Uuden yrityksen rahoituksen suunnittelu vaatii paitsi huolellisuutta myös keskeliäisyyttä. Seuraavien 7 idean avulla rahoituksen suunnittelu onnistuu paremmin.

1. Hyödynnä liiketoimintasuunnitelmassa valmispohjia

Liiketoimintasuunnitelma on laskelma, jossa arvioidaan, millaisia investointeja liiketoiminnan käynnistäminen edellyttää ja miten kannattavaa yrityksen liiketoiminta tulee olemaan.

Jos olet uusi yrittäjä, liiketoimintasuunnitelman muotoileminen voi tuntua haastavalta. Omaa työtä voi helpottaa käyttämällä netissä olevia valmiita pohjia ja laskureita.

Esimerkiksi Helsingin Uusyrityskeskuksen perustamilta sivuilta löytyy helppoja apuvälineitä liiketoimintasuunnitelman ja muiden aloituslaskelmien laatimiseksi.

2. Laadi tulosennuste kolmelle tilikaudelle ja päivitä sitä

Tulosennusteessa yritetään arvioida parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan myynnin ja menojen suhdetta. Aloittavalle yrittäjälle tulosennusteen laatiminen voi olla vaikea tehtävä. Miten huomioida kaikki juoksevat kulut ja miten arvioida uuden liiketoiminnan kasvua?

Tulosennuste pohjautuu aina enemmän tai vähemmän toiveille. Kasvuarvio on pelkkä tavoite. Se kannattaa silti asettaa realistisesti eikä liioitella omien haaveiden pohjalta. On turha projisoida myynnille 100 % vuosittaista kasvua, jos perusteita tällaiselle suursuosiolle ei ole olemassa.

Tulosennustetta tulee seurata ja tarkentaa aina muutaman kuukauden välein, kun uutta tietoa liiketoiminnan menoista ja tuloista vähitellen kertyy.

Helsingin Uusyrityskeskukselta löytyy apuvälineitä myös tulosennusteen laatimista varten.

3. Varaudu kassa-alijäämään

Yrityksen kassassa tulisi olla aina tarpeeksi rahaa päivittäisen toiminnan ylläpitämiseksi. Uhkaavaa kassa-alijäämää voi torjua muun muassa seuraavilla keinoilla:

  • Ota lyhytaikainen yrityslaina tai hanki luottotili.
  • Houkuttele uusia sijoittajia.
  • Lyhennä asiakkaille tarjottavia maksuaikoja.
  • Yritä neuvotella pidempiä maksuaikoja ostolaskuille.
  • Pienennä varastoa ja nopeuta kiertoa.
Myy laskusi
Rahoittaja.fi ostaa yritysten b2b-myyntisaatavat ja nopeuttaa pääoman kiertoa.

4. Pankkilainaa hakiessasi hyödynnä Finnveran takauksia

Uuden yrityksen voi olla hyvin vaikea saada pankkilainaa. Näin on etenkin, jos yrityksellä ei ole tarjota hyviä vakuuksia lainalle.

Muista, että Finnvera myöntää pankkilainoille takauksia ja helpottaa näin kannattavaan liiketoimintaan tähtäävien pankkilainojen saamista.

Erityisen lupaavien uusien yritysten on myös mahdollista saada avustusta, sijoituksia tai lainaa Finnveralta ja Tekesiltä.

5. Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus (NIY)

Eräs kiinnostavimmista suomalaisista yritysrahoituksista on NIY eli Nuoret innovatiiviset yritykset. Kyseessä on Tekesin tarjoama pk-yritysten rahoitusmalli.

NIY-rahoitukseen pääsee vuosittain mukaan noin 40 yritystä, joiden liiketoimintamalli on vahvasti skaalautuva ja joilla on edellytykset nopeaan kasvuun. Mukaan valikoituvien yritysten ikä on yleensä 3-5 vuotta. Yli 5-vuotiaille yrityksille NIY-rahoitusta ei myönnetä.

NIY-rahoitus koostuu kolmesta askeleesta:

  1. 6-12 kuukauden jaksolle 250 000 euron avustus.
  2. Toinen 250 000 euron avustus.
  3. 750 000 euron laina.

Kullekin askeleelle pääseminen vaatii edellisen vaiheen onnistunutta toteutusta ja asiantuntijapaneelin suositusta jatkorahoitukselle.

6. Harkitse EU-rahoitusta

Myös pk-yritykset ja aloittavat yritykset voivat saada EU-rahoitusta. Lähteitä eurooppalaisille tuille ja lainoille on monia. Pääset alkuun tämän artikkelimme avulla.

7. Tee laskelmia myös sijoittajia ajatellen

Rahoituslaskelmien ja tulosennusteiden tarkoituksena ei ole ainoastaan auttaa yrittäjää ymmärtämään omaa liiketoimintaansa, vaan myös tarjota ulkopuolisille pätevää tietoa rahoituspäätösten tekemiseksi.

Laskelmat onkin syytä toteuttaa sellaisessa muodossa, että myös mahdolliset rahoittajat ja sijoittajat voivat niiden avulla saada nopeasti käsityksen liiketoiminnan luonteesta.

Varsinaisten laskelmien pohjalta voi olla fiksua laatia portfoliotyylinen esitys, josta yrityksen avaintiedot tulevat selkeästi esiin.

Lue lisää aiheesta:
Suunnitelmissa yritys? (Finnvera)
Rahoituksen suunnittelu (Suomi.fi)

Hae yrityslainaa
Yrityslainat.fi on Suomen johtava yritysten vertaislainapalvelu. Toiminnassa jo vuodesta 2013.