Talouden globalisaatio eli maapalloistuminen vaikuttaa suomalaisiin monilla monimutkaisilla tavoilla. Voiko näistä vaikutuksista ottaa loppujen lopuksi mitään selvyyttä vai onko globalisaatio liian monimutkainen ilmiö ymmärrettäväksi? Tässä muutamia näkökulmia talouden globalisaation mukanaan tuomiin vaikutuksiin suomalaisten elämässä.

Mitä talouden globalisaatio on?

Talouden globalisaatio tarkoittaa ilmiötä, jossa talousalueet ja rajat avautuvat. Pohjimmiltaan tämä johtuu kansainvälisen liikkuvuuden sääntelyn vähenemisestä. Sen myötä kauppa, pääoman liike, kulttuurinvaihto ja tekniikoiden leviäminen kiihtyvät.

Talouden globalisaatiota on tapahtunut kautta ihmiskunnan historian, kun kansakuntien ja maantieteellisten alueiden välille on muodostunut taloudellisia vaihto- ja riippuvuussuhteita. Nykyään tämä prosessi on kuitenkin kiihkeämpi kuin koskaan aiemmin.

Seuraavilla viidellä tavalla talouden globalisaatio vaikuttaa sinun elämääsi:

1. Sinun on helpompi matkustaa.

Monille etenkin nuorille suomalaisille globalisaatio tarkoittaa ensisijaisesti matkustamisen helppoutta. Miltei koko Eurooppa on suomalaiselle viisumivapaata aluetta. Ottaa vain repun selkään ja lähtee, niin helppoa on nykyään matkustaminen, etenkin kun valuuttakin on monissa maissa sama. Ja niissä maailman maissa, joissa on yhä viisumipakko, viisumin saaminen on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vuosi vuodelta helpompaa.

Globalisaation myötä on hyödyllistä antaa ihmisten liikkua vapaasti. Valtio, joka sulkee rajansa, jää vaille työvoiman ja ideoiden vapaan virran mukanaan tuomia etuja. Siksi matkaaja on entistä vapaampi kulkemaan.

2. Jos olet rikas, sinusta tulee entistä rikkaampi.

Talouden globalisaatio lisää vaurautta, tämä on todistettu. Samalla se kuitenkin lisää myös tulo- ja varallisuuseroja. Rikkaat rikastuvat entisestään. Johtajille maksetaan aina vain tähtitieteellisempiä palkkoja. Jos olet rikas, talouden globalisaatiosta on sinulle aivan erityisen paljon iloa.

Myös keskiluokka vaurastuu, mutta suhteessa koko talouskasvuun keskiluokka itse asiassa köyhtyy. Tämä johtuu juuri tuloerojen kasvusta. Keskiluokka vaurastuu huomattavasti hitaammin kuin yläluokka. Köyhälistön osuus väestöstä puolestaan saattaa jopa kasvaa globalisaation vaikutuksesta.

3. Jos olet palkansaaja, voit joutua vaihtamaan alaa.

Globalisaatio ei vähennä suomalaisten työllisyyttä, mutta liikkuvuus voi johtaa käytännössä siihen, että teollisuusala, jolla olet suunnitellut työskenteleväsi loppuikäsi lähteekin halvemman työvoiman maihin. Suomessa näin on tapahtunut muun muassa paperi- ja kännykkäteollisuuden kohdalla. Palkkatyöläinen ei voi luottaa siihen, että voisi tehdä samaa työtä koko ikänsä, jollei ole valmis seuraamaan töitä maasta toiseen. Siksi pitää olla valmis vaihtamaan tarvittaessa alaa.

4. Sinun täytyy opetella kieliä.

Globalisaation myötä monet työt muuttuvat yhä kansainvälisemmiksi. Tämä johtuu paitsi ihmisten liikkuvuudesta myös yritysten sitoutumisesta yhä vahvemmin ylikansallisiksi kokonaisuuksiksi. Suomalaisen on pakko opetella muita kieliä, ainakin englantia, pärjätäkseen nykyisillä työmarkkinoilla. Ja yrittäjälle tämä on vielä tärkeämpää kuin duunarille.

5. Sinun täytyy maksaa enemmän veroja.

Hyvinvointivaltion ylläpitäminen vaatii verojen maksamista. Suuret ja vähän pienemmätkin yritykset maksavat yhä vähemmän veroja kotimaahansa tai maihin, joissa ne operoivat, ja sen sijaan kierrättävät toimintansa veroparatiisien kautta. Mitä vähemmän paikallistunutta yritystoiminta on, sitä helpompaa ja luontevampaa yrityksen on olla maksamatta osuuttaan veroista.

Tästä syystä suomalaisilla on kaksi vaihtoehtoa: joko meidän pitää maksaa lisää veroja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi tai meidän pitää luopua hyvinvointivaltiosta. Koska ainakin tähän saakka useimmat suomalaiset ovat halunneet pitää yllä jonkinlaista hyvinvointivaltiota, sinun verotaakkasi lienee kasvamaan päin.

Lue myös:
Globalisaatio (Wikipedia)
Globalisaation vaikutukset (Raimo Väyrynen)