Etusivu » Sijoittaminen » Valuutta ETF sijoituskohteena

Valuutta ETF sijoituskohteena

Yksinkertaisesti ETF eli Exchange Traded Fund on rahasto, jonka osuuksillavoidaan käydä kauppaa pörssissä samalla tavoin kuin, mitä osakkeilla voidaantehdä kauppaa. Kyseessä on siis pörssinoteerattu kaupankäyntitapa.ETF-rahastot ovat muodissa, sillä niiden kulut ovat pienet, mutta niilläkäydään kauppaa kuin osakkeilla.

Sijoittajana voit jokaisena pörssipäivänä kirjautua verkkopankkiin sekäetsiä ETF-rahastoja ja ostaa niitä. Tällä tavoin sinulla on mahdollisuus saadahajautettu sijoitussalkku helpoin keinoin ja huomattavasti perinteistärahastosijoittamista pienemmin kuluin. ETF-sijoittamisen ydin onkin juuri tämä.

Sijoittajana tiedät jokaisena pörssipäivänä, mihin arvopapereihin rahat onsijoitettu ja mikä on sijoituksesi olemassa oleva arvo. Kulurakenne onETF-rahastoissa edullinen ja huokea, jonka lisäksi hajautuksen saa rakennettuaerittäin helposti. Lisäksi ETF-rahasto on mahdollista muuttaa rahaksi millointahansa.

Millainen on ETF:n historia

Vuonna 1990 lanseerattiin kanadassa ensimmäinen ETF-rahasto Toronton pörssiin.Tunnetuin ETF on Yhdysvaltojen vuonna 1993 lanseerattu SPDR S&P 500 ETF,joka on yhä olemassa. Lanseerauksesta kuluvaan hetkeen, se on tuottanut 10 %vuotuisen tuoton ennen verojen laskemista. Rahasto hallinnoi varoja 176miljardin dollarin edestä ja se on yksi suosituimmista rahastoista maailmalla.Syy tähän voi olla, että sen kulut sijoittajalle ovat 0,095 %.

Kyseinen rahasto sijoittaa varansa Yhdysvaltojen osakemarkkinoidenkehitystä kuvaavan indeksin S&P 500 mukaisesti. Rahasto omistaa 500yhdysvaltalaista osaketta siinä suhteessa, miten osakkeet ovat S&P 500 -indeksissä. Rahastolla saa siis tämän indeksin mukaisen tuoton.

Ensimmäinen Suomalainen ETF-rahasto on lanseerattu 20 vuotta sitten.Kyseessä on OMXH 25 ETF. Sen on lanseerannut suomalainen rahasto- javarainhoitoyhtiö Selgison & Co Rahastoyhtiö helmikuussa 2002.

Mihin ETF:llä voi sijoittaa?

ETF:ein avulla pystyy sijoittamaan melkeinpä mihin omistusluokkaan jamaailmankolkkaan tahansa omat rahansa. On olemassa korko ja osakepainotteisiaETF-rahastoja esimerkiksi Euroopassa, Aasiassa kuin Amerikassa. Lisäksiesimerkiksi raaka-aineet, valuutat ja kiinteistöt sekä muut vaihtoehtoisetomistusluokat ovat osa ETF-tarjontaa.

Tarjontaa rahastoissa on moneen junaan. Pitkään ETF-rahastot olivat vainsuurten institutionaalisten sijoittajien suosiossa, mutta internet on kuitenkintuonut tämän sijoitusmuodon kaikkien saataville. Tällä hetkellä ETF-rahastojaon yli 7000 kappaletta ja niihin on sijoitettu yli 6000 miljardia dollaria.Käytännössä ETF-rahastojen suosio on siis räjähtänyt. EsimerkiksiYhdysvalloissa jo 50 % ETF:issä olevista varoista on yksityissijoittajientekemiä sijoituksia.

Yleensä ETF-rahastot jäljittelevät jotain markkinaindeksiä. SuomalaisenOMXH 25 ETF-rahaston vertailuindeksi on esimerkiksi OMX Helsinki 25 -osakeindeksi, jossa on Helsingin pörssin Nasdaq Helsingin 25 vaihdetuintaosaketta. Indeksin seuraaminen tapahtuu pääasiallisesti sijoittamalla suoraanindeksin sisältämiin osakkeisiin.

Osakkeet indekseissä eivät aina ole samoja. Esimerkiksi Nasdaq Helsinkirebalansoi indeksin neljä kertaa vuodessa. Kaksi kertaa vuodessa tarkistetaan,mitkä ovat vaihdetuimmat yhtiöt ja lisäksi kaksi kertaa vuodessa rajoitetaansuurimpien omistusten osuuksien paino 10 prosenttiin.

