Esittelyssä If autovakuutus – mitä se kattaa, mitä se maksaa?

Vakuutusyhtiö if tarjoaa yhtä tämän hetken suosituimmista ajoneuvovakuutuksista. If autovakuutus määräytyy ajokilometrien mukaan, siihen kuuluu kätevä kuukausilaskutus ja täyskaskoon saa mukavan bonuksen. Lue lisää alapuolelta!

Kuvassa mies ja hajonnut auto

If autovakuutus

If autovakuutus sisältää lakisääteisen liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisen kaskovakuutuksen. Autovakuutuksen saa kilpailutettua If-verkkopalvelussa. Lakisääteinen liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikennekäytössä oleville ajoneuvoille, kun taas kaskovakuutuksen ottaminen on vapaaehtoista ja sen laajuuden voit valita itse.

Autovakuutusta ottaessa kannattaa huomioida vakuutuksen hinnan lisäksi sen sisältö ja ehdot, eli se, mitä vakuutus korvaa vahingon sattuessa. Vakuutuksen valinnassa kannattaa huomioida myös seuraavat asiat:

  • ajoneuvon ominaisuudet
  • käyttötarkoitus
  • ikä

Esittelemme seuraavaksi If autovakuutuksen, johon kuuluu sekä liikennevakuutus että vapaaehtoinen kaskovakuutus.


Löydä paras tieto autovakuutuksista

Summarumin kautta löydät varmasti selkeää tietoa autovakuutuksista.

Tutki vakuutuksia tästä

Summarum Logo

Vakuutuksen hinnoittelu

Vakuutuksen hinnoittelu perustuu paitsi ajoneuvon ominaisuuksiin, kuten ikään, tehoon ja ajettuihin kilometreihin, myös vakuutuksenottajan aikaisempaan ajohistoriaan. Hinnoittelussa huomioidaan lisäksi vakuutuksenottajan ikä ja kotipaikkakunta.

Aikaisemman ajohistorian vaikutus huomioidaan liikennevakuutuksen ja kaskovakuutuksen Törmäysturvan bonusluokassa; mitä korkeampi bonusluokka kuljettajalla on, sitä alhaisempi vakuutusmaksu. Tarkastelemme seuraavissa kappaleissa bonusluokkia tarkemmin. 

Hinnoitteluun liittyen If tarjoaa vakuutusten keskittämisestä alennusta vakuutusmaksuista. Mikäli ajoneuvon vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus If:ltä, voi vakuutusmaksuista saada jopa 16 prosentin alennuksen.

Jokaisen ajoneuvon liikennevakuutus

Kuten sanottu, lakisääteinen liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikennekäytössä oleville ajoneuvoille. Vahinkotilanteessa syyllisen osapuolen liikennevakuutuksesta korvataan kaikki vahingossa syntyneet henkilövahingot ja syyttömän osapuolen ajoneuvoon ja muuhun omaisuuteen kohdistuneet vahingot.

Lähtöbonus

Liikennevakuutuksen lähtöbonus riippuu vakuutuksenottajan ajohistoriasta ja on 30–80 prosenttia. Uuden vakuutuksen bonus on 30 prosenttia, mutta vahinkohistorian siirtyessä toisesta yhtiöstä voi bonus vaihdella. Mikäli takana on useampia vahingottomia ajovuosia, tarjoaa If todennäköisesti täyden 80 prosentin bonuksen. 30 prosentin lähtöbonuksesta on mahdollista saavuttaa korkein 80 prosentin bonus, kun ajaa viisi vuotta ilman vahinkoja.

Liikennevakuutuksen bonus laskee aina, mikäli vahingon aiheuttaa ajoneuvon kuljettaja, omistaja tai haltija. Se laskee liikennevahingon johdosta enintään 20 prosenttia. Alle 0 prosenttiin bonus ei kuitenkaan ikinä putoa.

If tarjoaa bonusturvan ja nopeammin kertyvän bonuksen loistokuskeille. Loistokuskiksi, eli huolelliseksi kuljettajaksi, uudet asiakkaat pääsevät, mikäli he ovat ajaneet edelliset viisi vuotta ilman vahinkoja minkä tahansa muun vakuutusyhtiön asiakkaana. Loistokuskina saa vakuutukseen heti täyden 80 prosentin maksimibonuksen. 

Liikennevakuutus ulkomailla

Suomalainen lakisääteinen liikennevakuutus on voimassa Euroopan talousalueella sekä muissa vihreän kortin (Green Card) maissa​. Ulkomailla matkustettaessa on hyvä huomioida se, että monien muiden maiden liikennevakuutus on suppeampi kuin Suomessa. Useassa maassa liikennevahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettaja ja matkustajat saattavat jäädä ilman korvausta.

Lisäturvaa kaskosta

Sijaisautopalvelusta saa auton käyttöön siksi ajaksi, kun oma ajoneuvo on korjattavana minkä tahansa vahinkotilanteen johdosta. Lunastusturva takaa puolestaan korvauksen ajoneuvosta, mikäli sen korjaaminen vahingon jälkeen ei ole enää kannattavaa.

Kaskovakuutuksesta ei ole mahdollista saada korvauksia henkilövahingoista, vaan niistä haetaan korvauksia aina mahdollisen syyllisen osapuolen lakisääteisestä liikennevakuutuksesta. Lisäksi kaskovakuutukset eivät korvaa ajoneuvossa olleelle irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa. Näistä on monesti mahdollista hakea korvausta koti- ja irtaimistovakuutuksesta.

Kaskovakuutuksen törmäysturvan bonus laskee vakuutuksesta korvattavan vahingon johdosta enintään 20 prosenttia. Vastaavasti bonusta kertyy takaisin 10 prosenttia jokaisena vakuutuskautena, jolloin yhtäkään vahinkoa ei satu. Vakuutuskauden aikana auton on oltava liikenteessä vähintään 90 päivää. Aikaisemmin esitellyn Loistokuskin kaskovakuutus kestää kuitenkin yhden törmäysturvasta korvattavan kolarin vakuutuskauden aikana, eikä bonus laske lainkaan.

If:n tuotevalikoimasta löytyvää vapaaehtoista kaskovakuutusta saa kahdella eri laajuudella.

  • Suppeampana Osakaskona ja
  • Laajempana Täyskaskona.

Osakasko

Suppeampaa Osakaskoa vakuutusyhtiö suosittelee hieman vanhemmille ajoneuvoille, joiden arvo ei ole enää yhtä korkea kuin uudempien ajoneuvojen. Erona laajempaan Täyskaskoon, Osakaskoon ei sisälly törmäysturvaa. Törmäysturva korvaa vahingot, jotka syntyvät ajoneuvolle kolaritilanteessa tai tieltä suistumisen johdosta.

Osakaskosta on kuitenkin mahdollista saada korvauksia, jos ajoneuvo varastetaan. Lisäksi se korvaa korjauskuluja, jos ajoneuvo joutuu ilkivallan kohteeksi tai sillä törmätään mihin tahansa eläimeen. Vastaavasti Osakasko kattaa auton palamisen aiheuttamat vauriot sekä hinauksen ja matkakulut, jos matka keskeytyy esimerkiksi teknisen vian vuoksi.

Täyskasko

Kuten sanottu, Täyskaskoon sisältyy törmäysturva, joka kattaa kolaritilanteet toisen ajoneuvon, eläimen tai muun esteen kanssa. Täyskaskoon sisältyvä bonus on enimmillään 80 prosenttia. Liikennevakuutuksen bonuksen tavoin kaskon bonus alentaa vakuutusmaksua.

Täyskasko korvaa myös, mikäli ajoneuvoa vahingoitetaan tuntemattomaksi jäävän osapuolen toimesta parkkipaikalla. Vakuutuksiin vakiona sisältyvien turvien lisäksi If tarjoaa vapaasti valittavia turvia. Lasiturva on saatavilla sekä Osakaskoon että Täyskaskoon ja se korvaa nimensä mukaisesti ikkunalaseihin tulleiden halkeamien ja iskemien korjaukset.

Täyskaskoon on saatavilla valinnaisena kaksi lisäturvaa, jotka ovat:

  1. Sijaisautopalvelu ja
  2. Lunastusturva.

Apua tien päälle

If tarjoaa apua tien päälle, jos matka keskeytyy esimerkiksi moottorin sammumisen, tuulilasin rikkoutumisen tai teknisen vian myötä. Ifin hinauspalvelu toimii vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä ja ajoneuvolle voi tarvittaessa tilata puhelimitse hinauksen lähimmälle korjaamolle. If järjestää myös avun matkan jatkamiseksi ja sijaisauton käyttöön korjauksen ajaksi, mikäli vakuutuksen on valittu riittävä kattavuus.

If autovakuutus tarjoaa ajoneuvolle turvaa siis lakisääteisen liikennevakuutuksen lisäksi vapaavalintaisella kaskovakuutuksella. Kuten yllä mainittiin, kaskovakuutuksia löytyy kahta eri laajuutta. Suppeampaa Osakaskoa suositellaan hieman vanhemmille ajoneuvoille, kun taas laajempi Täyskasko kattaa esimerkiksi kolaritilanteet toisen ajoneuvon tai muun esteen kanssa.

Vakuutuksen kilpailutus ja ostaminen onnistuu vakuutusyhtiön verkkopalvelun kautta. Mikäli kyseessä on vakuutuksen siirto toisesta vakuutusyhtiöstä, hoitaa If irtisanomisilmoituksen vanhaan yhtiöön ja tiedot vakuutuksen vaihdosta ajoneuvorekisteriin Trafille. Ilmoituksen tekeminen onnistuu maksutta, kun kyseessä on vakuutusyhtiön vaihto. Ifillä on myös mahdollista hyödyntää keskittäjän etua. Mikäli vakuutettuna on sekä ajoneuvo että koti, saa vakuutusmaksuista jopa 16 prosenttia alennusta.

IF autovakuutus – arvioi hinta laskurin avulla

Autovakuutusta harkitseva kuluttaja saattaa monesti arvuutella sitä, minkälaisilla kustannuksilla autovakuutus on todellisuudessa hankittavissa. Mikäli kuluttajaa mietityttää tämä asia, kannattaa vakuutuksen kustannukset arvioida hintalaskurin avulla.

Esimerkiksi IF markkinoi verkkosivuillaan autovakuutuksen hintalaskuriaan. Laskurin avulla kuluttajan on mahdollista arvioida kuinka paljon IF autovakuutus maksaa. Mikäli kuluttaja haluaa soittopyynnön, voi senkin halutessaan jättää.

IF:n autovakuutuksen hintalaskuri lähettää lopulta kuluttajalle arvion siitä, mikä henkilön autovakuutuksen hinta tulisi olemaan. Lopulliseen hintaan vaikuttaa useampi tekijä auton mallista aina sen käyttöhistoriaan saakka. Lisäksi esimerkiksi se, paljonko henkilö autollaan vuositasolla ajaa, vaikuttaa merkittävästi autovakuutuksen hintaan.

Mikäli harkinnassa on IF autovakuutus, kannattaa kuluttajan tarkastaa myös yrityksen autovakuutuksen hintalaskuri. Arvioi hinta jo tänään ja vastaanota parempi käsitys autovakuutuksen kuluista!

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi vakuutuksia kannattaa sinun ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Millainen autovakuutus If:stä?
Autovakuutusta ottaessa kannattaa arvioida oman autonsa ikä, ominaisuudet ja käyttötarkoitus. Jos auto on hyväkuntoinen ja paljolla käytöllä, kannattaa harkita If:n laajaa täyskaskoa. Auton ollessa vähemmällä käytöllä tai melko vanha, voi suppea If osakasko olla parempi vaihtoehto.
Miten autovakuutuksenhinta määräytyy?
Vakuutuksen hinnoittelu perustuu paitsi ajoneuvon ominaisuuksiin, kuten ikään, tehoon ja ajettuihin kilometreihin, myös vakuutuksenottajan aikaisempaan ajohistoriaan. Hintaan vaikuttaa näiden lisäksi henkilön ikä ja kotipaikkakunta.
Kannattaako If täyskasko ottaa?
Täyskasko on parempi vaihtoehto, mikäli ajoneuvo on melko arvokas, sillä ajetaan paljon. Täyskasko on hyvin kattava ja se muun muassa korvaa myös, mikäli ajoneuvoa vahingoitetaan tuntemattomaksi jäävän osapuolen toimesta parkkipaikalla

Muuta vakuutuksiin liittyvää