Henkivakuutus

Henkivakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jonka ottamista miltei jokainen joutuu jossain vaiheessa elämäänsä miettimään. Mitä henkivakuutus kattaa, mitä se maksaa ja kenen sellainen kannattaa ottaa? Näihin ja muihin kysymyksiin vastaamme nyt.

Aikuinen ja kaksi lasta pyöräilee

Mitä henkivakuutus korvaa?

Arkipuheessa henkivakuutukseksi kutsutaan yleensä kuolemanvaravakuutusta. Kuolemanvaravakuutus on riskivakuutus, joka antaa vakuutetun edunsaajille korvausta, jos vakuutettu menehtyy. Edunsaajilla tarkoitetaan usein vakuutetun perhettä tai sukulaisia. Korvauksen suuruus vaihtelee alle 100 000 eurosta jopa yli miljoonaan euroon.

Henkivakuutusta usein kritisoidaan sillä, ettei vakuutetun omaisten auta hyötyä rahallisesti vakuutetun menehtymisestä. Rahallinen tuki voi kuitenkin useissa tilanteissa olla tarpeen surutyön ohella, eikä se poissulje kunnioitusta vakuutettua kohtaan.


Löydä paras tieto henkivakuutuksista

Summarumin kautta löydät kattavasti selkeää tietoa erilaisista vakuutuksista, joita ovat henkivakuutus, autovakuutus, matkavakuutus, tapaturmavakuutus tai kotivakuutus.

Tutki vakuutuksia tästä

Summarum Logo

Kuolemanvaravakuutuksen hinta

Kuolemanvaravakuutuksen hintaan vaikuttavat seuraavat muuttujat:

 • Korvauksen suuruus
 • Vakuutettavan ikä ja sukupuoli
 • Vakuutettavan lääketieteelliseen historiaan ja elämäntapaan liittyvät riskitekijät
 • Mahdollinen vakuutusten keskittäminen yhdelle yritykselle
 • Se, mitä kautta vakuutusta haetaan
  • Erilaisten järjestöjen jäsenyyden avulla on mahdollista saada halvimmat henkivakuutukset

Huomaa, että EU-tuomioistuimen päätöksen mukaan sukupuoli ei saa joulukuusta 2012 alkaen vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen.

Henkivakuutus on erityisen tarpeellinen, jos perheessä on lapsia ja toimeentulo on vain yhden henkilön tulojen varassa. Henkivakuutuksen kannattaa kattaa ainakin velat ja arviolta yhden vuoden tulot. Vakuutusturvan määrän voi tällöin arvioida esimerkiksi näin:

Vakuutusturvan tarve = (Omat ja perheen velat + muut erikoiskulut) + (Oma vuoden bruttopalkka) – (Voimassa oleva vakuutusturva)

Hintavertailu

Henkivakuutukset kannattaa aivan ehdottomasti kilpailuttaa, sillä muutaman vuoden takainen Kuningaskuluttajan tekemä vertailu kertoi, että henkivakuutuksien hinnoissa oli tuntuvia eroja.

Henkivakuutusten vertaileminen ei ole helppoa, sillä monet vakuutusyhtiöt käyttävät bonusjärjestelmiä, joissa vakuutukset on kytketty pankkipalveluihin.

Kuningaskuluttajan tekemässä vertailussa 40-vuotiaalle miehelle otettiin vakuutus, jonka kiinteä vakuutusmaksusumma oli 80 000 euroa. Hinnat vaihtelivat vuositasolla 213 eurosta yli 260 euroon, joten jo vuositasolla syntyi merkittäviä eroja. Kymmenen vuoden aikana eroa edullisimman ja kalleimman vakuutuksen välille oli syntynyt noin tuhat euroa.

Kuolemantapauskorvaus ja verotus

 • Henkivakuutukseen kuuluva kuolemantapauskorvaus on verotonta lähiomaiselle, mutta voi vaikuttaa perintöverotukseen.
 • Muulle kuin lähiomaiselle maksettu kuolemantapauskorvaus on veronalaista pääomatuloa eli siitä maksetaan 30/32 % veroa. Tällöin kuolemantapauskorvauksesta ei tarvitse kuitenkaan enää maksaa perintöveroa.
 • Mikäli henkivakuutus on hankittu osana vapaaehtoista eläkevakuutusta 18.9.2009 jälkeen, lähiomainen maksaa siitä pääomatuloveroa vakuutuksen säästösummaan asti sekä perintöveroa, tosin pääomatuloverona maksetun summan saa vähentää perintöverotuksessa. Säästösumman ylittävästä osuudesta maksetaan myös perintöveroa, tosin siitä 35 000 euroa on verovapaata.
 • Jos henkivakuutus on osa ennen 18.9.2009 hankittua vapaaehtoista eläkevakuutusta, lähiomainen maksaa koko summasta normaalisti perintöveroa.

Muuta vakuutuksiin liittyvää

Elämänvaravakuutus

Todellisuudessa myös niin sanottu elämänvaravakuutus on henkivakuutus, tai tarkemmin ottaen säästöhenkivakuutus. Se toimii päinvastaisella tavalla kuin kuolemanvaravakuutus. Jos vakuutettu on tiettynä ajankohtana yhä elossa, hän saa vakuutuksen mukaisen summan rahaa. Käytännössä elämänvaravakuutus on eräs vapaaehtoisen eläkesäästämisen muoto.

Nordea Vision -säästöhenkivakuutus on suunniteltu pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen, mutta se sopii myös perintösuunnitteluun sekä varallisuuden siirtoon lähiomaiselle.

Työkyvyttömyysvakuutus

Usein henkivakuutukseen sisältyy työkyvyttömyysvakuutus. Työkyvyttömyysvakuutus täydentää lakisääteistä työkyvyttömyysturvaa. Yritys voi tarjota työntekijöilleen ns. ryhmätyökyvyttömyysvakuutuksen.

Esimerkki ryhmätyökyvyttömyysvakuutuksen kuluista ja eduista

 • Vuosimaksu: 948 e
 • Kuukausimaksu / vakuutettu: 5,60 e
 • Turva pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa: 20 000 e / henkilö

Sairausvakuutus

Henkivakuutukseen liittyy myös usein sairausvakuutus. Vapaaehtoinen sairausvakuutus täydentää lakisääteistä sairausvakuutusta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi vakuutuksia kannattaa sinun ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti kulujasi kuten:
Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mikä on henkivakuutus?
Henkivakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka liittyy henkilön elämään ja kuolemaan. Kuoleman lisäksi usein henkivakuutukseen kuuluu myös työkyvyttömyysvakuutus sekä sairasvakuutus.
Miksi ottaa henkivakuutus?
Henkivakuutus tuo rahallista tukea vakuutetun läheisille, jos vakuutettu sattuu menehtymään. Henkivakuutus on erityisen tarpeellinen, jos perheessä on lapsia ja toimeentulo on vain yhden henkilön tulojen varassa.
Mitä henkivakuutus kattaa?
Henkivakuutus on aina hyvin yksilöllinen. Usein henkivakuutus kattaa kuoleman lisäksi sairastumisen ja työkyvyttömyyden. Rahallisesti henkivakuutuksen kannattaa kattaa ainakin velat ja arviolta yhden vuoden tulot.