Lain mukaan kuluttajalla on oikeus kieltää yritystä ottamasta häneen yhteyttä markkinointitarkoituksissa. Kieltoa on kuitenkin vaikea tehdä jokaista mahdollista yritystä varten erikseen. Siksi kannattaa tutustua erilaisiin suoramarkkinointikieltoa ja puhelinmyynnin estoa tarjoaviin verkkosivuihin. Osa niistä on maksuttomia, mutta suurimmilla lupauksilla varustetut huijaavat asiakkaitaan. Lue lisää ja valitse ne kiellot, jotka oikeasti toimivat.

Vinkki: Ne eivät maksa mitään.

Väestörekisterikeskuksen kiellot

VRK tarjoaa kansalaisille monenlaisia kieltopalveluita, joiden avulla on mahdollista rajoittaa ja säätää sitä, mitä tietoja yritykset voivat väestörekisteristä käyttöönsä onkia.

Kieltopalveluihin sisältyvät muun muassa seuraavat:

Telemarkkinointikielto
Ärsyttääkö Puhelinmyynti? Hanki Puhelinmyyntikielto.
  • Suoramarkkinointikielto on kenties suosituin kielloista. Se estää nimi- ja osoitetiedojen luovuttamisen markkinointia ja mielipidetutkimuksia varten. Tieteelliseen tutkimukseen tietoja voidaan silti yhä luovuttaa.
  • Asiakasrekisterin päivityskielto estää yrityksiä, kuten lehtitaloja, päivittämästä asiakasrekistereitään Väestörekisterikeskuksen tietojen avulla.
  • Yhteystietojen luovutuskielto estää yhteystietojen jakamisen VRK:n Osoitepalvelussa ja muissa vastaavissa yhteystietopalveluissa.

Väestörekisterikeskuksen kiellot ovat ilmaisia. Ne on helpointa saattaa voimaan täyttämällä lomake Suomi.fi-palvelun kautta tai soittamalla maistraattiin tai Väestörekisterikeskukseen.

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) kielto

Liikenteen turvallisuusvirasto tarjoaa rekisteristään yhteystietoja suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille. Voit kuitenkin estää tämän täyttämällä ilmaiseksi lomakkeen Trafin sähköisessä asiointipalvelussa.

Suomen asiakkuusmarkkinointiliitto ry, Robinson-palvelut

Suomen asiakkuusmarkkinointiliitto ASML on suoramarkkinointialan itsesäätelyelin. Se tarjoaa kahta maksullista kieltopalvelua suoramarkkinoinnin pysäyttämiseksi. Nämä ovat luultavasti tehokkaimmat tarjolla olevat palvelut puhelinmyyjiä ja roskapostia vihaaville.

Posti-Robinson-palvelun kautta ASML ilmoittaa jäsenyrityksilleen, ettei asiakkaan osoitetietoja saa käyttää suoramarkkinointiin. Jos jokin yritys silti tekee näin, ASML esittää sille varoituksen. Jos toiminta yhä jatkuu, ASML lupautuu ryhtymään jatkotoimiin kiellon toteuttamiseksi.

Osoitteettomasta suoramainonnasta kuluttaja voi kieltäytyä alan pelisääntöjen mukaan ”ei ilmaisjakelua” tai ”ei mainontaa” -kyltillä.

Puhelin-Robinson on vastaava palvelu puhelinmyynnin estämisesi. Rajoituksen voi tehdä vain liittymän omistaja itse tai hänen edunvalvojansa.

Palvelut eivät tosiaan ole ilmaisia, sillä ne voi kytkeä päälle vain sanelemalla asiansa maksulliseen palvelunumeroon (0,39 e/min + pvm).

Rajoitus on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Suomen telemarkkinointiliitto ry, Telemarkkinointikielto.fi

Myös Suomen telemarkkinointiliitto tarjoaa omaa maksullista kieltopalveluaan, joka (ainakin teoriassa) estää liiton jäsenyrityksiä soittelemasta kuluttajalle. Kiellon tehosta on eriäviä mielipiteitä. Monet ovat valittaneet, että soittelu jatkuu kiellosta huolimatta. Tämä johtunee siitä, että STML:n jäsenyritykset eivät tarkista kieltorekisteriä säännöllisesti, vaan valitsevat uhrinsa esimerkiksi vanhojen lehtitilaustietokantojen mukaisesti tai toisinaan jopa suoraan puhelinluettelosta.

Telemarkkinointikiellon hinta on kuusi euroa vuodessa – liiton tukijäsenyyden hinta. Emme erityisesti suosittele tätä.

Tiivistelmä tärkeimmistä suoramarkkinointikielloista

Hinta

Hyvää

Huonoa

VRK

Ilmainen

Useita erilaisia
kieltotyyppejä.
Laillisesti sitova.

Koskee vain Väestörekisterikeskuksen tietokantaa.

Trafi

Ilmainen

Toimii.

Koskee vain Trafin tietokantaa.

ASML Posti-Robinson

Puhelun hinta

Teoriassa kattava.

Maksullinen. Ei takeita toimivuudesta.

ASML Puhelin-Robinson

Puhelun hinta

Teoriassa kattava.

Maksullinen. Ei takeita toimivuudesta.

STML telemarkkinointikielto

6 e / vuosi

Teoriassa kattava.

Maksullinen. Teho kyseenalainen.

Älä lankea huijaukseen!

ASML:n ja STML:n tarjoamat maksulliset rajoituspalvelut ovat teholtaan kyseenalaisia. Kokeilepa vaikka kertoa puhelinmyyjälle kuuluvasi tällaiseen kieltorekisteriin. Voit saada kuullaksesi kunnon räkänaurut. Yritysten ei tarvitse noudattaa kieltoja. Alaa valvovat yhdistykset lupailevat paljon enemmän kuin mitä pystyvät toimittamaan.

Maksulliset puhelinmyyntikiellot ovat pääosin aikamoista puppua. Mikään ei pelasta sinua suoramarkkinoijien pirulliselta sinnikkyydeltä.

Pahimmissa tapauksissa yrittäjiä on vuosien varrella huijattu ostamaan tyhjänpäiväisiä maksullisia puhelinmyyntikieltoja yrityksiltä ja yhdistyksiltä, joilla ei ole pienintäkään aikomusta toteuttaa lupaustaan. Esimerkiksi vuonna 2011 poliisi totesi, että jopa 16 000 pienyrittäjää oli langennut tähän lankaan. Jos sinulle siis soitetaan ja tarjotaan suoramarkkinointikieltoa, kannattaa suhtautua tarjoukseen epäilyksellä.