Kaikki mitä kuuluu tietää omasta taloudesta.

Tietopaketti yrittäjille

Tässä Taloussivujen oppaassa tiivistetään perustietoja yrittäjyydestä ja yrityksen pyörittämisestä. Aloitteleva yrittäjä voi – toisinaan suotta – pelätä yrityksen perustamiseen liittyviä hankaluuksia. Kaikik byrokratiat, rahoitukset, verotukset ja vaativat päätökset hoidetaan asia kerrallaan. Ja kaikesta löytyy nykyään nettiaikaudella helpostui tietoa. Hyvä alku tiellä yrittäjäksi on lukea läpi tämä aloittelevan yrittäjän opas.

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen houkuttelee suomalaisia, sillä yrittäjä on vapaampi ja itsenäisempi kuin tavallinen palkkaorja. Yrityksen perustamisen tärkeimmät askelet ovat seuraavat:

 1. Hahmottele toiminta-ajatus. Mitä tarjotaan ja kenelle? Millä tapaa yrityksen tuotteet tai palvelut valmistetaan? Tätä kannattaa pohtia avoimin mielin yhdessä koko yritystoimintaan aikovan porukan kanssa.
 2. Kirjoita liiketoimintasuunnitelma. Tässä vaiheessa on jo mahdollista käydä hakemaan apua esimerkiksi Uusyrityskeskuksista.
 3. Valitse yritysmuoto. Tämä ei ole yhtä kriittinen vaihe kuin toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen, mutta vaatii oman pohdintansa.
 4. Selvitä yritystoiminnan luvanvaraisuus. Osa elinkeinoista, vaikka alkoholin anniskelu, teletoiminta tai ajoneuvojen katsastaminen, vaatii lupia. Lupa-asiat pitää hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen liiketoiminnan aloittamista. Muista, että byrokratia toimii omalla verkkaisella rytmillään, etenkin kesäisin.
 5. Valitse yritykselle nimi. Tarkista täältä, onko nimi jo jollain muulla käytössä.
 6. Tee perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Ilmoituksen jättäminen ei ole erityisen vaikeaa, kunhan tiedossa on, mitä yritys aikoo tehdä. Hinta on 75 – 350 euroa.
 7. Varmista rahoitus. Tätä varten on tarjolla useita keinoja, joista mikään ei ole täysin varma. Rahoituksesta kannattaa keskustella jo hyvissä ajoin aiemmin, mutta viimeistään tässä vaiheessa sen pitäisi varmistua. Ilman sitä liiketoiminta ei voi lähteä liikkeelle.
 8. Järjestä kirjanpito. Pienyrittäjä voi itse huolehtia yrityksen kirjanpidosta, mutta yleensä se ei ole vaivan väärti. Kannattaa ryhtyä kirjanpitotoimiston asiakkaaksi, näin aikaa jää itse yritystoiminnan pyörittämiseen.
 9. Hanki tarvittavat vakuutukset. Tämä koskee paitsi yrittäjää itseään myös hänen työntekijöitään.

Alkuun yrittämisessä

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen houkuttelee monia suomalaisia. Yrittäjällä on enemmän vapautta ja itsenäisyyttä kuin työntekijällä. Toimivan yrityksen perustaminen edellyttää kuitenkin paitsi paljon suunnittelua myös monivaiheisen toteutustyön. Onneksi Talousivut on nyt koonnut yhteen yrityksen perustamisen tärkeimmät vaiheet. Käy kaikki yhdeksän vaihetta läpi ja lopussa sinulla on käsissäsi toimiva yritys!

Lue lisää täältä.

Mikä on paras yritysmuoto sinulle?

Eri yritysmuodot palvelevat parhaiten erilaisia liiketoimintamalleja ja elämäntilanteita. Eräs aloittelevan yrittäjän suurista ahdistuksen aiheista onkin yrittää arvioida, mikä olisi se sopivin yritysmuoto hänelle. Ei hätää, me autamme.

Lue lisää täältä. 

Yrityksen verotus ja vakuutukset

Yrityksen tulee suorittaa ennen kaikkea yhteisövero ja jos liikevaihtoa on yli 8500€ kuukaudessa, myös arvonlisävero.

Uuden yrityksen rahoitus

Miten rahoittaa aloitteleva yritys? Uuden yrityksen rahoitus voi olla kiven alla. Vaikka liiketoimintasuunnitelma olisi kirjoitettu huolella, pieni alkupääoma ei usein riitä kunnollisen liiketoiminnan käynnistämiseen. Tällöin kyseeseen tulevat erilaiset julkiset tuet, pankkilainat ja sijoittajien etsiminen.

Lue lisää täältä.

Laskut heti rahaksi

Yrityslaina

Yrityslaina on nimensä mukaisesti yrityksille suunnattu lainatyyppi. Suuret investoinnit rahoitetaan yleensä osittain lainarahalla. Lainan hakeminen vaatii vakaata taloutta ja neuvotteluja, mutta hyvin hoidetulla yrityksellä ei ole tavallisesti ongelmia saada tarvitsemaansa lainaa. Myös aloittelevan yrityksen on mahdollista saada lainaa Summarumin yrityslainapalvelusta.

HAE YRITYSLAINAA TÄSTÄ

Yrityksen taloushallinto

Perintäpalvelut ovat tärkeä osa etenkin runsaasti laskuttavien yritysten kassankiertoa. Oikein järjestetty perintä palvelee yrityksen taloushallintoa ja auttaa myös rakentamaan myönteistä brändiä. Lue lisää tästä. 

Tilitoimiston ja kirjanpitäjän valinta ei ole etenkään aloittelevalle yrittäjälle helppoa. Lue täältä miten valitset tilitoimiston, joka sopii parhaiten juuri sinun yrityksellesi. 

Laskujen myynti ja ”factoring” ovat eräitä pankkien ja perintätoimistojen tarjoamista peruspalveluista ja vaivaton tapa nopeuttaa yrityksen kassavirtaa. Lue lisää tästä.

Yrittäjän vakuutukset

MYEL-vakuutus maatalousyrittäjälle. Lue lisää tästä.

Yrittäjän pitää järjestää oma eläketurvansa yrittäjän eläkelain mukaisesti. Lue tästä mikä lain vaatima YEL-vakuutus on, miten haet YEL-vakuutusta ja miten YEL toimii. Lue lisää tästä.

Laskuta ilman omaa yritystä
Ukko.fi on laskutuspalvelu, jonka avulla työntekijä voi laskuttaa ilman omaa yritystä.

Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma?

Hyvä liiketoimintasuunnitelma kirjoitetaan selkeästi, hyvällä suomen kielellä. Tekstin rakenne on johdonmukainen. Liiketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

 1. Liikeidea
 2. Ansaintamalli
 3. Kasvustrategia
 4. Kilpailijat
 5. Riskit
 6. Tiimi

Pidä erityisesti huolta siitä, että ansaintamalli perustuu oikeille laskelmille, eikä vain pilvilinnojen rakentelemiselle. On myös tärkeää, että riskit arvioidaan objektiivisesti ja realistisesti. Kaikkeen liiketoimintaan liittyy riskejä ja on tärkeää, että sinä yrittäjänä ymmärrät niiden luonteen. Myös mahdollisten rahoittajien kannalta tasapuolinen riskiarvio on eduksi. Rahoituksesta päättävä taho arvostaa realistista, liiketoiminnan riskit ymmärtävää yrittäjää.

Yritysmuodon valitseminen

Usein uusia yrittäjiä huolettaa kovasti, mikä on se paras yritysmuoto juuri heidän tapauksessaan. Tämän ei pitäisi olla suurin pelko. Jollei aluksi valitse osakeyhtiötä, yritysmuodon vaihtaminen on myöhemmin helppoa. Henkilöyhtiön tai toiminimen valitseminen yritysmuodoksi tarkoittaa, että aina voi tehdä myöhemmin muutoksia. Seuraavaan listaan on tiivistetty, mikä on parasta ja huonointa kussakin yritysmuodossa:

 • Toiminimi on halpa ja pieni yritysmuoto. Käytännössä se on vain byrokraattinen jatke, joka auttaa yksittäistä veronmaksajaa toimimaan elinkeinonharjoittajana. Yrittäjä vastaa itse yrityksen veloista, mutta kerää myös voitot itselleen. Toiminimi sopii perheyrityksen muodoksi.
 • Avoin yhtiö on usean yhtiömiehen välinen sopimus elinkeinotoiminnan harjoittamisesta. Se on hyvä muoto yritykselle, joka ei tähtää suureen voittoon ja jonka osallisilla on täysi luottamus toisiinsa.
 • Kommandiitiyhtiö on kuin avoin yhtiö, mutta sen jäsenet jaetaan vastuunalaisiin yhtiömiehiin ja äänettömiin yhtiömiehiin. Äänettömät yhtiömiehet ovat ensisijaisesti rahoittajia ja vastuunalaiset yhtiömiehet osallistuvat yritykseen työpanoksellaan. Kommandiittiyhtiö sopii parhaiten pienten ja keskisuurten yritysten muodoksi.
 • Osakeyhtiö on kiistatta monipuolisin ja eniten mahdollisuuksia tarjoava yritysmuoto. Se on kalliimpi kuin muut yhtiömuodot ja yrittäjällä on osakeyhtiössä hieman enemmän ilmoitusvastuita. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jos yrityksen tulos on vähintään 35 000 euroa, sen kannattaa verotuksellisesta näkökulmasta olla osakeyhtiö. Se on myös ehdoton valinta nopeaan kasvuun tähtääville yrityksille.
 • Osuuskunta ei muista yritysmuodoista poiketen ole ensisijaisesti voittoa tavoitteleva yhteisö, vaan sen päämääränä on palvella jäsentensä etuja. Osuuskunta on erityisen hyvä vaihtoehto joukolle yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Osuuskunta tarjoaa jäsenilleen enemmän taloudellista turvaa ja yhteistyömahdollisuuksia.

Yritysrahoituksen hankkiminen

Uuden yrityksen rahoitus voi olla kiven alla, etenkin jos yrittäjä ei ole ehtinyt aiemmin elämässään hankkia kannuksiaan yritysmaailmassa, Uuteen yritykseen sijoittaminen on iso riski ja yrittäjän tuleekin lähestyä oikeita tahoja oikealla tavalla saadakseen rahaa.

Ainakin seuraavista lähteistä voi tippua rahoitusta uudellekin yrittäjälle:

 • Starttiraha on rahoitus, jota uusi yrittäjä nostaa yritystoiminnan alkuvaiheessa oman toimeentulonsa ylläpitämiseksi. Kyseessä ei ole varsinaisesti yritysrahoitus, vaan yrittäjän henkilökohtainen etuisuus. Starttirahan myöntää työ- ja elinkeinotoimisto oman harkintansa mukaisesti. Sen suuruus on 31,36 e/vrk.
 • Keksintösäätiön riskirahoitusta myönnetään harkinnanvaraisesti uusille, lupaaville yrityksille. Kesikiössä on uusien teknologisten keksintöjen tuotteistaminen, mutta myös esimerkiksi peliyrityksiä on rahoitettu.
 • Kuten Keksintösäätiö myös Tekes rahoittaa lähinnä teknologisia innovaatioita. Uudelle yrittäjälle erityisen kiinnsotava on Tekesin Nuorten innovatiivisten yritysten ohjelma, jonka suuruus on pitkällä tähtäimellä jopa 1 000 000 euroa.
 • Finnvera tarjoaa ylipäätään edullisia yrityslainoja, mutta tekee myös suoria pääomasijoituksia nuoriin, lupaaviin yrityksiin. Uudelle yrittäjälle kiinnostavia lainamuotoja ovat pienlaina ja starttirahan kaltainen henkilökohtainen yrittäjälaina.
 • Pankkilainaa on mahdollista saada vain, jos itsellä on jo koossa riittävästi pääomaa. Pankit eivät ole valmiita kantamaan riskiä yksin. Toisinaan Finnvera voi tarjota 60 % takauksen yrityksen pankkilainalle.
 • Muita mahdollisia rahoituslähteitä ovat Maaseuturahasto, yliopistot, erilaiset tutkimuslaitokset sekä vuonna 2012 toimintansa aloittanut Startup-säätiö.
 • Myös kulutusluottoja kauppaava Aasa sekä vertaislainoja välittävä Fixura myyvät kalliita pienlainoja yrityksille. Näitä ei voi erityisesti suositella hinnan vuoksi.

Ikävä kyllä nyt taantuman aikana yritysrahoitusta, etenkin lainoja, on jaettu erityisen niukasti. Yrittäjän pitää olla kärsivällinen ja ahkera saadakseen liiketoiminnan käyntiin, mikäli omaa pääomaa on niukasti.

Yrityksen verot

Elinkeinonharjoittajat ja henkilöyhtiöiden (Ky, avoin yhtiö) osakkaat maksavat yrityksestä saadut tulot tavallisen yksityishenkilön verotuksen kautta.

Osakeyhtiöt maksavat voitostaan yhteisöveroa. Yhteisövero on 24,5 % vuonna 2013. Yhteisöverosta voidaan vähentää elinkeinonharjoittamiseen liittyvät kulut, kuten tuotannon, henkilökunnalle maksetut palkat sekä kohtuulliset luontoisedut. Etenkin isojen yritysen on mahdollista kiertää yhteisöveroa helposti kansainvälisten järjestelyjen avulla. Suurimmat suomalaiset yritykset maksavat veroa hädin tuskin lainkaan.

Yrityksen tulee myös huolehtia arvonlisäverosta (alv). Sen hinta lisätään tuotteen tai palvelun hintaan eli viime kädessä sen maksaa tuotteen tai palvelun ostaja. Arvonlisävero on tavallisesti 24 % vuonna 2013. Elintarvikkeiden, rehujen ja ravintolapalveluiden alv on 14 %. Kirjojen, läkkeiden, liikuntapalveluiden sekä kulttuuripalveluiden alv on 10 %. Osa terveys- ja vammaishuollon palveluista on vapautettu arvonlisäverosta kokonaan. Myöskään yleishyödylliset yhteisöt eivät maksa arvonlisäveroa.

Yritys tilittää asiakkaalta perityn arvonlisäveron verottajalle yleensä kerran kuukaudessa. Tilitettävästi summasta vähennetään myyjän muille tahoille maksamien arvonlisäverojen määrä. Yritykselle palautetaan heidän maksamansa alv siltä kuin yrityksen omissa ostoksissaan maksama alv ylittää yrityksen myynnissään perimän ja verottajalle tilittämän arvonlisäveron määrän.

Yrittäjän vakuutukset

Yrittäjän vakuutuksista tärkein on YEL-vakuutus. Se on yrittäjän eläketurvamaksu ja sen maksujen suuruus määrittelee suoraan yrittäjän nauttimien eläke- ja sosiaalietuuksien suuruuden. YEL-maksun suuruus määräytyy yrittäjän arvioiman työtulon perusteella. Mitä korkeammaksi yrittäjä arvioi työtulonsa, sitä enemmän hän maksaa YEL-maksaa ja sitä kattavampi hänen sosiaaliturvansa on.

YEL-maksun suuruus määräytyy arvioidun työtulon pohjalta seuraavasti:

 • Alle 53-vuotias yrittäjä maksaa 22,5 % työtulostaan.
 • 53-vuotta täyttänyt yrittäjäksi ryhtyvä saa YEL-maksusta 25 % alennuksen ensimmäisen neljän vuoden ajan.
 • Uusi yrittäjä saa YEL-maksusta aina 25 % alennuksen ensimmäiseksi neljäksi vuodeksi.

YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia eli ne voidaan vähentää joko yrityksen veronalaisesta tuloksesta tai yrittäjän henkilökohtaisesta veronalaisesta tulosta.

Yritystoiminta voi edellyttää myös seuraavia vakuutuksia liiketoiminnan luonteesta riippuen:

 • Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.
 • Kulkuneuvojen vakuutukset.
 • Muun yrityksen omaisuuden, mm. kiinteistöjen, asianmukaiset vakuutukset.

Palkanmaksu ja työnantajamaksut

Palkanmaksu vaatii ilmoitusten tekemistä verottajalle. Palkka.fi -palvelu on erinomainen apuväline palkanmaksuun ja se auttaa tekemään myös lakisääteiset ilmoitukset eläkevakuutusyhtiöille. Sen avulla voi laskea verot ja työnantajamaksut helposti kunkin palkkakuitin kohdalla.

Muista maksaa työntekijöidesi TyEL-maksut ja sosiaaliturvamaksut. Ne suoritetaan yrityksen Verotilille. Työntekijöille pitää myös ottaa tapaturmavakuutus, joka takaa työntekijöille korvauksia työtapaturmien ja ammattitautien sattuessa kohdalle.

Osingot

Osakeyhtiöissä tärkein tapa siirtää rahaa yritykseltä omistajille ovat osingot. Yrittäjäosakas voi saada yhtiöltä osinkotuloja verovapaana 60 000 euron rajaan saakka. Yrityksen on mahdollista antaa vuosittain verottomina osinkotuloina enintään 9 % osakepääoman matemaattisesta arvosta. Jos osinkotulo ylittää kummankaan näistä rajoista, 70 % ylimenevästä osuudesta verotetaan pääomatulon veroprosentilla (30 %).

Pörssiyhtiöiltä kerätyistä osinkotuloista 70 % on aina veronalaista pääomatulon veroprosentin mukaisesti.

Osinkotulojen verotuksesta on mahdollista vähentää:

 • Arvopapereiden hoito- ja säilytykulut. Tässä on 50 euron omavastuu.
 • Tulonhankkimiskulut, kuten tallelokerovuokra ja sijoitustoimintaan liittyvät atk-kulut.
 • Mahdollinen osakaslaina, joka on jo kertaalleen verotettu pääomatulona, voidaan myöhemmin vähentää verotuksessa.

Tilinpäätös

Tilikauden päätteeksi yrityksen tulee aina valmistaa edellisestä kaudesta tilinpäätös. Tämä on mahdollista tehdä itse, mutta mitä suurempi yritys on ja mitä tukevammin yrittäjän on kirjanpitopeukalo on keskellä kämmentä, sitä tärkeämpää tilinpäätös on teettää ammattilaisella. Tilinpäätöksen tarkoitus on antaa verottajalle ja muille tahoille mahdollisimman realistinen kuva yrityksen edellisen kauden tuloksesta sekä yrityksen varallisuudesta tilikauden päättymishetkellä. Jos tilinpäätöksen tekijä ei pysty suoriutumaan tästä kaikkia muotoseikkoja noudattaen, verottajan kanssa voi tulla ongelmia.

Jos kaikki meneekin pieleen

Ja jos yritystoiminta sattuukin menemään penkin alle, ei kannata huolestua. Monet menestyneet yrittäjät ovat kokeilleet ensin siipiään epäonnisten yrityskokeilujen kanssa, ennen kuin he ovat löytäneet liiketoimintamallin, joka toimii. Yrityksen lopettaminen ei ole kovin monimutkainen tapahtuma, ellei kyseessä satu olemaan suurikokoinen osakeyhtiö. Tärkeintä on, että kaikki paperityöt hoidetaan kunnialla loppuun, ettei yritys palaa myöhemmin kummittelemaan esimerkiksi rästiin jääneiden verojen tai velkojen muodossa.

Laskuta ilman omaa yritystä
Ukko.fi on laskutuspalvelu, jonka avulla työntekijä voi laskuttaa ilman omaa yritystä.

Paras tapa luoda ja lähettää laskuja

Haluamme tehdä yrittäjyydestä oikeasti helppoa. Kokeile Zervant.fi laskutusohjelmaa maksutta kahden kuukauden ajan.

 • Kokeile kaikkia ominaisuuksia ilmaiseksi 60 päivää
 • Kokeilun jälkeen voit jatkaa yhdenkertaista kirjanpitoa ilmaiseksi
 • Asiakaspalvelu on apunasi
 • Kokeilu ei velvoita mihinkään
 • Suomalainen ja turvallinen
Ei kiitos

Zervant - Kokeile ilmaiseksi

Laskuta ketä tahansa, milloin vaan ja mistä vaan. Saat myös laskujen seurannan, helpon perinnän ja peruskirjanpidon ilmaiseksi käyttöösi.

Yrityksen nimi

Sähköposti