Tuloturva – vakuutus sairauden tai työttömyyden varalle

Yllättävien tilanteiden varalle turvaa tuovat erilaiset vakuutukset kuten tuloturva sekä osto- tai tuoteturvat. Tässä artikkelissa käsittelemme tuloturvavakuutusta, joka pitää huolta taloudestasi, jos työttömyys tai sairaus iskee.

perheen turva

Tuloturva – miksi vakuutus kannattaa ottaa?

Vastuulliseen talouden ylläpitoon kuuluu varautuminen yllättävien tilanteiden varalle, jotka saattavat uhata taloudellista tasapainoa. Näitä ovat esimerkiksi yllättävä työttömyys, sairastuminen ja tapaturmat. Täältä voit lukea lisää vakuutuksista.

Vuonna 2020 alkunsa saaneen koronapandemian aiheuttama epävarmuus työpaikoilla ja vakavan sairastumisen vaara ovat saaneet ihmiset arvostamaan työpaikkojaan ja työkykyään entistä enemmän. Tilanteen vuoksi yhä useampi on varmasti miettinyt pelonsekaisin tuntein, miten käy jos taudin voimakasoireinen tautimuoto iskee omalle kohdalle pitkäksi aikaa.

Jo heti aikuisiän kynnyksellä ja työelämään pääsyn jälkeen olisi vähintäänkin järkevää luoda itselle jonkinlainen suunnitelma tällaisia tilanteita varten. Oli se sitten itse säästetty muutaman kuukauden tai vuoden kattava puskuriraha, joka auttaa kun työkyky tai tulonlähteet ehtyvät.

Toinen vaihtoehto on vakuutusyhtiöltä ostettava tuloturva. Tuloturvasta voidaan käyttää myös termiä toimeentulovakuutus tai työttömyysturva.

Vakuutusyhtiöltä ostettava tuloturva toimii kuten mikä tahansa vakuutus, jota maksetaan esimerkiksi kuukausittain. Mitä suurempi tuloturvan kuukausimaksu on, sitä isompia kuukausikorvauksia vakuutuksenottaja saa sairauden sekä tapaturman sattuessa tai yllättävän työttömyyden kohdatessa.

Jo pienelläkin kuukausimaksulla saa hommattua itselleen satojen eurojen turvan, jos sairausloma pitkittyy ja tulot alkavat tippumaan radikaalisti.

Tuloturvavakuutus tai toimeentulovakuutus ovat tarkoitettu helpottamaan sinun tai perheesi arkea vaikeina hetkinä, jolloin raha on tiukassa. Tuloturvavakuutuksen korvausrahaa voi käyttää vapaasti itse kuinka haluaa erilaisiin kuluihin. Yleensä sairausloman pitkittyessä tulojen tippuessa yli kolmanneksen alkaa kuukausittaisista juoksevista kuluista selviytyminen olla hankalaa.


Löydä paras tieto tuloturvasta

Summarumin kautta löydät varmasti selkeää tietoa tuloturvasta.

Tutki vakuutuksia tästä

Summarum Logo

Tuloturva toimii näin

Ennen allekirjoittamista kannattaa tuloturvavakuutuksen ehtoihin perehtyä tarkasti aivan kuten esimerkiksi sähkösopimuksen tai lainan kohdalla.

Työtilanne ilmoitetaan ennen vakuutuksen ottamista

Vakuutusyhtiöt vaativat tällaisen tuloturvavakuutuksen kohdalla, että asiakas täyttää antaa tiedot työllisyystilanteestaan joltain tietyltä ajalta, esimerkiksi menneeltä 6 kuukauden ajalta. Yhtiöt haluavat myös palvelun väärinkäytön välttämiseksi asiakkaan allekirjoituksen siitä, ettei asiakas ole sopimuksen tekohetkellä tietoinen tulevasta työttömyydestä tai olemassa olevasta sairaudesta.

Kenelle?

Tuloturvavakuutuksen saamisen ehtona voi olla, että terveellä, työkykyisellä ja työikäisellä (18-64v) asiakkaalla on vakuutuksen ostohetkellä voimassa oleva työsuhde, ja asiakas on ollut määritetyllä ajalla yhtäjaksoisesti:

  • kokoaikainen ja vakituinen työntekijä
  • osa-aikainen väh. 16h/vko ja vakituinen
  • päätoiminen ammatinharjoittaja tai yrittäjä.

Henkilön on täytynyt olla työelämässä työkykyisenä viimeiset 6 kuukautta.

Kuukausimaksu määräytyy korvaussumman ja vakuutuksen kattavuuden mukaan

Vakuutuksen hinta on sitä suurempi, mitä suuremman korvaussumman tuloturvavakuutukselleen haluaa. Vakuutuksen laajuus on myös merkittävä tekijä vakuutuksen hinnassa – mitä laajempi, sitä korkeampi maksu.

Tuloturvavakuutuksia on eri laajuisia ja erilaisten tilanteiden varalle. Ehdot kannattaa aina sisäistää ennen vakuutuksen ottamista. Sopivan vakuutuksen löytämiseksi asiakas voi löytää erilaisia laskureita yhtiöiden sivuilta, joiden avulla voi suunnitella sopivaa kuukausimaksua ja korvaussummaa itselleen.

Missä tilanteissa tuloturvavakuutuksen korvauksia maksetaan?

Sopimuksessa ilmoitetaan ehdot, joiden mukaan tuloturvakorvaukset maksetaan. Vakuutuksen ostohetkestä eteenpäin voi ehdoissa olla ns. karenssiaika, jonka jälkeen sairaus- ja työttömyyskorvauksia aletaan maksamaan.

Työkyvyttömyyden tai työttömyyden täytyy myös jatkua tietyn ajan yli ennen kuin korvauksiin on oikeutettu. Korvauksia maksetaan kuitenkin ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lähtien.

Tapaturmat ja sairastuminen

Vakuutusehdot määrittelevät työkyvyttömyyden pituuden, jonka jälkeen asiakas on oikeutettu saamaan korvauksia. Yleensä yli 30 vuorokauden pysyvä tai tilapäinen työkyvyttömyys tai sairausloma oikeuttaa saamaan tuloturvan kuukausittaisia korvauksia.

Vakuutukset yleensä korvaavat ostopäivästä lähtien sattuneiden tapaturmien aiheuttaman työkyvyttömyyden, mikäli aiheutunut työkyvyttömyys jatkuu yli ehdoissa määritellyn ajan. Ehdot sisältävät myös pykälän tapaturmaisen kuolemantapauksen korvauksesta, jotka voi määrittää ohjattavaksi lähimmäisilleen. Lue lisää tapaturmavakuutuksesta ja henkivakuutuksesta näistä artikkeleista.

Sairauksien kohdalla yleensä täytyy kulua ehdoissa määritetty aika tuloturvan ostamisen jälkeen, ennen kuin asiakas on oikeutettu korvauksiin. Tällä ehdolla vakuutusyhtiöt haluavat varmistaa, ettei palvelua käytetä väärin. Sairausvakuutuksista voit lukea täältä.

Työttömyys

Yllättävän työttömyyden kohdatessa vakuutuksenottaja on oikeutettu tuloturvan korvauksiin. Ehdot määrittelevät kuinka pitkä aika täytyy kulua tuloturvan ostamisen jälkeen ennen kuin korvauksia on mahdollista saada. Aika on yleensä muutama kuukausi.

Itsensä irtisanominen tai määräaikaisen työsopimuksen loppuminen ei oikeuta korvauksiin tuloturvavakuutuksissa.

Mihin korvauksia voi käyttää?

Tuloturvavakuutuksesta saatuja korvausten käyttökohteena voivat olla:

  • laskut
  • lainan lyhennys
  • muut kulut.

Kuukausittaista korvaussummaa voi siis käyttää vapaasti siten kuin itse haluaa.

Kenelle tuloturva on sopiva?

Vapaaehtoinen lisäturva on yksinkertainen palvelu, joka käy kaikille työelämässä yli 6 kuukautta yhtäjaksoisesti olleille terveille aikuisille, jotka haluaisivat turvaa elämään yllättävien tilanteiden varalle.

Asiakkaalla ei saa tuloturvan ostohetkellä olla tietoa työttömyydestä tai sairaudesta johtuvasta tulojen tippumisesta .

Yrittäjän tuloturva – sairauslomien varalle

Vakuutusyhtiöillä on myös yrittäjän tuloturvavakuutus, joka on tarkoitettu ammatinharjoittajille ja yrittäjille.

Yleinen vaatimus on, että henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, ja että on tehnyt töitä päätoimisesti 6 kuukauden ajan.

Vakuutuksesta aiheutuvat kulut voidaan laskea yrityksen kuluihin, mikä kannattaa aina varmistaa omalta kirjanpitäjältä.

Tuloturva kokemuksia

Selvittäessä tuloturvaan liittyviä kokemuksia verkosta, on selvää, ettei tuloturva ole kaikista yleisimpiä vakuutuksen muotoja Suomessa. Tästä huolimatta verkosta löytyy useita kokemuksia tuloturvaan liittyen.

Alle on kerätty internetin suosituimmilta keskustelupalstoilta löytyneitä kuluttajien kokemuksia tuloturvasta. Tuloturvasta löytyy useita positiivisia kokemuksia, kuten alla olevasta esimerkistä selviää.

”Hyvä kun tulee KELAn peruspäivärahan lisäksi. Yrittäjän suoja Suomessa niin huono, että tällaiset vakuutukset ihan hyvä lisä siihen.”

Kuten ylläoleva henkilö verkkosivustolla kommentoi, voi tuloturva olla hyvä ja perusteltu hankintapäätös etenkin sellaiselle kuluttajalle, jolla on omaa yritystoimintaa. Kuten alla oleva kokemus osoittaa, voi vakuutuksella olla paikkansa myös, mikäli henkilö joutuu tavallisesta palkkatyöstä sairasvapaalle.

”Hyvin toimii tällaiset, kaverilla oli tuollainen mistä sai 500 euroa 12 kuukauden ajan kun jäi työttömäksi”

Positiivisten kokemusten lisäksi verkosta löytyy myös yksittäisiä asiakaskokemuksia, jossa kokemus ei ole ollut yhtä positiivinen. Syynä näissä on ollut yleensä vakuutuksen pitkät käsittelyajat.

Tämän takia kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, minkä toimijan vakuutuksen ottaa. Mikäli nopealla internethaulla vakuutusta tarjoavasta yrityksestä ei löydy tietoa, voi järkevintä olla vaihtaa harkittua vakuutuksen tarjoajaa.

Kuluttajan kannattaa lisäksi varmistaa, että vakuutusta tarjoava yritys toimii myös Suomesta käsin. Mikäli yrityksen liiketoimintaa pyöritetään jostain muusta maasta käsin, voi yhteyden ottaminen käsittelyihin liittyen olla haastavaa.

Näiden syiden takia kuluttajan kannattaakin miettiä huolella, miltä toimijalta vakuutuksensa hakee. Mitä tunnetumpi toimija, sitä vähemmän riskiä vakuutuksen hakemisessa on.

Kuluttajan kannattaa lisäksi lukea aina vakuutussopimus huolella läpi ja varmistaa, että henkilö tietää ehdot mahdollisimman tarkasti ennen allekirjoittamista

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi tuloturvaa kannattaa sinun ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mikä on tuloturva?

Tuloturva on vapaaehtoinen vakuutus, joka antaa lisäturvaa tulonlähteiden tippuessa yllättävien tilanteiden takia, joita ovat äkillinen sairastuminen, tapaturmat ja ennalta arvaamaton työttömyys.

Tuloturvan kuukausimaksu määräytyy vakuutuksen laajuudesta ja korvaussumman suuruudesta.

Kenelle tuloturvavakuutus sopii?

Vakuutuksenottajan on täytynyt olla työkykyisenä työelämässä yleensä yhtäjaksoisesti edeltävät 6 kuukautta. Vakuutusehdoissa voi olla eroja, minkä vuoksi niihin kannattaa aina perehtyä tarkasti.

Tuloturva sopii myös päätoimiselle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle, joka on tehnyt yhtäjaksoisesti töitä määritellyn ajan.

Mihin tuloturvan korvauksia voi käyttää?

Jos vakuutuksen ostanut asiakas joutuu tilanteeseen, joka oikeuttaa tuloturvan korvauksiin, voi hän käyttää korvausrahat vapaasti itse mihin haluaa.

Muuta vakuutuksiin liittyvää