YEL – yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjän pitää järjestää oma eläketurvansa yrittäjän eläkelain mukaisesti. Lue täältä, millaisia ehtoja YEL-maksuihin liittyy, mitä tarkoittaa YEL-työtulo ja miten sen suuruus vaikuttaa yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvaan.

Vanhus riippukeinussa

Kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen?

YEL-vakuutuksen ottaa yrittäjä, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • yrittäjä on 18-68 -vuotias
 • yrittäjä työskentelee yrityksessään
 • yrittäjä asuu pääosin Suomessa
 • yrittäjä ei saman toiminnan osalta kuulu TyEL-vakuutuksen piiriin
 • yritystoiminnan kesto on vähintään neljä kuukautta
 • yrittäjän vuosittainen työtulo ylittää tietyn rajan (vuonna 2020 raja on 7958,99 euroa)
 • yrittäjän ansiotulo ei kuulu muun eläkelain piiriin

Nyrkkisääntönä YEL kehotetaan ottamaan kuuden kuukauden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta.

Vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain seuraavasti:

 • 68 vuotta vuonna 1957 ja ennen syntyneillä
 • 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä
 • 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Muuta yrittäjyyteen liittyvää

Paljonko YEL-vakuutus maksaa?

Vakuutusmaksun suuruus määrätään yrittäjän saaman työtulon perusteella. Seuraavat tekijät vaikuttavat YEL-maksun suuruuteen:

Vuonna 2020 YEL-maksuprosentit ovat

 • 18–52-vuotiailla 24,10 %
 • 53–62-vuotiailla 25,60 %
 • 63 vuotta täytettyäsi seuraavan vuoden alusta 24,10 %

Muista, että YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia. Maksut saa vähentää joko yrityksen veronalaisesta tuloksesta tai yrittäjän henkilökohtaisesta veronalaisesta tulosta.

Työtulon Suurus

Edellä mainitun työtulon suuruus arvioidaan vakuutusta ostettaessa Eläketurvakeskuksen julkaiseman 88-sivuisen ohjekirjan esittelemien periaatteiden mukaisesti. Työtulo on tärkeää määritellä oikein seuraavista syistä:

 • YEL-maksujen suuruus määrittää eläketurvan suuruuden. Jos työtulot on arvioitu liian mataliksi, eläkkeelle joutuminen merkitsisi henkilölle ja hänen perheelleen kohtuutonta elintason romahtamista.
 • Oikein mitoitettu YEL-työtulo takaa oikeudenmukaisen sairauspäivärahan sekä äitiys- tai isyyspäivärahan.
 • Samoin yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen korvausten suuruus määräytyy YEL-työtulon mukaisesti.

Työtulon suuruus arvioidaan lähtökohtaisesti ETK:n ohjekirjassaan liitettyjen eri ammattialoja koskevien keskitulojen ja palkkatilastojen mukaisesti. Yrittäjä voi pyytää vakuutusyhtiötä arvioimaan työtulonsa keskituloa korkeammaksi, jos hän katsoo roolinsa yrityksessä olevan keskimääräistä kyseisen ammattialan edustajaa korkeampi. Samoin työtulon voi arvioida matalammaksi, jos työ on osa-aikaista tai jos yrittäjä työskentelee vaikkapa luovalla alalla, jossa tulot eivät välttämättä ole kovin säännölliset.

Huomaa, että yrittäjä on oikeutettu joihinkin tukiin vain, jos hänen vahvistettu YEL-työtulonsa on tietyllä tasolla. Vähintään 8520 euron YEL-työtulolla yrittäjä pääsee työttömuusturvan piiriin ja vähintään 14 211,69 euron työtulo takaa yrittäjälle oikeuden siirtyä osa-aikaeläkkeelle.

Vinkki: Älä määrittele työtuloasi korkeammaksi kuin on pakko. Laita ylimääräiset rahat kasvamaan korkoa kohteisiin, joilla on parempi tuotto, kuten osakkeisiin tai rahastoihin.

Miten YEL-maksut suoritetaan?

YEL-vuosimaksut voi suorittaa osissa tai maksaa kerralla pois vuoden alussa. Vakuutusmaksun suuruus on pienempi, jos se maksetaan kertasummana. YEL-vakuutuksia tarjoavat useat vakuutusyhtiöt, kuten IlmarinenEteraEläke-Fennia ja Varma, eikä niiden välillä ole oleellisia eroja.

YEL-vakuutus ja ulkomaille muuto

Yrittäjä pysyy YEL-vakuutuksen ja suomalaisen sosiaaliturvan piirissä ulkomaille muuttaessaan seuraavilla ehdoilla:

 • Yrittäjän tai yrityksen pääasiallisen kotipaikan on oltava Suomessa. Tämä koskee kaikkia yritysmuotoja, myös toiminimeä.
 • Yritystoiminnan on pitänyt alkaa Suomessa ennen ulkomaille lähtöä ja YEL-vakuutuksen on pitänyt olla voimassa vähintään neljä kuukautta.
 • Suomen ulkopuolisella EU- ja ETA-alueella nyrkkisääntö on, että yrittäjä kuuluu työskentelymaan sosiaaliturvaan. Jos työskentely kestää alle kaksi vuotta, yrittäjällä on kuitenkin mahdollisuus pitää suomalainen YEL-vakuutuksensa voimassa ja välttyä kohdemaan vakuutusmaksuilta. Tähän on mahdollista anoa enintään viisi vuotta jatkoaikaa.
 • USA:n kanssa Suomella on sopimus, jonka mukaan asuinpaikka määrittelee vakuutusmaan. Jos yrittäjä asuu Suomessa, mutta harjoittaa yritystoimintaa myös Yhdysvalloissa, yhdysvaltalainenkin yritystoiminta kuuluu suomalaisen YEL-vakuutuksen piiriin. Sama toimii myös toisin päin eli jos suomalainen yrittäjä asuu Amerikassa, hän maksaa yrittäjävakuutuksensa Yhdysvaltoihin.
 • Kanadassa asuva yrittäjä ottaa YEL-vakuutuksen, mutta maksaa sitä vain Suomessa tehdyn työn osalta.
 • Israelissa tai Chilessä asuva yrittäjä vakuutetaan työskentelymaassa.

Usein kysyttyä

Mikä on YEL?
Yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjän pitää järjestää oma eläketurvansa yrittäjän eläkelain mukaisesti.
Kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen?
Suomessa toimiva yrittäjä, joka täyttää tietyt ehdot. Näistä esimerkkeinä ovat 18-68 vuoden ikä, omassa yrityksessä työskentely, vähintään noin 7960 euron vuositulot sekä vähintään 4 kuukauden yritystoiminta.
Paljonko YEL-vakuutus maksaa?
Vakuutusmaksun suuruus määrätään yrittäjän saaman työtulon perusteella. Esimerkiksi vuonna 2020 YEL-maksuprosentit ovat joko 24-26% riippuen yrittäjän iästä. Huomionarvoista on lisäksi se, että YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia.