Kotivakuutus

Kotivakuutus on yksi tärkeimmistä vakuutuksista, ja joltain osin myös pakollinen tietyissä asumismuodoissa. Lue tästä, mitä alan ammattilaiset ovat mieltä kotivakuutuksesta!

koti

Haastattelimme seitsemää vakuutusalan asiantuntijaa. Selaa alaspäin lukeaksesi heidän vinkkinsä aiheeseen liittyen.

 • Timo Holopainen, Finanssivalvonta, valvontapäällikkö
 • Timo Ekholm, Lähi-Tapiola, kehityspäällikkö
 • Jussi Rossi, Pop-vakuutus, markkinointi- ja viestintäjohtaja
 • Katri Elomaa, vakuutusyhtiö Turva, asiantuntija
 • Teija Leppänen, vakuutusyhtiö Turva, asiantuntija
 • Henri Lassander, Fennia, tiedottaja
 • Kati Kurikka-Lindeman, Pohjantähti, tuotekehityspäällikkö

”Kotivakuutus on kodin tärkein vakuutus ja myös vuokralaiselle välttämätön”, Valvontapäällikkö Timo Holopainen Finanssivalvonnasta kertoo Summarum Medialle.

”Kotivakuutusta ottaessa kannattaa ensin tutustua eri vakuutuksentarjoajiin netissä ja valita itselle paras vaihtoehto”, Holopainen jatkaa. Järkevä kilpailuttaminen on kuluttajalle vain hyvä asia.

Irtaimiston vakuuttamisella voi turvata jatkuvuutta ja tasata talouden kuluja. Modernit kotivakuutuspaketit ovat hyvin kattavia ja niitä voi sisällyttää  omaan budjettiinsa verrattain siedettävällä kustannuksella”, Holopainen neuvoo.

Kotivakuutukset antaa suojaa kodissa tapahtuville esinevahingoille. Koti/asunto voi olla esimerkiksi omakotitalo, paritalo, rivitalo- tai kerrostalohuoneisto.

Omakotitalossa asujan täytyy ottaa vakuutus myös rakennukselle, kun taas kerrostalossa rakennuksen vakuuttaa asunto-osakeyhtiö ja asuja vakuuttaa vain irtaimistonsa itse.

Kotivakuutukset myydään yleensä paketteina, jolloin niihin sisältyy:

 1. Vastuuvakuutus
 2. Oikeusturvavakuutus.

Varmista, että ne kuuluvat pakettiin. Vastuuvakuutus on lähes välttämätön vuokralaiselle ja siitä korvataan tilanteita, jossa vakuutuksenottaja eli esimerkiksi vuokralainen on aiheuttanut vahinkoa toiselle. Hyvin tavallinen esimerkki tästä on vuokralaisen aiheuttama vesivahinko, joka on turmellut talon rakenteita.

Oikeusturva­vakuutuksesta puolestaan korvataan lakimiesavusta syntyviä kustannuksia erilaisissa riitatilanteissa ja rikosasioissa asianomistajana.

Kotivakuutuksia on tarjolla kattavuudeltaan suppeampina ja laajempina. Kotivakuutussopimukseen voi tavallisesti liittää myös muita arki-elämän ilmiöitä turvaavia osia, kuten vapaa-ajan asunnon vakuutuksen sekä matkavakuutuksen.


Löydä paras tieto kotivakuutuksista

Summarumin kautta löydät varmasti selkeää tietoa kotivakuutuksista.

Tutki vakuutuksia tästä

Summarum Logo

Hyvä kotivakuutus vs. huono kotivakuutus

”Hyvä kotivakuutus on sellainen, joka antaa riittävän kattavasti turvaa erilaisissa ja muuttuvissa elämäntilanteissa,” Holopainen kertoo.

Vakuutuksenottaja voi säädellä riskitasoaan, mikä näkyy hinnassa. Hintaeron takia ei kuitenkaan kannata tinkiä välttämättömästä, koska se antaa parhaimman turvan. Huonosta kotivakuutuksesta puuttuu kaikki välttämätön tai se ei vastaa hakijan tarpeita.

Ennen vakuutuksen ottamista muista käydä huolella läpi omat tarpeet ja maksukyky ja peilata niitä tarjolla oleviin vakuutuksiin. Käytä aikaa ja toimi huolellisesti.

Vakuutuksen tulee kattaa jopa ”täystuho”

Ennen kuin ottaa vakuutuksen, kannattaa käyttää hetki aikaa seuraavien asioiden miettimiseen: katsele ympärillesi kotona ja arvioi, mikä on omasta mielestäsi vakuuttamisen arvoista ja tarpeellista. Ensinnäkin, vakuutuksen tulee riittää oman irtaimiston ”täystuhon” kattamiseen. Irtaimiston arviointi ei ole välttämättä helppoa, mutta täystuhossa ajatus on siinä, että kaikki tuhoutunut pitää hankkia uutena. Vakuutusyhtiöillä on arvioinnin helpottamiseksi pinta-alaperusteiset hinnastot. Tarvittaessa korvausmäärää täytyy nostaa ja arvokkaimmat esineet vakuuttaa vielä yksilöllisesti erikseen.

Toiseksi, asunto-osakeyhtiössä asuvan kannattaa harkita kiinteän sisustuksensa erikseen vakuuttamista ja/tai vakuutusmäärää, jotta irtaimiston lisäksi korkealaatuinenkin parketti, keittiö ja märkätilat ovat riittävästä määrästä turvattuja vaikkapa nokivahingon sattuessa.

Kiinteistön omistajalla on edellisten lisäksi pohdittavanaan rakennuksen teknisiä seikkoja ja arvoja. Lähtökohtana on ns. täysarvovakuutus. Rakennuksen vakuuttamisessa vaikuttaa paljon sen rakennusmateriaali, ikä ja putkistojen kunto.

Huolellinen vakuutusehtoihin perehtyminen on tärkeää

Kotivakuutus ei korvaa moottoriajoneuvoa, terveyttä eikä matkustamista. Nämä osat on syytä neuvotella aina erikseen. Myöskään elinkeinonharjoittamiseen tai sijoittamiseen kuuluvat asiat eivät ole peruskotivakuutuksissa katettuina.

Kaiken kaikkiaan mikään vakuutus ei korvaa kaikkea ja siksi on tarpeen perehtyä vakuutusehtojen rajoituksiin sekä suojeluehtoihin, joiden laiminlyönti voi vaikuttaa korvaukseen.

Kuka voi saada kotivakuutuksen?

Kotivakuutus on ns. vapaaehtoinen vakuutus eli sitä voi hakea kuka tahansa valitsemastaan yhtiöstä. Nykypäivänä se on varsin vaivatonta netin välityksellä. Yhtiöillä on omat asiakasvalintaperusteensa ja niillä on oikeus kieltäytyä vakuutuksen myöntämisestä eräillä erikseen määritellyillä perusteilla.

Esimerkiksi laajat luottohäiriömerkinnät voivat olla syynä kieltäytymiseen. Silloin yhtiön on perusteltava päätöksensä kirjallisesti. Vakuutuksen voimaan tulosta on siis hyvä itse varmistautua.

Kenenkään ei ole pakko ottaa kotivakuutusta. Kuitenkin useimmat vuokranantajat edellyttävät, että vuokralaisella on voimassa oleva vastuuvakuutuksen sisältävä kotivakuutus. Suomessa pakollisia vakuutuksia ovat moottoriajoneuvon liikennevakuutus, joka ajoneuvon omistajan tai haltijan on otettava.

Työnantajien on puolestaan otettava henkilöstölleen lakisääteinen tapaturmavakuutus ja huolehdittava työeläkkeen järjestämisestä. Lisäksi eräillä ammatinharjoittajilla on oltava ammatillinen vastuuvakuutus.

Vinkkejä kotivakuutusten hyvään kilpailutukseen

Hyödykkeiden vertailu ja samalla myös kilpailuttaminen on kuluttajan edun mukaista, joskin toisinaan vaivalloista ja monimutkaista. Vakuutusten osalta se on nykyään helppoa, koska tuotetta ei voi käsin koskettaa, vaan tuotteen sisältö selviää kirjallisesta materiaalista, jonka vakuutusyhtiöt ovat velvollisia antamaan etukäteen. Materiaali on tarjolla verkossa, jossa vertailua onkin melko mutkatonta tehdä. Voit myös lukea esimerkiksi If:n kotivakuutuksesta If kotivakuutus -sivulta.

Yhtiöiden tarjoamat tuotteet ovat yksityiskohdissaan eroavaisia, joten niihin tutustuminen on tarpeellista. Hinta ei kerro kaikkea, vaan vertailussa on syytä kiinnittää huomio siihen, että välttämättömät tarpeet tulevat katettua ja turvan laajuutta voi kasvattaa oman harkinnan mukaan.

Esimerkiksi esineiden arvosta tehtävät ikävähennykset voivat vaikuttaa korvausten määrään. Perusvakuutuksesta saatetaan korvata vain ns. ilmiöperusteiset tapahtumat kuten tulipalo, mutta laajassa kotivakuutuksessa yllättävä ja ennalta arvaamaton tapahtuma riittää korvaamisen perusteeksi.

Vakuutuksen enimmäismäärää eli ns. vakuutusmäärää voi valinnan mukaan vaihdella. Tämä voi tuoda houkutuksen alentaa sitä saadakseen hintaetua. Se voi kuitenkin johtaa alivakuuttamiseen, jolloin vahinkotapauksessa esineistä korvataankin vain pienempi, suhteellinen osuus.

Vakuutuksen omavastuu on useimmiten valittavissa ja se vaikuttaa hintaan. Ostaja harkitsee, kuinka vähän tai paljon hän on valmis sietämään vahinkokohtaisesti sitä, että joutuu maksamaan osan vahingosta omalla rahalla.

Onko halpa kotivakuutus hyvä?

Edellisessä kohdassa tulikin jo esiin, että hinta ei kerro kaikkea. Yhtiöt kuitenkin kilpailevat keskenään saman kaltaisilla tuotteilla ja siksi hintatasot ovat erilaisia. Hyvän tuotteen voi siis löytää muita halvemmalla, kun vertailee tuotteen ja pakettien ominaisuuksia niin, että edullisemmasta hinnasta huolimatta vakuutus täyttää kaikki tarpeet.

Yhtiöillä on käytössään myös erilaisia lisäpalveluja, jotka lisäävät tuotteesta saatavaa lisäarvoa ja tuovat myönteisiä kokemuksia. Klassinen esimerkki on se, että ei tarvitse ostaa uutta pesukonetta itse ja hankkia siihen kuljetus ja asennus ja maksaa ne ensin itse, vaan vakuutusyhtiö toimittaakin uuden pesukoneen avaimet käteen -periaatteella ja maksat vain omavastuun. Näiden palveluiden hyötyjä voi pohtia suhteessa hintoihin.

Virheet, jotka voi helposti välttää

Kertaan vielä, että koskaan ei kannata jättää pois osia, joita ei ehkä heti ymmärrä. Tämän sijaan kannattaa kysyä ensin, mitä ne tarkoittavat. Parhaat esimerkit tästä ovat vastuuvakuutus ja oikeusturva, jotka ovat hinnaltaan alhaisia osia, mutta joille voi tulla arvaamatonta ja välttämätöntä käyttöä.

Toiseksi, alivakuutustilannetta ei kannatta lyhytnäköisesti aiheuttaa pelkästään vakuutuksen hinnasta tinkimällä, vaikka se olisi teknisesti mahdollista netin itsepalvelusovelluksella. Valinta on nimittäin asiakkaan, joka kantaa siitä myös seuraukset.