Miten ETF-rahasto eroaa tavallisesta rahastosta

Osalle sijoittajista ja toimijoista ETF:t ovat vielä tuntemattomiasijoitusinstrumentteja ja ne saattavat tuntua hyvin hähmäisiltä. ETF:iä monestisaatetaan pelotella väärin perustein, sillä tietous niistä ei välttämättä olevahvinta.

Sijoittajana, sinun kannattaa tiedostaa, että ETF-rahastoissa olevatsijoitukset on turvattu eri kotivaltioiden mukaisilla säädöksillä. EuroopassaUCITS-direktiivi säätelee rahastoja ja sama säännös koskee niin normaalejarahastoja kuin ETF:iä.

Täten ETF-rahastot eivät altistu yllättäville riskeille, joissa toimijankonkurssitilanteessa sijoittaja menettäisi sijoitetun pääomansa.ETF-sijoittajan riski ei tässä mielessä ole perinteisen rahastosijoittajanriskiä korkeampi.

Indeksirahasto sopii yleensä hyvin säännölliseen kuukausisäästämiseen sekäaloitteleville sijoittajille. ETF-rahasto taas vaatii hieman enemmänperehtymistä aiheeseen, sillä rahastoja on monia. Yleensä ETF-rahasto onparempi vaihtoehto aktiiviselle, enemmän valikoimaa kaipaavalle tai esimerkiksisuuren sijoitussalkun omistavalle henkilölle. Kuitenkin ETF-rahastot soveltuvatmyös kuukausisäästämiseen.

Kulurakenteella alas salkun hallinnollisia kuluja

ETF-rahastojen selkeä etu verrattuna normaaleihin rahastoihin on niidenkulurakenne. Monesti sanotaan, että alle 1 % kulut rahastosta ovat hyväksisijoittajalle. Näin sijoitetusta pääomasta ei mene niin paljoa kulua ja rahaajää itselle. Monen ETF-rahaston kulut ovat alle 1 % tai jopa 0. Tämä johtuusiitä, että ETF-rahastoja ei hoideta aktiivisesti. Niillä ei siis olesalkunhoitajaa.

Salkunhoitajaa ei ETF-rahastoissa tarvita, sillä se sijoittaa varat suoraanindeksiin. Indeksistä on poimittu esimerkiksi 20 parasta osaketta, joidenmarkkinoiden heilahteluja rahasto seuraa.

Hinnan määrittyminen ETF-rahastolle

Tavallisen indeksirahaston osuuden hinta määräytyy kerran päivässäpörssissä, kun rahasto-osuuden arvo lasketaan. Yleensä tämä tapahtuumarkkinan sulkeutuessa. ETF-osuuden hinta tämän kerran päivässäpäivittymisen sijasta määräytyy reaaliaikaisesti pörssissä kysynnän jatarjonnan mukaisesti ja kauppaa voi käydä, kun pörssi on auki.

Kokonaiskustannusten miettiminen on järkevää, kun haluat päättää,sijoitatko normaaliin rahastoon vai ETF-rahastoon. On tärkeää ymmärtää,millaiseen rahastoon on sijoittamassa ja seurata omaa suunnitelmaa.

Oma sijoitussuunnitelmasi on ratkaisevassa asemassa,sopiiko ETF sinulle
Kun mietit ETF-rahastojen ostamista, sinun kannattaa miettiä omaasijoitussuunnitelmaasi ja edetä sen mukaan, millaisia sijoituksia sinunkannattaa tehdä.

Esimerkiksi, jos haluat sijoittaa hyvin hajautettuun koriin, kannattaasinun valita ETF-rahasto, jossa on monta yhtiötä. ETF:n avulla hajauttaminenonkin yleensä helppoa, sillä rahasto ikään kuin tekee hajautuksen puolestasi.Kannattaa kuitenkin miettiä esimerkiksi myös maahajautusta jossain kohtisijoitusmatkaasi.

ETF-työkalun avulla voit selvittää, ETF:ien tehokkuuden. Kun valitsettehokkaan ETF-rahaston tehottoman sijaan voit säästää selvää rahaa. Erot voivatolla yllättävänkin suuria. Keskimääräinen säästö on yleisesti 0,2–0,4%-yksikönvälillä.

ETF-rahaston hyödyt sekä haitat

Ehdottomia plussia ETF-rahastolle ovat sen alahaiset kulut. EdullisimmatETF-rahastojen kulut ovat alle 0,10 % vuodessa. Lisäksi ETF-rahaston voi ostaasekä myydä samalla tavalla kuin osakkeen milloin tahansa pörssipäivän aikana.ETF-rahastoilla on hyvin laaja valikoima ja suuri osa rahastoista on myöspiensijoittajien ulottuvilla. Neljänneksi ETF-rahastoissa on monipuolisetsijoitusmahdollisuudet eri omaisuusluokkiin sekä strategioihin.

Miinuspuolia ETF-rahastoissa on muutamia. ETF-sijoituksissa joutuu ainamaksamaan jonkinnäköisiä kaupankäyntikuluja toisin kuin normaaleissarahastoissa tätä ei välttämättä ole. Osa välittäjistä voi tarjota edullisia taikuluttomia ETF-kuukausisäästämismahdollisuuksia. Esimerkiksi Nordnetin sivustolta on mahdollista selata edullisia rahastokohteita.

Kaupankäyntikulujen lisäksi ETF:t toisinaan voivat olla monimutkaisia jatoimintaperiaatteiltaan vaihtelevia. Niiden vertailu voi olla hankalaa ilmanerillistä työkalua. Sijoittaminen ETF-rahastoihin vaatii perehtymistäaiheeseen.

Kolmanneksi ETF-rahastoihin sijoittamisen aloittaminen vaatiiarvo-osuustilin perustamista ja pörssitoimeksiannon toteuttamista.

Mitensijoitan ETF-rahastoon?

1. Tutustu ensinETF-sijoittamisen perusteisiin

2. Etsi itsellesisopiva ETF-salkku tai yksittäinen rahasto

3. ETF:ien ostoon tarvitsetsopimuksen pankin tai välittäjän kanssa sekä arvo-osuustilin.

4. Osta haluamaasiETF rahastoa esimerkiksi varainhoitajan tai meklarin avulla.

Kuukausisäästäminen ETF-rahastoon

Suomessa Nordnet on ainoa tarjoaja, joka tarjoaa kuukausisäästämistäETF:iin.Tämänkaltainen kuukausisäästäminen voi sopia sinulle, jos haluatajallisesti hajauttaa sijoittamaasi määrää ETF-rahastoon.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että kuukausisäästämisessäkin on tietytkulut, joita sinun tulee maksaa kaupankäynnistä. Lisäksi kuukausisäästämiseenvoi olla tiettyjä ehtoja sille, mikä on minimimäärä sijoittamiseen kuussa.

Tärkeimmät huomiot ETF-rahaston valinnassa

Ennen kuin päätät sukeltaa verkon loputtomiin ETF-rahastovalikoimiin,selvitä muutama päätös itsellesi. Ensiksi sinun tulee päättää mihin haluatsijoittaa: osakkeisiin, korkoihin vai johonkin muuhun.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen voit päättää, minkä alueiden markkinoihinhalaut sijoittaa. Tämän jälkeen päätä, haluatko sijoittaa johonkin tiettyyntoimialaan tai tietyn tyyppisiin yrityksiin. Lisäksi päätä, haluatkopassiivisen vai jossain määrin aktiivisen ETF-rahaston.

Näiden päätösten lisäksi on tärkeää esimerkiksi selvittää, mitä sijoituksiaETF-rahasto sisältää,onko rahasto fyysinen vai synteettinen. Fyysisessä etf:ssärahasto ostaa sijoittajan rahoilla fyysisiä arvopapereita, kun taassynteettinen etf-osakerahasto puolestaan ei osta omistukseensa osakkeita, vaankäyttää sijoittamisessa johdannaisia, mihin sisältyy oma riskinsäsijoittajalle.

Lisäksi kannattaa lukea ainakin ETF:n avaintietoesite. Sieltä näkeerahaston sijoituspolitiikan sekä muut tärkeät perustiedot. Kannattaa myösmiettiä, haluaako ETF-rahaston, joka ei maksa osinkoa ulos vaan sijoittaa sentakaisin rahastoon vai toisin päin.

Jos valitset ETF:n, joka ei jaa tuottoa eli osinkoa vältyt monesti pulmilta, joita saattaa tulla esiin ulkomaisesta rahastosta maksetun tuoton veroituksessa. Rahaston nimessä lyhenne Acc tarkoittaa, että osinkotuottoa ei jaeta ulos. Inc tai Disc taas tarkoittaa, että tuotto jaetaan.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot