Etusivu » Sijoittaminen » Valuuttakurssit

Valuuttakurssit

Valuutoilla on suuri merkitys maailman kaupassa ja käytännössä kaikki, koko maailman taloustilanteeseen vaikuttavat sopimukset tehdään isoissa ja merkittävissä valuutoissa, jolloin valuuttakurssit eivät pääse vaikuttamaan niin paljon sopimuksien hintoihin, ja ne on helpommin muunnettavissa pienempien maiden kansallisiin valuuttoihin.

Suurimmat valuutat ovat pitkäikäisiä ja niiden valuuttakurssit ovat vakaita, ja vaihtelu on hyvin pientä. Tällä on iso merkitys maailmanlaajuisessa kaupankäynnissä, jossa kauppasopimusten arvo ei saa heilahtaa merkittävästi valuuttakurssien muutoksen myötä.

Maailman valuutat

Maailmassa on kymmeniä erilaisia valuuttoja ja näiden päälle tullut vielä iso joukko kryptovaluuttoja. Valuutoista Yhdysvaltojen dollari on ehkä tärkein, mutta sijoittajat sijoittavat myös muihin valuuttoihin ja käyvät eri valuutoista valuuttakauppaa, jossa valuttakurssit määrittelevät milloin on hyvä aika ostaa tai myydä valuuttaa.

Maailman talouden merkittävimmät valuutat ovat:

  • Yhdysvaltain dollari
  • Euro
  • Japanin jeni
  • Englannin punta

Myös Venäjän ruplaa seurataan tällä hetkellä tarkasti, vaikka se ei vakaa valuutta olekaan ja sen arvo on lyhyessä ajassa romahtanut rajusti.

Yhdysvaltain dollari

Yksi suurimmista ja tärkeimmistä valuutoista on Yhdysvaltain dollari. Se on myös maailman merkittävin valuutta maailmantaloudessa, erityisesti kaupankäynnissä määriteltäessä esimerkiksi öljyn tai kullan hintaa. Usein maailmanlaajuiset sopimuksien arvot määritellään juuri dollareissa.

Euro

Euroopan Unionin jäsenmaissa yleisin valuutta on euro ja se on käytössä 16 maassa. Se on tuorein maailman tärkeistä fyysisistä valuutoista ja lyhyen historiansa aikana saavuttanut vakaan kurssitason, jossa heilahtelu on pientä, vaikka aivan kaikki EU:n jäsenmaat eivät sitä olekaan ottaneet käyttöön. Yhteisvaluutta on kuitenkin omalta osaltaan edistänyt ja selkeyttänyt Euroopan talousalueella käytävää maiden välistä kauppaa, kun kauppasopimuksien arvot määritellään euroissa.

Japanin jeni

Jeni on kolmanneksi tärkeimpien varavarojen joukossa. Japanin jeni on ollut vakain rahayksikkö, jonka kurssi vaihtelee hyvin vähän. Keskuspankkien varantoprosentissa jeni on huonompi kuin euro ja dollari, mutta se on kuitenkin yksi suosituimmista valuutoista. Jeniä on tuotettu 1900 -luvun alusta, mutta se sai kansainvälisen aseman vasta vuonna 1953. Vaikka keskuspankkien varantoprosenteissa jeniä onkin huonommin kuin euroa ja dollaria, on se silti yksi suosituimmista valuutoista kansainvälisissä sopimuksissa ja selvityksissä.

Englannin punta

Britannian rahayksikkö on Englannin punta ja se on käytössä myös monissa muissakin maissa. Englannin punta on vanhin edelleen käytössä oleva valuutta. Se on ollut varsin vakaa ja luotettava valuutta, ja maine on edelleen hyvä vaikka sen kurssi on romahtanut Brexitin myötä. Vaikka punnan arvo onkin romahtanut, niin sen vaikutus maailman kaupassa on edelleen merkittävä.

Venäjän rupla

Rupla on Venäjän virallinen valuutta. Se on ollut Venäjän rahayksikkönä satoja vuosia. Vaikka se ei ole koskaan ollut erityisen vakaa valuutta, niin sen kurssia on seurattu tarkkaan etenkin Venäjälle kauppaa tekevissä piireissä. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan, ruplan arvo romahti nopeasti, mutta pian se alkoi myös vahvistumaan Venäjän muuttaessa Eurooppaan toimitettavan energian sopimuksia ruplamääräiseksi.

Valuutan arvon määräytyminen

Valuutta voi olla kelluva, jolloin valuutan valuuttakurssit määräytyvät kysynnän ja tarjonnan perusteella. Tämä nähtiin esimerkiksi Suomessakin 90 -luvun laman yhteydessä, kun markka laitettiin kellumaan, ja myös euro ja dollari ovat kelluvia valuuttoja. Euroopan Keskuspankki voi tarvittaessa vaikuttaa kelluvan valuutan arvoon esim. nostamalla korkoa tai ostamalla valuttaa.

Maan valuutan arvo voi myös olla sidottu toiseen valuuttaan tai perustua useamman valuutan arvoon, eli valuuttakoriin. Euron siirtymäaikana oli markka sidottu euroon ja kuluttajille päin tämä näkyi hinnoissa, jotka ilmoitettiin molemmissa valuutoissa.

Kryptovaluutta

Rahana fyysiset kolikot tai setelit ovat tuttuja, mutta raha voi olla myös kryptovaluuttaa. Näitä kryptovaluuttoja ei lasketa perinteiseksi valuutaksi, mutta niiden suosion nopealla nousulla on jo merkitystä maailman taloudessa ja monet sijoittajat sijoittavat kryptovaluuttoihin niiden kurssin voimakkaan kasvun myötä. Kryptovaluuttojen valuuttakurssit ovat muunnettavissa mihin valuuttaan tahansa, mutta kurssit ilmoitetaan euroissa.

Tunnetuimmat kryptovaluutat ovat:

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Tether
  • Litecoin

Tunnetuimpia kryptovaluuttoja ovat bitcoin, ethereum, tether ja litecoin. Nämä eivät ole minkään keskuspankin säätelyn alaisena, ja siksi niillä ei voi ainakaan toistaiseksi tehdä merkittäviä kansainvälisiä sopimuksia. Koska kryptovaluutta ei ole fyysistä rahaa, toimii se pelkästään virtuaalimaailmassa. Kryptovaluuttojen ympärille on kuitenkin alkanut kehittymään tuotteita ja palveluja, joissa sitä voidaan käyttää maksuvälineenä siinä missä perinteisiäkin rahoja, kunhan maksuliikenne hoidetaan sähköisesti.

Miten kryptovaluutta ja sen valuuttakurssit muodostuvat?

Kryptovaluutan muodostamisessa käytetään louhintaa. Yksinkertaistettuna sijoittajat ostavat louhijoiden kautta kryptovaluuttaa, josta muodostuu uusi lohko. Uusi lohko sisältää aina listan kyseisellä kryptovaluutalla suoritetuista yksittäisistä kaupoista ja louhijat kokoavat nämä ostotapahtumat yhdeksi tapahtumaksi ja tästä muodostuu kryptovaluutan lohko. Jokainen lohko on myös osa lohkoketjua, jossa viitataan aina edelliseen lohkoon.

Kryptovaluuttojen valuuttakurssit määräytyvät kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla ja kryptovalutan kurssi elää voimakkaasti. Kurssiin vaikuttaa merkittävästi maailman konfliktit ja taloustilanteen vakaus.

Bitcoin

Ensimmäinen merkittävä kryptovaluutta on bitcoin, ja sen markkina-arvo on ylivoimaisesti suurin kaikista kryptovaluutoista. Se ei kuitenkaan ensimmäinen kryptovaluutta, vaan jo 80 -luvulla DigiCash Inc kehitti eCash -kryptovaluutan, joka tosin oli aikaansa edellä eikä lyönyt markkinoilla läpi.

Bitcoin näytti kryptovaluutoille kuitenkin suunnan ja monet muut kryptovaluutat ovat seuranneet sitä. Sen pohjalta rakennettuun teknologiaan perustuu myös lähes kaikki muut sen jälkeen kehitetyt kryptovaluutat.

Viimeisen 5 vuoden aikana bitcoinin valuuttakurssit ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Aina toisinaan spekuloidaan kurssien romahtamisesta ja vaikka arvossa on nähty suuria muutoksia, niin bitcoinin arvo on pitkällä aikavälillä ollut vakaa.

Ethereum

Avoimeen lähdekoodiin perustuva Ethereum on toinen merkittävä kryptovaluutta. Myös bitcoin ja kaikki muutkin kryptovaluutat perustuvat avoimeen lähdekoodiin, jolloin sen koodia voidaan kehittää. Vaikka se on suhteellisen tuore kryptovaluutta, on se silti nopeasti saavuttanut suosion sijoittajien keskuudessa.

Valuuttakurssit Etherumilla heiluvat jonkin verran, mutta eivät niin rajusti kuin joillakin toisilla kryptovaluutoilla. Kokonaiskuvassa ja pitkässä sijoitusstrategiassa Ethereumin valuuttakurssit ovat kuitenkin olleet noususuuntaiset.

Tether

Yksi ensimmäisistä kryptovaluutoista on myös Tether, ja se saavutti kryptovaluutoista ensimmäisenä kaikkein vakaimman kurssin. Sitä on mahdollisuus ostaa kaikista isoista kryptovaluuttapörsseistä. Tetherin suosio sijoittajien keskuudessa perustuu yhtiön läpinäkyvyyteen ja muita kryptovaluuttoja matalampaan riskiin.

Nuoresta iästään johtuen Tetherin valuuttakurssit ovat olleet toistaiseksi vielä maltillisessa nousussa. Rajua kasvua tai romahdusta ei kursseissa olla ehditty näkemään, mutta ajan saatossa voidaan molemmat tulla näkemään.

Litecoin

Pian Bitcoinin lanseeramisen jälkeen markkinoille ilmestyi myös Litecoin, joka on teknisesti lähes identtinen Bitcoinin kanssa. Siinä missä Bitcoinin louhiminen joissain tilanteissa kävi kannattamattomaksi, niin Litecoinissa tämä valuvika ehdittiin huomata ajoissa ja kryptovaluuttaa kehitetettiin alusta lähtien tämä huomioiden.

5 vuoden jaksolla Litecoinin valuuttakurssit ovat olleet merkittävästi maltillisemmat kuin Bitcoinin ja Ethereumin. Pitkällä tarkastelujaksolla on Litecoinissa ehditty jo näkemään huippu, josta arvo on tullut merkittävästi alaspäin.

Kryptovaluutoilla sijoittaminen

Kryptomaailmassa valuuttaa vaihdetaan useimmiten pelkästään sijoitusmielessä. Sijoitusstrategiasta riippuen nousun odotetaan tapahtuvan joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Kryptovaluuttojen kurssit voivat heilahdella rajusti nopeastikin ja ne ovat herkkiä reagoimaan maailman epävakaisiin tilanteisiin.

Kun maailmantaloudessa tapahtuu muutoksia, kuten talouden epävarmuus tai konfliktien aiheuttamia myllerrys, kryptovaluuttoihin sijoituksien suosio kasvaa. Valuutan markkina-arvon määrittää aina kysyntä ja tarjonta, ja mitä enemmän krytovaluuttaa on tarjolla ostettavaksi, sitä alemmas kurssi laskee.

Kryptovaluutan arvona käytetään vaihtokurssina euroja, joka virtuaalivaluutalla on käytön tai louhinnan hetkellä. Arvon voi tarkistaa jostakin tunnetusta kryptovaluuttapörssistä valuuttamuunninta käyttämällä.

Muihin valuuttoihin sijoittaminen

Valuuttasijoittaminen on periaatteessa kaikkein yksinkertaisin sijoittamisen muoto. Valuuttasijoittamisen ajatuksena on myydä yhtä valuuttaa ja ostaa toista. Tavoitteena on saada sijoituksessa voittoa. Valuuttasijoittamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi kahden valuutan korkoeroja, koska ei ole olemassa tiettyä pörssiä tai fyysistä paikkaa, jossa valuutalla käydään kauppaa. Hinta muodostuu osapuolten osto- ja myyntitarjouksien perusteella.

Tärkeimpiä kaupankäynnin valuuttoja ovat euro, Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni, Britannian punta, Australian dollari, Sveitsin frangi ja Kanadan dollari. Valuuttakauppa, eli Forex, on lyhenne sanoista Foreign Exchange. Valuuttaa vaihdettaessa esimerkiksi eurojen ja Yhdysvaltojen dollareiden välinen kurssi määrittää valuuttojen välisen arvon, eli sen, kuinka monta dollaria voi hankkia yhdellä eurolla. Tätä laskukaavaa ei tarvitse itse osata, koska valuuttamuunnin kerää automaattisesti toivotun valuutan päivän kurssin ja laskee sijoituksen arvon.

Valuuttakurssin määräytyminen

Kurssit ovat muuntokursseja, joilla valuuttaa vaihdetaan toiseksi valuutaksi. Ne eivät ole vakaita ja reaalinen vaihtokurssi huomioi eron myös valtioiden olemassa olevan hintatason, eli eron valuuttojen ostovoimassa. Maailman valuuttajärjestelmässä valtiot ja keskuspankit pyrkivät vaikuttamaan valuuttojen vaihtokursseihin.

Valuuttakurssilla ilmaistaan valuutan hinta suhteessa toiseen valuuttaan. Valuuttakurssit jaetaan nimelliseksi ja reaaliseksi vaihtokurssiksi, joista nimellinen vaihtokurssi kertoo valuuttojen välisen hintasuhteen. Kun nimellinen vaihtokurssi nousee tai laskee voidaan esimerkiksi eurolla ostaa toista valuuttaa haluttu määrä.

Euroopan keskuspankki päivittää valuuttakurssit joka päivä ja kurssit voivat vaihdella päivittäin. Tosin harvoin fyysisessä valuuttakaupassa nähdään merkittäviä kurssimuutoksia, mutta maailman konfliktit tai talouden epävakaus voi sellaisen aiheuttaa.

Valuuttoja on mahdollisuus vaihtaa pankeissa ja eri rahanvaihtopisteissä tai matkustettaessa valuuttaa voi nostaa myös pankki- ja luottokorteilla kohdemaista. Valuutan vaihtokurssit yleensä vaihtelevat hieman riippuen vaihtotavasta ja vaihtopaikasta.

Miten valuuttaa vaihdetaan?

Valuutan vaihto tarkoittaa lyhyesti sitä, että ostetaan toista valuuttaa ja samalla myydään toista ja se oli ennen euron käyttöönottoa yleisempää kuin nykyään. Euron käyttöönoton jälkeen euroalueilla on pääasiassa käytössä sama yhteinen valuutta, joten kaupankäynti tai matkustaminen toiseen euroalueen maahan ei vaadi valuutan vaihtoa.

Valuutan vaihdosta peritään lisäksi tavallisesti pieni vaihtopalkkio. Matkalle lähtiessä kannattaa pohtia paljonko rahaa arviolta käyttää. Jos valuuttaa vaihtaa käyttötarvetta enemmän, voi olla tarve vaihtaa valuuttaa takaisin euroihin. Tällöin on huomioitava valuutan vaihtokurssi vaihdettavasta valuutasta takaisin euroiksi, joka voi olla huonompi kuin toisin päin ja vaihdosta voi mennä jälleen uusi palvelumaksu.

Kohdemaassa käytössä olevan valuutan lisäksi kannattaa selvittää, mikä kohdemaassa on tyypillinen maksutapa. Maailmassa on vielä maita, joissa käteinen raha on maksukortteja yleisempää. Esimerkiksi takseissa, kahviloissa ja ravintoloissa voi käteinen edelleen olla ainoa maksuväline.

Valuuttalaskuri eli valuuttamuunnin

Valuuttakurssin laskemiseen käytetään valuuttamuunninta eli valuuttalaskuria. Valuuttamuunnin kerää automaattisesti eri valuuttojen päivän kurssit, jolloin niitä ei tarvitse itse hakea lehdestä tai netistä, ja itse laskeskella valuutan arvoa.

Valuuttamuuntimella on helppo verrata vaihdettavia valuuttoja, ja sillä voi nopeasti laskea, paljonko esim. euroilla saa vaihdettavaa valuuttaa tai paljonko ostettava tuote maksaa euroina.

Kuka tahansa voi aloittaa sijoittamisen

Jokainen meistä voi aloittaa valuuttasijoittamisen ja vielä suhteellisen yksinkertaisesti. Alkuun kannattaa lähteä pienellä summalla ja sijoitusten arvoa kasvattaa hiljalleen. Valuuttaa on tarkoitus ostaa aina kun kurssi on alhainen ja myydä silloin, kun arvioi sen olevan huipussaan. Ja juuri tämä arvio muodostaa riskin sijoitukselle.

Liian aikaisin tehty myynnillä voi menettää teoriassa isojakin summia. Kurssin taas romahtaessa muhkeakin omaisuus voi kuihtua hetkessä olemattomaksi, kuten on saatu havaita Venäjän raharikkaiden ruplaan määräytyvän omaisuuden kanssa.

Kryptovaluutoilla tehtävään kauppaa varten tulee luoda tili jollekin kryptovaluuttapörssin sivulle. Käytännössä se kuitenkin käy nopeasti ja parilla klikkauksella netissä ja krytoja pääsee ostamaan saman tien. Petosten ja rahanpesun estävä lainsäädännön takia valuuttapörssit vaativat sijoittajan vahvan tunnistautumisen, joka hoituu esimerkiksi omilla pankkitunnuksilla.

Sijoitusten seuraaminen

Kun sijoitus on tehty, on sen kehittymistä tärkeää myös seurata. Sijoitus ei tuota senttiäkään ennen kuin se myydään ja oikeaa myyntiaikaa ei voi varmaksi ennustaa etukäteen. Sijoittamiseen kannattaakin tehdä selkeä strategia, jossa on määritelty millaista voittoa tavoitellaan. Tämän pohjalta määritellään kurssitaso, jolloin sijoitus myydään ja voitot kerätään, mutta ilman säännöllistä seurantaa on mahdoton tietää milloin haluttu taso on saavutettu.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot