Kaikki mitä kuuluu tietää omasta taloudesta.

Palkansaajan tuloverolaskuri

Vuositulot (euroa)
Tuloveroaste (%)
Rajaveroaste (%)

Tulovero on valtion palkkatulosta perimä vero. Tämän lisäksi palkkatulosta maksetaan veroja ja veronkaltaisia maksuja muille julkisille tahoille. Verovähennykset tekevät todellisesta verotettavasta summasta haastavan laskea. Lue tästä, mistä palkansaajan verotus koostuu.

Mitä veroja palkasta maksetaan?

Palkkatulosta vähennetään valtiontulovero, kunnallisverokirkollisvero sekä työeläkemaksut.

Työeläkemaksu vähentää palkkaa 6,35 %, paitsi jos veronmaksaja on 53-62-vuotias, jolloin vähennys on 7,85 %. Lisäksi palkasta poistetaan työttömyysvakuutusmaksu 1,90 %.

Sen sijaan 1,53 % sairausvakuutusmaksu sisältyy verokortin pidätysprosenttiin eikä sitä pidätetä erikseen palkasta.

Valtion tulovero

Varsinaista tuloveroa ei erilaisten vähennysten ansiosta tarvitse yleensä maksaa lainkaan 17200 euroa matalammista vuosituloista. Tästä ylöspäin vero on progressiivinen, eli mitä korkeampi palkka veronmaksajalla on, sitä suurempaa prosenttiosuutta hän verottajalle tuloistaan maksaa.

Verotettava ansiotulo Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä osasta
17 200–25 700 € 8,00 € 6,00 %
25 700–42 400 € 518,00 € 17,25 %
42 400–74 200 € 3 398,75 € 21,25 %
74 200– € 10 156,25 € 31,25 %

Esimerkki:
Patrik tienaa 28 000 euroa vuodessa, joten ennen verovähennyksiä hän maksaa
valtion tuloveroa 518 e + (28 000 – 25 000) * 17,5 % = 1043 e

Kunnallis- ja kirkollisvero

Tuloveron lisäksi palkasta maksetaan kunnallis- ja kirkollisveroa. Nämä ovat suhteellisia veroja eli kaikki maksavat niitä saman veroprosentin mukaisesti. Erilaiset vähennykset tekevät näistäkin veroista kuitenkin käytännössä progressiivisia. Kunnallis- ja kirkollisveroa ei tavallisesti tarvitse maksaa lainkaan ennen kuin tulot ylittävät 14 700 euroa vuodessa.

Seuraavassa taulukossa muutamien kuntien kunnallis- ja kirkollisveroprosentit vuonna 2015. (Vuoden 2018 +päivitetyt luvut kaikille kunnille löytyvät tästä Verohallinnon pdf-tiedostosta.)

Kunta

Kunnallisvero

Ev.lut. srk:n vero Ortod. srk:n vero

Espoo

18,00%

1,00%

1,60%

Hamina

21,00%

1,50%

1,75%

Hanko

21,75%

1,45%

1,60%

Helsinki

18,50%

1,00%

1,60%

Hämeenlinna

20,50%

1,15%

2,15%

Iisalmi

20,50%

1,50%

1,95%

Imatra

20,00%

1,50%

1,85%

Inari

19,00%

1,75%

2,00%

Joensuu

20,50%

1,45%

1,65%

Jyväskylä

20,00%

1,45%

1,95%

Järvenpää

19,75%

1,25%

1,60%

Kajaani

21,00%

1,65%

1,65%

Kauniainen

16,50%

1,00%

1,60%

Kouvola

20,75%

1,60%

1,75%

Kuusamo

20,00%

1,50%

2,00%

Lahti

20,50%

1,50%

1,90%

Lappeenranta

21,00%

1,35%

1,85%

Maarianhamina

17,75%

1,45%

1,75%

Mikkeli

20,00%

1,50%

2,00%

Oulu

20,00%

1,25%

2,00%

Pori

19,75%

1,40%

2,00%

Porvoo

19,75%

1,45%

1,60%

Rovaniemi

21,00%

1,25%

2,00%

Tampere

19,75%

1,25%

2,00%

Turku

19,50%

1,00%

1,75%

Vaasa

20,00%

1,25%

2,00%

Vantaa

19,00%

1,00%

1,60%

Varkaus

20,75%

1,45%

1,95%

Näitä verovähennyksiä ei tarvitse hakea itse

 • Tulonhankkimisvähennys
 • Työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen
 • jäsenmaksut
 • Pakolliset vakuutusmaksut
 • Merityötulovähennys
 • Invalidivähennys
 • Ansiotulovähennys
 • Opintorahavähennys
 • Perusvähennys
 • Eläketulovähennys
 • Alijäämähyvitys
 • Työtulovähennys

Näitä verovähennyksiä on haettava omatoimisesti

 • Kotitalousvähennys
 • Tulonhankkimisvähennys
 • Työmatkavähennys
 • Työasuntovähennys
 • Ryhmäeläkevakuutuksen maksu
 • Lahjoitusvähennys
 • Valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähennys
 • Opintolainavähennys

Katso myös: