Yrittäjän työttömyysturva peruspäivärahan lisäksi

Yrittäjän työttömyysturva on keino varautua vaikeamman ajan varalle, kun työkyvyttömyys pitkittyy tai yritystoiminta loppuu. Kerromme artikkelissa miten yrittäjän työttömyysturva toimii.

Työttömäksi jäänyt yrittäjä

Yrittäjän työttömyysturva – rahaa työttömyyden ajalle

Epävarmuus työelämässä vaihtelee talouden lasku- ja noususuhdanteiden mukaan. Kuten kaikki olemme huomanneet, globaalia epävarmuutta voivat aiheuttaa myös maailmanlaajuiset viruspandemiat.

Yrittäjän olisi aina kannattavaa varautua pahan päivän varalle keinolla tai toisella.

Yllättävä työttömyys, sairastuminen ja tapaturmat voivat aiheuttaa harmaita hiuksia yrittäjälle kun tulot tippuvat pidemmäksi aikaa. Yksi säästää hätävarakassaan rahaa vaikeita aikoja varten, toinen saattaa turvautua vakuutusyhtiöiden palveluihin ja ostaa lisäturvan työttömyyden varalle.

Jatka lukemista, niin tiedät miten yrittäjän työttömyysturva toimii. Täältä voit lukea lisää vakuutuksista.


Löydä paras tieto yrittäjän työttömyysturvasta

Summarumin kautta löydät varmasti selkeää tietoa yrittäjän työttömyysturvasta.

Tutki vakuutuksia tästä

Summarum Logo

Miten yrittäjän työttömyysturva toimii?

Vakuutusyhtiöltä ostettava yrittäjän työttömyysturva toimii kuten mikä tahansa vakuutus, jota maksetaan kuukausittain aikana, jolloin liiketoiminta kukoistaa. Korvauksia voi sitten hakea vastoinkäymisten kohdalla, jolloin työkyvyttömyys tai työttömyys iskee.

Jos päätoiminen yrittäjä jää työttömäksi siten, että yritystoiminta loppuu, eikä hänellä ole muita tulonlähteitä, hänen ainoa työttömyysturvansa pahimmassa tapauksessa on Kelan peruspäiväraha, joka vain hieman alle 724 euroa kuussa.

Pienellä kymmenien eurojen kuukausimaksulla yrittäjän on mahdollista hankkia satojen eurojen lisäturva Kelan peruspäivärahan tueksi. Yrittäjän työttömyysturvalaskuri auttaa sopivan työttömyysturvan löytämisessä.

Mitä suurempia työttömyyskorvauksia haluaa, sitä enemmän suurempi kuukausimaksu täytyy valita. Kuukausimaksun suuruuteen vaikuttaa myös, kuinka laaja vakuutus on kyseessä.

Jos pitkän sairausloman tai työttömyyden takia tulot tippuvat yli kolmanneksen, alkaa kuukausittaisista juoksevista kuluista selviytyminen olla hankalaa.

Yrittäjän työttömyysturva on vapaaehtoinen lisävakuutus, joka on tarkoitettu laskuista selviämiseen vaikeina hetkinä, jolloin raha on tiukassa. Työttömyyskorvausrahaa voi käyttää vapaasti haluamiinsa käyttökohteisiin – lainojen ja laskujen maksuun tai mihin vain.

Näin toimii yrittäjän työttömyyskorvaus

Yrittäjän työttömyysturvan ehdot voivat vaihdella riippuen vakuutusyhtiöstä. Niihin kannattaa perehtyä tarkasti aivan kuten muidenkin allekirjoitettavien – esimerkiksi sähkösopimusten tai lainojen kohdalla.

Työssäoloehto

Vakuutusyhtiöt vaativat työttömyysturvavakuutusten kohdalla, että asiakas täyttää antaa tiedot työllisyystilanteestaan edeltävien kuukausien ajalta – yleensä aika on viimeiset 6 kuukautta.

Väärinkäytön välttämiseksi yhtiöt haluavat asiakkaan sitoumuksen siitä, ettei asiakkaalle ole tietoa tulevasta työttömyydestä tai sairaudesta.

Kenelle yrittäjän työttömyysturva on tarkoitettu?

Yrittäjän työttömyysturvan ehtoina ovat, että vakuutuksen ostava asiakas on:

  • työkykyinen
  • työikäinen (18-64v)
  • päätoiminen tai osa-aikainen yrittäjä
  • freelancer tai toiminimiyrittäjä

Henkilön on täytynyt olla työelämässä työkykyisenä viimeiset 6 kuukautta. Eikä sopimuksen allekirjoittamisen hetkellä hänellä ole tietoa tulevista tai piilevistä sairauksista ja yritystoiminnan loppumisesta.

Yrittäjän työttömyysturvan hinta

Vakuutuksen kuukausihinta ja korvaussumman suuruus kulkevat käsi kädessä. Mitä isomman kuukausikorvauksen haluaa, sitä isommaksi kuukausimaksu vakuutukseen tulee.

Myös vakuutuksen laajuus ja muut ehdot vaikuttavat vakuutuksen hintaan. Laajemmasta vakuutuksesta maksetaan tietenkin isompia vakuutusmaksuja.

Työttömyysvakuutuksia on saatavana eri laajuisina. Sopimusehdot kannattaa aina sisäistää ennen vakuutuksen ottamista.

Yhtiöiden sivuilla löytyviä vakuutuslaskureita voi käyttää apuna sopivan vakuutuksen etsimiseksi. Vakuutuslaskuri näyttää, millaisella kuukausisummalla saa minkäkin suuruisia kuukausikorvauksia.

Milloin työttömyyskorvausta voi saada?

Yrittäjän työttömyysturvan korvaussumma määritellään sopimusehdoissa. Niissä kerrotaan myös tilanteet, milloin työttömuuskorvauksia aletaan maksaa.

Ehdot sisältävät sopimuksen tekemisen jälkeisen karenssiajan, jonka jälkeen yrittäjä on oikeutettu sairaus- ja työttömyyskorvauksiin.

Työkyvyttömyyden tai työttömyyden täytyy myös jatkua tietyn ajan yli ennen kuin korvauksiin on oikeutettu. Korvauksia maksetaan pääsääntöisesti ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lähtien.

Sairaslomakorvaus ja työttömyysturva

Vakuutusehdot määrittelevät työkyvyttömyyden pituuden, jonka jälkeen asiakas on oikeutettu hakemaan ja saamaan korvauksia. Yleensä yli 30 vuorokauden jatkuva tilapäinen tai pysyvä työkyvyttömyys ja sairausloma oikeuttaa saamaan kuukausikorvauksia työttömyysturvan kautta.

Sairauksien kohdalla yleensä täytyy kulua ehdoissa määritetty aika työttömyysvakuutuksen ostamisen jälkeen, ennen kuin asiakas voi saada työttömyysturvan korvauksia. Tämä ehto on vakuutusyhtiöiden pyrkimys estää palvelun väärinkäyttöä.

Jos haluat tietää miten sairausvakuutus toimii, saat lisää tietoa klikkaamalla linkkiä.

Yleensä yrittäjän työttömyysturva korvaa sattuneet heti ostopäivästä eteenpäin sattuneet tapaturmat, mikäli aiheutunut työkyvyttömyys jatkuu ehdoissa määritellyn ajan ylitse. Monesti työttömyysturviin kuuluu myös tapaturmaisen kuoleman korvaaminen. Täältä voit lukea lisää henkivakuutuksista.

Työttömyyskorvaus

Yllättävän työttömyyden kohdatessa vakuutuksen ostanut yrittäjä on oikeutettu työttömyysturvan korvauksiin. Ehdoissa määritellään, kuinka pitkä aika täytyy kulua työttömyysturvan ostamisen jälkeen ennen kuin korvauksia on voi hakea. Aika on yleensä muutama kuukausi.

Yrittäjän työttömyysturva on tarkoitettu yritystoiminnan loppumisesta aiheutuneelle työttömyydelle. Yrittäjällä ei saa olla vakuutuksen ostohetkellä tietoa tulevasta konkurssista tai yritystoiminnan lopettamisesta.

Mihin korvauksia voi käyttää?

Työttömyysturvastan korvausten käyttökohteet:

  • laskut
  • lainan lyhennys
  • mitkä tahansa muut elämiseen menevät kulut

Korvausrahoja voi siis käyttää vapaasti siten kuten itselle sopii.

Kenelle yrittäjän työttömyysturva sopii?

Vapaaehtoinen lisäturva on yksinkertainen palvelu, joka käy kaikille työelämässä yli 6 kuukautta yhtäjaksoisesti olleille terveille yrittäjille, jotka haluaisivat turvata taloutensa yrittämisen epävarmuuksien varalta.

Työttömyysturva sopii etenkin sellaiselle yrittäjälle, jolla ei ole muita tulonlähteitä, vaan työttömyyden kohdatessa yrittäjä joutuisi pelkän Kelan peruspäivärahan varaan.

Työttömyydestä tai sairaudesta ei saa työttömyysvakuutuksen ostohetkellä olla tietoa. Työttömyysturvan ostava ei myöskään voi hakea korvauksia, jos aikoo jäädä vapaaehtoisesti pois yrityksestä.

Toiminimi ja työttömyysturva

Yrittäjä, joka on freelancer tai tekee muita töitä yritystoiminnan lisäksi, voi myös ostaa erillisen työttömyysturvan. Jos sinulla toiminimi, yrittäjän työttömyysturva voi olla hyvä lisä työttömyyden tai sairauden varalle.

Yrittäjän työttömyysturvan kohdalla toiminimiyrittäjä, joka on osan aikaa palkansaajana, voi työttömyyden kohdatessa valita luokitteleeko itsensä yrittäjäksi vai kuuluuko hän palkansaajan työttömyyskassan piiriin.

Palkansaajan työttömyysturva – sairauslomien varalle

Vakuutusyhtiöillä voi olla tarjolla myös työttömyysturva tai ns. tuloturvavakuutus, joka on tarkoitettu työikäisille palkansaajille. Palkansaajan tuloturva toimii pääpiirteittäin samoin kuten yrittäjän työttömyysturva.

Yleisesti vakuutusyhtiöt Suomessa vaativat, että asiakas on tehnyt töitä yhtäjaksoisesti viimeiset 6 kuukautta ja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Lue lisää tuloturvasta täältä.

Yrittäjän työttömyysturva – koronan vaikutukset

Koronavirus ja sen aiheuttama globaali pandemia on vaikuttanut 2020-luvun taitteessa taloudellisesti suureen osaan ihmisiä. Kenties yksi haastavimmista taloudellisista tilanteista on ollut useilla yrittäjillä. Koronavirus on asettanut monia yrittäjiä hankalaan asemaan, sillä liiketoiminta on joko heikentynyt tai jäänyt kokonaan ilman tulovirtaa erinäisten rajoitusten takia.

Kuten artikkelissa jo aiemmin mainittiin, yrittäjien työttömyysturva on hyvin erinäinen ja yksilön henkilökohtaisista päätöksistä riippuvainen. Monella yrittäjällä on henkilökohtainen yrittäjän työttömyysturva, mutta valtaosa yrittäjistä ei tällaista kuitenkaan omaa.

Yrittäjät kykenivät Kelan päätöksen johdosta hakea työttömyyskorvausta koronapandemiaan liittyen. Kyseisen etuuden mahdollisuus alkoi vuoden 2020 alussa, mutta päättyi 2021 lopulla.

Vuoden 2022 alussa yrittäjän ei ollut enää mahdollista vastaanottaa työttömyysetuuksia Kelan avulla. Mikäli yrittäjä haluaisi saada vuoden 2022 alusta työttömyysetuutta, tulisi henkilön lopettaa liiketoiminta tai muuttaa se sivutoimiseksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritystoiminta saa tuottaa vähemmän kuin noin 1 090 euroa kuukaudessa jokaista liiketoiminnassa yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi yrittäjän työttömyysturvaa kannattaa sinun ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mikä on yrittäjän työttömyysturva?

Yrittäjän työttömyysturva on vapaaehtoinen vakuutus, joka antaa lisäturvaa yllättävien tilanteiden varalle tulonlähteiden tippuessa työttömyyden tai työkyvyttömyyden takia.

Työttömyyden syitä voivat olla äkillinen sairastuminen, tapaturmat ja ennalta arvaamaton tai omasta tahdosta riippumaton yritystoiminnan loppuminen.

Yrittäjän työttömyysturvan kuukausimaksu määräytyy korvaussumman suuruudesta ja vakuutuksen laajuudesta.

Yrittäjän työttömyysturva on hyvä keino varautua vaikeampiin aikoihin, sillä yritystoiminnan loppuessa yrittäjä voi jäädä pahimmassa tapauksessa pelkästään Kelan peruspäivärahan (723,69€/kk) varaan.

Kenelle yrittäjän työttömyysturva sopii?

Työttömyysturva sopii päätoimiselle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle, freelancer- tai toiminimiyrittäjälle, joka on tehnyt yhtäjaksoisesti töitä ehdoissa määritellyn ajan.

Yleensä vakuutuksenottajan on täytynyt olla yrittäjänä yhtäjaksoisesti edeltävät 6 kuukautta ja työkykyisenä. Vakuutusehdot voivat vaihdella, joten niihin kannattaa aina perehtyä tarkasti.

Mihin yrittäjän työttömyysturvan korvausrahaa voi käyttää?
Yrittäjän työttömyysturvan ostanut asiakas on työttömyyskorvauksia saadessaan vapaa valitsemaan itse korvaussumman käyttökohteen. Työttömyysturvalla voi maksaa:
  • laskuja
  • lainaeriä
  • mitä tahansa elämiseen meneviä kuluja
Voiko työttömyysturvan kulut kirjata yrityksen kuluihin?
Yrittäjän voi olla mahdollista sisällyttää työttömyysturvasta aiheutuneet kulut yrityksen kirjanpitoon kuluiksi. Asia kannattaa aina tarkistaa omalta kirjanpitäjältä.

Muuta vakuutuksiin liittyvää