Luottokortti työttömälle

Arjen pelastajana luottokortti toimii erityisesti silloin, kun eteen tulee odottamattomia ja yllättäviä menoja sekä silloin, kun täytyy rahoittaa kerralla suurempi hankinta, eikä säästöjä ole juuri sillä hetkellä käytettävissä. Lisäksi luottokortti on tarpeen monissa muissa yhteyksissä, kuten vaikkapa matkoilla lentolippua varatessa tai majoitusvaihtoehtoa vahvistaessa.

Voi sanoa, että vaikka ilman luottokorttia nykyäänkin juuri ja juuri pärjäisi, luottokortti kuuluu kuitenkin normaaliin kulutukseen ja maksupolitiikkaan siten, että sen omistaminen alkaa olla itsestäänselvyys.

Pankeilla ja muilla rahoituslaitoksilla on omia luottokortteja, joihin sisältyy erilaisia ehtoja sekä korttien myöntämisen että niiden käyttämisen suhteen. Ensimmäinen edellytys luotollisen kortin saamiseen on yleensä ikä. Kortin saajan tulee olla täysi-ikäinen, eli 18-vuotias, ja toisinaan luottokorin ikäraja saattaa olla korkeampi, jopa 20 vuotta. Vanhemman pankkikortin rinnakkaiskortin, jossa on alhainen luottoraja, voi tosin saada jo ennen tätä.

Kenelle luottokortti myönnetään?

Voiko sitten kuka tahansa aikuinen Suomessa saada luottokortin? Miten käy sellaisen henkilön, joka on ainakin tilapäisesti työtön? Myönnetäänkö työttömille lainkaan luottokortteja tai jos myönnetään, kannattaako sellaista kuitenkaan hankkia? Näihin kysymyksiin on usein tarjolla keskenään ristiriitaista ja jopa väärää tietoa.

Työttömän on täysin mahdollista saada luottokortti omaan käyttöönsä, vaikka se ei luonnollisesti olekaan yhtä helppoa kuin säännöllistä palkkatuloa nauttivan henkilön kortin hankkiminen. Täysi-ikäisyyden lisäksi hänen, kuten muidenkin luottokortin haltijoiden, pitää yleensä asua vakituisesti Suomessa ja olla välttynyt maksuhäiriömerkinnöiltä. Niitä maksuhäiriömerkintöjä, jotka ovat jo poistuneet rekisteristä, ei lasketa mukaan eikä niistä ole haittaa.

Nämä ovat yleisimmät luottokorttien myöntämisen perusehdot, jonka lisäksi eri rahoituslaitoksilla on vielä omia ehtojaan.

Kun teet luottokorttihakemuksen, siinä kysytään yleensä aina työtilanteestasi. Kaikiin kysymyksiin kannattaa vastata avoimesti ja rehellisesti, sillä annetut tiedot tarkistetaan. Jos paljastuu, että olet valehdellut työpaikasta tai palkkauksesta korttia hakiessasi, hakemus hylätään automaattisesti. Sen sijaan rehellisyyttä arvostetaan varsinkin, jos pystyt osoittamaan myös vastuullisuuttasi raha-asioidesi hoitamisessa.

Lyhytkestoinen työttömyys, jonka voi olettaa pian päättyvän töiden löytymiseen, on luonnollisesti rahoittajatahon mielestä suotuisampi elämäntilanne luottokorttia ajatellen kuin pitkään jatkunut työttömyys, jossa tulevaisuuden työllisyysnäkymät ovat heikot.

LUE MYÖS: Luottotietojen tarkistus

Työttömän takaisinmaksukyky selvitetään

Rahoituslaitokset myöntävät luottokortteja henkilökohtaisesti harkinnan mukaan arvioidessaan, kuinka todennäköistä on, että kyseinen henkilö suoriutuu kortilla mahdollisesti ottamansa velan takaisin maksusta. Tätä arvioita kutsutaan luottoriskianalyysiksi, jossa tarkastellaan henkilön tuloja, menoja ja taloushistoriaa. Sen perustella voidaan laatia tulevaisuutta koskevia ennusteita mahdollisimman suurin todennäköisyysprosentein.

Mikäli vakituisia ja säännöllisiä palkkatuloja ole, myös takaisinmaksukyky on epävarmempi. Toisaalta paraskaan palkka ei takaa sitä, että luottoa lyhennettäisiin sopimuksen mukaan. Monella hyvinkin kovatuloisella henkilöllä saattaa esimerkiksi olla maksuhäiriömerkintöjä, jotka perustuvat ainoastaan huolimattomuuteen tai välinpitämättömyyteen talouden hoidossa, eivätkä siihen, että maksuista ei olisi varaa huolehtia.

On merkille pantavaa myös, että työttömällä tosiasiassa on säännöllistä tuloa, joskin työttömyystukien muodossa. Tämä on luonnollisesti pienempi tulo kuin palkkatyöstä saatava tulo, mutta se on tuloa yhtä kaikki. Työttömyystulon perusteella myönnettävän luottokortin luottoraja saattaa olla alhaisempi, mutta tällöin työttömyys ei estä kortin saamista kokonaan.

Mikäli siis työttömänä ollessaankin on hoitanut raha-asiansa moitteettomasti ja säännöllisesti, voi luottokortti olla hyvinkin mahdollisuuksien rajoissa. Rahoituslaitosten vertailu kannattaa. Vertailu voi myös nostaa omaan tietoisuuteen tahoja, joiden olemassaolosta ei aikaisemmin kenties edes tiennyt mitään. Rahoitusmaailma on parhaillaan murroksessa ja muuttuu hurjaa vauhtia, joten luottokortteja myöntävät nykyään monet muutkin kuin perinteisimmät pankit, joita helposti tulee ajatelleeksi ensisijaisina luoton lähteinä.

Jos taas satut joutumaan työttömäksi, kun sinulla jo on luottokortti, mikään taho ei tule hakemaan korttia pois. Sen sijaan sinun tulee itse huolehtia vastuullisesta kuluttamisesta, jossa ostopäätöstä punnitessaan miettii myös, onko summan takaisin maksaminen realistista vaaditussa aikataulussa. Monet ovat hieman liian optimistisia oman varallisuutensa suhteen, sillä tosiasiassa taloutta uhkaavat ja horjuttavat jatkuvasti pienet, yllättävät menoerät, joista yhdistyessään sitten kasvaa hyvinkin huomattavia summia.

LUE MYÖS: Laina työttömälle

Luottokortista koituvat kulut

On paljon kuluja, joita luottokortista voi katsia koituvan. Ne eivät ole suuria ja niistä selviää kohtalaisen helposti, jos ne on ottanut huomioon. Mikäli kuluja taas ei ole ajatellut etukäteen, ne voivat tulla ikävänä yllätyksenä ja kiristää budjettia liikaa.

Suurin luottokortin kuluerä on tietenkin tehdyn velan lyhentäminen korkoineen kuukausittain, mikäli luottoa ei syystä tai toisesta maksa pois heti. Korosta kannattaa olla selvillä ja samoin siitä, mitä se käytännössä euromääräisesti tarkoittaa juuri sinun luottokortillasi. Laske myös, kuinka paljon lyhennät luottoa ja kuinka tämä vaikuttaa puolestaan maksettavaan korkoon.

Selvitä lisäksi, onko käyttämässäsi luottokortissa vuosimaksu. Mikäli näin on, saattaa olla hyvä harkita kortin vaihtamista maksuttomaan ainakin, mikäli ei aktiivisesti käytä vuosimaksun sisältämiä etuja. Viisas kuluttaja on myös selvillä säännöllisistä suoraveloituksista, joita kortin luottopuolelta kenties veloitetaan, sekä niiden yhteissummasta kuukausittain, ja laskee nämä omaan budjettiinsa mukaan. On hyvä muistaa myös, että monet edellä mainituista maksuista juoksevat sellaisinakin kuukausina, jolloin luottokorttia ei käytä aktiivisesti.

Yksi luottokorttivaihtoehto myös työttömälle on niin sanottu prepaid-luottokortti. Tämä on muuten täysin tavallinen luottokortti etuineen, mutta ero muihin kortteihin on se, että kortille ladataan varoja jo etukäteen. Voit siis ladata luottokortillesi esimerkiksi 100 euroa, jonka jälkeen voit käyttää sitä sadan euron edestä minkä tahansa luottokortin tapaan ja ottaa käyttöösi muun muassa maksuturvallisuuteen liittyvät, luottokortilla saatavat edut. Prepaid-luottokortteja on erittäin monella rahoituslaitoksella, ja tarkemmat tiedot niistä löydät vertailemalla eri rahoituslaitoksia ja niiden tarjontaa.

Luottokortin käyttö työttömänä

Jotta elämää helpottavasta luotosta ei tulisi koko elämän pilaava velkataakkaa, luottokortin käyttö edellyttää aina vastuullisuutta ja suunnitelmallisuutta, Ilmaista rahaa ei ole, vaan jokainen luottokortilla tehty hankinta pitää maksaa takaisin joko korkoineen tai ilman korkoa. Luottokorttimaksut ovat aitoa ja oikeaa rahaa, vaikka sitä on joskus vaikea hahmottaa ja muistaa, kun fyysinen raha on näkymättömissä ja ostoksetkin tehdään kenties netissä.

Työttömänä rahaa on yleensä käytössä vähemmän kuin sitä on kenties ollut monessa aikaisemmassa elämänvaiheessa. Tällöin vaara sortua entiseen elämäntapaan luoton turvin on suuri. Kannattaakin pitää hyvä huoli, että hoitaa luottokortilla vain välttämättömiä menoja ja niitäkin vasta sitten, kun on tehnyt itselleen selväksi, kuinka lainan maksaa takaisin ja koska.

Toisaalta vastuullista luottokortin käyttämistä ja sen apuun turvautumista ei kannata hävetä tai kaihtaa. Lähes jokainen ottaa jossakin elämäntilanteessa luottoa, ja niin kauan kuin sen on aikeissa maksaa takaisin ja toimii aikeensa mukaan, luoton ottamisessa ei ole mitään kyseenalaista. Hälytyskellojen pitäisi alkaa soida vasta, kun luottoa kertyy jatkuvasti lisää, vaikka edellisiä velkoja ei ole maksettu ja luottoa otetaan asioihin, jotka eivät ole välttämättömiä. Tällaisilla tilanteilla on valitettavasti taipumus ajan myötä kääntyä entistä pahemmaksi, ei korjaantua.

Jos sinulle ei syystä tai toisesta myönnetä luottokorttia työttömänä ollessasi, älä hätäile ja yritä olla pettymättä. Muista, että tilanne on todennäköisesti vain tilapäinen. Jos korttia ei myönnetä juuri nyt, se saatetaan hyvin myöntää olosuhteiden muuttuessa. Voit silloin täyttää uuden luottokorttihakemuksen, joka todennäköisesti myös hyväksytään.

Lue myös