Uusiutuva energia sijoituskohteena

Uusiutuvan energia-alan kasvu on ollut uskomatonta, eikä se osoita merkkejä hidastumisesta. Puhtaaseen energiaan sijoittaminen on yksi helpoimmista tavoista hyötyä tämän nousevan sektorin kasvusta.

Jos haluat liittyä puhtaan energian vallankumoukseen, paras vaihtoehto on sijoittaa hyvin hajautettuun uusiutuvan energian osakesalkkuun, joka voi tuottaa enemmän tuloja kuin perinteiset sijoitukset, kuten joukkovelkakirjat tai osakemarkkinat. Investointi uusiutuvaan energiaan on loistava tapa edistää terveellisempää ympäristöä, pienentää hiilijalanjälkeä ja olla osa liikettä, joka auttaa torjumaan ilmastonmuutosta.

Puhdasta energiaa auringosta

Uusiutuva energialähde on täysin luonnollinen tai uusiutuva energialähde, joka voidaan valmistaa käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa.
Uusiutuvat energialähteet ovat tyypillisesti puhtaampia ja vihreämpiä kuin perinteiset energialähteet eivätkä aiheuta juurikaan päästöjä.

Aurinkoenergia on energiaa, joka tulee auringosta. Sitä voidaan käyttää laitteisiin, kuten sähkövaloihin tai lämmittimiin. Aurinkoenergiaa käytetään usein rakennusten sähköntuotantoon, veden lämmittämiseen ja sähkön tuotantoon.

Uusiutuvan energian ensisijainen lähde on aurinko. Auringon energia kulkee ilmakehän läpi ja muuttuu joko lämmöksi tai valoksi. Tämä lämpö tai valo voidaan ottaa talteen sähkön tuottamiseksi, jota käytetään kodeissa ja yrityksissä.

Aurinkoenergiapaneelitekniikka on kehittynyt paljon viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Sitä on sovellettu moniin erilaisiin laitteisiin, kuten aurinkovesilämmittimiin, aurinkoilmastointilaitteisiin ja hybridienergiajärjestelmiin. Lisäksi sitä voidaan käyttää sähkön tuottamiseen syrjäisillä alueilla.

Aurinkopaneelit ovat tärkeä osa tehokasta energiasektoria maailmassa. Maailman väestön odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Edullista energiaa tarvitaan yhä enemmän. Ne ovat myös halvin nykyään käytössä oleva energianlähde.

Tuulienergia on järkevä tapa tuottaa energiaa

Tuuliturbiinienergia on tehokas ja kustannustehokas tapa ottaa talteen uusiutuvaa energiaa ja muuttaa se sähköksi. Viimeisen vuosikymmenen aikana tuuliturbiiniteknologia on edistynyt merkittävästi tehokkaan tuuliturbiinien suunnittelun ja rakentamisen kehittämisessä. Kyky valjastaa tuulen voimaa alentaa sähkökustannuksia.

Monet ihmiset uskovat, että tuuliturbiiniteknologia on energian tulevaisuus, mutta tuuliturbiiniteknologia on vain pieni osa paljon suurempaa pyrkimystä käyttää uusiutuvaa energiaa tehokkaasti ja minimoida energiankulutus.

Tuuliturbiiniteknologiassa käytetään samoja perusperiaatteita kuin muissakin uusiutuvissa energiamuodoissa. Tuulivoimalat valjastavat tuulen tuottamaan sähköä muuntamalla sen pyörimisenergiaksi turbiinin roottorin avulla. Tyypillisen tuuliturbiinin tuottama energia on useita kertoja suurempi kuin hehkulampun käyttämiseen tarvittava energia.

Vesivoimala on luotettava energianlähde

Vesivoimaloita pidetään uusiutuvina energialähteinä, koska ne eivät kuluta fossiilisia polttoaineita ja ovat suhteellisen saastevapaita. Ne ovat myös erittäin tehokkaita, koska ne eivät vaadi kuljetus- tai jakeluinfrastruktuuria.

Vesivoimalaitoksessa sähköä tuotetaan vedestä, joka virtaa padon tai vesivirran ohjauksen läpi. Vesi joko kulkee sarjan ensimmäisen turbiinin läpi tai varastoidaan säiliöön, josta se kuljetetaan putkisarjaa pitkin sarjan viimeiseen turbiiniin, jossa se muunnetaan sähköenergiaksi.

Vesivoimalaitokset käyttävät putoavan veden potentiaalista energiaa sähkön tuottamiseen. Vesivoiman tuotanto on uusiutuva energialähde, joka tuottaa energiaa ilman fossiilisia polttoaineita. Vesivoimalaitokset eroavat muista uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli- ja aurinkoenergiasta, koska ne tuottavat sähköä uusiutuvista energialähteistä, kuten virtaavasta vedestä, eivätkä fossiilisista polttoaineista, kuten hiilestä tai öljystä. Voimalaitoksen veteen varastoitunut potentiaalinen energia vapautuu sähkönä, kun vesi vapautuu laitoksesta generaattorin kautta.

Sijoittaminen puhtaaseen energiaan ei ole rakettitiedettä

Puhtaan energian ETF:t ovat lähes samanlaisia ​​kuin sijoitusrahastot, mutta ne eroavat niistä muutamalla tavalla. Sijoitusrahastojen tapaan ne ovat yhdistettyjä sijoituksia, mikä tarkoittaa, että ne omistaa niitä hoitava sijoitusyhtiö. Ne ovat myös avoimia sijoituksia, mikä tarkoittaa, että sijoittajan ei tarvitse ostaa tiettyä summaa ostohetkellä. Myös sijoitusrahastojen tavoin niillä käydään kauppaa pörssissä.

Clean Energy on erinomainen sijoituskohde, joka voi auttaa suojaamaan salkkuasi inflaatiolta ja edesauttaa saamaan parempia tuloksia globaalien markkinoiden laskun aikana.

Tunnista riskit

Taloudellisesti puhdas energia on suhteellisen vähäriskinen investointi. Sijoitusriskit ovat upotettuja puhtaan energian investointien rakenteeseen, mutta niitä on helpompi mitata. Keskeinen riski on se, ettei ole varmuutta puhtaaseen energiaan tehtävien investointien kannattavuudesta ja puhtaan energiateknologian käyttöönotosta.

Paras tapa arvioida puhtaaseen energiaan liittyvien investointien riskejä ja hyötyjä on tarkastella kustannus-hyötyanalyysiä ja selvittää investoinnin ympäristö-, sosiaali- ja rahoituskustannukset ja hyödyt.

Puhtaan energian ja perinteisten energialähteiden kustannus-hyötyanalyysin vertaamiseksi on tarpeen tietää molempien investointien taloudellinen tuotto ja siihen liittyvät ympäristö- ja sosiaalikustannukset.

Puhtaan energiainvestointien kustannus-hyötyanalyysi voidaan tehdä käyttämällä kustannus-hyötymatriisia (CBM, tai Redlich ja Dittmar, 2007), joka on malli ongelman eri muuttujien ja ongelman hyötyjen ja kustannusten välisestä suhteesta.

Taloudellisen tuoton lisäksi mukana on myös ympäristö- ja sosiaalietuja. Esimerkiksi aurinkopaneeli on erinomainen energianlähde. Itse paneelit voidaan kuitenkin rakentaa suhteellisen edullisista materiaaleista. Paneelit on varastoitava ja kuljetettava, mikä nostaa paneelien kustannuksia, ja paneelien valmistuksessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen.

Vähennä sijoitusriskiä sijoittamalla ETF-rahastoihin

Puhtaan energian ETF-rahastoihin sijoittaminen voi auttaa sinua monipuolistamaan portfoliotasi ja tuottamaan paremman tuoton sijoituksellesi. Voit myös lahjoittaa uskomuksesi mukaisiin tarkoituksiin, kuten ympäristöön ja yhteiskuntaan, uusiutuvaan energiaan sekä vihreään rakentamiseen ja infrastruktuuriin.

Nykyiset puhtaan energian ETF:t sijoittavat yrityksiin, teknologioihin ja teollisuudenaloihin, jotka tuottavat puhdasta energiataloutta, mukaan lukien tuuli- ja aurinkovoima, akut ja sähköajoneuvot. Tunnetuimpia puhtaan energian ETF:itä ovat iShares S&P Global Wind Energy ETF (BLW) ja iShares S&P Global Solar Energy ETF (TAN).

Esimerkiksi iShares S&P Clean Energy ETF (TSE: ETCW), ensimmäinen puhtaasti puhtaaseen energiaan keskittynyt pörssirahasto, on lähes kolminkertaistanut arvonsa viimeisen vuoden aikana.

iShares S&P Global Wind Energy ETF (BLW) on julkisesti noteerattu, aktiivisesti hoidettu suljettu rahasto, jonka markkina-arvo on yhteensä 3,8 miljardia dollaria. Rahasto on suunniteltu seuraamaan tuulivoimasektorilla toimivia yrityksiä, joihin kuuluvat tuulivoiman tuotantoon, offshore-tuulienergiaan, tuulienergian leasing-toimintaan ja tuulivoiman vähittäismyyntiin osallistuvat yritykset.

Yrityksen malli perustuu nettonykyarvon (NPV) käsitteeseen, joka mittaa tulevien kassavirtojen nykyarvoa. Keskimääräinen nettonykyarvo on noin 8 % vuodessa. iShares S&P Global Wind Energy ETF (BLW) -rahaston markkina-arvo on 0,009 miljoonaa. ETF:llä käydään kauppaa NASDAQissa tunnuksella BLW. Rahastoa hallinnoi iShares.

Sijoitus puhtaaseen energiaan on vastuullinen sijoitustapa

Puhtaaseen energiaan sijoittaminen on yksi parhaista tavoista suojella taloudellista tulevaisuuttasi ja auttaa planeettaamme. Itse asiassa tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että puhtaan energian yrityksille suunnatut sijoittajat menestyvät muita paremmin. Mutta mistä aloittaa, jos haluat investoida puhtaaseen energiaan?

Elämme uuden puhtaan energian aikakauden alkua. Näemme lähivuosina ensimmäiset laajamittaiset puhtaan energian tuotantolaitokset, jotka tuottavat sähköä ilman haitallisia päästöjä. Tämä on jännittävää aikaa sijoittaa puhtaaseen energiaan, varsinkin jos olet suuren pääoman energiayhtiö tai pääomasijoitusyhtiö, jolla on hyvät edellytykset panostaa energian tulevaisuuteen.

Puhtaaseen energiaan sijoittaminen on myös piensijoittajalle erinomainen tapa ansaita rahaa samalla kun autetaan ympäristöä. Ilmeisin tapa investoida puhtaaseen energiaan on ostaa osakkeita sitä tuottavilta yrityksiltä. Tämä on loistava tapa ansaita rahaa, mutta se voi myös auttaa sinua oppimaan alasta. Aivan kuten perinteiset osakkeet, puhtaan energian osakkeet voivat nousta tai laskea.

Investointi puhtaaseen energiaan ei rajoitu osakkeiden ostamiseen sitä valmistavilta yrityksiltä. Voit myös sijoittaa yrityksiin, jotka tarjoavat palveluita alalle. Tämä on hyvä tapa ansaita rahaa. Saat myös samalla tietoa toimialasta, mikä voi auttaa sinua rakentamaan portfolion yrityksistä, jotka voivat tuottaa korkean tuoton.