Etusivu » Sijoittaminen » Vähittäiskauppa sijoituskohteena

Vähittäiskauppa sijoituskohteena

Sijoituskohteena pörssiin listatut vähittäiskaupan ketjut ovat hyviä vaihtoehtoja. Suuret vähittäiskaupan toimijat, kuten Kesko, Tokmanni tai esimerkiksi Verkkokauppa.com ovat olleet sijoittajien suosiossa viime vuosina. Näistä Kesko kuuluu johtaviin vähittäiskaupan toimijoihin Pohjois-Euroopassa ja on myös suurin toimija Suomessa.

Miksi vähittäiskauppaan kannattaa sijoittaa?

Vähittäiskaupan markkinat ovat tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa ja se aiheuttaa kaikille alan toimijoille omat haasteensa. Tavarasta takaisin palveluihin-suuntaus on kiihtynyt. Lisäksi kuluttajaluottamus on romahtanut poliittisen maailman tilanteen myötä sekä kiihtynyt inflaatio on alkanut vaikuttamaan kuluttajien ostovoimaan.

Maailman mullistuksista huolimatta vähittäiskauppa porskuttaa edelleen. Alakohtaiset vaihtelut eri toimijoiden välillä voivat olla kuitenkin yllättävänkin suuria. Elintarvikealan vähittäiskaupat ovat menestyneet maailman tilanteesta huolimatta ja koronan aiheuttama pandemia toi uutta potkua monelle vapaa-ajan kaupan toimijalle.

Erilaisiin osakkeisiin ja rahastoihin sijoittaminen on ollut pinnalla viime vuosien aikana. Sijoittamista pidetään yleisesti järkevänä vaihtoehtona, sillä ansiotuloilla harvemmin pääsee rikastumaan. Sanotaan kuitenkin, että kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin, joten omaan sijoitussalkkuun kannattaa valikoida myös vähittäiskaupan alan yritysten osakkeita muiden alojen lisäksi.

Osakesijoittamisessa on tärkeää suunnitella omaa sijoittamista hieman pidemmälle tulevaisuuteen. On hyvinkin järkevää omistaa useamman eri alan yhtiöiden osakkeita, sillä jos sijoittaa ainoastaan yhteen ja yhtiö ei syystä tai toisesta tuota tulosta odotusten mukaisesti, on vaarana menettää kaikki sijoittamat rahat.

Miten päästä osakesijoittamisessa alkuun?

Sijoitusta miettiessä saattaa mielessä pyöriä useita eri yhtiöitä ja salapoliisityö niiden tulokselliseen toimintaan on mahdollisesti jo suoritettuna. Seuraava vaihe onkin ns. aloittaa sijoittaminen. Sijoittamisessa on helppo päästä alkuun esimerkiksi Nordnetin avulla.

Mikä on Nordnet?

Ruotsista lähtöisin oleva Nordnet on osake- ja rahastovälittäjänä toimiva nettipankki. Se on perustettu vuonna 1996 ja on toiminut jo pidemmän aikaa Pohjoismaissa. Vankka tausta osake- ja rahastomarkkinoilla on tuonut sille markkinajohtajan aseman verkossa tapahtuvissa sijoituksissa Pohjoismaissa. Se on erikoistunut osakkeisiin, rahastoihin sekä ETF -indeksirahastoihin.

Vähittäiskaupan osakkeisiin sijoittaminen

Kun omaa sijoitussuunnitelmaa vastaava yhtiö vähittäiskaupan alalta on löytynyt, on seuraava vaihe päättää ostaa kyseisen yhtiön osakkeita. Käytännössä sijoittaessa yhtiöön ostetaan osuus valitusta yhtiöstä. Osuus oikeuttaa osallistumisen yhtiökokouksiin sekä antaa oikeuden äänestää kokouksessa omistusosuutta vastaavalla äänimäärällä.

Sijoittajan kannalta varmasti olennaisin asia on olla oikeutettu osuuteen yhtiön tekemästä tuloksesta, kuten osakkeen arvon kasvaminen tai osingot. Parhaimmassa tapauksessa molemmat.

Osakesijoittamisessa on riskinsä

Sijoituksen kohteena ollut yhtiö voi myös tehdä tappiota, mikä tarkoittaa sijoittajalle sitä, että yhtiön osakkeiden arvo laskee. Yhtiö saattaa maksaa huomattavasti pienempää osinkoa tai luopua kokonaan osingon maksamisesta. Sijoittajan kannalta huonoin tilanne on kuitenkin yhtiön ajautuminen konkurssiin, sillä silloin on hyvin todennäköistä, että menettää kokonaan yhtiöön sijoittamansa rahat.

Miten osakkeen hinta muodostuu?

Osakkeen hinnan muodostuminen on yksinkertaista. Sijoittaessaan yhtiön osakkeisiin sijoittaja ostaa osuuden yhtiöstä. Jos sijoituksen kohteena olleen yrityksen liiketoiminta on kannattavaa ja se on tehnyt tulosta, maksaa se osan tekemästään tuloksesta osakkeenomistajille osinkojen muodossa. Yhtiön osakkeitahan ostetaan siitä syystä, että halutaan sijoitukselle tuottoa.

Osakkeen omistaja voi haluta myydä osakkeensa syystä tai toisesta. Toisinaan osakkeen omistaja tarvitsee sijoituksessaan kiinni olevia rahavarantojaan johonkin käyttötarkoitukseen. Joskus taas sijoittaja haluaa myydä osakkeensa, jotta voi ostaa toisen yhtiön osakkeita. Osakkeita saatetaan myydä myös pörssikurssien laskua pelätessä.

Jos osakkeiden keskuudessa on enemmän kysyntää kuin tarjontaa, on yleensä seurauksena yhtiön osakkeen hinnan nousu. Vastaavasti jos useampi sijoittaja haluaa myydä osakkeensa, eikä niille löydy vastaavanlaisesti kysyntää, osakkeiden hinnat laskevat.

Sijoitussuunnitelman laatiminen

Sijoittaminen osakkeisiin sisältää aina riskinsä, mutta mahdollistaa myös suurempia tuottoja. Sijoittamisessa alkuun pääsee muutamilla hyvillä asioilla, joihin kannattaa kiinnittää huomiota jo alkumetreillä.

Ennen sijoittamisen aloittamista on tärkeä laatia sijoitussuunnitelma. Sen tavoitteena on vähentää sijoituspäätöksiä, jotka saattavat syntyä hetken mielijohteesta ja voivat näin ollen koitua sijoittajan kannalta kalliiksi. Tärkeänä osana riskien hallintaa kuuluvat sijoitussuunnitelman noudattaminen ja sen mahdollinen päivittäminen.

Sijoittamisen toteuttaminen kannattaa suunnitella siis huolellisesti. Osakesalkkuun kannattaa valita 4-10 eri alan yhtiötä ja tavoitella tuottoa näiltä yhtiöiltä pitkällä aika välillä. Pitemmällä ajanjaksolla saadut tuotot ovat kannattavampia.

Aloittelevankin sijoittajan on hyvä tiedostaa, että osakekauppa sisältää aina kustannuksia. Osakkeiden ostosta peritään pieni palkkio, joka voi olla joko kiinteä tai prosentuaalinen. Käytännössä esimerkiksi 1000 euron osakeoston kulut voivat olla noin 8 euron paikkeilla.

Sijoitussuunnitelma tulee rakentaa siten, että se pysyy mahdollisimman vakaalla tasolla ja näin ollen sitä ei tarvitsisi päivittää. Sitä voi kuitenkin joutua päivittämään tilanteissa, joissa elämäntilanne tai tavoitteet olennaisesti muuttuvat. Silloin aiemmassa sijoitussuunnitelmassa pysyminen ei ole mahdollista tai ylipäätänsä edes järkevää.

On hyvä miettiä ainakin seuraavia kysymyksiä sijoitussuunnitelmaa laatiessa:

  • Minkä verran nettovarallisuudestani haluaa sijoittaa
  • Kuinka suuren sijoitustoimintaan liittyvän tappion talous voi kestää ilman elintasoon vaikutusta?
  • Milloin sijoittamille varoille on tarvetta?
  • Kuinka paljon sijoitustoimintaan menee aikaa?
  • Millainen on oma sijoitusosaaminen? Onko olemassa jotain erityisosaamista, jota voisi hyödyntää?
  • Miten hallita sijoittamisen riskit?
  • Mikä on tuottotavoite?

Vähittäiskaupan tulevaisuus

Muutos vähittäiskaupassa monikanavaista toimintamallia kohti jatkuu edelleen. Asiakkaat odottavat ostotapahtuman tapahtuvan nopeasti sekä mahdollisuutta noutaa ostokset haluamastaan paikasta. Ulkomaiset verkkokaupat asettavat myös omat paineensa toiminnan kehittämiseen.

Tulevaisuudessa myymälän rooli logistisena toimituspisteenä kasvaa perustuen asiakkaan valintoja ja helppoutta tukevaan monikanavatoimintamalliin. Asiakas joko itse noutaa tuotteen myymälästä valmiiksi keräiltynä, tai tuote toimitetaan suoraan asiakkaan kotiin. Näin ollen osa myymälöistä tulee toimimaan paikallisena verkkokaupan toimituspisteenä.

Prosessimielessä se tarkoittaa sitä, että tilaustenhallinnan ja vaihto-omaisuuden hallinnan vaateet kasvavat. Esimerkiksi ajan tasalla olevan saldotiedon näyttäminen verkkopalvelussa edellyttää sellaisia ratkaisuja, jotka pystyvät reaaliaikaisesti tunnistamaan tilaus- ja myyntitilanteet sekä vaihto-omaisuuden.

Verkkokauppojen suosion huimasta noususta huolimatta useat asiakkaat haluavat yhä saada ostotilanteessa henkilökohtaista palvelua sekä luotettavaa tietoa tuotteesta tai palvelusta. Tämän vuoksi kivijalkamyymälät koetaan vielä tarpeellisiksi ostopaikoiksi. Toisille myös myymälä on paikka, jossa halutaan kokea elämyksiä ja uusia kokemuksia.

Elämysten ja avun tarjoamisen perusedellytyksiin kuuluvat luonnollisesti ammattitaitoiset ja palvelualttiit myymälätyöntekijät. Jatkossa myyjien rooli on painottunut enemmän konsulttityyppiseksi, sillä heidän pitää pystyä auttamaan asiakkaita arjen ongelmissa. Samalla heidän tulee palvella asiakkaita ystävällisesti ja asiantuntevasti hyödyntämällä koko myymäläverkoston tarjontaa.

Älypuhelimen merkitys

Asiakkaiden ostoprosessin alkuvaiheissa älypuhelimella on huomattava merkitys. Sitä voidaan käyttää apuna tuotteiden etsintään, tuotteiden ominaisuuksiin tutustuessa sekä vertailutiedon hakuun.

Samalla älypuhelimien merkitys on kasvanut huimasti osana kohdennettua viestintää ja markkinoinnin kanavaa. Ääriskenaariona on vaarana menettää tuotteiden hintalappujen merkitys, sillä jokaiselle asiakkaalle voidaan räätälöidä asiakastietoja hyödyntämällä oma hinta esimerkiksi älypuhelimeen. Kohdennettua viestintää tarkasteltaessa suurimpana haasteena saattaa olla puutteellinen asiakastieto.

Onkin syytä tunnistaa asiakkaan ostoprosessi ja hänen odotuksensa prosessin eri vaiheissa, jotta edellä mainitut ja monet muut monikanavaisen kaupan vaatimukset ja mahdollisuudet voi arvottaa oman toiminnan kannalta oikealla tavalla.

Täytyy myös ottaa huomioon odotusten ja ratkaisujen luonnolliset erot riippuen siitä, onko kyseessä esimerkiksi ruokakauppa vai elektroniikkaliike. Vähittäiskaupan onkin tärkeää tunnistaa oma lähtötilanteensa ja asiakaslupauksensa sekä asettaa sen mukaiset tavoitteet.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot