Etusivu » Sijoittaminen » Valtionyhtiöt sijoituskohteena

Valtionyhtiöt sijoituskohteena

Suomen valtiolla on hallussaan useita erilaisia osakkeita. Osassa yhtiöissä valtio on enimmäisomistaja ja osassa taas vähimmäisomistaja. Valtio pelaa osakkeilla samanlaista kauppaa kuin kuka tahansa ihminen. Suurena omistajana valtio on mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hallintokäytäntöä ja kannustusjärjestelmää. Valtio voi tukea yhtiöiden työpaikkoja ja itse yritystä sijoittamalla siihen.

Valtion omistuksien jaossa voidaankin käyttää kolmea erilaista jaottelua: finanssi-intressi, strateginen intressi ja erityistehtävä. Näistä kahteen ensimmäiseen paneudumme lisää tekstissä, sillä ne ovat oleellisemmat piensijoittajan näkökulmasta katsottuna.

Mitä tarkoittaa valtionyhtiöt?

Valtionyhtiö tarkoittaa osakeyhtiötä tai julkista osakeyhtiötä, jossa valtiolla on määräysvalta. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio omistaa yli 50 prosenttia yhtiön osuuksista (esimerkiksi Finnair, Fortum). Valtio on yhtiössä enemmistöomistaja, jolloin sillä on enemmistöosuus lasketuista äänimääristä.

Valtion osakkuusyhtiö puolestaan tarkoittaa sitä, että valtio on vähemmistöomistaja yrityksessä (esim. Outokumpu, Metso). Näissä yhtiöissä valtiolla on osakeomistuksen mukainen osakasvalta.

Valtio on yksi suurimmista sijoittajista Helsingin pörssissä. Se on pitkäjänteinen omistaja ja sijoittaminen valtionyhtiöihin on pitkäaikaista sijoitusta. Valtion omistuksessa olevien sijoitusten arvo on useita miljardeja euroja, mutta omistajana se ei paljoa eroa tavallisesta sijoittajasta. Raha liikkuu ja osakkeet vaihtavat omistajaa, kerryttävät osinkoa ja nousevat sekä laskevat. Valtionyhtiöhin sijoittaminen ei tarkoita varmaa voittoa, sillä niissäkin piilee tietty riski.

Valtio omistaa suoria osakkeita pörssiyhtiössä, mutta sillä on myös oma sijoitsyhtiö Solidium. Sen tehtäväksi on kuvailtu kotimaisten sijoitusten vahvistaminen ja vakauttaminen kansainvälisesti merkittävissä yhtiöissä.

Valtio omistaa siis pörssiosakkeita suoraan sekä välillisesti Solidiumin kanssa. Suoria osakkeita hallitsee Valtioneuvoston kanslia (VNK). Solidium on osakesalkkunsa osakkeissa vähimmistöomistajana.

Sijoittaminen valtion omistamiin yhtiöihin on tarjonnut sijoittajilleen hyvää tuottoa, koska moni valtio-omisteinen yhtiö on maksanut osinkoa sijoittajilleen. Näin ollen kohteet ovat olleet tuottoisia sijoitusmielessä. Valtiolla on myös osuuksia erilaisista yhtiöistä, joka lisää mielenkiintoa ja mahdollisuuksia tavallisen sijoittajan näkökulmasta.

Valtio omistajana

Markkinaympäristössä valtion omistajapolitiikkaan vaikuttaa yleinen taloudellinen kehitys. Omistajana valtio pyrkii vaikuttamaan omistamiinsa yrityksiin niin, että ne ovat mahdollisimman kilpailukykyisiä ja kannattavia. Näin yhtiöt pystyvät saavuttamaan mahdollisimman hyvän osinkotuoton ja kehityksen, joka on vain myönteistä sijoittajalle.

Valtio joutuu kuitenkin huomioimaan seikkoja sijoituksissaan, joita piensijoittajan ei tarvitse huomioida. Valtionyhtiöiden on huomioitava tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että valtionyhtiöiden on toimittava ilmastovastuullisesti ja linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Mitä tämä tarkoittaa sitten piensijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksensa samalla tavalla kuin valtio? Yksittäisen sijoittajan ei tarvitse ottaa huomioon kestävää kehitystä tai vastuullisuutta sijoittamisessa. Vaikka näitä ei tarvitse huomioida, se voi kuitenkin olla järkevä siirto ottaa selvää yhtiön suunnasta tulevaisuudessa.

Sijoittajat vaativat sijoituskohteiltaan yhä enemmän sitoutumista Pariisin ilmastosopimukseen sekä hiilineutraaliimpaan jalanjälkeen. Yhtiöiden on yhä enemmän oltava kartalla globaalista tilanteesta sekä trendeistä, joihin vastuullinen sijoittaminen kuuluu. Nyt voikin olla hyvä aika sijoittaa edelläkävijöihin ja kestävään kehitykseen.

Luotettava kumppaniko?

Toimiakseen tuottoisasti ja luotettavasti valtiollisen toimijan on toimittava pitkäjänteisesti ja ennustettavasti. Trendit muuttuvat, maailman talous kokee nousu- ja laskusuhdanteita sekä kriisejä. Näistä huolimatta valtio on säilyttänyt paikkansa pörssissä ja jatkaa sijoittamista edelleen.

Nordnetin artikkelin mukaan politiikot vaativat hallituskauden alussa sijoittamista matalariskisiin yhtiöihin. Tällaisessa sijoittamisessa on aina omat hyvät ja huonot puolensa. Matalariskisissä yrityksissä riski hävitä sijoitus pienenee, mutta myös voitto-osuus on matalampi eikä hurjaa voittoa ole tiedossa. Matalariskinen sijoitus sopii kuitenkin hyvin aloittelevalle sijoittajalle ja seuraaminen valtion jalan jäljissä voi olla hyvä tapa aloittaa sijoittaminen.

Omistajana valtiolla on toki mielessä sijoittajaintressi eli voiton tekeminen. Toisaalta, kuten yllä mainittiin, valtio auttaa myös yrityksiä ja pyrkii näin säilyttämään työpaikkoja. Tämä ei ehkä ole pelkästään voiton tavoittelemisen kannalta oleellinen asia, mutta valtion talouden kannalta oleellinen. Piensijoittaja eli tavallinen ihminen ei välttämättä arvosta yksittäisen yrityksen työpaikkojen säilyvyyttä, mutta pitemmällä tähtäimellä tästä voi olla sijoittajalle hyötyä. Työntekijöihin panostava yritys on kuitenkin vielä hengissä oleva, mahdollisesti tuottoa tekevä yhtiö.

Onko sitten järkevää sijoittaa samoihin pörssiyhtiöihin kuin Suomen valtio? Lähtökohtaisesti valtiolla on oma finanssi-intressi omistuksissaan. Valtiolla on useita päättäjiä myynnin ja oston suhteen, joten päätös ei lepää yhden ihmisen harteilla. Valtion osakemyynnit ovatkin huolellisesti harkittuja päätöksiä, joita seuraamalla voi pyrkiä kopioimaan valtion strategian omaan salkkuunsa.

Millaisia yrityksiä on järkevä omistaa?

Valtiolla on hallussaan hyvin erilaisten yhtiöiden osuuksia. Aikaisemmin mainittu Finnair ei ehkä tällä hetkellä ole se järkevin vaihtoehto sijoitukselle, mutta mikä on tilanne vuosien kuluttua? Valtio omistaa täysin Finavian, joten on luonnollista, että se omistaa myös Finnairin osakkeita.

Valtion tehtävänä sijoittajana on myös toimia mahdollistajana. Sijoittamalla johonkin Suomelle tärkeään valtio pyrkii herättämään yksityiset sijoittajat mukaan, jolloin heidän raha lähtee liikkeelle. Tästä hyvä esimerkki on Cinian merikaapeli Saksaan. Valtion myötä myös yksityinen raha lähti liikkeelle.

Tällä hetkellä valtiolla on paljon omistuksia energia-alalla. Tulevaisuus näyttää mihin suuntaan valtionyhtiöt muovaantuvat, vaikuttaako tekoäly ja digitalisaatio valtion sijoituksiin. Muita valtion yhtiöomistuksessa olevia toimialoja ovat mm. liikenne- ja logistiikka, rahoitus ja palvelut.

Sijoittamisessa on hyvä ottaa huomioon vallitsevat trendit, joista mainittakoon vastuullinen sijoittaminen. Myös Suomen valtio on lupautunut noudattamaan vastuullista sijoittamista. Nyt onkin oiva aika tutustua vastuullisiin yhtiöihin, jotka tukevat hiilineutraalia Suomea sekä pyrkivät hidastamaan ilmastonmuutosta.

Miten kopioida valtion sijoitussalkku ja aloittaa sijoittaminen?
Valtion toiminta on läpinäkyvää ja valtion sijoitukset sekä omistamat yhtiöt ovat avoimesti nähtävissä. Ne on helppo kopioida omaan salkkuun sellaisenaan tai muokata itselleen mieluisaksi.

Valtion omistuksen arvoon ja avainsanoihin pääsee tutustumaan Valtion kanslian sivuilta. Kanslia ohjaa valtion omistamia yhtiöitä ja toimeenpanee valtion omistajapolitiikkaa. Myös Solidiumin osakkeita voi kopioida sellaisenaan tai hajauttaa niitä, valita itselle mieluisia ja koota näin oma salkku.

Sijoittaminen vaatii kuitenkin jonkinlaista asiaan perehtymistä eikä edes valtionyhtiöihin kannata hypätä mukaan suinpäin. Sijoitukset on hyvä suunnitella omalle budjetille sopivaksi ja omien intressien mukaan. Suuriin pikavoittoihin ei valtionyhtiöillä pääse, mutta pitempiaikaisessa mielessä ne voivat olla hyvä ajatus.

Raha ei kasvata korkoa maatessaan pankkitilillä tai patjan välissä piilossa. Ylimääräinen raha kannattaa pistää poikimaan, joilloin tienaamisesta tulee edes mahdollista. Toki sijoittamisessa on aina omat riskinsä eikä edes valtionyhtiöihin sijoittaminen ole riskitöntä. Kuitenkin pitkäaikainen sijoittaminen on tuottanut tulosta piensijoittajille ja sijoittamalla kiinnostus pörssiä kohtaan kasvaa. Tämä tarkoittaa myös tiedon ja kokemuksen karttumista, jolloin on helpompi välttää yleisiä sudenkuoppia ja virheitä.

Nordnetin kautta on helppo aloittaa sijoittaminen. Mukaan pääsee pienelläkin alkupääomalla eikä turhia piilokuluja kerry. Nordnetin kautta saat käyttöösi kaikki tarvitsemat työkalut ja mahdollisuuden sukeltaa mukaan maailman pörssiin.

Nordnet on valittu aikaisempina vuosina edulliseksi vaihtoehdoksi hintatietoiselle sijoittajalle. Sivusto auttaa alkuun ja sieltä löytyy jokaiselle oma sijoitusvaihtoehto.

Päätitpä sijoittaa samoihin kohteisiin kuin Suomen valtio, kehittää oman strategian tai valita jotain siltä väliltä, sijoittaminen kannattaa aina. Olipa toiveenasi eläkesäästöt tai säästäminen lapsiasi varten, sijoittamalla on mahdollista tehdä isompaa tulosta ja kasvattaa omaa pääomaa.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot