Asuntolainan henkilötakaus

Asuntolainan takaajalla on harteillaan vastuullinen tehtävä, sillä henkilötakauksessa lainan takaaja ottaa täyden vastuun lainan takaisinmaksusta silloin, jos lainaa pääasiallisesti ottanut henkilö ei kykene maksamaan lainaa takaisin syystä tai toisesta. Mitä asioita asuntolainan takaajan tulee ottaa huomioon? Me kerromme.

Kilpailuta asuntolainojen korot

Ladataan lomaketta..

Kilpailuta asuntolainojen korot

Hakemusten tekeminen kestää muutaman minuutin.


Pyrimme esittämään tarjoukset selkeästi ja ymmärrettävästi.


Suomalainen palvelu suomalaisille kuluttajille.


Etsimme aina edullisimmat tarjoukset ilman piilokuluja.

Summarum Mediassa

Asuntolainan henkilötakaus – tätä se tarkoittaa

Asuntolainan henkilötakauksella tarkoitetaan sitä, että lainaa hakiessaan päävelallinen esittää pankille takaajana toisen henkilön, joka sitoutuu maksamaan lainan takaisin tilanteissa, joissa päävelallinen ei itse siihen enää pysty. Asuntolainan takaajana voi toimia esimerkiksi päävelallisen vanhempi, isovanhempi tai kuka tahansa lähipiirin jäsen, joka osoittaa pankin edessä riittävää maksukykyä lainan takaisinmaksun turvaamiseksi.


Miksi kilpailuttaa asuntolainat Summarumilla?

  • Kilpailutat palvelussamme vain yhdellä hakemuksella useita kotimaisia pankkeja
  • Asuntolainojen kilpailuttaminen ei sido kilpailuttajaa mihinkään
  • Kilpailuttamalla asuntolainasi voit kaventaa merkittävästi asumiskuluja

TÄYTÄ LAINAHAKEMUS

Summarum Logo


Tänä päivänä henkilötakaajia tarvitaan ja esitetään asuntolainan saamiseksi yhä vähemmän. Syynä tähän muutokseen on se, että monella lainanhakijalla on jo omasta takaa omaisuutta, jonka pankki voi hyväksyä lisävakuudeksi ostettavan asunnon lisäksi.

Tämän ohella vakuudeksi voidaan hyväksyä myös päävelallisen lähipiirin, kuten vanhempien, nimissä olevaa omaisuutta, mistä syystä henkilötakaajan rooli asuntolainojen takaamisessa on hiljalleen laskenut.

Asuntolainan sijaan henkilötakauksia käytetäänkin tänä päivänä enemmän pienempien vakuudellisten kulutusluottojen saamiseksi, vaikka niihin voi vielä yhtä hyvin törmätä myös asuntolainoissa.

Jokaisen lainan takaajaksi ryhtyvän henkilön tulisi miettiä aina asiaa kahteen kertaan. Koska kyseessä on todella suuri vastuu, siihen ei tulisi koskaan ryhtyä ajattelematta, vaikka kyseessä olisi oma lapsi, lapsenlapsi tai vaikkapa kumppani. Ennen kaikkea takaajan on hyvä miettiä tarkkaan, onko lainanhakija todella kykenevä hoitamaan raha-asiansa tunnollisesti. Ennen päätöksen tekemistä lainantakaajan onkin uskottava, että päävelallinen on todella kykenevä maksamaan lainansa takaisin.

Lainan henkilötakaajaksi ei siis tule ryhtyä vain sen takia, että itselleen tärkeä ihminen sitä pyytää. Samalla on otettava huomioon, että tässä menettelyssä on myös omat riskinsä ja erityisesti silloin, kun on kyse rahasta. Pahimmassa tapauksessa lainaan liittyvät selkkaukset kurittavat osapuolten välistä suhdetta ja taloudellista vakavaraisuutta.


Sinua voisi kiinnostaa myös nämä aiheet

Mitä asioita henkilötakaajaksi ryhtyvän tulee ottaa huomioon?

Asuntolainan henkilötakaajan rooliin liittyy vastuuta, mutta myös oikeuksia. Henkilötakaajalla onkin esimerkiksi oikeus saada tarkkoja tietoja siitä, millainen laina on kyseessä, mitä ehtoja siihen kuuluu, mitä muita vakuuksia lainalle on asetettu ja millainen päävelallisen maksukyky on.

Laillisesta näkökulmasta katsottuna henkilötakaajalla on myös oikeus seurata sitä, miten velallinen on lainan takaisinmaksunsa hoitanut. Näitä tietoja henkilötakaaja voi pyytää pankilta suoraan ja ilman, että päävelallisen tulisi antaa takaajalle tähän erityislupa.

Henkilötakaajaksi ryhtyminen tuo mukanaan monia sekä sosiaalisia että taloudellisia riskejä. Ensinnäkin tilanne voi kärjistyä takaajan ja päävelallisen välillä. Usein kyseessä onkin oma perheenjäsen, jolloin tilanne voi vaikuttaa negatiivisella tavalla koko ydinperheen suhteisiin.

Toiseksi takaajaksi ryhtyneen henkilön on aina pidettävä mielessä, että mikäli päävelallinen ei kykene maksamaan lainaansa takaisin, on takaaja tällöin täydessä vastuussa lainasta, eli aivan kuin hän itse olisi ottanut sen itselleen.

Tämä puolestaan voi asettaa lainantakaajan taloudellisesti haastavaan tilanteeseen silloin, jos hän ei ole osannut varautua tehtävän tuomaan vastuuseen kunnolla.

Plus IconKilpailuta asuntolainasi ilman sitoumuksia Kilpailuta asuntolaina 5 minuutin nettilomakkeella, täysin ilman sitoumuksia. Kilpailuta asuntolainat – täytä ilmainen hakemus
Asuntolaina

Ennen lainantakaajaksi ryhtymistä henkilön tulisikin kysyä itseltään vähintään seuraavat kysymykset:

  1. Onko oma talouteni täysin kunnossa? – Tämä kysymys auttaa takaajaa määrittelemään oman taloudellisen tilanteensa ja ymmärtämään, että hänellä tulee olla riittävästi varoja lainan takaisinmaksuun missä tahansa tilanteessa.
  2. Ovatko lähimmäiseni talousasiat kunnossa? – Lainantakaajan tulee aina tutustua huolellisesti lainanhakijan raha-asioihin ja pyytää myös pankkia selvittämään tarkemmin tilanteen todellisen laadun. Tätä tilannetta varten esimerkiksi lainanhakijan luottotiedot tarkistetaan.
  3. Aionko itse hakea lainaa? – Lainantakaajaksi ryhtyminen voi vaikuttaa takaajan omiin mahdollisuuksiin hakea ja saada lainaa. Jos suunnitelmissa on oman lainan hakeminen lähivuosina, ennen takaajaksi ryhtymistä on tärkeää, että henkilö selvittää etukäteen, vaikuttaako oma tilanne lainantakaajana tähän prosessiin.
  4. Onko tilanne omalta kannaltani realistinen? – Usein henkilötakaajaksi pyydetään omaa perheenjäsentä. Tässä tilanteessa on tärkeää, että takaaja pohtii tilannetta objektiivisesta näkökulmasta, jossa perhesuhteilla olisi aina mahdollisimman vähän painoarvoa.
  5. Onko lähimmäiselläni mahdollisuutta asettaa asuntolainalle muuta vakuutta? – Ennen takaajaksi ryhtymistä henkilön kannattaa aina selvittää yhdessä lainanhakijan kanssa, onko tilanteeseen mahdollista löytää muita vakuuksia.

Vaihtoehtoja henkilötakaukselle

Lainamarkkinoiden muutokset ovat hiljalleen johtaneet siihen, että lainantakaaja päätyy enää harvoin asuntolainan maksajaksi kokonaisuudessaan, sillä lainan ensisijaisena vakuutena pidetään aina ostettavaa asuntoa, jonka lisäksi päävelallisen tulee esittää muita pienempiä vakuuksia.

Myös lainamarkkinoiden tarkempi säätely, kuten lainakatot ja joustavammat maksusuunnitelmat, ovat auttaneet ehkäisemään tietyllä tapaa asuntolainan takaisinmaksusta syntyviä ongelmia.

Lainakatto tarkoittaa sitä, että pankit myöntävät asuntolainaa silloin, kun lainanhakijalla on esittää pankille omaa pääomaa joko takauksena, käteisenä tai muuna omaisuutena. Lainakaton käyttöönotto onkin johtanut siihen, että henkilötakauksen rinnalle on noussut muita yleistyneitä vaihtoehtoja asuntolainan saamiseksi.

Samalla tapaa monilla lainanhakijoilla on jo entuudestaan velatonta omaisuutta, mikä puolestaan on johtanut siihen, että tilanteet, joissa henkilötakaaja on todellisuudessa päätynyt lainan maksajaksi, ovat vähentyneet huomattavasti.

Asuntolainan saamiseksi yhä useammilla lainanhakijoilla on esittää pankille muita vakuuksia, kuten omatakaus tai valtiontakaus. Omatakaus on mahdollistaa ostaa samasta pankista, josta myös lainaa on haettu. Omatakaus toimii turvana sekä pankin että lainanhakijan tapauksessa, sillä se takaa lainan takaisinmaksun myös silloin, kun lainalla ostetun asunnon myyntihinta ei riitä enää kattamaan otettua lainaa kokonaisuudessaan.

Myös asuntolainan tapauksessa valtiontakaus on mahdollinen. Tämä vakuuden muoto on suunnattu niille lainanhakijoille, joilla ei ole syystä tai toisesta riittäviä vakuuksia asuntolainan vakuuttamiseksi. Valtiontakausta voi hakea suoraan pankista asuntolainahaun yhteydessä. Tässä tapauksessa lainanhakijan ei myöskään tarvitse täyttää erillisiä tulo- tai varallisuuskriteerejä.

Valtiontakauksen arvo on asuntolainan tapauksessa maksimissaan 20 % asuntolainan määrästä, mutta määrällisesti se voi olla enintään 50 000 euroa. Tästä takauksesta valtio perii 2,5 % arvoisen takausmaksun. ASP-korkotukilainaan valtiontakausta taas on mahdollista saada aina 25 % saakka asuntolainan määrästä, kunhan se ei ylitä rahallisesti 50 000 euron summaa. ASP-korkotukilainan tapauksessa ei peritä myöskään takausmaksua.

Lopuksi

Siinä missä ennen henkilötakaajan rooli asuntolainan hakemisessa ja saamisessa oli vielä merkittävämpi, tänä päivänä suomalaisten vaurastuminen ja velattoman omaisuuden määrän kasvu ovat johtaneet siihen, että henkilötakaajan tarve asuntolainaa haettaessa on huomattavasti pienempi.

Tämän ohella säänneltyjen lainamarkkinoiden ja entistä joustavampien maksusuunnitelmien ansiosta henkilötakaaja päätyy enää harvemmissa tilanteissa koko lainan maksajaksi.

On kuitenkin edelleen syytä pitää mielessä, että henkilötakaaja ottaa tehtävässään vastaan valtavan vastuun ja tätä päätöstä ei tulisi tehdä yhdessä yössä.

Monissa tapauksissa takaaja on päävelallisen perheenjäsen, joten kieltäytyminen takaajan tehtävästä voi olla hieman vaikeampaa. Lainan takaajaksi ryhtymistä tulee kuitenkin miettiä aina hyvin huolellisesti.

Myös muu lainan vakuudeksi sopiva omaisuus kannattaa aina asettaa lainaneuvotteluissa etusijalle, sillä tänä päivänä pankit tarjoavat asiakkailleen aikaisempaa huomattavasti monipuolisempia vaihtoehtoja asuntolainan takaisinmaksun vakuuttamiseksi. Kun haet lainaa pankista, muista siis paneutua seikkoihin tarkasti.

LUE SEURAAVAKSI: Lainaa vakuudella

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Asuntolainojen kilpailuttamisen yhteydessä sinun kannattaa huomioida myös muut asumiseen liittyvät lainat.

Remonttilaina Sisustuslaina Peruskorjauslaina Tonttilaina Autolaina

Usein kysyttyä

Mitä tarkoittaa henkilötakaus?
Henkilötakaaja sitoutuu maksamaan lainan takaisin tilanteissa, joissa päävelallinen ei itse siihen enää pysty.
Mitä asioita takaajan tulee ottaa huomioon?
Huomioitavia asioita ovat muun muassa millainen laina on kyseessä, lainan ehdot, lainan muut vakuudet sekä millainen on oma sekä päävelallisen maksukyky. Takaajan on myös hyvä arvioida taloudellisten riskien lisäksi takaamiseen liittyviä sosiaalisia riskejä, mikäli lainan takaisinmaksussa ilmenisi vaikeuksia.
Mitä vaihtoehtoja henkilötakaamiselle on?
Henkilötakaamisen sijaan päävelallinen voi käyttää lainalleen vakuutena omaa omaisuuttaan tai asuntolainassa ostettavaa asuntoa.