Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus kuuluvat yleensä samaan vakuutuskokonaisuuteen. Mitä pelkkä tapaturmavakuutus korvaa ja mitä siihen kuuluu? Vastauksen saat tältä sivulta.

Kaatunut pyörä

Mitä tyypillinen tapaturmavakuutus korvaa?

Tapaturmavakuutus korvaa lääkärinpalkkioita, hoito- ja tutkimuskuluja, lääkkeitä ja sairaalamaksuja, usein ilman omavastuuta. Myös seuraavat saattavat sisältyä tapaturmavakuutukseen:

 • Kuolemantapauskorvaus on tapaturmavakuutukseen sisällytettävä henkivakuutus.
 • Urheiluturva korvaa urheilussa sattuneiden vammojen hoitoa.
 • Päiväkorvausta maksetaan, jos vakuutettu joutuu tapaturman vuoksi sairauslomalle.
 • Tapaturmavakuutus sisältää tavallisesti myös haittakorvauksen, jonka suuruus määritellään sopimuskohtaisesti.

Mitä tapaturmavakuutus ei korvaa?

 • Sairauksia tai ruumiinvikoja.
 • Ruokamyrkytystä.
 • Vaarallisen urheilun tai kilpaurheilun aiheuttamia vammoja.
 • Huumausaineiden käytöstä tai itsemurhayrityksestä aiheutuneita vammoja.
 • Kotikäyntejä, kotihoitoa.
 • Fysioterapiaa.
 • Sodassa tai ydintuhossa koituneita vammoja.

Haittakorvaus

Jos tapaturma aiheuttaa pitkäaikaisen vamman, vakuutusyhtiö maksaa pitkäkestoista korvausta. Vamman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä maksetaan päiväkorvausta.

Tämän lisäksi tapaturmavakuutuksesta maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukainen kertakorvaus vamman aiheuttamasta yleisestä haitasta. Korvauksen suuruus määräytyy työkyvyttömyyden asteen mukaisesti. Asteita on kaikkiaan kaksikymmentä.

Esimerkki

Patrikilta irtoaa peukalo ja keskisormi. Tämä on haittaluokitus viiden mukainen eli 25-prosenttinen pysyvä haitta. Hänen tapaturmavakuutuksensa on 60 000 euron suuruinen eli hän saa korvausta 60 000 * 25 % = 15 000 e

Haittaluokitukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksista ja se astui voimaan vuonna 2010. Tapaturma- ja liikennevakuutus käyttävät lääketieteellistä haittaa arvioidessaan hyväksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteenä julkaistua haittaluokitusta.

Pysyvän haitan haitta-asteesta puhuttaessa yleinen toiminnanvajavuus tarkoittaa sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvaa haittaa henkilön yleiseen toimintakykyyn.

Voit lukea lisää yleisen toimintakyvyn luokittelusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulta. Haittaluokitukset on määritelty seuraavasti:

 1. Lievästä toiminnanvajauksesta (tasot 0-5)
 2. Keskivaikeasta toiminnanvajauksesta (6-10)
 3. Vaikeasta toiminnanvajauksesta (11-15)
 4. sekä erittäin vaikeasta toiminnanvajauksesta (16)

Kenen kannattaa hankkia tapaturmavakuutus?

Tapaturmavakuutusta voivat yleensä hakea 16-74 -vuotiaat suomalaiset. Vakuutus on voimassa 80-vuotiaaksi. Lapsille on tarjolla erillisiä lasten tapaturmavakuutuksia, joita etenkin urheiluseurat saattavat edellyttää juoniorijäseniltään.

Kuten usein vapaaehtoisten vakuutusten tapauksessa Suomessa, köyhän ei kannata satsata tapaturmavakuutukseen, mutta jos tulot ovat säännölliset ja etenkin jos palkansaaja on perheellinen, tapaturmavakuutus voi tulla tarpeeseen. Päiväkorvaus takaa perheen toimeentulon tapaturmatilanteessa ja kuolemantapauskorvaus tekee saman pahimman sattuessa.

Perheellisen, vakavaraisen palkansaajan kannattaa hankkia tapaturmavakuutus osana henkivakuutuspakettiaan. Tapaturmavakuutus nimittäin takaa perheen toimeentulon vakavassa onnettomuustapauksessa. Tapaturmavakuutukseen usein liittyvä kuolemantapausvakuutus varmistaa, että perhe ei jää tyhjän päälle, jos perheen elättäjä yllättäen menehtyy.

Myös lapsi voi tarvita erityisen lasten tapaturmavakuutuksen, jos hän haluaa olla urheiluseuran jäsen. Myös joitakin urhailulajeja harrastavilta aikuisilta voidaan edellyttää vakuutusta.

Kenelle tapaturmavakuutus on tuhlausta?

Tapaturmavakuutus on yksi hyvätuloisen suomalaisen keinoista suojata selustansa taloudellisesti. Pienituloinen ei yksinkertaisesti pysty suoriutumaan kaikista mahdollisista lisäkuluja aiheuttavista varotoimista. Siksi on tehtävä valintoja. Vähävaraisen ihmisen kannattaa vakavasti harkita tapaturmavakuutusta lähinnä vain, jos elätettävänä on lapsia.

Vähävaraisen sinkun ei todennäköisesti kannata vakuutusta ottaa. Rahalle on varmasti parempaakin käyttöä. On monia muita keinoja, joilla ihminen voi varautua huonoon päivään. Säästäminen ja yleinen omasta taloudesta ja terveydestä huolehtiminen ovat kaikki varteenotettavia keinoja.

Muista, että tapaturmavakuutus ei ole sairausvakuutus. Se takaa hoitoa ja korvauksia vain tapaturmaisten vammojen tapauksessa.

Muista myös, että työntekijää suojaa työaikana lakisääteinen tapaturmavakuutus. Et siis tarvitse omaa tapaturmavakuutusta työpaikan riskeiltä suojautumiseen. Lisätietoa muista vakuutuksista löydät Vakuutukset -pääsivulta.

Erot erilaisissa tapaturmavakuutuksissa

Tapaturmavakuutusten välisistä eroista suurin koskee korvausten suuruutta. Tavallinen tapaturmavakuutus tarjoaa kolmenlaisia korvauksia: hoitokulujen korvauksia, haittakorvauksia ja kuolemantapauskorvauksia. Tyypillisessä tapaturmavakuutuksessa korvaussummat saattavat jakautua esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 • Hoitokulujen korvaukset max. 17 000 e
 • Haittakorvaukset max. 25 000 e
 • Kuolemantapauskorvaus 25 000 e

Summat voivat olla myös huomattavasti näitä korkeammat tai matalammat. Ole siis tarkkana vakuutusta valitessasi.

Tapaturmavakuutuksen hinta

Yllä olevan esimerkin mukaisen tapaturmavakuutuksen vuosimaksun voi olettaa olevan muutamia kymmeniä euroja. Ei siis mitenkään maata mullistava hinta. Useimmilla ihmisillä on toki varaa maksaa tämän verran pienestä hipusta mielenrauhaa.

Tapaturmavakuutusten hinnoista ei ole saatavilla ajantasaisia vertailuja ja vakuutusyhtiöt eivät tarjoa julkisesti suoraan vertailukelpoisia hintoja. Eräs suuri ongelma hintojen vertailussa on se, että tapaturmavakuutus lähes poikkeuksetta niputetaan osaksi isompaa henkilövakuutuksen pakettia. Vakuutusten keskittäminen vaikuttaa huomattavasti hintaan.


Muuta vakuutuksiin liittyvää