Etusivu » Sijoittaminen » Yrityslainat sijoituskohteena

Yrityslainat sijoituskohteena

Sijoittamalla kotimaisiin yrityslainoihin tuet myös kotimaisia yrityksiä. Lainoihin on mahdollista sijoittaa pienelläkin pääomalla alkaen 10 euroa, joka mahdollistaa sijoittamisen useammalle.

PK yritysten lainat

Ovat lainoja pienille sekä keskisuurille yrityksille. Yrityksien rahoitus tarve on useimmiten pikainen esimerkiksi erilaisiin yritysostoihin, laajentamiseen tai tuotekehitykseen.

Sijoittaja tarjoaa lainaa PK yritykselle tietyin edellytyksin, jolloin taas kriteerit täyttävät yritykset maksavat lainaa kuukausittain takaisin korkojen kera. Sijoittajan hyötyy tällöin on takaisin maksettavissa koroissa.

Näihin lainoihin ei vaikuta kurssi vaihtelut sillä takaisin maksettava korko perustuu suoraan yrityksen lainasopimuksessa sovittuun korkoon.

PK lainoihin sijoittaminen on useimmiten matala riskistä, sillä markkinoiden heilahtelut eivät vaikuta samalla tavalla kuin esimerkiksi pörssiosakkeisiin. Näitä PK lainoista saatavat korkotuotot eivät kuitenkaan ole sama asia kuin joukkovelkakirjoista saatavat korkotuotot, joten näitä ei kannata sekoittaa keskenään.

PK Yrityslainoihin sijoittamisen edut

Yrityksien lainoihin sijoittaminen on paitsi matala riskistä myös muuten sijoittajalle hyvä vaihtoehto.

Nopea ja tasainen takaisin maksu

Lainan saanut yritys aloittaa lainan takaisin maksun heti, jolloin lainan kuukausittainen erä sisältää myös sijoittajille maksettavat korot. Sijoittajalle päin tuleva kassavirta on tasainen sillä tuotot maksetaan sijoittajalle heti.

Ei kaikkia munia samaan koriin

Kuten kaikessa muussakin sijoittamisessa, myös PK lainoihin sijoittamisessa on riski. Riskin minimoimiseksi kannattaa sijoittaa useampaan eri PK lainaan tai muuhun sijoitus kohteeseen jolloin yhden sijoituksen epäonnistuessa sijoittaja ei menetä kaikkea.

Tue kotimaista

Sijoittamalla PK yritykseen tuet myös kotimaisen yrityksen toimintaa sekä taloudellista kasvua. Suomessa 99 % yrityksistä on PK yrityksiä sekä merkittäviä kotimaisia työllistäjiä. Sijoittamalla näihin tuet myös koko yhteiskunnan toimintaa.

Vaivatonta sijoittamista

Yrityslainoihin voi sijoittaa kuka tahansa, erityistä yritystieto tuntemusta ei tarvita sillä rahoituksen myöntäjä tekee yrityksestä luottoarvioinnin ja antaa tämän perusteella sijoittajille tarpeelliset tiedot selkokielellä. Toki yritys tietämyksestä ei ole haittaakaan.

Sijoita itsellesi sopivalla summalla

Moniin yrityslainoihin pääsee mukaan jo 10 – 15 eurolla. Sijoittajana ei siis tarvitse sijoittaa suuria summia aloittaakseen. Kun korkotuotot maksetaan sijoittajalle voidaan ne sijoittaa uuteen lainaan, jolloin sijoitusta voidaan tehdä korkoa korolle periaatteella.

Sijoitusaika

Riippuen yrityksen laina tarpeesta sekä määrästä sijoitusaika on yleisimmin vuodesta ylöspäin. Koko laina-ajan sijoittajalle maksetaan kuukausittain takaisin lainan lyhennystä sekä korkoa. Riippuen laina-ajasta kannattaa miettiä mikä on järkevä sijoitus määrä lainaa kohden.

Riskit

Kuten missä tahansa sijoittamisessa, myös yrityslaina sijoittamisessa on riskinsä. Koska kukaan ei ole ennustaja voi yrityksen tilanne heiketä riippumatta ennen lainaa tehdystä talousanalyysistä.

Yrityksen maksuvaikeudet voivat merkitä sitä, ettei yrityksen ole mahdollista maksaa lainaa sovitun laina-ajan puitteissa tai täysimääräisesti takaisin.

Missä PK yrityslainoihin voi sijoittaa?

Yrityslainoihin sijoittaminen onnistuu monesti ihan omassa pankissakin. Pois lukien S-pankki, joka ei tarjoa palveluitaan yritysasiakkaille. Oman pankin lisäksi suosituimpia ovat yrityslainojen lainaamiseen tarkoitetut sivustot kuten Alexandria pankkiiriliike sekä vauraus.fi. Näiden lisäksi kannattaa katsastaa myös muut sijoitus mahdollisuudet kuten Nordnet.

Joukkovelkakirja lainat

Useimmiten joukkovelkakirja laina on yrityksen tai valtion liikkeelle laskema velkakirja. Velkakirjan tarkoituksena on nostaa yrityksen tai valtion vierasta pääoman määrää. Suosituin rahoituksen haku muoto tämä on suuryritysten sekä julkishallinnon keskuudessa. Sijoitusaika useimmiten joukkovelkakirja lainoissa on 10 vuosia.

Takaisin maksu pitkällä tähtäimellä

Toisin kuin PK lainoissa joukkovelkakirjan liikkeille laskija sitoutuu maksamaan lainaan sijoittaneelle ennalta määriteltynä ajankohtana, useimmiten useamman vuoden päästä joukkovelkakirjan liikkeille laskemisesta lainan nimellisarvoa vastaavan summan. Joukkovelkakirjan liikkeille laskija on ennalta määritellyt maksetaanko lainalle korkoa laina-ajalta, ei ole epänormaalia etteikö lainalle olisi asetettu nollakuponki määritystä, joka tarkoittaa sitä ettei lainalle makseta lainkaan korkoa.

Nollakuponki laina

Nollakorkoisten lainojen tuottomahdollisuus perustuu osto- ja myyntihinnan väliseen erotukseen jälkimarkkinoilla. Jälkimarkkina hintaan vaikuttaa yleinen korkotason kehitys sekä liikkeillelaskijan taloudellinen kehitys.

Korkotason kehityksen vaikutus nollakupongin arvoon

Koska kuponkiarvosta ollaan valmiita maksamaan enemmän markkinakorkojen noustessa joukkolainan arvo laskee kun taas markkinakorkojen laskiessa joukkolainan arvo nousee.

Missä sijoittaa joukkovelkakirja lainoihin?

Joukkovelkakirjoihin on mahdollista sijoittaa suoraan, mutta myös rahastojen sekä ETF:n kautta.

Mikä on ETF?

Indeksirahasto jonka osuuksilla käydään kauppaa pörssissä samalla tavalla kuin osakkeillakin. ETF tarjoaa piensijoittajille mahdollisuuksia, jotka olivat ennen mahdollisia vain suursijoittajille.

ETF:n edut

Sijoittajan ei tarvitse tehdä kokoaikaista ETF:ien seurantaa toisin kuin käydessään kauppaa suorilla osakkeilla. Koska ETF:n valikoima on todella runsas voi sijoitus päätöksen tekeminen viedä enemmän aikaa kuin suoria osakkeita ostaessa.

Hyödyt sijoittajalle

Matalat hallinnointipalkkiot, laajat hajautus mahdollisuudet sekä kaupankäynnin helppous.

Tutustu ennen sijoittamista

Avaintieto- ja rahasto esitteisiin tutustuminen on tärkeää ennen ETF:ään sijoittavalle. Ennakkotiedot sekä esitteet helpottavat itselle omiin arvoihin sekä riskitasoon sopivan ETF.n löytämisen.

Missä ETF rahastoihin voi sijoittaa?

ETF rahastoja on mahdollistaa ostaa monilta sijoittamis alustoilta kuten Nordnetistä.

Mikä on rahasto?

Sijoitusrahastossa hallinnoidaan sijoittajan sijoittamia varoja. Rahaston hoitaja sijoittaa rahat erilaisiin sijoitussalkkuihin kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai toisiin sijoitusrahastoihin. Rahasto osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan päivittäin.

Rahaston hyödyt sijoittajalle?

Sijoittajan ei tarvitse ostaa jokaista arvopaperia yksitellen. Rahastojen kautta on myös mahdollista sijoittaa sellaisille markkinoille, joille piensijoittajan on muuten vaikea päästä sijoittamaan. Sijoittamaan pääsee jo alle 20 € kuukausi sijoituksella.

Minkälainen rahasto kannattaa?

Rahastoja on tarjolla monenlaisia, eri rahastoihin kannattaa tutustua tarkemmin ennen sijoitus päätöksen tekemistä.

Indeksirahasto

Tavoite on seurata, ennalta määritellyn vertailuindeksin kehitystä.

Indeksirahaston etuna

on aktiivista rahastoa matalampi hallinnointipalkkio.

Indeksirahaston haittana

on, että tuottokehitys jää samalle tasolle indeksin kehityksen kanssa, kun aktiivisessa rahastossa, jonka tavoitteena on ylittää indeksin kehitys.

Aktiivisesti hallinnoitu rahasto

Salkunhoitajan tavoitteena on löytää arvopaperit, jotka tuottaisivat yleistä markkinaa paremmin.

Aktiivisen rahaston etuja

Jokainen salkunhoitaja on sitoutunut valitsemaan pitkällä aikavälillä vastuullisia ja kannattavia yhtiöitä salkkuunsa.

Aktiivisen rahaston haitat

tuottokehitys voi jäädä vertailuindeksin kehitystä heikommaksi, koska salkunhoitaja tekee päätökset itse.

Korkorahasto

Korkorahastojen riski on yleensä matala, mutta vaihtelee erityyppisten korkorahastojen välillä. Pitkän koron rahastot ovat herkempiä markkinoiden muutoksille, rahaston arvo laskee yleensä markkinakorkojen noustessa.

Pitkän koron rahastot

Ovat alttiimpia pitkien korkojen, muutoksille. Jos markkinakorot nousevat, korkorahaston arvo saattaa laskea. Markkinakorkojen laskiessa, rahaston arvo saattaa nousta.

Pitkän koron edut

Korkojen laskiessa rahaston kehitys on yleensä parempi kuin lyhyellä korkorahastolla.

Lyhyen koron rahastot

Seuraa rahamarkkinoiden kehitystä. Tavoitteen saavuttaakseen rahasto sijoittaa varat alle vuoden pituisiin korkosijoituksiin.

Lyhyen koron edut

Sijoitukset seuraavat hyvin markkinakorkoja. Riski sille, että sijoitus kehittyy korkojen noustessa heikosti, on pienempi kuin pitkän koron rahastoon sijoitettaessa.

Osakerahastot

Osakerahastoissa on korkein riski, mutta myös suurin mahdollisuus parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä. Voidaan sijoittaa maailmanlaajuisesti.

Miksi riski on korkeampi?

Koska arvonkehitys seuraa osakemarkkinoiden kehitystä. Osakerahastoihin sijoittamisessa riski on korkein, koska osakkeiden kurssit voivat nousta ja laskea voimakkaasti.

Pienin riski saadaan, kun osakerahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti useisiin eri yrityksiin.

Riski on suurin, kun osakerahasto sijoittaa vain yhdelle toimialalle, yhteen maahan tai yhdelle maantieteelliselle alueelle.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahasto sijoittaa eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin ja korkomarkkinoille. Mitä suurempi osuus rahastossa on korkoja, sitä pienempi on riski. Koska yhdistelmärahastojen riski vaihtelee ja sijoittaminen pienemmällä riskillä kiinnostaa, voi valita yhdistelmärahaston, jossa osakkeiden osuus on pienempi kuten 25 prosenttia ja korkotuotteiden osuus 75 prosenttia.

Yhdistelmärahaston etu on, että sijoittaja saa hyödyn osakekurssien noususta.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot