Sairausvakuutus

Julkinen sairausvakuutus kattaa tätä nykyä yhä heikommin hoitokulut. Monilla suomalaisilla onkin yksityinen sairausvakuutus. Lue tästä, mitä vakuutus korvaa, millaista hintaa siitä voi odottaa joutuvansa maksamaan ja miksi se ei usein toimi niin hyvin kuin asiakkaat toivoisivat.

kipeä nainen

Julkinen sairausvakuutus

Kaikki suomalaiset kuuluvat periaatteessa julkisen sairausvakuutuksen piiriin. Kuitenkin joissain erityistapauksissa julkinen sairausvakuutus ei olekaan riittävä. Myös monet näiden erityistapausten ulkopuolelle jäävät kuluttajat voivat ottaa vapaaehtoisen sairausvakuutuksen taatakseen nopeamman hoidon.

Kela korvaa lakisääteisen sairausvakuutuksen perusteella monia yksityisen puolen toimenpiteitä. Korvauksen perusteena on ns. korvaustaksa, joka on määritelty kullekin toimenpidetyypille etukäteen.

Yksityinen lääkäri saa periä taksaa korkeampaa korvausta, jolloin ylimenevä osuus jää potilaan maksettavaksi. Lain mukaan taksojen pitäisi olla keskimäärin 60 % todellisista kuluista, mutta Kela on jäänyt ajasta jälkeen. Taksat korvaavat nykyään vain noin 50 % kuluista. Voit tutkia sairaanhoitokorvausten taksoja Kelan sivuilta.


Löydä paras tieto sairausvakuutuksista

Summarumin kautta löydät varmasti selkeää tietoa sairausvakuutuksista.

Tutki vakuutuksia tästä

Summarum Logo

Kela ei korvaa lainkaan

 • yksityisten laitosten perimiä toimistokuluja
 • leikkaussalimaksuja
 • sairaaloiden hoitopäivämaksuja
 • poliklinikkamaksuja
 • ennaltaehkäisevää hoitoa, paitsi hammashuollossa

Vapaaehtoinen sairausvakuutus

Vapaaehtoinen eli yksityinen sairausvakuutus takaa laajemmat korvaukset yksityisen puolen kuluista. Nyrkkisääntönä vapaaehtoinen sairausvakuutus korvaa kaikki välttämättömät lääketieteelliset toimenpiteet ja lyhentää jonotusaikoja. Sopimusehdoissa voi kuitenkin olla eroja sen suhteen, mitä toimenpiteitä korvataan kokonaan ja mitä vain osittain.

Vapaaehtoinen sairasvakuutus ei useinkaan korvaa:

 • lääkärinlausuntoja
 • terveystarkastuksia
 • matkakuluja
 • näöntarkastuksia tai silmälaseja
 • fysioterapiaa
 • psykoterapiaa
 • raskauden tai synnytyksen aiheuttamia kuluja
 • urheiluseuran järjestämässä toiminnassa aiheutuneita vammoja
 • hoitoa ulkomailla
 • olemassaolevia vammoja (vanhat selän ja alaraajojen vammat voivat jopa estää vakuutuksen saamisen)
 • joukkotuhossa aiheutuneita vammoja, kuten sotaa tai ydinonnettomuutta

Huomaa, että osa näistä saattaa kuitenkin kuulua tavallista laajemman sairausvakuutuksen piiriin ja monista kohdista voi neuvotella erikseen vakuutusta hankkiessaan. Kuluttajan kannattaakin tehdä vertailuja eri vakuutusyhtiöiden välillä.

Omavastuu ja enimmäiskorvaussumma

Sairausvakuutuksessa on tyypillisesti vahinkokohtainen 50-150 euron omavastuu. Tiettyä sairautta tai vammaa kohden omavastuu peritään yleensä vain kerran. Tapaturmien kohdalla omavastuuta ei peritä lainkaan. Usein vakuutusehdoissa asetetaan vakuutuksen aikana korvattavien hoitokulujen enimmäissumma, joka on yleensä hieman yli 50 000 euroa.

Yrittäjän vapaaehtoinen sairausvakuutus

Lähtökohtaisesti vain yrittäjät tarvitsevat vapaaehtoista sairausvakuutusta, sillä he eivät nauti yhtä laajasta julkisesta sairausvakuutuksesta kuin muut kansalaiset. Yksityinen sairausvakuutus on yleensä ainoa pätevä keino taata toimeentulo sairaustapauksessa. Usein yrittäjän sairausvakuutukseen kuuluu myös lisäturva työkyvyttömyyden varalle.

Sairausvakuutuksen voi myös ottaa koko yrityksen henkilökunnalle kollektiivisesti, jolloin se tietysti tulee pakettiratkaisuna suhteessa edullisemmaksi. Työntekijöiden saattaminen yksityisen sairausvakuutuksen piiriin voi olla hyödyllistä, koska se nopeuttaa hoitoon hakeutumista ja voi parantaa hoidon tasoa. Tämä vähentää sairauspoissaolojen määrää ja myös sitouttaa työntekijöitä yritykseen.

Huomaa, että ulkomailla liikkuvaa elämää viettävä suomalainen, joka on pudonnut Kelan tukien ulkopuolelle, voi tarvita kansainvälisen terveysvakuutuksen. Tällainen vakuutus maksaa enemmän kuin suomalaisille kaupattavat vapaaehtoiset sairausvakuutukset, mutta korvaavat kaikki tarvittavat hoidot eri puolilla maailmaa.

Sairausvakuutuksen hinta

Yksityishenkilöt hankkivat sairausvakuutuksen yleensä osana isompaa henkilövakuutuspakettia yhdessä esimerkiksi henkivakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen kanssa. Tällöin sairausvakuutuksen hintaa on käytännössä mahdotonta erottaa muusta vakuutuksesta, joilloin myös eri palveluntaroajien vertailu on hankalaa.

Sairausvakuutus kannattaa kilpailuttaa pyytämällä useilta vakuutusyhtiöiltä tarjousta kokonaisvaltaisesta henkilövakuutuspaketista. Pakettien hinnat vaihtelevat laidasta laitaan. Hintavertailu onkin vaikeaa, sillä markkinoille on tullut viime vuosina uudentyyppisiä vakuutuksia ja tuotteiden erot ovat kasvaneet entisestään.

Nyrkkisääntönä sairauskuluvakuutuksen hintaan vaikuttavat

 • hakijan ikä
 • aikaisemmat sairaudet
 • omavastuuosuuden suuruus
 • korvaussummien suuruus
 • vakuutusten keskittäminen (useampien vakuutusten ottaminen samalta yhtiöltä)
 • vakuutuksen kattavuus erityistapauksissa
 • sukupuoli (naisten sairauskuluvakuutukset ovat yleensä miesten vakuutuksia kalliimpia, sillä naiset käyvät lääkärissä miehiä herkemmin)

Huomaa, että joulukuusta 2012 alkaen sukupuoli ei saa enää vaikuttaa vakuutuksen hintaan, joten miehillä vakuutusten hinnat nousevat, naisilla puolestaan laskevat.

Kritiikkiä

Yksityisten sairausvakuutusten yleistyminen on nähty oireena julkisen terveydenhuollon heikentymisestä. Hallitus on aikonut leikata julkisen sairausvakuutuksen tarjoamia ennestäänkin hintakehityksestä pudonneita Kela-korvauksia. Helsingin Sanomat raportoi vuonna 2020, että hallitus suunnitteli hoitajamitoituksen rahoittamista yksityisen terveydenhuollon kelakorvausten leikkaamisella.

Terveysvakuutusten suosio on kasvanut, kun huoli kunnallisen perusterveydenhuollon tilasta on voimistunut. Vuonna 2017 kotitaloudet maksoivat lähes miljoonasta sairaskuluvakuutuksesta: nousua oli kahdeksan vuoden aikana 35 prosenttia. Tilastokeskusen mukaan selvä enemmistö vakuutuksenottajista jää kuitenkin tappiolle, kun huomioidaan omavastuu. Rahallisesti huonoiten vakuutus kannatti lapsiperheille.

Vapaaehtoisia sairausvakuutuksia on kritisoitu myös toisesta näkökulmasta: suomalaisten aikuisena ottamat sairausvakuutukset ovat osoittautuneet melko tehottomiksi. Vakuutusyhtiöt ovat olleet poikkeuksellisen kärkkäitä keplottelemaan itsensä ulos vakuutuskorvausten maksamisesta pienimmänkin tekosyyn varjolla.

Loppujen lopuksi sairausvakuutus on kuitenkin useimmille ihmisille ylellisyystuote. Se ei kohenna terveyttä, vaan lähinnä tekee yksityisen lääkärin luona hoidossa käymisestä näppärämpää.

Sote-uudistuksen vaikutukset

Valmisteilla olevan sote-uudistuksen vaikutusta yksityisiin vakuutuksiin on myös pohdittu. Hurjimmissa toiveissa uudistuksen nähdään tekevän julkisesta terveydenhuollosta niin hyvän, ettei yksityisiä vakuutuksia tarvita.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen erikoistutkija Liisa-Kaisa Tynkkynen ei kuitenkaan pidä tätä todennäköisenä, ainakaan lähitulevaisuudessa. Hän ei usko, että vakuutusten rooli tulee ainakaan heti muuttumaan sote-uudistuksen myötä. Kuluttajan kannattaakin seurata tarkaan sote-uudistuksen kehitystä myös vakuutusten kannalta.

Sairausvakuutus hinta – löydä kattava henkilövakuutus edullisesti

Vapaaehtoinen sairausvakuutus voi olla monissa tilanteissa hyvä omata. Kuten tekstissä aiemmin mainittiin, vapaaehtoinen sairausvakuutus ei korvaa kaikkia samoja kustannuksia, joita esimerkiksi yksilön vapaaehtoinen sairausvakuutus korvaa.

Mikäli harkinnassa on sairausvakuutus osana henkilövakuutusta, kannattaa henkilövakuutus ehdottomasti kilpailuttaa. Vakuutusten kilpailutus tarkoittaa sitä toimenpidettä, jossa kuluttaja selvittää vakuutustarjouksia useammalta kuin yhdeltä vakuutusyhtiöltä. Vakuutusten kilpailutuksen voi hoitaa joko itse, tai kolmannen toimijan kautta.

Vakuutusten kilpailutuksesta saattaa olla muutamia erilaisia hyötyjä. Ensimmäinen mahdollinen hyöty on rahalliset säästöt. Kilpailutuksen pääasiallinen tarkoitus on yleensä löytää edullisin vakuutus, mutta halutuista ehdoista ei kuitenkaan kannata joustaa.

Toinen vakuutusten kilpailutuksesta saatu hyöty on ajallinen säästö. Mikäli kilpailutuksen hoitaa jokin kolmas osapuoli, jää kuluttajalle yleensä enemmän aikaa käyttöön, kuin jos hän keräisi tarjoukset itsenäisesti useilta eri toimijoilta.

Sairausvakuutusten kanssa kannattaa kuitenkin aina punnita sitä, riittääkö henkilölle yleinen sairausvakuutus. Mikäli henkilö tarvitsee kuitenkin muita vakuutuksia sen lisäksi, kannattaa ne lähtökohtaisesti aina kilpailuttaa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi sairausvakuutuksia kannattaa sinun ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mikä on sairausvakuutus?
Sairasvakuutus on nimensä mukaan vakuutus sairauksista johtuvia kuluja varten. Lisäksi se kattaa tapaturmasta johtuvia kuluja.
Mitä sairausvakuutus korvaa?
Vapaaehtoinen eli yksityinen sairausvakuutus takaa laajemmat korvaukset yksityisen puolen kuluista. Nyrkkisääntönä vapaaehtoinen sairausvakuutus korvaa kaikki välttämättömät lääketieteelliset toimenpiteet. Sopimusehdoissa on kuitenkin eroja sen suhteen, mitä toimenpiteitä korvataan kokonaan ja mitä vain osittain.
Kannattaako sairausvakuutus?
Käytännössä sairausvakuutus ei kohenna terveyttä, vaan lähinnä tekee yksityisen lääkärin luona hoidossa käymisestä näppärämpää ja nopeampaa.

Muuta vakuutuksiin liittyvää