Vahinko ei tule kello kaulassa: ei silloin ennen eikä nykyäänkään. Kannattaa kuunnella asiantuntijan neuvoja, jotta voi elää mahdollisimman täysipainoista ja onnellista elämää!

Asiantuntijana Valvontapäällikkö Timo Holopainen Finanssivalvonnasta.

Kotivakuutus opiskelijalle – ota nämä asiat huomioon

Monella opiskelijalla saattaa olla toimen alla edullisimman kotivakuutuksen löytäminen. Tällaisissa tilanteissa kannattaa muistaa, että ainakin osa vakuutuksia myöntävistä toimijoista, huomioi opiskelijat erityisesti tuotekatalogissaan.

Monella kotivakuutuksia myöntävällä toimijalla on opiskelijoille omat etunsa kotivakuutusta hankkiessa. Kuluttajan on helppo löytää päivitetyt tiedot suoraan vakuutusyhtiöiden verkkosivuilta. Mikäli verkkosivuilta ei löydy hakukoneiden tuloksien perusteella mainintaa kotivakuutuksesta opiskelijalle, ei sitä todennäköisesti erikseen katalogista siinä tapauksessa löydy.

Osalla vakuutushytiöistä on kuitenkin etuja, mikäli opiskelija harkitsee kotivakuutusta. Moni toimija myöntää esimerkiksi erilaisia alennuksia nuorille tai opiskeleville asiakkailleen. Mahdolliset alennukset kannattaa aina tarkastaa suosituilta vakuutuksen myöntäjiltä ennen hankintapäätöksen tekoa.

Kaikille kotoaan pois muuttaville tulee joskus ajankohtaiseksi kotivakuutuksen etsiminen. Tämän takia kannattaakin varmistaa, että ei maksa ylimääräistä kotivakuutuksesta, joka olisi mahdollista saada edullisemminkin.

Summarum Media kyseli eri vakuutusyhtiöiltä vinkkejä.

Kehityspäällikko Timo Ekholm, Lähi-Tapiola:

”Nelihenkiselle perheelle omakotitalossa Vantaalla olisi suositeltavin vakuutus Laaja Kotivakuutus, joka otetaan omakotitalolle ja koti-irtaimistolle. Vakuutus korvaa kaikki keskeisimmät kodin omaisuuden riskit, tulipalot, myrskyt, varkaudet, vesivahingot ja erilaiset yllättävät rikkoutumiset.”

Laaja vakuutus on omakotitalolle paras, koska se kattaa isoimpien riskien palojen ja vuotojen lisäksi myös talotekniikan rikkoutumisvahinkoja, kuten putkirikko tai lämmityslaitteen rikkoutuminen. Lapsiperheellä tärkeää on myös, että vakuutus kattaa irtaimiston, kuten pesukoneiden ja kännyköiden ja kodin elektroniikan vahinkoja.

Näin yllättävät laiterikot eivät aiheuta niin paljoa taloudellista harmia ja mielipahaa.

Kotivakuutus on voimassa kaikkien perheenjäsenten hyväksi. Se on voimassa myös kodin ulkopuolella mukana kulkeville tavaroille, kuten mukana kulkevat älypuhelimet yms.  Kotivakuutuksella vakuutetaan myös matkatavarat ulkomaan matkoilla, eikä tarvita erillisiä vakuutuksia sitä varten. Matkatavarat voi vakuuttaa myös ilman omavastuuta. Kotivakuutukseen kuuluvat myös vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus.

Vastuuvakuutus korvaa esimerkiksi, jos lapsi aiheuttaa polkupyörällä vahinkoa naapurin autolle. Oikeusturvavakuutus antaa mahdollisuuden turvautua lakimiehen apuun riita-asioissa esim. talokauppoja koskien ja korvaa tästä aiheutuvia kuluja.

Kotivakuutuksessa on aina omavastuu, jonka suuruuden voi halutessaan itse valita. Yleisin omavastuu on koti-irtaimistolle 200 euroa ja omakotitalolle 500 euroa. Suurempi omavastuu alentaa vakuutusmaksua ja pienempi puolestaan nostaa sitä.

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Jussi Rossi Pop-vakuutuksesta:

Korvauksen edellytyksenä on aina tapauksen odottamattomuus ja äkillisyys.

 • Jokainen vahinko käsitellään aina yksilöllisesti ja korvattavuus ratkaistaan vakuutusehtojen perusteella tapauskohtaisesti.

Muutamia esimerkkejä tilanteista, jotka ovat kattaneet kotivakuutusehdot:

 • Pakastin rikkoutuu ja vedet valuvat lattialle aiheuttaen vahinkoa lattiapinnalle. Pakastin voidaan korvata, jos vakuutukseen on valittu turvaa äkillisen rikkoutumisen varalta. Lattiaremontti voitaisiin korvata vuototurvasta.
 • Syysmyrsky kaataa puun omakotitalon päälle, jolloin vahinko voidaan korvata luonnonilmiönä.
 • Lapsi pudottaa kannettavan tietokoneen ja se rikkoutuu. Tällöin vahinko voidaan korvata rikkoutumisturvasta.
 • Pikkulapsi piirtää kivellä naapurin sedän auton oveen kauniin kukkasen. Auton oven uudelleenmaalaamiselle voidaan hakea korvausta vastuuvakuutuksesta.

Mitkä tekijät vaikuttavat muun muassa kotivakuutuksen hintaan?

Irtaimistovakuutus:

 • asuinpinta-ala
 • asunnon sijainti
 • talouden koko

Rakennuksen vakuutuksen hintaan:

 • asunnon sijainti
 • rakennuksen kokonaispinta-ala
 • rakennusvuosi
 • rakennusmateriaali
 • lämmitystapa

Molempien vakuutusten hintaan vaikuttaa myös vakuutuksen sisältö, eli millaista turvaa omaisuudelle on valittu.

Asiantuntijat Katri Elomaa ja Teija Leppänen Turvasta kertovat:

”Kaikkihan lähtee liikkeelle siitä, että asiakkaan vakuuttamisen tarve kartoitetaan. Omakotitalon kotivakuutus sisältää kaksi osaa talon (eli kiinteistön) vakuutuksen sekä irtaimiston vakuutuksen.”

Sopiva vakuutus riippuu paitsi kohteen ominaisuuksista (kuten ikä ja varustelutaso), myös asiakkaan omista tarpeista ja mahdollisuuksista jättää osa vahingoista kokonaan omalle vastuulle. Useimmiten uudehkoon tai hiljattain remontoituun omakotitaloon asiakas haluaa laajimman tason vakuutuksen, joka kattaa myös esimerkiksi talotekniikan rikkoutumisvahinkoja.

Omavastuun nostamisella saa vakuutusmaksua pienemmäksi, mikäli on valmis vahinkotilanteessa maksamaan omasta pussista enemmän korjauskustannuksia.

Koti-irtaimistolle valtaosa asiakkaita haluaa laajimman tason vakuutuksen rikkovahinkojen varalle. Rikkovahinkoja saattaakin tulla herkästi, kun koululaisilla on usein jo omat älypuhelimet, kannettavia, pelikonsoleita ja tabletteja voi löytyä useampia kotoa ja pesukoneetkin pyörivät lähes päivittäin.

Turvassa on kolme eri laajuista vakuutusta: suppea, perus ja laaja. Nämä samat tasot ovat sekä kiinteistölle että irtaimistolle. Turvassa noin 70 % omakotitaloista ja 76 % koti-irtaimistoista on vakuutettu laajan tason vakuutuksella. Siksi valitsimme alla oleviin esimerkkeihin laajimman tason vakuutukset.

Todella tärkeää jokaiselle perheelle ja yksinasuvallekin on muistaa vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Kännykän rikkoutumisen korjauskustannukset ovat kuitenkin pientä vahingonkorvausvastuuseen verrattuna, jos vaikkapa pyöräillessä vilkaisee kännykkää ja osuu jalankulkijaan, jolle kaatumisen seurauksena tulee ansionmenetystä ja lääkärinhoitokustannuksia. Kodin vakuuttaminen on osa perheen kokonaisvakuutusturvaa. Unohtaa ei kannata myöskään perheenjäsenten henkilövakuutuksia, lemmikkien vakuutusturvaa ja autovakuutuksia.

Tiedottaja Henri Lassander Fenniasta kertoo:

”Omakotitalossa asuva tarvitsee vakuutuksen sekä rakennuksille että kodin irtaimistolle. Jos omakotitalo on asunto-osakeyhtiö, tulee vakuutus tehdä asunto-osakeyhtiön nimiin erillisellä kiinteistövakuutuksella ja siihen liittyvillä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksilla. Oikeusturvaan  voi liittää myös henkilöllisyysvarkausvakuutuksen.”

Omakotitalo ja sen irtaimisto kannattaa vakuuttaa laajalla kotivakuutuksella. Laaja kotivakuutus kattaa äkillisesti, ennalta arvaamattomasti sattuneet vahingot:

 • Tuolipalon aiheuttamat vahingot
 • Vesivuodon aiheuttamat vahingot
 • LVISA- laitteiden vahingot
 • Jännitevaihtelun aiheuttamat laitteiden rikkoutumiset
 • Varkaus, murtautuminen tai ilkivalta
 • Myrskyn aiheuttmat vahingot
 • Asumisen keskeytymisen
 • Rikkoutuneet esineet

Tuotekehityspäällikkö Kati Kurikka-Lindeman Pohjantähdestä kertoo:

”Pohjantähtiturvassa merkittävää on ehdollinen omavastuu, jota ei ole saatavissa yleisesti muista  vakuutusyhtiöistä. Asiakas voi valita omakotitalon ja irtaimistonsa vakuutuksiin tavallisen, kiinteän omavastuun sijaan ehdollisen omavastuun. Tämä tarkoittaa sitä, että kun vahingon määrä ylittää valitun omavastuun, vahinko korvataan kokonaisuudessaan. Käytännössä tämä on siis omavastuuton vaihtoehto.

Yksinkertaistettu esimerkki voisi olla, että perheen teini pudottaa vuosi sitten hankitun kännykkänsä, joka hajoaa korjauskelvottomaksi. Uuden vastaavanlaisen laitteen hinta on 800 € ja koti-irtaimiston vakuutuksen omavastuu ehdollinen 300 €. Koska vahingon määrä (800 €) ylittää omavastuun (300 €), ei omavastuuta vähennetä lainkaan ja perhe saa korvauksena 800 €.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi kotivakuutuksia kannattaa sinun ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mitä kotivakuutus korvaa?
Kotivakuutus korvaa sen laajuudesta riippuen muun muassa kodin pinnat, irtaimiston, vesivahingon, tulipalon, varkaudet ja myrskyn aiheuttaman vahingon. Näiden lisäksi kotivakuutus sisältää usein vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen mahdollisia riita tilanteista varten, joita vakuutuksen ottajan tulisi käydä oikeusteitse.
Mitä laaja kotivakuutus korvaa?
Laaja kotivakuutus korvaa tyypillisesti laajemmin äkilliset ja yllättävät tapahtumat, kuten erilaiset rikkoutumat. Laaja kotivakuutus korvaa yleisesti myös muita vahinkoja laajemmin, mitä suppeammat kotivakuutukset.
Miten kotivakuutus toimii?
Kotivakuutus kattaa yksittäisten tuotteiden vakuuttamisen sijaan koko kodin irtaimiston. Kotivakuutuksen ottamisessa yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus itse määrittää, kuinka laajan kotivakuutuksen hän haluaa ja millaisia vahinkoja vakuutus kattaa.

Muuta vakuutuksiin liittyvää