yhdistäminen kannattaa

Viimeksi päivitetty 04.05.2021

Lainojen yhdistämisellä tarkoitetaan toimenpidettä, jossa kuluttaja yhdistää useamman pienemmän lainansa yhdeksi isommaksi lainaksi. Lainojen yhdistämiseen on olemassa muutamia syitä, joiden takia se kannattaa. Avaamme tässä artikkelissa näitä syitä.

raaseporinlinna

Yhdistelylaina on lainan muoto, jossa useampi pienempi laina yhdistetään yhdeksi yksittäiseksi lainaksi. Lainojen yhdistäminen saattaa tulla tarpeeseen tilanteessa, joissa kuluttaja lyhentää samanaikaisesti kahta tai useampaa pienlainaa.

Lainojen yhdistämisen palvelut kuuluvat monien suurimpien pankkien palveluiden katalogiin. Tämän lisäksi lähes kaikki pienemmät rahalaitokset tarjoavat myös asiakkailleen mahdollisuutta yhdistää lainansa.

Minkä takia kuluttajan sitten kannattaa hakea lainojen yhdistämistä? Mitä etuja yhdistelylaina pitää sisällään, jotka tekevät siitä useille kuluttajille hyödyllisen lainan muodon? Tarkastellaan vastausta näihin kysymyksiin tarkemmin seuraavissa kappaleissa

Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. TÄYTÄ ILMAINEN HAKEMUS

Matalammat korkokulut

Lainojen yhdistämisen avulla kuluttajan on useimmiten mahdollista vastaanottaa lainoja aiempaa matalammilla korkokuluilla.

Perinteinen sanonta kuuluu, että “ilmaisia lounaita ei ole olemassa”. Ymmärtääksemme mistä matalammat korkokulut johtuvat, on syytä ymmärtää minkä takia yrityksillä voi olla tahtotila tarjota aiempaa matalampia korkoja.

Ensimmäinen syistä johtuu vahvasti siitä, että pankit sekä muut rahoituspalvelut hyötyvät aina, mikäli kuluttajan kaikki lainat ja muut rahoituspalvelut ovat saman palveluntarjoajan nimissä.

Pankit pyrkivät sitouttamaan asiakkaitaan omien palveluidensa pariin, jotta asiakassuhde jatkuisi myös tulevaisuudessa. Seurauksena tästä, useilla pankeille on kokonaisuuden kannalta joskus kannattavampaa madaltaa hetkellisesti korkokuluja.

Madaltamalla korkokuluja kuluttaja on usein myös tulevaisuudessa todennäköisempi käyttämään kyseisen pankin palveluita.

Tämän takia lainan tarjoajat ovat usein valmiita tinkimään lainan korkokuluista, mikäli asiakas siirtää kaikki lainansa kyseisen palveluntarjoajan palveluihin.

Esimerkkinä kuluttaja voi madaltaa lainan korkoprosentteja useilla prosenttiyksiköillä lainojen yhdistämisen avulla. Muutaman prosentin ero voi tarkoittaa monissa tapauksissa jopa tuhansia euroja pidemmällä aikavälillä.

Matalammat korkokulut pienentävät luonnollisesti lainan kokonaiskuluja. Toinen merkittävät kokonaiskuluja pienentävät tekijä on lainan muut kulut. Seuraavassa kappaleessa käydään läpi, miten yhdistelylaina voi tulla taloudellisesti kannattavaksi minimoimalla lainan muut kulut.

Ylimääräisten kulujen minimointi

Kuluttajille markkinoiduissa lainoissa on lähes aina sisällytetty myös muita erinäisiä kuluja lainan korkokulujen lisäksi. Tällaisia muita kuluja saattavat olla lainasta riippuen esimerkiksi lainan hoitokulut, avausmaksut tai laskutuspalkkiot.

Kuluttaja saattaa pahimmassa tapauksessa maksaa jokaisesta yksittäisestä pienlainastaan omia erillisiä muita kuluja. Yhdistelylaina saattaa jo pelkästään ylimääräisten kulujen minimoinnin avulla säästää kuluttajalta jopa satoja euroja vuodessa.

Yhdistämällä lainat kuluttaja maksaa näitä erilliskuluja ainoastaan yhdestä yksittäisestä lainasta useampien lainojen sijaan. Ylimääräisten lainanhoitokulujen minimointi on yksi suosituimmista taloudellisista syistä hakea yhdistelylainaa.

Talouden hallinnan helpottuminen

Useammat pienet lainat saattavat monesti vaikeuttaa kuluttajan oman talouden hallitsemista. Mikäli pienlainojen lyhennyksiä tipahtelee tiiviin väliajoin kuluttajan postiluukusta, häviää laskuja jatkuvasti maksavalta henkilöltä usein käsitys henkilön todellisista kuukausittaisista menoista.

Useat pienet lainat saattavat lisäksi herkästi unohtua maksamatta, jolloin maksumuistutusten lisämaksut lisäävät maksettavan velan määrää. Pahimmillaan unohtuneista laskuista voi tulla merkintöjä luottotietoihin, jonka takia laskujen ajallaan maksamiseen tulisikin keskittyä.

Yksi suurempi yhdistelylaina on huomattavasti useampaa pientä lainaa helpompi hallita.

Etenkin mikäli henkilöllä on taipumusta huolimattomuuteen laskujen maksamisen kanssa, yksittäinen laina voi olla monesti parempi vaihtoehto.

Yksi yhdistelylaina mahdollistaa myös ainoastaan yhden muistettavan eräpäivän lainoja lyhentävälle henkilölle.

Kuluttajan on myös huomattavasti helpompi pysyä perillä omista kuukausittaisista menoistaan yhden suuremman lainan avulla.

Yhdistelylainasta on erittäin helppo tarkastella kokonaismenoja, joita kuluttaja lainoistaan maksaa. Näin kokonaiskuva omasta taloudesta säilyy realistisena, joka mahdollistaa talouden hallitsemisen paremmin kuin mikäli näin ei olisi.

Vähemmän stressiä rahahuolista

Eräs liian vähän käsitelty aihealue on myös taloudelliset huolet sekä niistä johtuvat henkiset vaikeudet.

Edellisessä kappaleessa käsitelty epätieto omasta taloustilanteesta voi aiheuttaa jatkuvaa huolta, sillä lainoja takaisin maksava kuluttaja ei ole välttämättä aina täysin tietoinen omista todellisista kuukausittaisista menoistaan.

Vaikka henkilöllä olisikin taloudelliset realiteetit maksaa lyhennykset ja muut välttämättömät elinkustannukset ajoissa, saattaa epätietoisuus aiheuttaa silti kuluttajalle ahdistuneisuutta.

Yksi isompi laina taas havainnollistaa kulujen määrän tavalla joka saattaa parhaimmillaan auttaa taloudellisesta tilanteesta johtuvan stressin kanssa.

Lisäksi vähentyneet ylimääräiset kulut saattavat laskea lainan kokonaiskustannuksia sen verran, että stressi lainan takaisinmaksusta vähenee tai parhaimmillaan jopa häviää kokonaan

Lopuksi

Lopuksi on vielä syytä huomioida, että yhdistelylaina ei itsessään tuo kaikkia näitä hyötyjä. Lainojen yhdistäminen ei ratkaise automaattisesti kuluttajan kaikkia ongelmia, vaan oleellista on myös miten kuluttaja itse suhtautuu sen ottamiseen.

Useaa lainaa samanaikaisesti takaisin maksavan henkilön on oleellista pyrkiä pääsemään mahdollisimman tietoiseksi kaikkien lainojensa sopimusehtojen oleellisimmista kohdista.

Oleellisia tekijöitä ovat muun muassa lainan takaisinmaksuaika, kokonaissumma sekä korkojen ja muiden kulujen osuus takaisin maksettavasta summasta.

Kuluttajan tulisi pyrkiä aina mahdollisimman suureen tietoisuuteen näiden tekijöiden suhteen.

Nykyisten lainojen kokonaiskustannusten tiedostaminen auttaa myöhemmin kuluttajaa valitsemaan yhdistelylainan jonka avulla henkilön on mahdollista säästää rahaa. Mikäli tietoisuutta nykyisten lainojen kustannuksista ei ole, ei myöskään edullisempaa yhdistelylainaa voida perustellusti valita.

Nämä asiat selvitettyä kuluttajan kannattaa etsiä sopivin ja paras yhdistelylaina lainojen vertailun avulla. Kilpailuttamalla lainatarjoukset kuluttaja mahdollistaa itselleen parhaan mahdollisen yhdistelylainan löytymisen.

Kilpailuta lainasi, säästä rahaa Kilpailuta lainasi 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. TÄYTÄ ILMAINEN HAKEMUS

Usein kysyttyä

Mikä on yhdistelylaina?
Yhdistelylaina on laina, joka niputtaa useamman pienemmän lainan yhdeksi yhteneväiseksi lainaksi.
Miksi lainojen yhdistäminen kannattaa?
Lainojen yhdistäminen kannattaa, sillä se vähentää yleensä lainan kokonaiskustannuksia sekä helpottaa kuluttajan henkilökohtaista talouden hallintaa.
Mitä lainojen yhdistämistä harkitessa tulisi ottaa huomioon?
Yhdistelylainan hankkimista harkitessa kuluttajan tulisi ottaa huomioon mitkä vanhojen lainojen todelliset kustannukset sekä sopimusehdot ovat. Näitä ehtoja tulisi peilata kilpailutuksen kautta vastaanotettuun lainatarjoukseen.

Lue myös: