Tapaturman ja vakavan sairauden turva

Tällä yhdellä vakuutuksella saat katettua tapaturman ja vakavan sairauden aiheuttaman taloudellisen ahdingon. Vakuutusrahat voi käyttää hoitokuluihin, laskujen maksuun tai mihin tahansa. Lue lisää tapaturman ja vakavan sairauden turvasta täältä.

Miksi tapaturman ja vakavan sairauden turva kannattaa ottaa?

Tapaturman ja vakavan sairauden turva on vakuutus, joka on tarkoitettu turvaamaan sinun ja läheistesi elämä ja toimentulo tilanteessa, jossa sinulle sattuu ikävä tapaturma tai sairastut vakavasti.

Tällaisissa tilanteissa talouden terveydenhuoltokustannukset nousevat rajusti tai tulot voivat tippua työkykyisyyden heikennyttyä. Tapaturman ja vakavan sairauden turva voi olla näissä tapauksissa elintärkeä perheen vakuutus.  Voit myös ottaa tuloturvan vakuutukseksi tulojen tippumisen varalle.

Tapaturmasta tai vakavasta sairaudesta aiheutuneet hoitokulut voivat olla liian suuret omalle taloudelle ja säästöille. Tällöin lisäturvaa saa vakuutuksen kautta pienellä kuukausimaksulla.

Tapaturman ja vakavan sairauden turva on oiva keino pienentää riskejä ja lisätä turvaa perheen elämään.

Kyseessä on perusturva, joka on voimassa niin arjessa kuin matkoillakin – 24/7 kellon ympäri.

Vaikean tapaturman ja vakavan sairauden kohdatessa vakuutuksen ottaja saa tililleen kertakorvauksen, jonka suuruus määrittyy vakuutuksen hinnan mukaan. Vakuutuksen ottajan henkilökohtainen profiili ja tiedot voivat myös vaikuttaa vakuutuksen hintaan.

Tapaturmasta ja vakavasta sairaudesta aiheutunut kuolema korvataan myös henkivakuutuksen tavoin vakuutetun läheisille.


Löydä paras tieto tapaturmavakuutuksista

Summarumin kautta löydät varmasti selkeää tietoa tapaturmavakuutuksista.

Tutki vakuutuksia tästä

Summarum Logo

Missä tilanteissa vakuutus korvaa?

Tapaturman ja vakavan sairauden turva on vapaaehtoinen vakuutus, jonka kertakorvaus yleensä maksetaan kun:

 • tapaturma aiheuttaa vakavan haitan tai vammautumisen
 • sairastuu vakavaan sairauteen
 • sairastuu sairauteen, joka vaatii pitkäaikaista hoitoa
 • sairauden tai tapaturman johdosta kuolee

Näitä tilanteita voivat olla:

 • sokeutuminen
 • sydäninfarkti
 • syöpään sairastuminen
 • halvaantuminen
 • kuolema

Lue aina jokaisen vakuutuksen kohdalla tarkasti, mitkä kaikki sairaudet ja tilanteet ovat oikeuttavia vakuutuskorvauksiin. Ennen turvan ostamista olleet sairaudet jäävät luonnollisesti turvan vakuutuspiirin ulkopuolelle, eli niistä ei voi saada korvauksia.

Kannattaa vertailla vakuutuksia useasta eri vakuutusyhtiöstä saadaksesi parhaimman vakuutuksen juuri sinulle.

Ota selvää myös kuinka ikääntyminen vaikuttaa vakuutuksen hintaan, sillä joissakin vakuutuksissa korkea ikä voi nostaa vakuutusmaksuja, kun taas jotkin vakuutukset ovat kiinteähintaisia määritellyn ajan.

Miten vakuutus toimii?

Vakuutuksen ottanut maksaa tapaturman ja vakavan sairauden turvaa pieninä kuukausimaksuina, joiden suuruus on yleensä noin 1 prosentin luokkaa korvaussummasta.

Esimerkiksi maksamalla 20 euroa kuussa vakuutusmaksuna, voisi korvaussumma olla noin 25 000 €.

Lue lisää erilaisista vakuutuksista sivujemme Vakuutus-osiosta.

Mihin korvausrahoja voi käyttää?

Vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta määritellä mihin tai miten korvattavia vakuutusrahoja käytetään.

Kertakorvaussumman voi esimerkiksi käyttää:

 • lääkärimaksuihin
 • sairauden tai tapaturman pitkäaikaisiin hoitokuluihin
 • muiden laskujen maksamiseen
 • mihin tahansa
 • kuolemantapauksissa raha menee kuolinpesälle tai nimetylle edunsaajalle

Vakuutuksen ottajalla on yleensä vapaudet valita miten korvausrahansa käyttää.

Vakuutuksen voimassaolo

Turvan täytyy luonnollisesti olla voimassa tapaturma-, sairastumis- tai kuolinhetkellä.

Tällaiset turvavakuutukset kuten sairaus- ja henkivakuutus, työttömyysturva sekä tuloturva ovat yleensä toistaiseksi voimassaolevia eli ne voi lakkauttaa silloin kun itse niin haluaa.

Ota yhteys vakuutusyhtiön asiakaspalveluun, jos haluat lopettaa turvan tai haluat korottaa tai laskea korvaussummaa.

Kenelle perusturva sopii?

Tällaiset vapaaehtoiset perusturvat sopivat melkein kaikille henkilöille, jotka haluavat lisäturvaa itselleen ja perheelleen vaikeiden elämäntilanteiden varalle, jotka aiheutuvat tapaturmien tai vakavan sairauden takia.

Tapaturman ja vakavan sairauden turva sopii yksityishenkilöille kuin yrittäjillekin.

Yrittäjän kannattaa tarkistaa vakuutusehdoista, että turva kattaa myös työajalla tapahtuneet tapaturmat. Jos olet yrittäjä, niin täältä voit lukea yrittäjän työttömyysturvasta.

Etenkin vaarallisen työn täyttävät kriteerit kannattaa tarkistaa vakuutusehdoista, ettei niitä suljeta siellä pois. Yksityishenkilön olemassa olevat sairaudet otetaan huomioon vakuutuksen ostohetkellä, eli ne rajataan pois turvan piiristä.

Pysyvän työkyvyttömyyden turva

Pysyvän työkyvyttömyyden turvat löytyvät vakuutusyhtiöiden verkkosivuilta erikseen. Pysyvän työkyvyttömyyden turva eroaa tyypillisestä tapaturman ja sairauden turvasta siten, että nimensä mukaisesti se turvaa henkilön pysyvän työkyvyttömyyden varalta.

Pysyvän työkyvyttömyyden voi aiheuttaa esimerkiksi jokin sairaus tai vamma. Kukaan ei tällaista luonnollisesti toivo itselleen, mutta sellaisen sattuessa on äärimmäisen tärkeää olla taloudellisesti hyvin suojattu.

Pysyvän työkyvyttömyyden turva pyrkii tarjoamaan kuluttajalle taloudellista turvaa tällaisiin tilanteisiin. Oli kyseessä sitten pysyvä sairaus tai vammautuminen, vakuutuksen avulla kuluttajan on mahdollista vastaanottaa korvauksia yli tyypillisen maksimikorvausrajan.

Pysyvän työkyvyttömyyden turva on riippuvainen aina sitä tarjoavasta yhtiöstä sekä tietysti henkilöstä ja työn laadusta. Mikäli kuluttaja haluaa selvittää pysyvän työkyvyttömyyden turvan ehtoja sekä hintaa, kannattaa hänen olla yhteydessä sitä tarjoaviin vakuutusyrityksiin.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi tapaturmavakuutuksia kannattaa sinun ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Miksi tapaturman ja vakavan sairauden turva kannattaa ottaa?
Tapaturman ja vakavan sairauden turva on vakuutus, joka on tarkoitettu turvaamaan elämä ja toimentulo tilanteessa, jossa sattuu ikävä tapaturma tai sairastuminen. Terveydenhuoltokustannukset voivat nousta tällaisessa tilanteessa rajusti tai tulot taas tippua työkykyisyyden heikennyttyä.
Mitä tapaturman ja vakavan sairauden turva korvaa?
Jos tapaturma aiheuttaa vakavan haitan tai vammautumisen, vakuutettu sairastuu vakavaan sairauteen, hän sairastuu sairauteen, joka vaatii pitkäaikaista hoitoa tai mikäli hän sairauden tai tapaturman johdosta kuolee. Kyseisiä tilanteita voivat olla esimerkiksi sydäninfarkti, halvaantuminen tai syöpään sairastuminen.
Miten tapaturman ja vakavan sairauden turva vakuutus toimii?
Vaikean tapaturman ja vakavan sairauden kohdatessa vakuutuksen ottaja saa tililleen kertakorvauksen, jonka suuruus määrittyy vakuutuksen hinnan mukaan. Vakuutuksen ottajan henkilökohtainen profiili ja tiedot voivat myös vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Tapaturmasta ja vakavasta sairaudesta aiheutunut kuolema korvataan myös henkivakuutuksen tavoin vakuutetun läheisille.
Nouseeko vakuutuksen hinta iän mukana?

Joissain vakuutuksissa kustannukset nousevat henkilön ikääntymisen myötä, mutta kaikki vakuutukset eivät tätä ehtoa sisällä.

On myös olemassa kiinteähintaisia vakuutuksia, joiden kiinteä hinta on määritetty esimerkiksi seuraavaksi 10 vuodeksi.

Kannattaa myös pitää mielessä muutkin vakuutusmaksun hintaan vaikuttavat tekijät, kuten vaarallinen työnkuva tai harrastukset tai sairaushistoria.

Mihin vakuutusrahat voi käyttää?
Yleensä tapaturman ja vakavan sairauden turvan korvausrahat voi käyttää itse vapaasti kuinka parhaaksi näkee.
Missä tilanteissa vakuutus korvaa?

Tapaturman ja vakavan sairauden turva on tarkoitettu turvaamaan vaikeat elämäntilanteet, joissa tapaturma tai vakavaan sairauteen sairastuminen aiheuttaa vammautumisen, pitkäaikaissairauden tai kuoleman.

Muuta vakuutuksiin liittyvää