Perintäpalvelut ovat tärkeä osa etenkin runsaasti laskuttavien yritysten kassankiertoa. Oikein järjestetty perintä palvelee yrityksen taloushallintoa ja auttaa myös rakentamaan myönteistä brändiä. Kokosimme tähän oppaan, joka auttaa ymmärtämään, miten perintä yrityksille tapahtuu. Lue lisää alta.

Milloin laskun perintä kannattaa aloittaa?

Perintä on yrityksille äärimmäisen tärkeä palvelu. Perinnän ajoittaminen on kuitenkin usein haastava tehtävä. Sekä liian aikainen että liian myöhäinen reagoiminen laskun myöhästymiseen voi aiheuttaa ongelmia.

Jos turvaudut perintätoimiston apuun heti maksun myöhästyttyä, tämä luo yrityksestäsi persoonattoman ja karun vaikutelman. Paljon parempi on ottaa suoraan yhteyttä asiakkaaseen joko puhelimitse tai postitse ja udella henkilökohtaiseen ja ystävälliseen tyyliin maksun tilanteesta. Tämä tuottaa usein tulosta ja parantaa yrityksesi imagoa: Luot näin yrityksellesi mainetta kommunikatiivisena ja avuliaana toimijana.

Liian pitkään ei kuitenkaan kannata antaa asiakkaan laiminlyödä maksuja. Luonnollisesti kassavirta hidastuu maksamattomista laskuista ja tämä voi lykätä uusien investointien tekoa. Pahimmillaan asiakkaasi hidastelu voi johtaa siihen, ettei oma yrityksesi pysty suoriutumaan kaikista laskuistaan.

Vakavimpaan tilanteeseen hidastelu perinnän kanssa johtaa, jos tuotat jotakin palvelua tai tuotetta asiakkaalle jatkuvalla sopimuksella. Sanotaan vaikka, että laskutat tuotteesta sopimuksen mukaisesti kuukauden välein ja jatkat palvelun tuottamista ilman erillistä mainintaa myös seuraavassa kuussa. Jos asiakas on laiminlyönyt jo kaksi maksua eikä reagoi maksukehoituksiin, ei yrityksesi kannata jatkaa palvelun tuottamista. On nimittäin mahdollista, että asiakasyrityksesi maksuongelmat johtavat konkurssiin ja tällöin olet tuottanut jopa kuukausien ajan ilmaisia palveluita, joista et koskaan saa tuottoa.

Jos asiakas ei parin ystävällisen ja henkilökohtaisen yhteydenoton jälkeenkään pysty maksamaan laskuja ettekä pääse sopimukseen uudesta maksuaikataulusta, perintätoimiston palvelujen käyttö on paikallaan.

Näin valitset oikean perintätoimiston:

Perintätoimiston valinnassa voi epäonnistua ainakin kolmella tapaa:

 1. Jos et tiedä tarkasti, millaisia perintäpalveluja yrityksesi tarvitsee, saatat tarttua huolimattomasti ensimmäiseen perintätoimiston tarjoukseen, vaikka nurkan takana olisi paremmin yrityksesi tarpeita vastaava perintätoimisto. Mieti siis alkuun, millaisella sopimuksella haluat hyödyntää perintäpalveluita, millaisia asiakkaita veloitat ja millä alalla toimit. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, mikä perintätoimisto palvelee parhaiten yrityksesi tarpeita. Eri toimistoilla on omat erikoisalansa.
 2. Sen enempää suurin kuin halvinkaan ei ole välttämättä paras vaihtoehto. Osa isoista perintäyrityksistä saattaa tarjota kasvotonta palvelua, joka vahingoittaa asiakassuhteitasi. Valitessasi perintätoimistoa, varmista, että perintätoimistolla kuunnellaan sinun yrityksesi tarpeita ja palvellaan yritysbrändiäsi. Perintätoimisto asettuu kolmantena pyöränä sinun ja asiakkaasi väliin – ja pahimmillaan se voi karkottaa asiakkaan. Muista, että jopa perintä on tilaisuus osoittaa asiakkaalle, että välität hänen tilanteestaan ja haluat auttaa häntä selviytymään mahdollisesta maksuvaikeudesta yli. Tämä on keino rakentaa myönteistä mainetta ja entisestään lisätä asiakkaan lojaliteettia yritystäsi kohtaan.
 3. Pahin virhe, jonka yritys voi perintätoimistoa valitessaan tehdä, on ammattitaidottoman tai moraalittoman toimiston palkkaaminen. Markkinoilla on yrityksiä, jotka eivät piittaa hyvästä perintätavasta ja jopa tarkoituksellisesti toimivat kyseenalaisilla tavoilla. Osa perintätoimistoista nyhtää kohtuuttomia maksuja niin velkojilta kuin velallisiltakin. Ole tarkkana, millaisen perintätoimiston kanssa ryhdyt yhteistyöhön. Pyydä suosituksia, kysele yrityksen etiikasta ja varmista, että yritys on Suomen Perimistoimistojen Liiton jäsen.

Mitä perintä yrityksille maksaa?

Eri perintätoimistot veloittavat palveluistaan eri tavoilla. Osa toimistoista kerää kaikki tai suurimman osan maksuista velallisilta. Etenkin pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin panostavat perintätoimistot veloittavat usein asiakasyrityksiltään vuosimaksua. Osa perintätoimistoista ei laskuta palveluistaan lainkaan, jos perintä epäonnistuu.

Hinnat vaihtelevat suuresti ja räätälöidään asiakaskohtaisesti. Nyrkkisääntöä on vaikea antaa. Kun etsit oikeaa perintätoimistoa yrityksellesi, pyri kilpailuttamaan palvelu ainakin muutaman yrityksen välillä. Näin saat jonkinlaisen käsityksen siitä, millaisessa skaalassa sinun yrityksesi perintätarpeiden hinnoittelu liikkuu. Vaikka hinta ei ole ainoa (tai edes tärkein) tekijä perintätoimistoa valittaessa, se on silti tietysti merkittävä tekijä mitä tahansa palvelua ostettaessa.

Mitä jos perintä ei tuota tulosta?

Jos niin sanottu vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Tällöin velkoja – tai perintätoimisto velkojan asiamiehenä – hakee käräjäoikeudesta tuomion avoimelle saatavalle. Tämän jälkeen perintä siirtyy ulosottoviranomaisten tehtäväksi. Tässä vaiheessa muodostuu velalliselle jo maksuhäiriömerkintä, joka voi muun muassa vaikeuttaa luotonsaantia. Siksi oikeudelliseen perintään siirtymistä pitäisi vältellä viimeiseen saakka ja pyrkiä mieluummin sopimaan asiakkaan kanssa uudesta realistisesta maksuaikataulusta.

Vaadi perintätoimistoasi noudattamaan hyvää perintätapaa

Hyvä perintätapa määrittelee sitä, kuinka paljon perintätoimisto saa missäkin tilanteessa veloittaa ylimääräistä velalliselta. Suomessa on monia lakeja ja säädöksiä, jotka suojelevat etenkin kuluttaja-asiakkaita yli-innokkaalta perinnältä. Tutustu muun muassa seuraaviin rajoituksiin valvoessasi oman perintätoimistosi toimia:

 • Yritys voi veloittaa kuluttajalle suunnatusta yksittäisestä maksumuistutuksesta enintään 5 euroa.
 • Perintätoimisto saa laskuttaa hieman enemmän. Se voi lisätä kustakin maksumuistutuksesta velkojen loppusummaan 14-50 euroa. Tarkka summa riippuu velan suuruudesta. Maksullisia maksumuistutuksia ei saisi myöskään lähettää enempää kuin kaksi kappaletta yhden perinnän aikana.
 • Jos perintätoimisto on osa samaa konsernia kuin alkuperäinen velkojayritys, se ei saa laskuttaa velalliselta enempää kuin viisi euroa per maksumuistutus.
 • Jos velallinen on ulosotossa tai hänellä on maksuhäiriöitä, perintätoimiston ei ole sopivaa pommittaa häntä maksullisilla perintäkirjeillä. Tällaisessa tilanteessa kaikkien toimijoiden pitää pyrkiä sopuratkaisuun. Velkataakan kasvattaminen lisäkuluilla ei ole asiallista.
 • Perintätoimiston pitää olla vastaanottavainen ja olla valmis sopimaan realistisesta maksusuunnitelmasta velallisen kanssa. Tällä tapaa voidaan välttyä ulosotolta ja maksuhäiriömerkinnöiltä.

Vuokran perintä – näin se tapahtuu oikeaoppisesti

Vuokran perintä tulee kyseeseen, kun vuokralainen – kuluttaja tai yritys – ei suoriudu vuokramaksuistaan. Pienet viivästykset eivät ole vielä syy vuokran perinnän aloittamiselle. Perintä kannattaa kuitenkin aloittaa ennen kuin maksamattomien vuokrien summa ylittää takuuvuokran. Maksamattomat vuokrat voidaan nimittäin korvata takuuvuokrasta.

Vuokran perintää hoitavat perintätoimisto voi auttaa yritystä myös tarvittaessa ulosotossa ja häädössä. Vuokran myöhästyminen johtaa kuitenkin äärimmäisen harvoin tällaisiin toimiin ja miltei kaikissa tapauksissa parhaaseen tulokseen päästään sopimalla vuokralaisen kanssa uudesta maksuaikataulusta.

Vaihtoehto perinnälle: Laskut rahaksi ajoissa

Perintäpalvelujen eräänlaisena vaihtoehtona toimivat myös niin sanotut laskut rahaksi -palvelut. Niitä voi kuitenkin käyttää yleensä vain silloin, kun maksusaatava ei ole vielä erääntynyt.

Yritys voi myydä laskunsa rahoitusyhtiölle. Myös osa perintätoimistoista ostaa laskuja. Tällöin yritykselle maksetaan suoraan osa laskun summasta, jolloin kassankierto tehostuu. Luonnollisesti laskuja myytäessä uusi laskuttaja vetää välistä osan laskun arvosta, jolloin yrityksen tulot vähenevät.

Laskut rahaksi -palvelut ovat hyödyllisiä lähinnä yksittäistapauksissa, kun yrityksellä on lyhytkestoinen tarve saada rahaa eikä halua ottaa velkaa.

Tunnetuimmat perintätoimistot Suomessa:

 • Intrum Justitia on yksi suurimmista perintäyhtiöistä Suomessa. Sillä on maassamme yli satavuotinen historia. Intrum Justitia perii joka vuosi yli 300 miljoonan euron edestä erääntyneitä saatavia.
 • Lindorff on toinen kahdesta suurimmasta perintäalan yrityksestä Suomessa. Kyseessä on ruotsalainen konserni, jonka omistaja on Nordic Capital. Lindorff toimii kahdessatoista maassa.
 • Svea Ekonomi on ruotsalainen rahoitusalan yritys, joka hoitaa muun muassa perintäasioita ja ostaa myös laskuja yrityksiltä.
 • Ok Perintä on monipuolisia perintäpalveluita tarjoava vaasalainen yritys, joka tarjoaa myös lakimiespalveluita.

Pyydä perintä-tarjous

Palvelustamme saat edullisen tarjouksen kaikista perintäpalveluista.

1. Täytä lomake ja odota yhteydenottoja.
2. Sovi yksityiskohdista palveluntarjoajan kanssa.