Etusivu » Sijoittaminen » Vietnam sijoituskohteena

Vietnam sijoituskohteena

Vietnamin sosialistinen tasavalta eli Vietnam on Kaakkois-Aasiassa sijaitseva valtio, jonka väkiluku on noin 96 miljoonaa. Sen rajanaapurit ovat Kambodža, Kiina ja Laos. Maa kuului pitkään äärimmäisen köyhiin valtioihin, mutta on talouskasvunsa myötä alkanut kiinnostaa sijoittajia erityisesti viime vuosina. Valtio kuuluukin alueen houkuttelevimpiin ulkomaisen pääoman sijoituskohteisiin.

Vietnam on pinta-alaltaan 331 688 neliökilometriä, mikä tarkoittaa sitä, että se on suunnilleen Suomen kokoinen. Väestöntiheys on kuitenkin merkittävästi suurempi. Ilmasto Vietnamissa on subtrooppinen ja maaperä on erittäin hedelmällistä, mahdollistaen esimerkiksi riisin ja kahvin viljelyn. Pääkaupunki on Hanoi.

Vietnamin talous ja toimiminen Vietnamissa

Talouskasvu Vietnamissa on ollut viime vuosina hyvää, vaikka kyseessä oli aikanaan yksi köyhimmistä valtioista. Vietnamin väestöstä lähes 40 % eli köyhyydessä vielä 2000-luvun alussa, siinä missä aste on nykyään alle 5 %. Talouskasvu onkin ollut 1980-luvulta lähtien voimakasta ja myös talouden näkymiä tulevaisuudessa pidetään yleisesti hyvinä. Bruttokansantuote on kasvanut voimakkaasti ja viime vuosina kasvu on ollut noin 3-7 % vuodessa.

Vietnamin BKT on noin 350 miljardia vuodessa, ja suurimmat toimialat ovat palvelusektori, teollisuus ja maatalous. Maatalous työllistää yhä noin puolet väestöstä, vaikka sen merkitys onkin laskussa. Tärkein viljelytuote on riisi, mutta maassa viljellään runsaasti myös mm. banaania, kookosta, sitruksia, kahvia, teetä ja kumipuuta. Katkaravut, mustekala, ravut ja hummerit ovat tärkeitä vientituotteita maatalouden toimialalla.

Ulkomaisia yrityksiä Vietnamiin houkuttelevat erityisesti matalat työvoimakustannukset sekä toiminnan kustannukset, ilmasto ja talouskasvu. Vietnam on myös solminut runsaasti vapaakauppasopimuksia eri maiden kanssa ja ympäristö on ulkomaisille yrityksille yleisesti suotuisa.

Ulkomaiset yritykset Vietnamissa

Vietnam houkuttelee erityisesti lähiseudun yrityksiä, mikä on ymmärrettävää maantieteellisen sijainnin vuoksi. Uusista yrityksistä suurin osa tuli vuonna 2020 Singaporesta, mutta myös Kiinasta, Taiwanista, Hong Kongista ja Etelä-Koreasta lähtöisin olevia yrityksiä rekisteröitiin paljon. Suurimpia toimialoja ulkomaisille yrityksille olivat valmistava teollisuus sekä energia ja luonnonvarat. Vietnam onkin luonnonvaroiltaan vauras valtio, jonka maaperässä on paljon esimerkiksi öljyä, maakaasua, hiiltä, rautamalmia, kultaa ja kuparia.

Väestörakenne ja väestö

Vietnamin kohdalla eduksi voidaan laskea myös nuori väestörakenne, sillä jokaista huollettavaa kohden on keskimäärin kaksi työikäistä. Tämä on melko harvinaista, koska väestön ikääntyminen näkyy laajasti jo ympäri maailman. Vietnamissa asuu jopa 54 eri etnistä ryhmää ja yli 96 % yli 15-vuotiaista on lukutaitoisia. Myös uskontoja on useita, ja niistä suurin on buddhalaisuus. Väestö on yleisesti korkeasti koulutettua ja haluttua työvoimaa.

Tärkeimmät tuonti- ja vientituotteet

Vietnam käy laajasti kauppaa erityisesti lähivaltioiden kanssa. Yhdysvallat, Kiina, Japani ja Etelä-Korea ovat kaikki merkittäviä kauppakumppaneita maalle.

Tärkeimpiä Vietnamiin tuotavista hyödykkeistä ovat tietokoneet ja elektroniikka, koneet, tekstiilit, nahka ja kengät, puhelimet ja niiden osat sekä muovi. Tärkeimmät vientituotteet ovat osittain samoja: puhelimet ja niiden osat, tietokoneet ja elektroniikka, koneet, tekstiilit ja vaatteet sekä kengät. Näistä tärkein vientituote ovat puhelimet ja niiden osat, kun taas tärkein tuontihyödyke tietokoneet ja elektroniikka.

Minkälainen sijoituskohde Vietnam on?

Vietnam tunnetaan yleisesti houkuttelevana sijotuskohteena, sillä ympäristö on sijoituksille suosiollinen ja ulkomaisten yritysten on suhteellisen helppo toimia Vietnamissa. Maalla on myös kasvavat sisämarkkinat ja keskiluokkaistuva väestö, jonka ostovoima kasvaa jatkuvasti.

Työvoimaa on tarjolla hyvin vaikka työttömyys on matalalla tasolla, ja työvoima on myös kustannuksiltaan edullista ja koulutettua verrattuna muihin alueen maihin. Maantieteellinen sijainti on keskeinen Aasiassa toimiville yrityksille, mikä tukee myös sijoituksia Vietnamiin.

Vietnamin suurimpia haasteita on korruptio. Korruptiota esiintyy jonkin verran, vaikka se onkin matalampaa, kuin alueella keskimäärin. Korruptiolla on negatiivisia vaikutuksia erityisesti yksityisiin sijoituksiin, työllisyyteen ja bruttokansantuotteeseen. Myös inflaatio on ollut ajoittain haasteena.

Koska Vietnamissa on vain yksi puolue, valtio on poliittisesti hyvin vakaa ja turvallinen. Vietnamissa ei olekaan käytännössä juuri poliittisia levottomuuksia. Tämä tukee talouskasvua ja onkin yksi syistä, miksi valtio on ulkomaisille yrityksille houkutteleva sijoituskohde, sillä monet muut lähialueen edullisen työvoiman valtiot ovat huomattavasti levottomampia poliittiselta ilmapiiriltään.

Kuinka sijoittaa Vietnamiin?

Vietnam on sekä maantieteellisesti että poliittisesti kaukainen maa Suomeen verrattuna, ja maahan sijoitetaan tyypillisesti rahaston tai ETF-rahaston kautta. Näistä erityisesti pörssinoteeratut ETF-rahastot ovat yksinkertainen ja laajan hajautuksen tarjoava tapa sijoittaa kaukaisille markkinoille kuten juuri Vietnam.

ETF-rahasto on likvidi, kustannustasoltaan maltillinen vaihtoehto joka sopii myös piensijoittajalle. Suurin osa ETF-rahastoista on luonteeltaan passiivisia, eli ne pyrkivät toistamaan jonkin muun indeksin yritysten tuottoa. Tämä mahdollistaa tavallisia rahastosijoituksia matalammat kulut (tyypillisesti alle 1% vuositasolla).

Pörssinoteeratut ETF-rahastot Vietnamin markkinoille

Kiinnostus Vietnamiin sijoituskohteena on viime vuosina kasvanut, ja kyseiselle markkinalle sijoittavia ETF-rahastoja on jo useita. Seuraavassa on esitelty muutama vaihtoehto. Vietnam on sijoitusympäristönä eksoottinen, eivätkä läheskään kaikki suomalaiset pankit välttämättä tarjoa kovin montaa vaihtoehtoa, mikä on hyvä huomioida, jos Vietnamiin sijoittaminen kiinnostaa. On myös hyvä ymmärtää, että kaikki rahastot eivät sijoita niinkään vietnamilaisiin yrityksiin, vaan ulkomaisiin yrityksiin, jotka toimivat Vietnamin markkinalla. Rahastojen ajankohtaiset tiedot löytyvät aina avaintietoesitteestä, johon kannattaa tutustua ennen sijoituspäätöstä.

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

Tämä Xtrackersin tarjoama Vietnam-ETF on passiivinen eli sen tavoitteena on kuvastaa toisen indeksin kehitystä mahdollisimman tarkasti. Tässä ETF-rahastossa tämä indeksi on FTSE Vietnam Index, joka puolestaan pyrkii heijastamaan sellaisten Vietnamissa toimivien yritysten osakkeiden kehitystä, jotka on listattu Ho Chi Minh Cityn pörssissä. Tämän lisäksi vaatimuksena on, että yrityksillä on tarpeeksi ulkomaisten sijoittajien saatavilla olevia osakkeita.

Sijoitusten suurimmat sektorit tällä hetkellä ovat terveydenhuolto, rahoituspalvelut, teknologia, kuluttajatuotteet ja -palvelut sekä viestintä. Suurimmat omistukset ovat yhdysvaltalaisia yrityksiä, kuten Tesla, Zoom video communications ja Bookings Holdings. Kyseessä ovat siis lähinnä ulkomaiset yritykset jotka toimivat Vietnamissa, eivät niinkään vietnamilaista alkuperää olevat yritykset.

VanEck Vietnam ETF

Mikäli toiveissa on sijoittaa enemmän vietnamilaisiin yrityksiin, tarjoaa VanEck Vietnam ETF tähän kenties paremman ratkaisun kuin edellinen ETF. Rahasto jäljittelee MVIS Vietnam Index -indeksiä, joka heijastaa niiden yritysten suoritusta, jotka toimivat Vietnamissa ja ovat tämän lisäksi riittävän likvidejä. Mukana on sekä vietnamilaisia että ulkomaisia yrityksiä, mutta yritysten tuotosta vähintään 50 % tulee Vietnamista. Rahaston yrityksistä yli kolme neljästä onkin vietnamilaisia yrityksiä eli kyseessä on hyvin vietnamilainen ETF.

Vietnamilaisten yritysten lisäksi mukana on yrityksiä Taiwanista, Etelä-Koreasta, Japanista ja Malesiasta. Suurin sektori on kiinteistösektori, mutta myös kulutushyödykkeet, rahoitus ja teollisuus ovat laajasti esillä. Rahasto sijoittaa sekä kasvu- että arvo-osakkeisiin.

The Global X MSCI Vietnam ETF
Global X MSCI Vietnam ETF sijoittaa suuriin, keskikokoisiin ja pieniin yrityksiin Vietnamin markkinalla. Seurantaindeksinä toimii MSCI Vietnam IMI Select 25/50 Index. Kuten VanEck Vietnam ETF, myös tämä rahasto sijoittaa erityisesti vietnamilaisiin yrityksiin. Merkittävin toimiala on kiinteistöala, jonka painoarvo on yli kolmanneksen, mutta myös kuluttajahyödykkeet ja rahoitus ovat suuria toimialoja ETF:n sijoituksissa.

Olisiko Vietnam minulle sopiva sijoituskohde

Vietnam on mielenkiintoinen ja houkutteleva sijoituskohde, joka sopii erityisesti heille, jotka uskovat maan talouskasvun jatkumiseen myös tulevaisuudessa. Sijoituskohteena erityisesti väestörakenne ja ulkomaisten yritysten houkuttelevaksi tehty ympäristö tukevat sijoittamista Vietnamiin.

Toisaalta suhteessa esimerkiksi muihin Aasian tai Tyynenmeren alueen maihin sijoittaviin ETF-rahastoihin, Vietnam on kohdemarkkinana suppea. Siinä missä osa rahastoista sijoittaa Aasiaan laajemmin, ovat yhteen markkinaan sijoittavat ETF-rahastot aina riskisempi vaihtoehto. Mikäli sijoittaa Vietnamiin, onkin hyvä sijoittaa myös muille markkinoille, jotta salkussa on riittävästi maantieteellistä hajautusta.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot