Vakuutusten keskittäminen on tyypillinen tapa säästää vakuutusmaksuissa ja saada muita uskollisen asiakkaan etuja. Miten keskittäminen tapahtuu? Paljonko keskittämällä voi säästää? Kannattaako keskittäminen?

laiva

Keskittäminen

Keskittäminen tapahtuu hankkimalla useita vakuutustuotteita samasta vakuutusyhtiöstä. Usein vakuutusten ja pankkitoimintojen keskittäminen käy käsi kädessä. Keskittäminen voi madaltaa vakuutusmaksuja, pienentää palvelumaksuja tai tuoda pisteitä, joista on hyötyä yrityksen bonusohjelman kautta. Usein keskittämisessä tärkeimmässä roolissa ovat esimerkiksi henkilövakuutukset (kuten tapaturmavakuutus ja henkivakuutus) sekä kotivakuutus, autovakuutus, liikennevakuutus ja matkavakuutus.

Siinä vaiheessa, kun kuluttaja alkaa harkita keskittämisasiakkuutta, kannattaa vakuutusyhtiöitä kilpailuttaa. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että kun keskittäminen on kerran aloitettu, vakuutusyhtiön vaihtaminen muodostuu vaikeaksi. Oma vakuutuspaketti kannattaa siis kierrättää mahdollisimman usean vakuutusyhtiön kautta. Vertaillessasi yhtiöiden tarjouksia huomioi ainakin seuraavat asiat:

 • Vakuutusmaksujen suuruus.
 • Omavastuuosuus.
 • Erilaiset muut edut esimerkiksi koskien pankkipalveluita.
 • Vakuutusten kattavuus. Eri yhtiöiden vakuutuksilla on erilaiset ehdot. Varmista, että pyytämäsi vakuutukset kattavat juuri ne uhkakuvat, jotka ovat sinulle keskeisiä. Vakuutusehdoista voi myös neuvotella, niitä ei ole etukäteen kiveen kirjoitettu.

Paljonko etua keskittämisestä saa?

Perheen vakuutusten keskittämisellä yhteen yhtiöön voi odottaa säästävänsä miltei sata euroa vuodessa, jos niitä verrataan täysihintaisiin yksittäisiin vakuutuksiin. Eri vakuutusyhtiöiden keskittämisedut toimivat eri tavoilla, joten niiden tarkka vertailu on vaikeaa:

 • OP-Pohjolan keskittäjäasiakkaat saavat runsaasti pieniä etuja, kuten 3-10 % alennuksen monista vakuutustyypeistä sekä mahdollisuuden hyödyntää 24 h/vrk hätäpalvelua. Alle 1-vuotiaan lapsen vanhemmat saavat vuodeksi ilmaisen henkivakuutuksen.
 • If-vakuutuksen keskittäjä saa ”jopa 14 %” alennusta.
 • Tryg tarjoaa 15 % keskittämisedun asiakkaille, jotka hankkivat kaksi eri tyyppistä vapaaehtoista yksityishenkilön vahinkovakuutusta. Yhdestä vahingosta täytyy myös maksaa vain yhden vakuutuksen omavastuu, vaikka vahingon seurauksia korvattaisiinkin useammasta kuin yhdestä vakuutuksesta.
 • Tapiolalla on neljä eri etutasoa. Mitä useamman tuoteryhmän tuotteita asiakkaalla on, sitä korkeampaan eturyhmään hän kuuluu. Tietyistä vakuutuksista alennus on eturyhmästä riippuen 8-13 %.
 • Lähivakuutuksen uusi keskittäjäasiakas saa alkuun jopa 20-50 % alennusta henkilövakuutusten maksuista.
 • Fennian bonusasiakkaaksi pääsee hankkimalla yhtiöltä vähintään kolme vakuutusta. Alennukset liikkuvat 4-24 % välillä riippuen siitä, kuinka paljon Fennia-tuotteita asiakkaalla on.

Vakuutusyhtiöiden keskittämisohjelmien kritiikkiä

Kuluttajaviraston kannanoton mukaan pankkien ja vakuutusyhtiöiden tulee noudattaa yleisiä kanta-asiakkuutta koskevia linjauksia. Erityisesti kaksi seikkaa on yhä vuonna 2012 paikoin heikoissa kantimissa:

 • Vakuutusyhtiöt saattavat ilmaista etuohjelmiensa arvon epäselvästi. Erityisen ongelmalliseksi keskittämisohjelmien mainostamisen tekee se, että yleensä vakuutusten hinnat ovat muutenkin neuvoteltavissa ja kilpailutettavissa. Jos asiakas päättää keskittämistarkoituksessa hankkia vakuutuksen samasta yhtiöstä, jonka asiakas hän on jo vanhastaan, vaarana on, että keskittämisestä saatavat edut jäävät tarpeettoman vähäisiksi. Onko keskittämisestä asiakkaalle mitään hyötyä, jos samat edut olisi saatavissa kilpailuttamalla? Kilpailuttaminen näyttäisikin olevan tehokkaampi tapa säästää rahaa kuin keskittäminen.
 • Vakuutusyhtiöt ja pankit eivät saa edes epäsuorasti tarjota alennuksia muista kulutuskohteista kuin yhtiöiden omaan toimialaan liittyvistä rahoitustuotteista. Esimerkiksi ostamalla kotivakuutuksen asiakas ei voi saada alennusta tietyn pesukoneen hinnasta. Erilaisten etuohjelmien monimutkaistuminen 2000-luvulla uhkaa tätä lasiseinää.

Katso myös:
Vakuutusyhtiöt (Vakuutusfakta)
Vakuutukset (Kuluttajaliitto)